Logo
Zavolejte nám +420 326 701 404

Základní podmínky pro dobrou funkci a vysokou životnost kotlů ATMOS

 • Montáž kotle provádí jen odborná firma zaškolená výrobcem.
 • Kotel musí být instalován v suchém a dobře větraném prostoru – kotelně.
 • Při zapojení kotle do systému je vždy nutné za kotel nainstalovat Laddomat 22, nebo termoregulační ventil TV 60/65/70/75 °C s čerpadlem, kulovým ventilem a filtrem, aby teplota vody vracející se do kotle, v každém režimu, neklesala pod 65 °C – dle normy ČSN 070240/93. S rostoucí teplotou vratné vody do kotle, klesá možnost kondenzace dehtů kyselin = větší životnost kotle. Laddomat 22 doporučujeme pro výkony 15 – 100 kW.
 • Při zapojení kotle bez akumulačních nádrží musí být čerpadlo v kotlovém okruhu a v okruhu vytápěného objektu spínáno jedním nebo dvěma samostatnými termostaty při teplotě výstupní vody z kotle 70 – 80 °C a to tak, aby čerpadlo v okruhu vytápěného objektu běželo jen tehdy, pokud běží čerpadlo v kotlovém okruhu. Důvodem je to, aby přes zpětnou klapku zabudovanou v Laddomatu 22 nedocházelo k podchlazování kotle.
 • V každém režimu kotle musí být teplota výstupní vody z kotle mezi 80 – 90 °C
 • Provozujeme-li kotel trvale při výkonu nižším než 40 % jmenovitého výkonu a nebo pro ohřev teplé užitkové vody v létě, je nutné denně zatápět z důvodu životnosti kotle. Kotel není možné provozovat trvale v útlumu, kdy mohou vznikat dehty a kyseliny, které poškozují těleso kotle
 • Kotel musí být zabezpečen proti přetopení v případě výpadku elektrické energie, neboť má určitou setrvačnost
 • Maximální pracovní přetlak vody v kotli – 250 kPA (2,5 bar)

 

Zapojení bez akumulačních nádrží

Jednou z hlavních nevýhod zapojení kotle bez akumulačních nádrží je nutnost častější obsluhy kotle – přikládání. V případě trvale obydleného objektu a zapojení kotle bez akumulačních nádrží je potřeba topit v kotli každý den. Dalším neméně důležitým faktem je snížení životnosti kotle, na rozdíl od zapojení kotle s akumulační nádrží, kdy můžeme prodloužit životnost kotle až na dvojnásobek.

Zapojení s akumulačními nádržemi

Instalace kotle s akumulačními nádržemi přináší tyto výhody:

 • nižší spotřeba paliva (o 20 až 30 %), kotel pracuje na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti
 • vysoká životnost kotle a komínu – minimální tvorba dehtů a kyselin
 • možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění – elektřina/solár
 • určeno pro kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním
 • pohodlné topení a ideální vyhoření paliva
 • zaručeně ekologičtější vytápění
 • záruku na těleso kotle 3 roky

Zapojení s akumulátory doporučujeme jako hlavní zapojení
Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 – 1000 l. Instalace otopného systému musí být provedena odbornou firmou dle platných norem. Pokud zvolíte velký objem akumulační nádrže, musíte také zvolit odpovídající výkon kotle, aby byl schopen tyto nádrže nabít za rozumnou dobu.

Provoz systému s akumulačními nádržemi
Po zatopení najedeme kotlem na maximální (jmenovitý) výkon a nabijeme na 2 až 4 naložení daný objem akumulačních nádrží na požadovanou teplotu vody 90 – 100 °C. Kotel poté necháme dohořet. Dále už jen odebíráme teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období (při dodržení minimálních objemů akumulátorů viz tabulka) to může činit 1 – 3 dny. Nelze-li nainstalovat předepsaný objem akumulace, doporučujeme alespoň jednu nádrž o objemu 500 – 1000 l pro vyrovnávání náběhů a doběhů kotle.

Izolace nádrží
Akumulační nádrže jsou běžně dodávány s izolací. V případě zakoupení nádrže bez izolace je vhodným řešením společné zaizolování daného počtu nádrží o požadovaném objemu minerální vlnou do skeletu ze sádrokartonu, případně dodatečné vyplnění sypkou izolací. Doporučená tloušťka izolace, při použití minerální vlny je 120 mm. Další variantou je zakoupení již zaizolovaných nádrží minerální vlnou v koženkovém pouzdru, které naše firma také dodává.

Ohřev TUV
Pro ohřev teplé užitkové vody můžeme použít kombinovaný bojler, nebo akumulační nádrž s měděným průtokovým ohřívačem nebo plovoucím bojlerem.

Doporučený objem akumulačních nádrží

Minimální objem akumulátoru
Výkon / kW 15 20 22 25 32 / 35 40 49 70 99
Objem / l 1000-1500 1000-1500 1500-2000 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000

Parametry nádrží

Typ nádrže  Objem (l)   Průměr (mm) Výška (mm)
AN 500 500 600 1970
AN 600 600 750 1611
AN 750 750 750/790* 2010/1750*
AN 800 800 790* 1910*
AN 1000 1000  850/790* 2065/2210*

*typ DH

Nádrže jsou dodávány bez izolací, nebo s izolací v koženkovém pouzdře.

 

 

Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulačními nádržemi

Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulačními nádržemi
část A část B
Výkon kotle
v mědi v oceli v mědi v oceli
10 – 30 kW 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
31 – 45 kW 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
46 – 65 kW 42 x 1,5 40 (6/4″) 35 x 1,5 32 (5/4″)
70 – 150 kW 54 x 2 50 (2″) 42 x 1,5 40 (6/4″)

 

Armatury pro kotlový okruh

Laddomat 22

je určen pro kotle o výkonu od 15 do 100 kW

Kotle o vyšším výkonu doporučujeme zapojit s termoregulačním ventilem a silným čerpadlem, nebo trojcestným ventilem ovládaným servopohonem s elektrickou regulací udržující minimální teplotu vratné vody 65 – 75 °C. Při zapojení kotle s akumulačními nádržemi můžeme použít otevřenou nebo uzavřenou expanzní nádobu.

 

 

Termoregulační ventily

Termoregulační ventil typ TV 60 °C (65/70/72/77 °C) se používá u kotlů na pevná paliva. Při teplotě vody v kotli +60 °C se otevře termoregulační ventil a do kotlového okruhu se vpustí kapalina z okruhu vytápěného objektu.  Tímto způsobem je zajištěna minimální teplota vratné vody do kotle. V případě potřeby je možné použít termoregulační ventil nastavený na vyšší teplotu (např. 72 °C).

 

Doporučená velikost termoregulačního ventilu TV 60 °C (65/70/72/77 °C)
15 kW ― 30 kW – DN25
30 kW ― 45 kW – DN32
45 kW ― 150 kW – DN40 – DN50

 

Originální Zapojení ATMOS

Jedná se o profesionální nerezové zapojení vyrobené firmou ATMOS určené pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle a rychlé připojení kotle pomocí dvou šroubení s plochým těsněním. Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobce (pojišťovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, manometr, dvě čerpadla, dva uzavírací ventily, trojcestný ventil a u variant F3 a F4 dva servopohony). Zapojení je připraveno pro připojení kotle přímo do topného systému nebo pro zapojení kotle s akumulačními nádržemi. Zapojení umožňuje u rozsáhlejšího topného systému jeho rozšíření na dva nebo tři topné okruhy zakoupením speciálního rozdělovače a potřebné čerpadlové skupiny.
V případě kotlů řady DxxP Compact je toto Zapojení součástí kotle.

 

Přehled Zapojení kotlů ATMOS
Zapojení ATMOS
F1 Laddomat
Zapojení ATMOS
F2 Laddomat
Zapojení ATMOS
F3
ESBE

Zapojení ATMOS
F4 ESBE
Zapojení ATMOS
F12
Zapojení ATMOS
F15 – 16 ESBE-PX
F1 (15 – 30 kW)
určeno pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S, AC16S, AC25S
F2 (15 – 40 kW)
určeno pro kotle:

DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS,
DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD
F3 (15 – 30 kW)
určeno pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S,
DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S
F4 (15 – 40 kW)
určeno pro kotle:

DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD
určeno pro stejné typy
kotlů jako u Zapojení F1 – F4,
pokaždé vždy s jinou
kombinací trubek
viz více info zde
určeno pro kotle:
F15 – D10PX
F16 – D15PX, D20PX, D25PX

V kombinaci s Prodlužovací sadou potrubí PSC 25 – 35 lze Zapojení F2 použít pro kotle C25ST a C32ST
V kombinaci s Prodlužovací sadou potrubí PSC 40 – 50 lze Zapojení F2 použít pro kotle C40S a DC40GS

 

Zapojení ATMOS F1 – F2 Laddomat

Zapojení ATMOS F3 – F4 ESBE

Zapojení ATMOS F15 – 16 ESBE-PX

Zapojení ATMOS F12

Kotel DxxP Compact

Vzorové rozpočty instalace kotelen se Zapojením ATMOS

Vzorové rozpočty byly vytvořeny za účelem seznámení zákazníka s rozpisem materiálu a orientačními náklady na instalaci kotlů ATMOS. Skutečná cena instalace se může lišit v závislosti na podmínkách a rozsahu práce v daném objektu.

Vzorový rozpočet kotle C15S s jedním topným okruhem, bez TUV a akumulace

         

Vzorový rozpočet instalace kotle DC25S bez akumulace, ohřevu TUV a ekvitermní regulace

         

Vzorový rozpočet instalace kotle DC25S s akumulačními nádržemi a ohřívačem TUV, bez ekvitermní regulace

         

Vzorový rozpočet instalace kotle DC25S s akumulačními nádržemi, ohřívačem TUV a s ekvitermní regulací

Ochrana kotle proti přetopení

 1. kotle jsou standardně vybaveny chladící smyčkou proti přetopení a lze je zapojit s ventily TS 131 3/4, WATTS STS 20 nebo DANFOSS BVTS – ¾ na vodovodní řad
 2. záložní zdroj el. energie (baterie) na čerpadlo
 3. jedna větev v systému zapojena na samovolnou cirkulaci vody s několika radiátory
 4. kotel zapojen s dochlazovací nádrží a inverzním zónovým ventilem, který se bez el. proudu otevře

Zapojení chladící smyčky
Ventil, jehož čidlo je umístěno v zadní části kotle chrání kotel proti přetopení tak, že stoupne-li teplota vody v kotli nad 95 °C, vpustí do chladící smyčky vodu z vodovodního řádu, která převezme přebytečnou energii a odejde do odpadu. V případě umístění zpětné klapky na vstup vody do chladící smyčky, z důvodu zabránění možného zpětného proudění vody, díky poklesu tlaku ve vodovodním řádu, musíme chladící smyčku vybavit pojišťovacím ventilem 6 – 10 bar, nebo expanzní nádobou o objemu minimálně 4 l.

Pozor – chladící smyčka proti přetopení nesmí být využívána dle normy EN ČSN 303-5 k jiným účelům, než je ochrana proti přetopení (nikdy pro ohřev teplé užitkové vody).

 

Použití záložního zdroje
Záložní zdroj využijete ve chvíli, kdy dojde k výpadku elektrické energie a je potřeba pohánět oběhová čerpadla v topném systému. Oběhová čerpadla i kotle ATMOS doporučujeme připojit k tzv. záložním zdrojům se sinusovým průběhem napětí – Sinusoidou. 

Jakou zvolit kapacitu baterie?
Na štítku čerpadla zjistěte jeho příkon (např. 20 W). Pro výpočet potřebného proudu (A) vydělíme Příkon (W) Napětím (V). Máme-li tedy 12V baterii, výpočet je 20 W / 12V = 1,67 A.

Potřebujeme-li zálohovat oběhové čerpadlo na cca 5h (průměrná doba hoření paliva při plném naložení), vynásobíme odebíraný proud a dobu zálohy, 1,67 x 5 = 8,3Ah. Při dimenzování však raději počítejte s 20% rezervou. na zálohu takového čerpadla tedy potřebujete baterii s kapacitou minimálně 10Ah. Při doporučeném zapojení kotlů ATMOS jsou zapotřebí minimálně dvě oběhová čerpadla, toto musí být zohledněno při výpočtu kapacity baterie a pořizovaní daného záložního zdroje.
Výše uvedený postup slouží jako příklad pro výpočet.

Prostor kotelny

1. komín | 2. kouřovod | 3. kotel

Kotle mohou být používány v „základním prostředí”, A5/AB5 dle normy ČSN3320001. Kotle musí být umístěny v kotelně, do které je zajištěn dostatečný přístup vzduchu potřebného pro spalování. Umístění kotlů v obytném prostoru (včetně chodeb) je nepřípustné. Průřez otvoru pro přívod spalovacího vzduchu do kotelny musí být pro kotle o výkonu 15 – 150 kW minimálně 350 cm2. Doporučujeme pod kotel zhotovit betonový (kovový) základ s doporučenými rozměry viz návod Vašeho kotle. Doporučujeme také podložit zadní část kotle zhruba o 10 mm.

 

 

 

 

 

 

 

Spalinová cesta

Kouřovod
Kouřovod musí být vyústěn do komínového průduchu. Nelze-li připojit kotel ke komínovému průduchu bezprostředně, má být příslušný nástavec kouřovodu v daných možnostech co nejkratší, ale ne delší než 1 m, bez dodatkové výhřevné plochy a směrem ke komínu musí stoupat. Kouřovody musí být mechanicky pevné a těsné proti pronikání spalin a uvnitř čistitelné. Kouřovody nesmějí být vedeny cizími bytovými nebo užitkovými jednotkami. Vnitřní průřez kouřovodu nesmí být větší než vnitřní průřez sopouchu a nesmí se směrem ke komínu zužovat. Použití kouřových kolen není vhodné. Způsoby provedení prostupů kouřovodu konstrukcemi z hořlavých hmot jsou uvedeny v přílohách 2 až 3 ČSN 061008 a jsou vhodné zejména pro mobilní zařízení, dřevěné chaty apod.

Pokud je v komíně velký tah, nainstalujte do komína regulátor tahu (škrticí klapku) nebo škrticí ventil.

 

 

Komín
Připojení spotřebiče ke komínovému průduchu musí být vždy provedeno se souhlasem příslušného kominického podniku. Komínový průduch musí vždy vyvinout dostatečný tah a spaliny spolehlivě odvádět do volného ovzduší, pro všechny prakticky možné provozní poměry. Pro správnou funkci kotlů je nutné, aby byl samostatný komínový průduch správně dimenzovaný, protože na jeho tahu je závislé spalování, výkon a životnost kotle. Tah komína přímo závisí na jeho průřezu, výšce a drsnosti vnitřní stěny. Do komína, na který je připojen kotel, se nesmí zaústit jiný spotřebič. Průměr komína nesmí být menší, než je vývod na kotli (min. 150 mm). Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot. Nesmí však být extrémně vysoký, aby nesnižoval účinnost kotle a nenarušoval jeho spalování (netrhal plamen). V případě velkého tahu instalujte do kouřovodu mezi kotel a komín škrtící klapku (omezovač tahu).

20 x 20 cm výška 7 m
Ø 20 cm výška 8 m
15 x 15cm výška 11 m
Ø 16 cm výška 12 m
Přesné stanovení rozměrů komína určuje ČSN 73 4201.

Pozor – Komín musí být dobře utěsněn a zaizolován, aby nedošlo při sníženém výkonu kotle ke kondenzaci vodní páry a dehtů v komíně.

 

Omezovač tahu komína
Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot (21 – 35 Pa podle typu kotle)

 • Malý tah komína zkracuje životnost kotle – kotel více dehtuje, zanáší se a kouří do prostoru při přikládání
  řešení: vyvložkovat komín, nebo umístit na komín speciální nástavec nebo odtahový ventilátor
 • Velký tah komína zvětšuje spotřebu paliva vyšší komínová ztráta – nižší účinnost kotle – špatné spalování – kotel nemusí dosahovat požadovaného výkonu
  řešení: v případě velkého tahu komína zabudujte do kouřovodu regulátor (omezovač) tahu nebo škrtící klapku

Paliva a energie

Dřevo

Doporučujeme spalovat kvalitní suché štípané polenové dřevo o průměru 80 – 150 mm, délkách 250 – 1030 mm (dle typu kotle) o vlhkosti 12 % až 20 % a výhřevnosti 15 – 18 MJ.kg-1.

Maximální výkon a dlouhou životnost kotle zajistíte, budete-li spalovat dřevo minimálně 2 roky odleželé. V následujícím grafu uvádíme závislost obsahu vody na výhřevnosti paliva. Užitečný energetický objem ve dřevě klesá velmi výrazně s obsahem vody.

 

 

Například:
Dřevo s 12 – 20 % vody má tepelnou hodnotu 4 kWh / 1kg dřeva
Dřevo s 50 % vody má tepelnou hodnotu 2 kWh / 1kg dřeva

Čerstvé dřevo hřeje málo, špatně hoří, silně kouří a podstatně zkracuje životnost kotle a komínu. Výkon kotle poklesne až na 50 % a spotřeba paliva stoupne na dvojnásobek.

 

Hnědé uhlí

 

Předepsaným palivem pro naše kotle je kvalitní hnědé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 17 – 20 MJ.kg-1. Náhradním palivem je kostka nebo brikety. Doporučujeme spalovat uhlí méně spékavé a s nízkým obsahem síry. Palivo o menší zrnitosti lze přidávat jen na žhavou vrstvu a v malém množství.

 

 

Černé uhlí

 

Předepsaným palivem pro naše kotle je uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 17 – 30 MJ.kg-1. Náhradním palivem je kostka nebo brikety. Doporučujeme spalovat uhlí méně spékavé a s nízkým obsahem síry. Palivo o menší zrnitosti lze přidávat jen na žhavou vrstvu a v malém množství.

 

 

 

Hnědouhelné brikety

 

Předepsaným palivem pro naše kotle jsou hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 – 23 MJ.kg-1.

 

 

 

Dřevěné brikety

Kvalitní dřevěné brikety o průměru 80 – 130 mm, délce 200 – 380 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1.

Ekologické dřevěné brikety se vyrábějí z dřevního odpadu vysokotlakým lisováním bez jakýchkoliv chemických pojidel. V České republice je vyrábí a prodává řada firem. Kvalita dřevěných briket je však různá. Kvalitní dřevěné brikety poznáme podle toho, že se při spalování v přikládacím prostoru nerozpadávají na piliny. Dřevěné brikety, které se rozpadávají na piliny, je možné spalovat jen v kombinaci s kusovým dřevem nebo hnědým uhlím, nikdy ne však samostatně. Ucpávají zplynovací trysku nebo zplynovací rošt.

 

 

Pelety

Kvalitní dřevěné pelety o průměru 6 – 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1 (bílé pelety).

Pelety jsou novým palivem vyráběným obdobným způsobem jako dřevěné brikety z odpadního dřeva, lisováním. Za kvalitní pelety považujeme pelety bílé vyráběné z měkkého dřeva bez kůry. Pro kotle Atmos se používají pelety o průměru 6 až 8 mm.
Jiné pelety z řepkové nebo obilné slámy jsou momentálně jen okrajovou a velmi problematickou záležitostí, proto se jejich spalováním naše firma nezabývá.