Logo

Zapojení kotlů na pevná paliva ATMOS

Pro správné fungování jakéhokoliv kotle je důležité jeho zapojení, které ovlivňuje spotřebu paliva, komfort topení a životnost kotle a komínu.
Požadavky na způsob zapojení a kotelnu lze tedy shrnout do několika základních bodů.

Základní podmínky pro dobrou funkci a dlouhou životnost kotlů ATMOS

 • Montáž kotle provádí jen odborná firma zaškolená výrobcem.
  Doporučujeme si proto vybrat svého topenáře na našem webu v sekci Technici a topenáři.
 • Kotel musí být instalován v suchém a dobře větraném prostoru – kotelně.
  Přívod spalovacího vzduchu z venkovních prostor je základem dobrého fungování kotle.
 • Při zapojení kotle je vždy nutné použít v kotlovém okruhu armaturu, která zajistí, aby teplota vody vracející se do kotle neklesala pod 65 °C
  S rostoucí teplotou vratné vody do kotle, klesá kondenzace dehtů kyselin = větší životnost kotle. Doporučujeme proto použít Laddomat 22, termoregulační ventil TV 65/70/75 °C nebo řízený trojcestný ventil se servopohonem, regulací ACD03/04 a čerpadlem.
  Ideálním řešením je tedy instalace s originálním zapojením kotle ATMOS F1, F2, F3, F4, F12 nebo F31 a F32.
  Originální zapojení ATMOS = jednoduché zapojení bez chyb při instalaci
 • V každém režimu kotle musí být teplota výstupní vody z kotle mezi 80 – 90 °C
  Vysoká provozní teplota kotle nemá praktický vliv na spotřebu paliva ani na požadovanou teplotu vody, kterou pouštíme do topného systému (40 – 80 °C), ale zabezpečí dlouhou životnost kotle.
  Čerpadla v kotlovém okruhu a v okruhu vytápěného objektu spínáme termostaty tak, aby čerpadla v okruhu vytápěného objektu běžela jen tehdy, pokud běží čerpadlo v kotlovém okruhu (zapojení bez akumulační nádrže) nebo pokud máme naakumulovanou energii v nádržích.
 • Zapojení kotle s akumulačními nádržemi
  Kotle je možné zapojit bez i s akumulačními nádržemi. Platí však, že zapojení s akumulační nádrží (min. objem 55 l /1 kW výkonu kotle) je nejlepším zapojením pro kotle s ručním přikládáním.
  U kotlů na pelety doporučujeme instalovat pouze vyrovnávací nádrž o objemu 500 až 1000 l podle výkonu kotle. Akumulační nádrž = nižší spotřeba paliva, el. energie a delší životnost kotle.
 • Kotel neprovozujeme nikdy trvale v útlumu.
  Provozujeme-li kotel při výkonu nižším než 40 % jmenovitého výkonu anebo pro ohřev teplé užitkové vody v létě, je nutné denně zatápět z důvodu životnosti kotle. V útlumu mohou vznikat dehty a kyseliny, které poškozují těleso kotle.
  Teplota spalin by při normálním provozu neměla klesat pod 110 °C, chráníte tím svůj kotel a komín.
 • Kotel musí být zabezpečen proti přetopení v případě výpadku elektrické energie
  Zapojením chladící smyčky kotle na vodovodní řád nebo použitím záložního zdroje el. energie, ochráníte kotel a topný systém proti přetopení v případě nenadálého výpadku elektrické energie.
 • Maximální pracovní přetlak vody v kotli – 250 kPA (2,5 bar)
  Nikdy nezapomeneme za kotel nainstalovat pojišťovací ventil a expanzní nádobu, která chrání kotel a topný systém proti poškození.
  Správná velikost expanzní nádoby zabezpečí dlouhou životnost kotle a všech zařízení v systému (ventily, radiátory, kombi bojler, akumulační nádrž atd.).
  Otevřená expanzní nádoba by měla mít objem min. 10 % celkového objemu systému. Uzavřená expanzní nádoba by měla mít objem min. 13 % celkového objemu systému.

Zapojení bez akumulačních nádrží

Zapojení bez akumulačních nádrží je jednou z variant zapojení kotle na pevná paliva.
Výkon kotle musí být navržen přesně podle tepelných ztrát objektu, aby nedocházelo v zimních měsících zbytečně k provozu na nízký výkon, který způsobuje zkrácení životnosti kotle a komínu.
Toto zapojení vyžaduje, na rozdíl od zapojení s akumulačními nádržemi, pravidelné přikládání (2 – 5 krát denně) podle typu kotle a počasí.

Varianty zapojení kotlů bez akumulačních nádrží najdete ZDE

Zapojení s akumulačními nádržemi

Zapojení s akumulační nádrží je nejlepším zapojením pro kotle s ručním přikládáním. Objem akumulační nádrže volíme min. 55 l /1 kW instalovaného výkonu kotle.
Výkon kotle doporučujeme vždy o něco předimenzovat oproti tepelným ztrátám objektu. Větší výkon kotle = rychlejší nabití akumulačních nádrží.
Větší akumulační nádrž = delší doba vytápění objektu bez nutnosti zatápění.

Instalace kotle s akumulačními nádržemi přináší tyto výhody:

 • nižší spotřeba paliva (o 20 až 30 %), kotel pracuje na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti a spalování
 • vysoká životnost kotle a komínu – minimální tvorba dehtů a kyselin
 • možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění – elektřina/solár
 • určeno pro kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním
 • pohodlné topení a ideální vyhoření paliva
 • zaručeně ekologičtější vytápění
 • záruku na těleso kotle 3 roky

Zapojení s akumulátory doporučujeme jako hlavní zapojení
Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 – 1000 l. Instalace otopného systému musí být provedena odbornou firmou dle platných norem. Pokud zvolíte velký objem akumulační nádrže, musíte také zvolit odpovídající výkon kotle, aby byl schopen tyto nádrže nabít za rozumnou dobu.

Provoz systému s akumulačními nádržemi
Po zatopení najedeme kotlem na maximální (jmenovitý) výkon a nabijeme na 2 až 4 naložení daný objem akumulačních nádrží na požadovanou teplotu vody 90 – 100 °C. Kotel poté necháme dohořet. Dále už jen odebíráme teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období (při dodržení minimálních objemů akumulátorů viz tabulka) to může činit 1 – 3 dny. Nelze-li nainstalovat předepsaný objem akumulace, doporučujeme alespoň jednu nádrž o objemu 500 – 1000 l pro vyrovnávání náběhů a doběhů kotle.

Izolace nádrží
Akumulační nádrže jsou běžně dodávány s izolací. V případě zakoupení nádrže bez izolace je vhodným řešením společné zaizolování daného počtu nádrží o požadovaném objemu minerální vlnou do skeletu ze sádrokartonu, případně dodatečné vyplnění sypkou izolací. Doporučená tloušťka izolace, při použití minerální vlny je 120 mm. Další variantou je zakoupení již zaizolovaných nádrží minerální vlnou v koženkovém pouzdru, které naše firma také dodává.

Ohřev TUV
Pro ohřev teplé užitkové vody můžeme použít kombinovaný bojler, nebo akumulační nádrž s měděným průtokovým ohřívačem nebo plovoucím bojlerem.

Doporučený objem akumulačních nádrží

Minimální objem akumulátoru
Výkon / kW 15 20 22 25 32 / 35 40 49 70 99
Objem / l 1000-1500 1000-1500 1500-2000 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000

Parametry nádrží

Typ nádrže  Objem (l)   Průměr (mm) Výška (mm)
AN 500 500 600 1970
AN 600 600 750 1611
AN 750 750 750/790* 2010/1750*
AN 800 800 790* 1910*
AN 1000 1000  850/790* 2065/2210*

*typ DH

Nádrže jsou dodávány bez izolací, nebo s izolací v koženkovém pouzdře.

 

 

Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulačními nádržemi

Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulačními nádržemi
část A část B
Výkon kotle
v mědi v oceli v mědi v oceli
10 – 30 kW 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
31 – 45 kW 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
46 – 65 kW 42 x 1,5 40 (6/4″) 35 x 1,5 32 (5/4″)
70 – 150 kW 54 x 2 50 (2″) 42 x 1,5 40 (6/4″)

Varianty zapojení kotlů s akumulačními nádržemi najdete ZDE

Armatury pro kotlový okruh

Laddomat 22

je určen pro kotle o výkonu od 15 do 100 kW

Kotle o vyšším výkonu doporučujeme zapojit s termoregulačním ventilem a silným čerpadlem, nebo trojcestným ventilem ovládaným servopohonem s elektrickou regulací udržující minimální teplotu vratné vody 65 – 75 °C. Při zapojení kotle s akumulačními nádržemi můžeme použít otevřenou nebo uzavřenou expanzní nádobu.

 

 

Termoregulační ventil

Termoregulační ventil typ TV 60 °C (65/70/72/77 °C) se používá u kotlů na pevná paliva. Při teplotě vody v kotli +60 °C se otevře termoregulační ventil a do kotlového okruhu se vpustí kapalina z okruhu vytápěného objektu.  Tímto způsobem je zajištěna minimální teplota vratné vody do kotle. V případě potřeby je možné použít termoregulační ventil nastavený na vyšší teplotu (např. 72 °C).

 

Doporučená velikost termoregulačního ventilu TV 60 °C (65/70/72/77 °C)
15 kW ― 30 kW – DN25
30 kW ― 45 kW – DN32
45 kW ― 150 kW – DN40 – DN50

 

Originální Zapojení ATMOS

Jedná se o profesionální nerezové zapojení vyrobené firmou ATMOS určené pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle a rychlé připojení kotle pomocí dvou šroubení s plochým těsněním. Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobce (pojišťovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, manometr, dvě čerpadla, dva uzavírací ventily, trojcestný ventil a u variant F3 a F4 dva servopohony). Zapojení je připraveno pro připojení kotle přímo do topného systému nebo pro zapojení kotle s akumulačními nádržemi. Zapojení umožňuje u rozsáhlejšího topného systému jeho rozšíření na dva nebo tři topné okruhy zakoupením speciálního rozdělovače a potřebné čerpadlové skupiny.
V případě kotlů řady DxxP Compact je toto Zapojení součástí kotle.

Zapojení ATMOS F31 / F32 Laddomat AKU

Profesionální nerezové zapojení akumulačních nádrží s kotlovým okruhem postavené na potrubí o průměru 35 x 1,5 mm určené pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle a rychlé připojení akumulačních nádrží (akumulační nádrže) do série. Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobce – pojišťovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, manometr, Laddomat 22 a filtr s magnetem. Více o zapojení.

 

Přehled Zapojení kotlů ATMOS 
Zapojení
ATMOS
F1 / F2 Laddomat
Zapojení
ATMOS
F3 / F4
ESBE

Zapojení
ATMOS
F12
Zapojení
ATMOS
F15 / 16
ESBE-PX
Zapojení
ATMOS
F21 / F22
(kotlový okruh)
Zapojení
ATMOS
F31 / F32
Laddomat AKU

F1 (15 – 30 kW)
určeno pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S, AC16S, AC25S
F3 (15 – 30 kW)
určeno pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S,
DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S
určeno pro stejné typy
kotlů jako u Zapojení F1 – F4,
pokaždé vždy s jinou
kombinací trubek
viz více info zde
F15
určeno pro kotle:
D10PX
F21
určeno pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S, AC16S, AC25S
F31
určeno pro kotle:
DC40GS,
DC40GD,
C25ST, C32ST, C40S,
D10PX, D15PX, D20PX, D25PX
F2 (15 – 40 kW)
určeno pro kotle:
DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS,
DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD
F4 (15 – 40 kW)
určeno pro kotle:
DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD
  F16
určeno pro kotle:
D15PX, D20PX, D25PX
F22
určeno pro kotle:
DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD
F31 – F32
určeno pro kotle:
DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD,
C15S, C18S, AC16S, AC25S,
D14P, D21P, D25P, D20P, D30P, D40P

V kombinaci s Prodlužovací sadou potrubí PSC 25 – 35 lze Zapojení F2 použít pro kotle C25ST a C32ST
V kombinaci s Prodlužovací sadou potrubí PSC 40 – 50 lze Zapojení F2 použít pro kotle C40S a DC40GS

 

Zapojení ATMOS F1 / F2 Laddomat

Zapojení ATMOS F3 / F4 ESBE

Zapojení ATMOS F12

Zapojení ATMOS F21 – F22 (kotlový okruh)

Zapojení ATMOS F15 / 16 ESBE-PX

Kotel DxxP Compact

Zapojení F31 / F32 Laddomat AKU

Zapojení F71 ESBE

 

Možnosti použití Zapojení F31 / F32 Laddomat AKU

Vzorové rozpočty instalace kotelen se Zapojením ATMOS

Vzorové rozpočty byly vytvořeny za účelem seznámení zákazníka s rozpisem materiálu a orientačními náklady na instalaci kotlů ATMOS. Skutečná cena instalace se může lišit v závislosti na podmínkách a rozsahu práce v daném objektu.

Vzorový rozpočet kotle C15S s jedním topným okruhem, bez TUV a akumulace

         

Vzorový rozpočet instalace kotle DC25S bez akumulace, ohřevu TUV a ekvitermní regulace

         

Vzorový rozpočet instalace kotle DC25S s akumulačními nádržemi a ohřívačem TUV, bez ekvitermní regulace

         

Vzorový rozpočet instalace kotle DC25S s akumulačními nádržemi, ohřívačem TUV a s ekvitermní regulací

Ochrana kotle proti přetopení

 1. kotle jsou standardně vybaveny chladící smyčkou proti přetopení a lze je zapojit s ventily TS 131 3/4, WATTS STS 20 nebo DANFOSS BVTS – ¾ na vodovodní řad
 2. záložní zdroj el. energie (baterie) na čerpadlo
 3. jedna větev v systému zapojena na samovolnou cirkulaci vody s několika radiátory
 4. kotel zapojen s dochlazovací nádrží a inverzním zónovým ventilem, který se bez el. proudu otevře

Zapojení chladící smyčky
Ventil, jehož čidlo je umístěno v zadní části kotle chrání kotel proti přetopení tak, že stoupne-li teplota vody v kotli nad 95 °C, vpustí do chladící smyčky vodu z vodovodního řádu, která převezme přebytečnou energii a odejde do odpadu. V případě umístění zpětné klapky na vstup vody do chladící smyčky, z důvodu zabránění možného zpětného proudění vody, díky poklesu tlaku ve vodovodním řádu, musíme chladící smyčku vybavit pojišťovacím ventilem 6 – 10 bar, nebo expanzní nádobou o objemu minimálně 4 l.

Pozor – chladící smyčka proti přetopení nesmí být využívána dle normy EN ČSN 303-5 k jiným účelům, než je ochrana proti přetopení (nikdy pro ohřev teplé užitkové vody).

 

Použití záložního zdroje
Záložní zdroj využijete ve chvíli, kdy dojde k výpadku elektrické energie a je potřeba pohánět oběhová čerpadla v topném systému. Oběhová čerpadla i kotle ATMOS doporučujeme připojit k tzv. záložním zdrojům se sinusovým průběhem napětí – Sinusoidou. 

Jakou zvolit kapacitu baterie?
Na štítku čerpadla zjistěte jeho příkon (např. 20 W). Pro výpočet potřebného proudu (A) vydělíme Příkon (W) Napětím (V). Máme-li tedy 12V baterii, výpočet je 20 W / 12V = 1,67 A.

Potřebujeme-li zálohovat oběhové čerpadlo na cca 5h (průměrná doba hoření paliva při plném naložení), vynásobíme odebíraný proud a dobu zálohy, 1,67 x 5 = 8,3Ah. Při dimenzování však raději počítejte s 20% rezervou. na zálohu takového čerpadla tedy potřebujete baterii s kapacitou minimálně 10Ah. Při doporučeném zapojení kotlů ATMOS jsou zapotřebí minimálně dvě oběhová čerpadla, toto musí být zohledněno při výpočtu kapacity baterie a pořizovaní daného záložního zdroje.
Výše uvedený postup slouží jako příklad pro výpočet.

Prostor kotelny

1. komín | 2. kouřovod | 3. kotel

Kotle mohou být používány v „základním prostředí”, A5/AB5 dle normy ČSN3320001. Kotle musí být umístěny v kotelně, do které je zajištěn dostatečný přístup vzduchu potřebného pro spalování. Umístění kotlů v obytném prostoru (včetně chodeb) je nepřípustné. Průřez otvoru pro přívod spalovacího vzduchu do kotelny musí být pro kotle o výkonu 15 – 150 kW minimálně 350 cm2. Doporučujeme pod kotel zhotovit betonový (kovový) základ s doporučenými rozměry viz návod Vašeho kotle. Doporučujeme také podložit zadní část kotle zhruba o 10 mm.

 

 

 

 

Spalinová cesta

Kouřovod
Kouřovod musí být vyústěn do komínového průduchu. Nelze-li připojit kotel ke komínovému průduchu bezprostředně, má být příslušný nástavec kouřovodu v daných možnostech co nejkratší, ale ne delší než 1 m, bez dodatkové výhřevné plochy a směrem ke komínu musí stoupat. Kouřovody musí být mechanicky pevné a těsné proti pronikání spalin a uvnitř čistitelné. Kouřovody nesmějí být vedeny cizími bytovými nebo užitkovými jednotkami. Vnitřní průřez kouřovodu nesmí být větší než vnitřní průřez sopouchu a nesmí se směrem ke komínu zužovat. Použití kouřových kolen není vhodné. Způsoby provedení prostupů kouřovodu konstrukcemi z hořlavých hmot jsou uvedeny v přílohách 2 až 3 ČSN 061008 a jsou vhodné zejména pro mobilní zařízení, dřevěné chaty apod.

Pokud je v komíně velký tah, nainstalujte do kouřovodu regulátor (omezovač) tahu nebo škrtící klapku.

 

 

Komín
Připojení spotřebiče ke komínovému průduchu musí být vždy provedeno se souhlasem příslušného kominického podniku. Komínový průduch musí vždy vyvinout dostatečný tah a spaliny spolehlivě odvádět do volného ovzduší, pro všechny prakticky možné provozní poměry. Pro správnou funkci kotlů je nutné, aby byl samostatný komínový průduch správně dimenzovaný, protože na jeho tahu je závislé spalování, výkon a životnost kotle. Tah komína přímo závisí na jeho průřezu, výšce a drsnosti vnitřní stěny. Do komína, na který je připojen kotel, se nesmí zaústit jiný spotřebič. Průměr komína nesmí být menší, než je vývod na kotli (min. 150 mm). Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot. Nesmí však být extrémně vysoký, aby nesnižoval účinnost kotle a nenarušoval jeho spalování (netrhal plamen). V případě velkého tahu instalujte do kouřovodu mezi kotel a komín škrtící klapku (omezovač tahu).

20 x 20 cm výška 7 m
Ø 20 cm výška 8 m
15 x 15cm výška 11 m
Ø 16 cm výška 12 m
Přesné stanovení rozměrů komína určuje ČSN 73 4201.

Pozor – Komín musí být dobře utěsněn a zaizolován, aby nedošlo při sníženém výkonu kotle ke kondenzaci vodní páry a dehtů v komíně.

 

Omezovač tahu komína
Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot (21 – 35 Pa podle typu kotle)

 • Malý tah komína zkracuje životnost kotle – kotel více dehtuje, zanáší se a kouří do prostoru při přikládání
  řešení: vyvložkovat komín, nebo umístit na komín speciální nástavec nebo odtahový ventilátor
 • Velký tah komína zvětšuje spotřebu paliva vyšší komínová ztráta – nižší účinnost kotle – špatné spalování – kotel nemusí dosahovat požadovaného výkonu
  řešení: v případě velkého tahu komína zabudujte do kouřovodu regulátor (omezovač) tahu nebo škrtící klapku

Paliva a energie

Dřevo

Doporučujeme spalovat kvalitní suché štípané polenové dřevo o průměru 80 – 150 mm, délkách 250 – 1030 mm (dle typu kotle) o vlhkosti 12 % až 20 % a výhřevnosti 15 – 18 MJ.kg-1.

Maximální výkon a dlouhou životnost kotle zajistíte, budete-li spalovat dřevo minimálně 2 roky odleželé. V následujícím grafu uvádíme závislost obsahu vody na výhřevnosti paliva. Užitečný energetický objem ve dřevě klesá velmi výrazně s obsahem vody.

 

 

Například:
Dřevo s 12 – 20 % vody má tepelnou hodnotu 4 kWh / 1kg dřeva
Dřevo s 50 % vody má tepelnou hodnotu 2 kWh / 1kg dřeva

Čerstvé dřevo hřeje málo, špatně hoří, silně kouří a podstatně zkracuje životnost kotle a komínu. Výkon kotle poklesne až na 50 % a spotřeba paliva stoupne na dvojnásobek.

 

Publikace Palivové dřevo – Zdeněk Lyčka 

 

Hnědé uhlí

 

Předepsaným palivem pro naše kotle je kvalitní hnědé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 17 – 20 MJ.kg-1. Náhradním palivem je kostka nebo brikety. Doporučujeme spalovat uhlí méně spékavé a s nízkým obsahem síry. Palivo o menší zrnitosti lze přidávat jen na žhavou vrstvu a v malém množství.

 

 

Černé uhlí

 

Předepsaným palivem pro naše kotle je uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 17 – 30 MJ.kg-1. Náhradním palivem je kostka nebo brikety. Doporučujeme spalovat uhlí méně spékavé a s nízkým obsahem síry. Palivo o menší zrnitosti lze přidávat jen na žhavou vrstvu a v malém množství.

 

 

 

Hnědouhelné brikety

 

Předepsaným palivem pro naše kotle jsou hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 – 23 MJ.kg-1.

 

 

 

Dřevěné brikety

Kvalitní dřevěné brikety o průměru 80 – 130 mm, délce 200 – 380 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1.

Ekologické dřevěné brikety se vyrábějí z dřevního odpadu vysokotlakým lisováním bez jakýchkoliv chemických pojidel. V České republice je vyrábí a prodává řada firem. Kvalita dřevěných briket je však různá. Kvalitní dřevěné brikety poznáme podle toho, že se při spalování v přikládacím prostoru nerozpadávají na piliny. Dřevěné brikety, které se rozpadávají na piliny, je možné spalovat jen v kombinaci s kusovým dřevem nebo hnědým uhlím, nikdy ne však samostatně. Ucpávají zplynovací trysku nebo zplynovací rošt.

 

 

Pelety

Kvalitní dřevěné pelety o průměru 6 – 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1 (bílé pelety).

Pelety jsou novým palivem vyráběným obdobným způsobem jako dřevěné brikety z odpadního dřeva, lisováním. Za kvalitní pelety považujeme pelety bílé vyráběné z měkkého dřeva bez kůry. Pro kotle Atmos se používají pelety o průměru 6 až 8 mm.
Jiné pelety z řepkové nebo obilné slámy jsou momentálně jen okrajovou a velmi problematickou záležitostí, proto se jejich spalováním naše firma nezabývá.