Logo

Zapojení ATMOS F31 a F32 Laddomat AKU

Profesionální nerezové zapojení akumulačních nádrží s kotlovým okruhem postavené na potrubí o průměru 35 x 1,5 mm určené pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle a rychlé připojení akumulačních nádrží (akumulační nádrže) do série. Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobce – pojišťovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, manometr, Laddomat 22 a filtr s magnetem.

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika

Zapojení pro akumulační nádrže a kotle do 40 kW

Standardně lze použitím Zapojení F31 / F32 zapojit 1 – 3 akumulační nádrže, v případě potřeby zapojení více nádrží lze využít rozšiřovací sady 1SRA – pro daný typ nádrže.

Zapojení umožňuje použití čerpadlových skupin ATMOS/ESBE, které lze u rozsáhlejšího topného systému rozšířit na dva nebo tři topné okruhy zakoupením speciálního rozdělovače a potřebné čerpadlové skupiny.

Pro akumulační nádrže ATMOS/Dražice:
Název Typ Rozměr (v mm) objednací kód
AN 500 DZ Ø 600/1946 P0142
NAD 500 Dražice Ø 600/1970
AN 600 DZ Ø 750/1611 P0238
AN 750 DZ Ø 750/2001 P0143
AN 750 DH Ø 790/1761 P0176
NAD 750 Dražice Ø 750/2030
AN 800 DH Ø 790/1916 P0201
AN 1000 DZ Ø 850/2015 P0144
AN 1000 DH Ø 790/2214 P0177
NAD 1000 Dražice Ø 850/2040

 

Zapojení s F31 a F32 je určeno pro kotle (bez ohledu na provedení – levé / pravé): Zapojení s F31 (pravé provedení) je určeno také pro kotle:
DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD,
C15S, C18S, AC16S, AC25S,
D14P, D21P, D25P, D20P, D30P, D40P
DC40GS,
DC40GD,
C25ST, C32ST, C40S,
D10PX, D15PX, D20PX, D25PX

ATMOS F31 Laddomat AKU / ATMOS F32 Laddomat AKU

– základ zapojení pro akumulační nádrže a kotle

Výhody zapojení ATMOS pro akumulační nádrže

  • rychlost montáže = hotové zapojení
  • variabilita instalace = pravé nebo levé provedení
  • snadná montáž = spoje bez pakování na plochá těsnění
  • univerzálnost zapojení = možnost zapojení s jednou, dvěma nebo třemi (čtyřmi) akumulačními nádržemi
  • univerzální technické řešení = sériové zapojení nádrží, ideální pro kotle s ručním i automatickým přikládáním
  • možnost variabilního umístění pojišťovací sestavy (u kotle nebo u nádrže)
  • možnost použití i pro akumulační nádrže jiných výrobců s vlastním dopojením

 

 

Objednací kód: P0631 / P0632

1 – výstup (teplé vody) do topného systému
2 – zpátečka z topného systému
3 – kulové ventily s teploměry
4 – výstup teplé vody z kotle do akumulační nádrže 
5 – čerpadlová skupina ESBE GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh
6 – pojišťovací sestava (pojišťovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil a tlakoměr)
7 – Laddomat X22 pro kotlový okruh (provedení pro F31/F32) (se speciálními kulovými ventily)
8 – čerpadlo v kotlovém okruhu (součást Laddomatu X22)
9 – termometry (součást Laddomatu X22)
10 – šroubení s kulovým ventilem – vnější závit 1“ zkrat kotlového okruhu (součást Laddomatu X22)
11 – šroubení s kulovým ventilem – vnitřní závit 5/4“ zpátečka do kotle (součást Laddomatu X22)
12 – filtr s magnetem
13 – T-kus s výstupem do akumulační nádrže
14 – regulační ventil pro hydraulické vyvážení (45 °)
15 – pološroubení 5/4“x6/4“ pro napakování na akumulační nádrž
16 – kulový ventil 6/4“ na akumulační nádrž
17 – prodlužovací trubka Ø 22×144 mm pro kotle s větší roztečí vývodů a základ zapojení F32
18 – prodlužovací trubka Ø 35×144 mm pro úpravu roztečí vývodů dle typu kotle
19 – redukce 6/4“x5/4“ pro přechod na potrubí Cu 35×1,5 u pojišťovací sestavy
20 -propojovací oblouk (pro F31 – obj. kód: S1643 / pro F32 – obj. kód: S1677)
21 – propojovací trubka čerpadlové skupiny (pro F31 – obj. kód: S1642 / pro F32 – obj. kód: S1676)
22 – rozbočovací potrubí (pro F31 – obj. kód: S1646 / pro F32 – obj. kód: S1678)
Příslušenství v příbalu
– ploché těsnění 1” – 3 mm 4 ks
– ploché těsnění 6/4” – 3 mm 15 ks
– ploché těsnění 2” – 3 mm 2 ks
– teploměry k Laddomatu 22 3 ks
– kulový ventil 6/4“ 2 ks
– prodlužovací trubka Ø 22×144 1 ks
Předepsané nastavení čerpadla v kotlovém okruhu
– na maximum a konstantní výtlačnou výšku
Doporučujeme neměnit
– redukce 6/4“x5/4“ 2 ks
– matice pološroubení 6/4“ 2 ks
– dřík pološroubení 5/4“ 2 ks


Složení základu zapojení:
hlavní nerezové potrubí 35 x 1,5 mm, Laddomat X22 s kulovými ventily v kotlovém okruhu, čerpadlová skupina ESBE GRA211 bez servopohonu pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar – 1“, manometr), kulové ventily 6/4“, filtr s magnetem, speciální mosazné vsuvky a pološroubení s plochým těsněním pro zapojení akumulační nádrže, prodlužovací trubky Ø 35 x 144 mm a Ø 22 x 144 mm.

Zapojení s F32 (levé provedení) je pro kotle DC40GS, … možné použít jen s omezením! Propojovací potrubí koliduje s rovným napojením na komín (rovným kouřovodem). Zapojení s F32 je tedy možné použít jen tehdy pokud použijeme kouřovod s kolenem směřujícím vzhůru, tak abychom mohli kouřovod obejít výstupním potrubím z kotle.

Zapojení s jednou akumulační nádrží

Zapojení se dvěma akumulačními nádržemi

Zapojení se třemi akumulačními nádržemi

Rozměry a informace pro usazení akumulačních nádrží:
AN 500 (DZ) AN 600 (DZ) AN 750 (DZ) AN 800 (DH) AN 1000 (DZ) AN 750 (DH) AN 1000 (DH) NAD 500 (Dražice) NAD 750(Dražice) NAD 1000 (Dražice)
Ø bez izolace 600 750 750 790 850 790 790 600 750 850
Ø  D s izolací 800 950 950 990 1050 990 990 800 950 1050
A1-1 1075 1225 1225 1265 1325 1265 1265 1075 1225 1325
A1-2 2000 2125 2225 2285 2375 2285 2285 2000 2125 2375
A1-3 2840 3115 3215 3315 3465 3315 3315 2840 3115 3465
A2 1640 1940 1940 2020 2140 2020 2020 1640 1940 2140
A3 840 990 990 1030 1090 1030 1030 840 990 1090
A4 40
A5 220
A6-1 550 625 625 645 675 645 645 550 625 675
A6-2 1390 1615 1615 1675 1765 1675 1675 1390 1615 1765
A6-3 2230 2605 2605 2705 2855 2705 2705 2230 2605 2855
B3 1190 1340 1340 1380 1440 1380 1380 1190 1340 1440
B4 1071 1221 1221 1261 1321 1261 1261 1071 1221 1321
B5 400 475 475 495 525 495 495 400 475 525
C 1946 1611 2001 1916 2015 1761 2214 1970 2030 2040
C1 747 / 894
C2 325
C3 1152 mm – bez rozdělovače
1 5/4″
2 1″
3 5/4″ 1″
4 štelovací nožička 3 ks (0 – 60 mm) – nedoporučujeme instalaci bez nožiček
*rozměry v mm

 

Akumulační nádrž AN600 typ DZ nelze použít pro kotle DC40GS, DC40GD, C25ST, C32ST, C40S, D15PX, D20PX, D25PX z důvodu nízko položených vrchních vývodů z akumulační nádrže. Akumulační nádrž AN600 typ DZ se zapojením s F32 je možné použít u kotlů DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD, D10PX jen v případě použití kouřovodu s kolenem směřujícím vzhůru tak, abychom mohli kouřovod obejít výstupním potrubím z kotle).

ATMOS F31 Laddomat AKU

– pravé zapojení s jednou akumulační nádrží

Při instalaci jedné akumulační nádrže se základem zapojení ATMOS F31 Laddomat AKU musíme dle typu zvolené akumulační nádrže použít propojovací sadu potrubí (koleno) mezi zapojením a vrchním horizontálním vývodem z akumulační nádrže.

Pravé provedení – akumulační nádrž umístěna vpravo od kotle
Zapojení pro
jednu akumulační nádrž
(typ nádrže)
Základ zapojení
(kotlový a systémový okruh)
objednací kód:
Propojovací
sada potrubí
objednací kód:
objednací kód: pravé provedení
Název sady (A + B) A B A + B
1AN500DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F31 Laddomat AKU
– pravé provedení
P0631
1SP-DZ500
S1730
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DZ500
P0700
1AN600DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
1SP-DZ600
S1731
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DZ600
P0701
1AN750DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
1SP-DZ750
S1732
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DZ750
P0702
1AN750DH – F31 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
1SP-DH750
S1733
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DH750
P0703
1AN800DH – F31 Laddomat AKU
(pro AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
1SP-DH800
S1734
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DH800
P0704
1AN1000DH – F31 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
1SP-DH1000
S1735
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DH1000
P0705
1AN1000DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
1SP-DZ1000
S1736
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DZ1000
P0706
1NAD500DZ – F31 Laddomat AKU
(pro NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
1SP-NAD500
S1737
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-NAD500
P0707
1NAD750DZ – F31 Laddomat AKU
(pro NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
1SP-NAD750
S1738
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-NAD750
P0708
1NAD1000DZ – F31 Laddomat AKU
(pro NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
1SP-NAD1000
S1739
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-NAD1000
P0709

ATMOS F32 Laddomat AKU

– levé zapojení s jednou akumulační nádrží

Při instalaci jedné akumulační nádrže se základem zapojení ATMOS F32 Laddomat AKU musíme dle typu zvolené akumulační nádrže použít propojovací sadu potrubí (koleno) mezi zapojením a vrchním horizontálním vývodem z akumulační nádrže.

Levé provedení – akumulační nádrž umístěna vlevo od kotle
Zapojení pro
jednu akumulační nádrž
(typ nádrže)
Základ zapojení
(kotlový a systémový okruh)
objednací kód:
Propojovací
sada potrubí
objednací kód:
objednací kód: levé provedení
Název sady (A + B) A B A + B
1AN500DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F32 Laddomat AKU
– levé provedení
P0632
1SP-DZ500
S1730
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DZ500
P0710
1AN600DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
1SP-DZ600
S1731
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DZ600
P0711
1AN750DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
1SP-DZ750
S1732
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DZ750
P0712
1AN750DH – F32 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
1SP-DH750
S1733
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DH750
P0713
1AN800DH – F32 Laddomat AKU
(pro AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
1SP-DH800
S1734
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DH800
P0714
1AN1000DH – F32 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
1SP-DH1000
S1735
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DH1000
P0715
1AN1000DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
1SP-DZ1000
S1736
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DZ1000
P0716
1NAD500DZ – F32 Laddomat AKU
(pro NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
1SP-NAD500
S1737
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-NAD500
P0717
1NAD750DZ – F32 Laddomat AKU
(pro NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
1SP-NAD750
S1738
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-NAD750
P0718
1NAD1000DZ – F32 Laddomat AKU
(pro NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
1SP-NAD1000
S1739
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-NAD1000
P0719

ATMOS F31 Laddomat AKU

– pravé zapojení se dvěma akumulačními nádržemi

Při instalaci dvou akumulačních nádrží se základem zapojení ATMOS F31 Laddomat AKU musíme dle typu zvolené akumulační nádrže použít propojovací sadu potrubí (koleno + propojovací potrubí) mezi zapojením a vrchním horizontálním vývodem z akumulační nádrže a mezi první a druhou akumulační nádrží.

Pravé provedení – akumulační nádrže umístěny vpravo od kotle
Zapojení pro
dvě akumulační nádrže
(typ nádrže)
Základ zapojení
(kotlový a systémový okruh)
objednací kód:
Propojovací
sada potrubí
objednací kód:
objednací kód: pravé provedení
Název sady (A + B) A B A + B
2AN500DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F31 Laddomat AKU
– pravé provedení
P0631
2SP-DZ500
S1740
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DZ500
P0720
2AN600DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
2SP-DZ600
S1741
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DZ600
P0721
2AN750DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
2SP-DZ750
S1742
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DZ750
P0722
2AN750DH – F31 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
2SP-DH750
S1743
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DH750
P0723
2AN800DH – F31 Laddomat AKU
(pro AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
2SP-DH800
S1744
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DH800
P0724
2AN1000DH – F31 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
2SP-DH1000
S1745
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DH1000
P0725
2AN1000DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
2SP-DZ1000
S1746
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DZ1000
P0726
2NAD500DZ – F31 Laddomat AKU
(pro NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
2SP-NAD500
S1747
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-NAD500
P0727
2NAD750DZ – F31 Laddomat AKU
(pro NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
2SP-NAD750
S1748
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-NAD750
P0728
2NAD1000DZ – F31 Laddomat AKU
(pro NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
2SP-NAD1000
S1749
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-NAD1000
P0729

ATMOS F32 Laddomat AKU

– levé zapojení se dvěma akumulačními nádržemi

Při instalaci dvou akumulačních nádrží se základem zapojení ATMOS F32 Laddomat AKU musíme dle typu zvolené akumulační nádrže použít propojovací sadu potrubí (koleno + propojovací potrubí) mezi zapojením a vrchním horizontálním vývodem z akumulační nádrže a mezi první a druhou akumulační nádrží.

Levé provedení – akumulační nádrže umístěny vlevo od kotle
Zapojení pro
dvě akumulační nádrže
(typ nádrže)
Základ zapojení
(kotlový a systémový okruh)
objednací kód:
Propojovací
sada potrubí
objednací kód:
objednací kód: levé provedení
Název sady (A + B) A B A + B
2AN500DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F32 Laddomat AKU
– levé provedení
P0632
2SP-DZ500
S1740
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DZ500
P0730
2AN600DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
2SP-DZ600
S1741
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DZ600
P0731
2AN750DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
2SP-DZ750
S1742
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DZ750
P0732
2AN750DH – F32 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
2SP-DH750
S1743
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DH750
P0733
2AN800DH – F32 Laddomat AKU
(pro AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
2SP-DH800
S1744
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DH800
P0734
2AN1000DH – F32 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
2SP-DH1000
S1745
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DH1000
P0735
2AN1000DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
2SP-DZ1000
S1746
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DZ1000
P0736
2NAD500DZ – F32 Laddomat AKU
(pro NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
2SP-NAD500
S1747
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-NAD500
P0737
2NAD750DZ – F32 Laddomat AKU
(pro NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
2SP-NAD750
S1748
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-NAD750
P0738
2NAD1000DZ – F32 Laddomat AKU
(pro NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
2SP-NAD1000
S1749
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-NAD1000
P0739

 

ATMOS F31 Laddomat AKU

– pravé zapojení se třemi akumulačními nádržemi

Při instalaci tří akumulačních nádrží se základem zapojení ATMOS F31 Laddomat AKU musíme dle typu zvolené akumulační nádrže použít propojovací sadu potrubí (koleno + propojovací potrubí) mezi zapojením a vrchním horizontálním vývodem z akumulační nádrže a mezi první, druhou a třetí akumulační nádrží.

Pravé provedení – akumulační nádrže umístěny vpravo od kotle
Zapojení pro
tři akumulační nádrže
(typ nádrže)
Základ zapojení
(kotlový a systémový okruh)
objednací kód:
Propojovací
sada potrubí
objednací kód:
objednací kód: pravé provedení
Název sady (A + B) A B A + B
3AN500DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F31 Laddomat AKU
– pravé provedení
P0631
3SP-DZ500
S1750
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DZ500
P0740
3AN600DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
3SP-DZ600
S1751
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DZ600
P0741
3AN750DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
3SP-DZ750
S1752
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DZ750
P0742
3AN750DH – F31 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
3SP-DH750
S1753
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DH750
P0743
3AN800DH – F31 Laddomat AKU
(pro AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
3SP-DH800
S1754
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DH800
P0744
3AN1000DH – F31 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
3SP-DH1000
S1755
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DH1000
P0745
3AN1000DZ – F31 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
3SP-DZ1000
S1756
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DZ1000
P0746
3NAD500DZ – F31 Laddomat AKU
(pro NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
3SP-NAD500
S1757
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-NAD500
P0747
3NAD750DZ – F31 Laddomat AKU
(pro NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
3SP-NAD750
S1758
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-NAD750
P0748
3NAD1000DZ – F31 Laddomat AKU
(pro NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
3SP-NAD1000
S1759
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-NAD1000
P0749

ATMOS F32 Laddomat AKU

– levé zapojení se třemi akumulačními nádržemi

Při instalaci tří akumulačních nádrží se základem zapojení ATMOS F32 Laddomat AKU musíme dle typu zvolené akumulační nádrže použít propojovací sadu potrubí (koleno + propojovací potrubí) mezi zapojením a vrchním horizontálním vývodem z akumulační nádrže a mezi první, druhou a třetí akumulační nádrží.

Levé provedení – akumulační nádrže umístěny vlevo od kotle
Zapojení pro
tři akumulační nádrže
(typ nádrže)
Základ zapojení
(kotlový a systémový okruh)
objednací kód:
Propojovací
sada potrubí
objednací kód:
objednací kód: levé provedení
Název sady (A + B) A B A + B
3AN500DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F32 Laddomat AKU
– levé provedení
P0632
3SP-DZ500
S1750
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DZ500
P0750
3AN600DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
3SP-DZ600
S1751
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DZ600
P0751
3AN750DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
3SP-DZ750
S1752
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DZ750
P0752
3AN750DH – F32 Laddomat AKU
(pro AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
3SP-DH750
S1753
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DH750
P0753
3AN800DH – F32 Laddomat AKU
(pro AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
3SP-DH800
S1754
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DH800
P0754
3AN1000DH – F32 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
3SP-DH1000
S1755
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DH1000
P0755
3AN1000DZ – F32 Laddomat AKU
(pro AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
3SP-DZ1000
S1756
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DZ1000
P0756
3NAD500DZ – F32 Laddomat AKU
(pro NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
3SP-NAD500
S1757
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-NAD500
P0757
3NAD750DZ – F32 Laddomat AKU
(pro NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
3SP-NAD750
S1758
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-NAD750
P0758
3NAD1000DZ – F32 Laddomat AKU
(pro NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
3SP-NAD1000
S1759
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-NAD1000
P0759

Ukázky zapojení ATMOS F31/F32 Laddomat AKU

Příslušenství pro rozšíření základních zapojení

Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211
Řízená – servopohon 120 s
Rozteč 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Ideální pro radiátory/podlahovku
(objednací kód: P0514)
Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GFA211
Termostatická 20 – 55 °C
Rozteč 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Ideální pro podlahovku
(objednací kód: P0513)
Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211
Přímá
Rozteč 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)
Rozdělovač pro tři čerpadlové skupiny (tříokruhový)
ATMOS ESBE GMA431
Rozteč 125 mm – 6/4“ ↑↓ 6/4“
(objednací kód: P0516)

 

Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211
Směšovací
Rozteč 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Ideální pro radiátory
(objednací kód: P0538)
Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211
Přímá
Rozteč 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)
Rozdělovač pro dvě čerpadlové skupiny (dvouokruhový)
ATMOS ESBE GMA421
Rozteč 125 mm – 6/4“ ↑↓ 6/4“
(objednací kód: P0515)

 

Servopohon
ESBE ARA 661
230 V – 120 s – 6 Nm
(objednací kód: P0415)

Pro více příslušenství KLIKNĚTE