Logo

Conexiunea cazanelor pe combustibili solizi ATMOS

Pentru funcționarea corectă a oricărui cazan este importantă conectarea/racordarea acestuia, care influențează consumul de combustibil, confortul și durata de viață a cazanului și a coșului de fum.
Cerințele pentru modalitatea de conectare și centrala termică, deci, se pot rezuma în câteva puncte de bază.

Condiții generale pentru o bună funcție și durată de viață lungă a cazanelor ATMOS

 • Montajul cazanului este efectuat doar de către o firmă de specialitate instruită de fabricant.
 • Cazanul trebuie instalat într-un spațiu uscat și bine ventilat – centrala termică.
  Alimentarea cu aerul de ardere din spațiile exterioare este baza pentru buna funcționare a cazanului.
 • În cazul conectării cazanului, este întotdeauna necesar a folosi, în circuitul cazanului, armătura care va sigura faptul ca temperatura apei care se întoarce în cazan să nu scadă sub 65 °C.
  Odată cu temperatura în creștere a apei revenind în cazan scade condensarea gudronului de acizi = durata de viață mai lungă a cazanului. De aceea recomandăm să folosiți Laddomat 22, supapa de reglare termică TV 65/70/75 °C sau supapa cu trei căi comandată cu acționarea servo, reglajul ACD03/04 și pompă.

  Deci, soluția ideală este instalarea cu conexiunea originală a cazanului ATMOS F1, F2, F3, F4, F12 sau F31 și F32.
  Conexiunea originală ATMOS = conexiune simplă fără erori la instalare
 • În fiecare regim al cazanului, temperatura de ieșire a apei din cazan trebuie să fie între 80 – 90 °C.
  Temperatura de operare ridicată a cazanului, practic, nu are influență asupra consumului de combustibil nici asupra temperaturii cerute a apei pe care o introducem în sistemul de încălzire (40 – 80°C), însă va asigura durata de viață lungă a cazanului.

  Pompele din circuitul cazanului și din circuitul obiectivului încălzit se cuplează cu ajutorul termostatelor în așa fel, încât pompele din circuitul obiectivului încălzit să funcționeze doar atunci dacă funcționează pompa în circuitul cazanului (conectare fără rezervor de acumulare) sau dacă avem energie acumulată în rezervoare.
 • Conexiunea cazanului cu rezervoare de acumulare
  Cazanele pot fi conectate fără și cu rezervoare de acumulare. Este însă valabil faptul că, conexiunea cu rezervorul de acumulare (capacitate min. 55 l /1 kW putere cazan) este cea mai bună conexiune pentru cazanul cu adăugarea manuală a combustibilului.

  La cazanele pe peleți, recomandăm să instalați doar rezervorul de compensare având capacitatea de la 500 până la 1000 l în funcție de puterea cazanului. Rezervor de acumulare = consum mai mic de combustibil, energie electrică și durată de viață mai lungă a cazanului.
 • Niciodată nu operăm permanent cazanul în regim de inhibiție.
  În cazul în care operăm cazanul la puteri mai mici de 40% putere nominală sau pentru încălzirea apei calde menajere în timpul verii, este necesar să pornim zilnic cazanul din cauza duratei de viață a acestuia. În regimul de inhibare apar zguri și acizi care deteriorează corpul cazanului.

  Temperatura gazelor de evacuare, în cazul operării normale, nu ar trebui să scadă sub 110 °C, așa protejați cazanul și coșul de fum.
 • Cazanul trebuie să fie asigurat contra încălzirii excesive în cazul penei de curent
  Prin conectarea buclei de răcire a cazanului pe conducta de apă sau prin utilizarea sursei de energie electrică de rezervă, protejați cazanul contra supraîncălzirii în cazul unei pene neașteptate de curent electric.
 • Suprapresiunea de lucru maximă a apei în cazan – 250 kPA (2,5 bar)
  Nu uităm niciodată să instalăm în spatele cazanului supapa de siguranță și vasul de expansiune, care protejează cazanul și sistemul de încălzire contra deteriorării.

  Mărimea corectă a vasului de expansiune asigură durata de viață lungă a cazanului și a tuturor instalațiilor în sistem (supape, radiatoare, boiler combi, rezervor de acumulare etc.). Vasul de expansiune deschis ar trebui să aibă capacitatea min. de 10 % din capacitatea totală a sistemului. Vasul de expansiune închis ar trebui să aibă capacitatea min. de 13 % din capacitatea totală a sistemului.

 

Conectare fără rezervoare de acumulare

Conexiunea fără rezervoarele de acumulare este una dintre variantele de conectare a cazanului pe combustibili solizi.
Puterea cazanului trebuie să fie proiectată exact în funcție de pierderile de căldură ale obiectivului pentru a se evita, în lunile de iarnă, operarea inutilă la putere mică, care cauzează scurtarea duratei de viață a cazanului și a coșului de fum.
Această conexiune necesită, spre deosebire de conexiunea cu rezervoarele de acumulare, adăugarea cu regularitate a combustibilului (de 2 – 5 ori pe zi), în funcție de tipul cazanului și vreme.

Conexiune cu rezervoare de acumulare

Conexiunea cu rezervoare de acumulare este cea mai bună conexiune pentru cazanele cu adăugare manuală combustibil. Capacitatea rezervorului de acumulare o alegem de min. 55 l /1 kW din puterea instalată a cazanului.
Recomandăm ca puterea cazanului să fie întotdeauna ușor supradimensionată față de pierderile termice ale obiectivului. Putere mai mare cazan = încărcare mai rapidă a rezervoarelor de acumulare.
Rezervor de acumulare mai mare = durată mai lungă de încălzire obiectiv fără necesitatea de pornire cazan.

Instalarea unui cazan cu rezervoare de acumulare aduce următoarele avantaje:

 • consum mai mic de combustibil (cu 20 până la 30%), cazanul funcționează la puterea maximă până la arderea completă a combustibilului, cu eficiență și ardere optimă
 • durata de viață lungă a cazanului și a coșului de fum – formare minimă de gudron și acizi
 • posibilitate de combinare cu alte modalități de încălzire – energie electrică/solar
 • destinat combinației de corpuri de încălzire (radiatoare) cu încălzirea în pardosea
 • încălzire confortabilă și arderea perfectă a combustibilului
 • încălzire garantat mai ecologică
 • 3 ani garanție pentru corpul cazanului

Conexiunea cu acumulatoarele o recomandăm drept conexiune principală
În cazul în care nu puteți avea capacitatea recomandată de rezervoare de acumulare, conectați cazanul cel puțin la un rezervor de compensare având capacitatea de 500 – 1000 l. Instalarea sistemului de încălzire trebuie să fie executată de către o firmă de specialitate potrivit normelor valabile. În cazul în care optați pentru o capacitate mare a rezervorului de acumulare, trebuie să alegeți și puterea corespunzătoare a cazanului pentru ca acesta să poată încărca aceste rezervoare într-un timp rezonabil.

Operarea sistemului cu rezervoare de acumulare
După pornire, trecem cazanul la puterea maximă (nominală) și încărcăm la 2 până la 4 adăugări de combustibil, capacitatea dată a rezervoarelor de acumulare, la temperatura cerută a apei de 90 – 100 °C. După care lăsăm cazanul să ardă complet tot combustibilul. Apoi doar preluăm căldura din rezervor cu ajutorul supapei cu trei căi, și anume pe perioada care corespunde mărimii acumulatorului și temperaturii exterioare. În sezonul de încălzire (respectând capacitățile minime ale acumulatoarelor vezi tabelul), aceasta ar putea fi 1 – 3 zile. În cazul în care nu se poate instala capacitatea stabilită de acumulare, recomandăm cel puțin un rezervor având capacitatea de 500 – 1000 l pentru compensarea demarării și opririi cazanului.

Izolarea rezervoarelor
Normal, rezervoarele de acumulare sunt livrate cu izolație. În cazul cumpărării unui rezervor fără izolație, soluția adecvată este izolarea comună a numărului dat de rezervoare având capacitatea cerută, cu lâna minerală în scheletul din gips-carton, eventual umplerea ulterioară cu o izolație pulverulentă. Grosimea recomandată a izolației, în cazul utilizării lânii minerale, este 120 mm. O altă variantă este cumpărarea rezervoarelor deja izolate cu lână minerală în husă de piele artificială, pe care le livrează firma noastră.

Încălzirea apei calde menajere
Pentru încălzirea apei calde menajere putem folosi un boiler combinat sau un rezervor de acumulare cu încălzitor debit din cupru sau boiler flotant.

Volumul recomandat al rezervoarelor de acumulare

Volumul minim al rezervorului de acumulare
Performanţă / kW 20 22 25 35/32 40 49 70 99
Volum / l 1000 – 1500 1500 – 2000 1500 – 2000 2000 – 2500 2500 – 3000 3000 – 4000 4000 – 5000 5000 – 6000

Volumul minim al rezervorului de acumulare

Tip rezervor Volum (l)   Diametru (mm) Înălţime (mm)
AN 500 500 600 1970
AN 600 600 750 1611
AN 750 750 750/790* 2010/1750*
AN 800 800 790* 1910*
AN 1000 1000  850/790* 2065/2210*

* tip DH

Rezervoarele sunt furnizate fără izolație sau cu izolație într-o carcasă din piele.

 

Diametrele minime ale conductelor atunci când sunt conectate la rezervoarele de stocare

Diametrele minime ale conductelor atunci când sunt conectate la rezervoarele de stocare
partea A partea B
Puterea cazanului în cupru in otel în cupru in otel
10 – 30 kW 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
31 – 45 kW 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
46 – 65 kW 42 x 1,5 40 (6/4″) 35 x 1,5 32 (5/4″)
70 – 150 kW 54 x 2 50 (2″) 42 x 1,5 40 (6/4″)

Fitinguri pentru circuitul cazanului

Laddomat 22

– este proiectat pentru cazane cu o putere de la 15 la 100 kW

Recomandăm conectarea cazanelor cu putere mai mare cu o supapă de termoreglare și o pompă puternică, sau o supapă cu trei căi controlată de un actuator cu reglare electrică menținând o temperatură minimă a apei de retur de 65 – 75 °C. La conectarea unui cazan cu rezervoare de stocare, putem folosi un vas de expansiune deschis sau închis.

Valve de termoreglare

Supapa de termoreglare tip TV 60 °C (65/70/72/77 °C) este utilizată pentru cazanele cu combustibil solid. La o temperatură a apei din cazan de +60 °C, supapa de termoreglare se deschide și lichidul din circuitul încălzit al clădirii (2) este introdus în circuitul cazanului (3 → 1). Prizele 1 și 3 sunt întotdeauna deschise. In acest fel se asigura temperatura minima a apei de retur in cazan. Dacă este necesar, este posibil să utilizați o supapă de termoreglare setată la o temperatură mai mare (de ex. 72 °C).

Dimensiunea recomandată a supapei de termoreglare TV 60 °C (65/70/72/77 °C)
15 kW ― 30 kW – DN25
30 kW ― 45 kW – DN32
45 kW ― 150 kW – DN40/ – DN50

 

Conexiune ATMOS originală

Acesta este un racord profesional din oțel inoxidabil fabricat de compania ATMOS conceput pentru a menține temperatura minimă a apei de retur la cazan și pentru a conecta rapid centrala folosind două racorduri cu șuruburi cu etanșare plată. Conexiunea contine toate componentele necesare cerute de producator ( supapa de siguranta 2,5 bar, supapa de aerisire, manometru, doua pompe, doua supape de inchidere, supapa cu trei cai si, pentru variantele F7 si F8, doua servomotoare). Conexiunea este pregătită pentru conectarea cazanului direct la sistemul de încălzire sau pentru conectarea cazanului la rezervoarele de stocare. Conexiunea permite extinderea unui sistem de încălzire mai mare la două sau trei circuite de încălzire prin achiziționarea unui distribuitor special și a grupului de pompe necesar.
În cazul cazanelor din seria DxxP Compact, această Conexiune face parte din cazan.

Racord profesional din oțel inoxidabil al rezervoarelor de acumulare cu circuit de boiler construit pe o conductă cu diametrul de 35 x 1,5 mm destinată menținerii temperaturii minime a apei de retur la cazan și conectarea rapidă a rezervoarelor de acumulare (rezervoarele de stocare) în serie. Conexiunea conține toate componentele necesare cerute de producător – o supapă de siguranță de 2,5 bar, o supapă de aerisire, un manometru, un Laddomat 22 și un filtru cu magnet. Mai multe despre implicare.

 

 

Prezentare generală Conectarea cazanelor ATMOS
Conexiune ATMOS
F5 / F6 Laddomat
Conexiune ATMOS
F7 / F8
ESBE

Conexiune ATMOS
F13
Conexiune
ATMOS
F17 / 18
ESBE-PX
Conexiune
ATMOS
F21 / F22
(circuitul cazanului)
Conexiune
ATMOS
F31 / F32
Laddomat AKU

F5 (15 – 30 kW)
pentru cazane:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S, AC16S, AC25S
F7 (15 – 30 kW)
pentru cazane:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S,
DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S
destinate acelorași tipuri de cazane ca și pentru
Conexiune F5 – F8, de fiecare dată cu o
combinație diferită de țevi
mai multe informatii aici
F17
pentru cazane:
D10PX
F21
pentru cazane:
DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S, AC16S, AC25S
F31
pentru cazane:
DC40GS,
DC40GD,
C25ST, C32ST, C40S,
D10PX, D15PX, D20PX, D25PX
F6 (15 – 40 kW)
pentru cazane:
DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS,
DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD
F8 (15 – 40 kW)
pentru cazane:
DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD
  F18
pentru cazane:
D15PX, D20PX, D25PX
F22
pentru cazane:
DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD
F31 – F32
pentru cazane:
DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD,
C15S, C18S, AC16S, AC25S,
D14P, D21P, D25P, D20P, D30P, D40P

În combinație cu setul de extensie PSC 25 – 35 de conducte, Conexiune F6 poate fi utilizat pentru cazanele C25ST și  C32ST
În combinație cu setul de extensie PSC 40 – 50 de conducte, Conexiune F6 poate fi utilizat pentru cazanele C40S și DC40GS

 

Conexiune ATMOS F5 / F6 Laddomat

Conexiune ATMOS F7 / F8 ESBE

Conexiune F13 Laddomat

Conexiune F21 – F22 (circuitul cazanului)

Conexiune F17 / F18 ESBE

Cazan DxxP Compact

Conexiune F31 / F32 Laddomat AKU

 

Posibilitati de utilizare Conectarea F31 / F32 Laddomat AKU

 

Protecția cazanului împotriva supraîncălzirii

 1. cazanele sunt echipate standard cu o buclă de răcire împotriva supraîncălzirii și pot fi conectate cu robinete TS 131 3/4, WATTS STS 20 sau DANFOSS BVTS – ¾ pentru conductele de apă
 2. alimentare de rezervă energie (baterie) per pompă
 3. o ramură în sistem conectată la circulația spontană a apei cu mai multe calorifere
 4. centrala este conectată cu un rezervor de post-răcire și o supapă de zonă de inversare, care se deschide fără curent electric

Conexiune buclă de răcire
Supapa al cărei senzor este amplasat în partea din spate a cazanului protejează cazanul împotriva supraîncălzirii, astfel încât dacă temperatura apei din cazan crește peste 95 ° C, acesta lasă apă de la robinet în ordinea buclei de răcire, care preia energia în exces și se irosește. În cazul amplasării unei supape de reținere la intrarea apei în bucla de răcire, pentru a preveni eventuala retur a apei, din cauza căderii de presiune în sistemul de alimentare cu apă, trebuie să dotăm bucla de răcire cu o supapă de siguranță 6 – 10 bar sau un vas de expansiune cu un volum de cel puțin 4 l.

Atenție – bucla de răcire împotriva supraîncălzirii nu trebuie utilizată conform standardului EN ČSN 303-5 în alte scopuri decât protecția împotriva supraîncălzirii (niciodată pentru încălzirea apei calde menajere).

Folosind o sursă de rezervă
Puteți utiliza sursa de rezervă atunci când există o întrerupere a curentului și trebuie să conduceți pompele de circulație din sistemul de încălzire. Recomandăm conectarea pompelor de circulație și cazanelor ATMOS la așa-numitele surse de rezervă cu o curbă de tensiune sinusoidală – Sinusoid.

Ce capacitate a bateriei sa alegi?
Verificați puterea nominală a pompei pe etichetă (de exemplu, 20 W). Pentru a calcula curentul necesar (A), împărțim Puterea (W) la Tensiune (V). Deci, dacă avem o baterie de 12V, calculul este 20 W / 12V = 1,67 A.

Dacă trebuie să facem o rezervă a pompei de circulație pentru aproximativ 5 ore (timp mediu de ardere a combustibilului la sarcină maximă), înmulțim curentul consumat și timpul de rezervă, 1,67 x 5 = 8,3Ah. Cu toate acestea, la dimensionare, este mai bine să contați pe o rezervă de 20%. de aceea aveți nevoie de o baterie cu o capacitate de cel puțin 10Ah pentru a face backup unei astfel de pompe. La conectarea recomandată a cazanelor ATMOS sunt necesare cel puțin două pompe de circulație, acest lucru trebuie luat în considerare la calcularea capacității bateriei și la achiziționarea sursei de rezervă date.
Procedura de mai sus servește ca exemplu pentru calcul.

Spatiu camera cazanelor

1. Coş de fum | 2. Canal de fum | 3. Cazan

Cazanul poate fi utilizat în “mediul de bază” A5/ AB5 după standardul ceh ČSN 3320001. Cazanul trebuie amplasat în sala cazanelor în care este asigurată admisia aerului necesar arderii. Amplasarea cazanului în spaţii locuite (inclusiv coridoare) nu este acceptată. Secţiunea prizei neobturabile trebuie să fie minim 350 cm2 pentru cazanele cu putere nominală de 15 – 150 kW. Vă recomandăm să faceți o bază de beton (metal) cu dimensiunile recomandate sub cazan, consultați instrucțiunile cazanului dumneavoastră. De asemenea, vă recomandăm să acoperiți partea din spate a cazanului cu aproximativ 10 mm.

 

 

 

 

 

 

 

Calea gazelor de ardere

Conducta de gaze arse
Conductă de conectare la coșul de fum trebuie să se deschidă în horn. Dacă cazanele nu pot fi conectate direct la coșul de fum, prelungirea coșului de fum respectivă trebuie să fie cât mai scurtă posibil, dar nu mai lungă de 1 m, fără o suprafață suplimentară de încălzire și trebuie să se ridice spre coș. Coșurile de fum trebuie să fie mecanic rezistente și etanșe împotriva pătrunderii gazelor de ardere și pot fi curățate în interior. Coșurile de fum nu trebuie să fie conduse de alte unități rezidențiale sau de utilități. Secțiunea transversală interioară a coșului de fum nu trebuie să fie mai mare decât secțiunea transversală interioară a coșului de fum și nu trebuie să se îngusteze spre coș. Utilizarea coturilor de fum nu este adecvată. Metodele de penetrare a gazelor de fum prin structurile din materiale inflamabile sunt enumerate în anexele 2 până la 3 din ČSN 061008 și sunt potrivite în special pentru dispozitive mobile, cabane din lemn etc.

Dacă există un tiraj mare în coș, instalați un regulator de tiraj (supapă de accelerație) sau o supapă de accelerație în coș.

 

 

Șemineu
Conectarea aparatului la orificiul de evacuare a coșului de fum trebuie să se facă întotdeauna cu acordul companiei de coș de fum relevantă. Orificiul de evacuare al coșului de fum trebuie să dezvolte întotdeauna o forță suficientă și să elibereze în mod fiabil gazele de ardere în aer liber, pentru toate condițiile de funcționare practic posibile. Pentru ca centralele să funcționeze corect, este necesar ca aerisirea separată a coșului să fie dimensionată corect, deoarece arderea, performanța și durata de viață a cazanului depind de tirajul acestuia. Tirajul coșului depinde direct de secțiunea transversală, înălțimea și rugozitatea peretelui interior. Niciun alt aparat nu poate fi conectat la coșul de fum la care este conectat centrala. Diametrul coșului de fum nu trebuie să fie mai mic decât orificiul de evacuare de pe cazan (min. 150 mm). Tirajul coșului de fum trebuie să atingă valorile prescrise. Totusi, nu trebuie sa fie extrem de mare, pentru a nu reduce randamentul cazanului si a nu perturba arderea acestuia (sa nu sparga flacara). În cazul unui tiraj mare, instalați o supapă de accelerație (limitator de tiraj) în coșul dintre boiler și coș.

20 x 20 cm înălţime 7 m
Ø 20 cm înălţime 8 m
15 x 15cm înălţime 11 m
Ø 16 cm înălţime 12 m

Atenție – Coșul de fum trebuie să fie bine etanșat și izolat, astfel încât vaporii de apă și gudronii să nu se condenseze în coș atunci când puterea cazanului este redusă.

 

 

 

Limitator de tiraj al coșului de fum
Tirajul coșului trebuie să atingă valorile prescrise (21 – 35 Pa în funcție de tipul cazanului)

 • Un mic tiraj al coșului scurtează durata de viață a cazanului – cazanul murdărește și fumează în spațiu atunci când este adăugat
  soluție: căptușiți coșul de fum sau plasați o prelungire specială sau un ventilator de evacuare pe coș
 • Tirajul mare al coșului crește consumul de combustibil. Pierdere mai mare la coș = eficiență scăzută a cazanului = ardere slabă = este posibil ca centrala să nu atingă puterea necesară)
  soluție: în cazul unui tiraj mare de coș, instalați un regulator de tiraj (accelerare) sau o supapă de accelerație în coș

Combustibil şi energie

Lemne

Recomandăm arderea lemne de calitate superioară, butuci despicați având un diametru de 80 – 150 mm, lungimea de 250 – 1030 mm (în funcție de tipul de cazan) și umiditatea de la 12 % până la 20 % și puterea calorică de 15 – 18 MJ.kg-1.

Randamentul maxim şi durata de viaţă lungă a cazanului se asigură, arzând lemnele depozitate de minim 2 ani. Graficul următor arată raportul între volum de apă conţinut în lemn şi puterea calorică a combustibilului. Volumul energetic util în lemn scade în mod foarte substanţial cu volumul de apă.

 

 

Exemplu:
Lemnul cu 12 – 20 % de apă are valoare termică puterea calorică 4 kWh / 1 kg de lemn
Lemnul cu 50 % de apă are puterea calorică 2 kWh / 1 kg de lemn

Lemnul verde încălzeşte puţin, arde greu, degajă fum mult şi, în primul rând, reduce viabilitatea cazanului şi a coşului de fum. Randamentul cazanului scade până la 50 % şi consumul de combustibil se dublează.

 

Cărbune brun

 

Combustibil prescris pentru cazanele noastre este cărbune brun alună nr.1, și puterea calorică 17 – 20 MJ.kg-1. Combustibil înlocuitor este cărbune brun bucăţi sau brichete. Recomandăm arderea cărbunilor mai puţin aglutinanţi şi cu conţinut redus de sulf. Combustibili cu o granulozitate mai mică pot fi adăugaţi numai deasupra stratului de jar şi în cantităţi mici.

 

 

 

Cărbune negru

 

Combustibil prescris pentru cazanele noastre este huilă de calitatea NUCA 1 și puterea calorică 17 – 30 MJ.kg-1. Combustibil înlocuitor este cărbune brun bucăţi sau brichete. Recomandăm arderea cărbunilor mai puţin aglutinanţi şi cu conţinut redus de sulf. Combustibili cu o granulozitate mai mică pot fi adăugaţi numai deasupra stratului de jar şi în cantităţi mici.

 

 

 

Brichete de cărbune brun

 

Combustibil prescris pentru cazanele noastre este brichete de cărbune brun având puterea calorică de 19 – 23 MJ.kg-1.

 

 

Brichete din lemn

Brichete de lemn de calitate superioară având diametrul de 80 – 130 mm, lungimea de 200 – 380 mm și puterea calorică de 16 – 19 MJ.kg-1.

Brichete ecologice din lemn sunt produse din deşeuri de lemn fabricate în prese de înaltă presiune fără orice agenţi aglutinanţi chimici. În Republica Cehă sunt fabricate şi comercializate de numeroase firme. Calitatea brichetelor de lemn este diferită de la caz la caz. Brichetele de lemn de calitate superioară recunoaştem la ardere fiindcă acestea în camera de încărcare nu se dezintegrează în rumeguş. Asemenea brichetele de lemn care se descompun în rumeguş pot fi arse numai în combinaţie cu bucăţi de lemn sau cu cărbune brun, în nici un caz fără aceste adaosuri. Astfel vor înfunda duza de gazeificare sau grătarul de gazeificare.

 

 

Pelete

Pelete de lemn de calitate (albe) cu diametrul 6 până la 8 mm, lungimea 5 până la 25 mm şi cu putere calorică 16 – 19 MJ.kg-1.

Peletele reprezintă un combustibil nou, fabricat în mod asemănător ca brichete din lemn, prin presare a deşeurilor de lemn. Se consideră peletele de calitate acelea care au culoarea albă produse din lemn moale fără scoarţă. Pentru cazanele ATMOS sunt utilizate peletele cu diametrul 6 – 8 mm.

Alte tipuri de pelete din paie de cereale sau din ştevie reprezintă alternative de viitor. Pentru asemenea combustibili trebuie însă proiectate şi construite utilaje noi cu ceea ce ne preocupăm.