Instalarea cazanelor

CONDIŢIILE GENERALE NECESARE PENTRU FUNCŢIONAREA CORECTĂ ŞI VIABILITATEA SPORITĂ A CAZANELOR ATMOS

 • Montarea cazanelor se execută numai de către o firmă specializată, instruită de producător
 • Cazanul trebuie să fie instalat într-un spaţiu uscat şi bine aerisit – centrală termică
 • Pentru racordarea cazanului la sistem se impune întotdeauna instalarea unui Laddomat 22, sau a unei valve de termoreglare TV 60 °C (65/70/72/78 °C) cu pompă, valvă sferică şi filtru, pentru ca temperatura apei de retur în cazan, în orice regim, să nu scadă sub 65 °C – conform normei ČSN 070240/93. O dată cu creşterea temperaturii apei de retur în cazan, scade posibilitatea de condensare a acizilor de gudron = viabilitate prelungită a cazanului. Recomandăm utilizarea unui Laddomat 22 cu un randament de până la 100 kW, inclusiv.
 • În cazul racordării cazanului fără rezervor de acumulare, pompa pentru circuitul cazanului şi pentru circuitul de încălzire a obiectivului trebuie să fie pornită şi oprită prin două termostate independente, pentru o temperatură a apei de ieşire din cazan de 70 - 80 °C, în aşa fel încât pompa circuitului de încălzire a obiectivului să funcţioneze numai atunci când funcţionează pompa circuitului cazanului. Motivul îl reprezintă împiedicarea răcirii cazanului prin intermediul clapei de reţinere încorporate în Laddomat 22.
 • În orice regim, temperatura apei de ieşire din cazan trebuie să fie în intervalul 80 - 90 °C
 • Dacă exploatăm permanent cazanul la un randament cu 40% mai mic decât randamentul nominal sau pentru încălzirea apei calde menajere vara, datorită viabilităţii cazanului, trebuie să facem focul zilnic. Cazanul nu poate fi exploatat permanent în stadiu înăbuşit, când se pot degaja gudron şi acizi care deteriorează corpul cazanului
 • Deoarece are o anumită inerţie, cazanul trebuie să fie protejat împotriva supraîncălzirii în caz de pană de curent electric

D21P

Variante soluţiilor de protecţie a cazanului contra supraîncălzirii:

 1. cazanele sunt dotate cu spirală de răcire împotriva supraîncălzirii şi pot fi racordate cu ventilul TS 130 3/4 A (95 C) sau WATTS STS 20 la reţeaua de alimentare cu apă (având la dispoziţie apă dintr-o sursă proprie, profităm de altă variantă)
 2. sursa de energie electrică de rezervă (baterie) pe pompă - UPS 500 (1 oră) sau sursa de rezervă cu tablou de distribuţie UPS 300/3 (3 ore) - (vezi lista de preţuri, cazan cu racordare la de această sursă)
 3. o ramură din sistem este racordată la circulaţia spontană a apei cu câteva radiatoare
 4. cazanul este racordat la rezervor de răcire şi la ventil zonal de inversare, který se bez el. proudu otevře

ATENŢIE – TOATE CAZANELE FABRICATE ÎN ANUL 2003 ŞI MAI DEVREME SUNT DOTATE CU BUCLĂ DE RĂCIRE.

RACORDĂRILE RECOMANDATE

RACORDĂRILE RECOMANDATE

 

 

 

 

(Nota privind schemele: pompa fiind pornită, reţinătorul cu clapă este închis datorita suprapresiunii la ieşire din pompă, iar cu pompa decuplată este deschis. Atenţie: este vorbă de clapă fără arc.)

 

Alte 42 racorduri şi accesorii recomandate

Cazan trebuie curăţat periodic – spaţiul de alimentare şi canal de colectare din dos trebuie curăţat de cenuşă şi de praf

Tiraj din coş de fum

trebuie să satisfacă valorile prescrise (21 - 35 Pa în funcţie de tip de cazan).

 • Tirajul redus din coş scurtează durata de viaţă a cazanului – cazanul produce mai multe gudroane, suferă de depuneri şi degajează fum în timp de alimentare.
  soluţie: introducerea tubului flexibil în coş de fum sau montarea prelungitorului special în vârful coşului de fum, sau ventilator de tiraj.
 • Tiraj de coş mare sporeşte consumul de combustibil (pierderi la coş de fum ridicate – randamentul cazanului mai scăzut).
  soluţie: montarea vanei de reţinere în canal de fum între cazan şi coş de fum.

Este necesară curăţarea periodică

Este necesară curăţarea periodică a cazanului, a camerei de încărcare şi a canalului colector din dosul cazanului, de cenuşă şi praf.

Atenţie - Coş de fum trebuie bine etanşat şi izolat, pentru ca la puterea redusă a cazanului să nu apară condensul aburilor de apă şi a gudroanelor în coş de fum.

Recomandări din partea firmei ATMOS:

Instalaţi-vă cazanul cu rezervoarele de acumulare. Aceasta este cea mi bună instalare pentru cazanele pe combustibili solizi, fiindcă prelungeşte viabilitatea cazanului şi reduce consumul de combustibil. Neavând volumul recomandat de rezervoare de acumulare, racordaţi cazanul măcar la un vas de compensare având volumul cuprins între 500 - 1000 l. (viz návod k obsluze).

Laddomat 22 s úsporným čerpadlem
 

ACUMULARE

Instalarea cazanului cu rezervoare de acumulare oferă următoarele avantaje:

 • consumul redus de combustibil (cu 20 până la 30%), cazanul lucrează cu randamentul maxim până la arderea completă a combustibilului şi cu eficienţă optimă
 • viabilitatea sporită a cazanului şi a coşului de fum – apariţia minimă a gudroanelor şi a acizilor
 • combinaţia opţională cu alte tipuri de încălzire - acumulare electrică
 • prevăzut pentru combinaţia corpurilor de încălzire (calorifere) cu încălzire încorporată în pardoseli
 • încălzire comodă şi modul ideal al arderii complete a combustibilului
 • sistem de încălzire mai ecologic asigurat
 • garanţia de 3 ani pentru corpul cazanului

Instalaţia cu rezervoare de acumulare recomandăm drept instalaţia principală.
Atunci când nu puteţi realiza volumul recomandat de rezervoare cu acumulare, conectaţi cazanul măcar cu un vas de compensare având volumul cuprins între 500 – 1000 l. Instalarea sistemului de încălzire trebuie să fie executată de o firmă specializată conform normei ČSN 060830. Dacă alegeţi un volum mare cu rezervoare de acumulare, trebuie să alegeţi de asemenea şi randamentul corespunzător al cazanului, pentru ca să fie capabil să încălzească aceste rezervoare într-un timp rezonabil.

RACORDAREA CAZANULUI CU ACUMULATOR ŞI LADDOMAT 21 - SCHEMA

Diametrele minime ale conductelor la instalare cu rezervoare de acumulare
Tipul şi randamentul cazanului partea A partea B
din cupru din oţel din cupru din oţel
 DC 18S, C 18S, DC 20GS 28x1 25 (1") 28x1 25 (1")
 DC 22S, DC 25S, DC 25GS, C 20S, DC 22SX 28x1 25 (1") 28x1 25 (1")
 DC 32S, DC 32GS, C 30S, DC 30SX 35x1,5 32 (5/4") 28x1 25 (1")
 DC 40GS, C 40S, DC 40SE, DC40SX 35x1,5 32 (5/4") 28x1 25 (1")
 DC 50S, DC50SE 42x1,5 40 (6/4") 35x1,5 32 (5/4")

Laddomat 22 recomandăm utilizarea acestuia numai pentru un randament mai mic decât 100 kW.
Recomandăm ca în cazul cazanelor cu un randament mai mare de 50 kW, acestea să fie racordate cu cea mai mare supapă de termoreglare ESBE şi cu o pompă puternică, sau cu o supapă cu trei căi cu comandă mecanică şi cu reglare electrică, care să menţină temperatura minimă a apei de retur în intervalul 65 - 75 °C. În cazul racordării cazanului cu un rezervor de acumulare putem utiliza un vas de expansiune deschis sau unul închis.

Funcţionarea sistemului cu rezervoare cu acumulare

După aprinderea focului în cazan, în decursul funcţionării cu randamentul maxim (de la 2 până la 4 încărcări) încărcăm volumul respectiv al rezervoarelor de acumulare pentru a atinge temperatura apei cerută între 90 şi 100°C. După aceea lăsăm cazanul să ardă complet. Prin urmare doar consumăm căldură acumulată cu ajutorul valvei triple atâta timp, cât corespunde cu capacitatea acumulatorului şi temperatura din exterior. În sezonul rece (respectând volumele minime ale acumulatoarelor, vezi tabel) aceasta poate să dureze 1 - 3 zile. În cazul lipsei posibilitate de a utiliza rezervoarele de acumulare, este recomandabil măcar un vas de volum între 500 şi 1000 l, pentru echilibrarea încălzirii şi răcirii cazanului.

Izolarea rezervoarelor

Rezervoarele cu acumulare sunt de obicei furnizate fără izolaţii. O soluţie oportună reprezintă izolarea integrală a numărului respectiv de rezervoare, cu volum solicitat, cu vată minerală în schelet din rigips, eventual umplutură suplimentară cu izolaţie pulverizată. Grosimea recomandată a izolaţiei, utilizând vata minerală, este de 120 mm. O altă variantă este cumpărarea rezervoarelor deja izolate cu vată minerală, în trusă cu piele sintetică, livrată de firma noastră.

Prepararea apei calde menajere

pentru prepararea apei calde menajere putem utiliza un boiler combinat, ori rezervor de acumulare cu încălzitor instantaneu de apă din cupru , sau cu rezervor de acumulare cu boiler plutitor, cu un volum de 200 l. (vezi: lista de preţuri)

 

 
 

Prin construcţia sa înlocuieşte instalaţia clasică compusă din diverse piese componente. Este alcătuit din corpul de fontă, ventil de termoreglare, pompă, clape de reţinere fără arc, supape cu bilă şi termometre. Când temperatura apei din cazan ajunge la 78 °C, ventilul de termoreglare deschide alimentarea din rezervor de combustibil. Instalaţia cu Laddomat 22 este mult mai simplă, deci vă o putem recomanda. Cu armătura Laddomat 22 se livrează un cartuş termic de 72 C , destinat cazanelor depăşind 32 kW.

DATE DE FUNCŢIONARE  
Suprapresiunea de lucru maximă 0,25 MPa
Suprapresiunea calculată 0,25 MPa
Suprapresiunea de probă 0,33 MPa
Temperatura de lucru maximă 100 °C

 

TIP DE REZERVOR VOLUM (l) DIAMETRU (mm) ÎNĂLŢIME (mm)
AN 500 500 600 1970
AN 600 600 750 1611
AN 750 750 750/790* 2010/1750*
AN 800 800 790* 1910*
AN 1000 1000 850/790* 2065/2210*

* DH

 

Rezervoarele sunt livrate fără izolaţie, sau izolate în ambalaj din piele sintetică

VOLUMUL MINIM AL ACUMULATORULUI
Tip DC 18S DC 22S DC 25/25GS DC 32/32GS DC 40GS/SX DC 50S DC 70/75SE DC 100
Randament / kW 20 22 25 35/32 40 49 70 99
Volum / l 1000-1500 1500-2000 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000

Recomandăm să optaţi întotdeauna pentru volumul mai mare al acumulatorului din intervalul respectiv

VOLUMUL MINIM AL ACUMULATORULUI
Tip C 18S C 20S C 30S C 40S C 50S
Randament / kW 20 25 32 40 48
Volum / l 1 000 - 1 500 1 500 - 2 000 2 000 - 2 500 2 500 - 3 000 3 000 - 4 000

Încălzirea cu acumulare este cea mai bună instalaţie pentru cazane pe combustibili solizi