Logo
Zadzwoń do nas +420 326 701 404

Podstawowe warunki dobrego funkcjonowania i długiej żywotności kotłów ATMOS

 • Montaż kotła wykonuje wyłącznie profesjonalna firma przeszkolona przez producenta.
 • Kocioł musi być zainstalowany w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu – kotłowni.
 • Przy podłączaniu kotła do instalacji należy zawsze zamontować Laddomat 22 lub zawór termoregulacyjny TV 60/65/70/75 °C z pompą, zaworem kulowym i filtrem tak, aby temperatura wody powracającej do kotła, w każdym tryb, nie spada poniżej 65 °C – zgodnie z normą ČSN 070240/93. Wraz ze wzrostem temperatury wody powrotnej do kotła zmniejsza się możliwość kondensacji smoły kwasowej = dłuższa żywotność kotła. Laddomat 22 polecamy dla mocy od 15 do 100 kW.
 • W przypadku podłączenia kotła bez zasobników pompa w obiegu kotła i w obiegu grzewczym musi być załączana jednym lub dwoma osobnymi termostatami przy temperaturze wody na wylocie z kotła 70 – 80 °C, tak aby pompa pracowała tylko w trybie grzania obieg pompa w obiegu kotła. Powodem jest to, że kocioł nie jest dochładzany przez zawór zwrotny wbudowany w Laddomat 22.
 • W każdym trybie kotła temperatura wody na wylocie z kotła musi mieścić się w zakresie 80 – 90 °C
 • Jeżeli kocioł eksploatujemy w sposób ciągły z mocą mniejszą niż 40 % mocy nominalnej lub do podgrzewania ciepłej wody użytkowej latem, ze względu na żywotność kotła konieczne jest codzienne ogrzewanie. Kocioł nie może być eksploatowany przez cały czas w trybie tłumienia, ponieważ mogą tworzyć się smoły i kwasy, które uszkadzają korpus kotła.
 • Kocioł należy zabezpieczyć przed przegrzaniem w przypadku braku prądu, ponieważ ma pewną bezwładność
 • Maksymalne nadciśnienie robocze wody w kotle – 250 kPa (2,5 bar)

Połączenie bez zbiorników akumulacyjnych

Jedną z głównych wad podłączenia kotła bez zbiorników akumulacyjnych jest konieczność częstszej pracy kotła – dokładania. W przypadku budynku zamieszkałego na stałe i podłączenia kotła bez zbiorników akumulacyjnych, konieczne jest codzienne ogrzewanie kotła. Kolejnym nie mniej ważnym faktem jest skrócenie żywotności kotła, w przeciwieństwie do połączenia kotła z zasobnikiem, gdzie możemy przedłużyć żywotność kotła nawet dwukrotnie.

 

Połączenie ze zbiornikiem akumulacznym

Instalacja kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi niesie za sobą następujące korzyści:

 • mniejsze zużycie paliwa (o 20 do 30 %), kocioł pracuje z pełną mocą do momentu wypalenia paliwa z optymalną wydajnością
 • wysoka żywotność kotła i komina – minimalne tworzenie się smoły i kwasów
 • możliwość łączenia z innymi metodami ogrzewania – prąd / solar
 • przeznaczony do łączenia grzejników z ogrzewaniem podłogowym
 • komfortowe ogrzewanie i idealne spalanie paliwa
 • gwarantowane bardziej przyjazne dla środowiska ogrzewanie
 • gwarancja na korpus kotła 3 lata

Zalecamy połączenie z bateriami jako głównym połączeniem
W przypadku braku zalecanej pojemności zasobników należy podłączyć kocioł z co najmniej jednym zbiornikiem buforowym o pojemności 500 – 1000 l. Montaż instalacji grzewczej musi wykonać profesjonalna firma zgodnie z obowiązującymi normami. W przypadku wyboru zasobnika o dużej pojemności należy również dobrać odpowiednią moc kotła, aby móc ładować te zasobniki w rozsądnym czasie.

Eksploatacja systemu ze zbiornikami akumulacnyjmi
Po zalaniu uruchamiamy kocioł na maksymalną (nominalną) moc i ładujemy daną objętość zasobników do wymaganej temperatury wody 90 – 100 °C na 2 do 4 załadunków. Następnie pozwalamy, aby kocioł się wypalił. Ponadto ciepło z zasobnika pobieramy za pomocą zaworu trójdrożnego tylko przez czas odpowiadający wielkości akumulatora i temperaturze zewnętrznej. W sezonie grzewczym (przestrzegając minimalnej pojemności baterii, patrz tabela), może to być 1 – 3 dni. Jeśli nie można zainstalować określonej pojemności akumulacyjnej, zalecamy co najmniej jeden zbiornik o pojemności 500 – 1000 l do równoważenia rozruchu i zatrzymania kotła.

Izolacja zbiornika
Zbiorniki akumulacyjne są zwykle dostarczane z izolacją. W przypadku zakupu zbiornika bez izolacji, odpowiednim rozwiązaniem jest docieplenie spoiny danej ilości zbiorników o wymaganej objętości wełną mineralną w szkielet z płyt gipsowo-kartonowych lub dodatkowe wypełnienie izolacją luźną. Zalecana grubość izolacji przy zastosowaniu wełny mineralnej to 120 mm. Inną opcją jest zakup już izolowanych zbiorników wełną mineralną w etui ze sztucznej skóry, które również dostarcza nasza firma.

Podgrzewanie CWU
Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej możemy zastosować kocioł kombinowany lub zasobnik akumulacyjny z miedzianym podgrzewaczem przepływowym lub kocioł pływający.

Zalecana objętość zbiorników akumulacyjnych

MINIMALNA POJEMNOŚĆ AKUMULATORA
Wydajność / kW 20 22 25 35/32 40 49 70 99
Pojemność / l 1000 – 1500 1500 – 2000 1500 – 2000 2000 – 2500 2500 – 3000 3000 – 4000 4000 – 5000 5000 – 6000

Parametry nádrží

Typ Pojemność (l)   Średnica (mm) Wysokość (mm)
AN 500 500 600 1970
AN 600 600 750 1611
AN 750 750 750/790* 2010/1750*
AN 800 800 790* 1910*
AN 1000 1000  850/790* 2065/2210*

*typ DH

Zbiorniki dostarczane są bez izolacji lub z izolacją w obudowie ze sztucznej skóry.

 

Armatura obiegu kotła

Laddomat 22

– przeznaczony jest do kotłów o mocy od 15 do 100 kW

Zalecamy podłączenie kotłów o większej mocy z zaworem termoregulacyjnym i wydajną pompą lub zaworem trójdrogowym sterowanym siłownikiem z regulacją elektryczną utrzymującą minimalną temperaturę wody powrotnej 65 – 75 °C. Łącząc kocioł ze zbiornikami akumulacyjnymi możemy zastosować naczynie wzbiorcze otwarte lub zamknięte.

 

 

 

Połączenie kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi i Laddomatem 22

 

Minimalna średnica rur do podłączenia ze zbiornikami akumulacyjnymi
część A część B
wydajność kotła z miedzi ze stali z miedzi ze stali
10 – 30 kW 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
31 – 45 kW 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
46 – 65 kW 42 x 1,5 40 (6/4″) 35 x 1,5 32 (5/4″)
70 – 150 kW 54 x 2 50 (2″) 42 x 1,5 40 (6/4″)

 

Zawory termoregulacyjne

Zawór termoregulacyjny typu TV 60 °C (65/70/72/77 °C) przeznaczony jest do kotłów na paliwa stałe. Przy temperaturze wody w kotle +60 °C otwiera się zawór termoregulacyjny i do obiegu kotła (3 → 1) wprowadzana jest ciecz z obiegu ogrzewanego budynku (2). Wloty 1 i 3 są zawsze otwarte. W ten sposób zapewniona jest minimalna temperatura wody powrotnej do kotła. W razie potrzeby istnieje możliwość zastosowania zaworu termoregulacyjnego ustawionego na wyższą temperaturę (np. 72 °C).

Zawór termoregulacyjny

         

Zawór termoregulacyjny – przekrój

Zalecany rozmiar zaworu termoregulacyjnego TV 60 °C (65/70/72/77 °C)
15 kW ― 30 kW – DN25
30 kW ― 45 kW – DN32
45 kW ― 150 kW – DN40/ – DN50

Ochrona kotła przed przegrzaniem

 1. kotły standardowo wyposażone są w pętlę schładzającą zapobiegającą przegrzaniu i można je podłączyć zaworem TS 131 3/4 ZA (95 °C) lub WATTS STS 20 do sieci wodociągowej (w przypadku własnej studni zastosujemy inne warianty )
 2. zasilanie awaryjne energia (akumulator) na pompę
 3. jedno odgałęzienie w układzie podłączone do spontanicznego obiegu wody z kilkoma grzejnikami
 4. kocioł połączony ze zbiornikiem dochładzania i zaworem strefowym inwersyjnym, który bez el. obecne otwarcia

Połączenie pętli chłodzącej

Zawór TS 131 – ¾ A, WATTS STS 20, DANFOSS BVTS – ¾ A którego czujnik znajduje się w tylnej części kotła zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem dzięki czemu w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 95 °C przepuszcza wodę od kranu do porządku pętli chłodzącej, która przejmuje nadmiar energii i idzie na marne. W przypadku umieszczenia zaworu zwrotnego na wlocie wody do pętli schładzającej, aby zapobiec ewentualnemu cofaniu się wody, spowodowanemu spadkiem ciśnienia w instalacji wodociągowej, należy wyposażyć pętlę schładzającą w zawór bezpieczeństwa 6 – 10 bar lub naczynie wzbiorcze o pojemności co najmniej 4 l.

Uwaga – pętla chłodząca przed przegrzaniem nie może być używana zgodnie z normą EN ČSN 303-5 do innych celów niż ochrona przed przegrzaniem (nigdy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej).

 

Podłączenie automatycznych kotłów na pelety

 

Przestrzeń kotłowni

1. komin | 2. Kanał dymowy| 3. kocioł

Kotły mogą być użytkowane w „środowisku podstawowym”, A5 / AB5 według ČSN3320001. Kotły muszą być umieszczone w kotłowni, do której zapewniony jest wystarczający dostęp do powietrza potrzebnego do spalania. Niedozwolone jest umieszczanie kotłów w przestrzeni mieszkalnej (w tym w korytarzach). Przekrój otworu doprowadzającego powietrze do spalania do kotłowni musi wynosić co najmniej 350 cm2 dla kotłów o mocy 15 – 150 kW. Zalecamy wykonanie betonowej (metalowej) podstawy o zalecanych wymiarach pod kotłem, patrz instrukcja obsługi kotła. Zalecamy również podłożenie tylnej części kotła na ok. 10 mm.

 

 

 

 

 

 

Kanał dymowy i komin

1. Termostat spalin 2. Otwór do czyszczenia 3. Regulátor (ogranicznik) ciągu / klapka ogranicznika ciągu

Łącznik kominowy kotła musi być podłączony do komina. Jeśli kocioł nie może być podłączony bezpośrednio do komina, wtedy odpowiedni adapter(łącznik redukcyjny) musi być jak najkrótszy, w zależności od warunków, ale nie dłuższy niż 1 m, bez dodatkowej powierzchni grzewczej i musi być skierowny do góry wprost do komina. Przewód kominowy(łącznik) musi być wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia i spaliny oraz musi istnieć możliwość wyczyszczenia go od środka. Łącznik nie może przechodzić przez inne urządzenia. Przekrój łącznika nie może być większy niż otwór podłączeniowy komina i nie może również byż zwężony w kierunku komina. Nie jest zalecane używanie kolan. Przejścia przewodu kominowego poprzez łatwopalne materiały określają aneksy 2 i 3 do normy ČSN 061008 nadają się zwłaszcza do urządzeń mobilnych, drewnianych domków działkowych itp.

W przypadku zbyt wysokiego ciągu należy zainstalować regulátor (ogranicznik) ciągu /3/ lub klapka ogranicznika ciągu

Regulátor (ogranicznik) ciągu

Ciąg kominowy musi osiągać zalecane wartości (21 – 35 Pa w zależności od typu kotła)

 • Niewielki ciąg komina skraca żywotność kotła – kocioł bardziej smolisty, zapycha się i dymi w przestrzeni podczas aplikacji
  rozwiązanie: wyścielić komin lub umieścić na kominie specjalną przedłużkę lub wentylator wyciągowy
 • Wysoki ciąg kominowy zwiększa zużycie paliwa większe straty kominowe – mniejsza sprawność kotła – słabe spalanie – kocioł może nie osiągać wymaganej mocy)
  rozwiązanie: w przypadku dużego ciągu kominowego zamontować regulator ciągu (przepustnicę) lub przepustnicę w czopuchu

Regulátor (ogranicznik) ciągu / klapka ogranicznika ciągu

         

Poziome (1) i pionowe (2) umieszczenie regulatora ciągu na kominie

         

Schemat przepustnicy sterującej

Uwaga – Komin musi być dobrze uszczelniony i zaizolowany, aby zapobiec kondensacji pary wodnej i smoły w kominie przy zmniejszonej mocy kotła.

Połącz kocioł z zasobnikami. Jest to najlepsze połączenie do kotłów na paliwo stałe, ponieważ wydłuża żywotność kotła i zmniejsza zużycie paliwa. W przypadku braku zalecanej pojemności zasobnika należy podłączyć kocioł z co najmniej jednym zbiornikiem buforowym o pojemności od 500 l do 1000 l (patrz instrukcja obsługi).

 

Komin

         

Komin musi być dobrze uszczelniony i zaizolowany, aby zapobiec kondensacji pary wodnej i smoły w kominie przy zmniejszonej mocy kotła.

Rodzaje paliw i ekonomia

Drewno

Zalecamy spalanie dobrej jakości drewna polanowego na sucho o średnicy 80 – 150 mm, długości 250 – 1030 mm (w zależności od typu kotła) o wilgotności od 12 % do 20 % i kaloryczności 15 – 17 MJ. kg-1.

Spalanie drewna przez co najmniej 2 lata zapewni Ci maksymalną wydajność i długą żywotność kotła. Poniższy wykres przedstawia zależność zawartości wody od wartości opałowej paliwa. Użyteczna objętość energii w drewnie spada bardzo znacząco wraz z zawartością wody.

 

 

Například:
Drewno z 12 – 20 % zawartością wody ma wartość energetyczną 4 kWh / 1 kg drewna
Drewno z 50 % zawartością wody ma wartość energetyczną 2 kWh / 1 kg drewna

Zależność wartości energetycznej od zawartości wody w drewnie

         

Świeże drewno ma małą wartość grzewczą, źle się pali, bardzo dymi i zdecydowanie skraca żywotność kotła i komina. Wydajność kotła spada na 50% możliwości a zużycie paliwa wzrasta

 

Węgiel brunatny

 

Zalecanym paliwem do naszych kotłów jest węgiel brunatny jakościowy OŘECH 1 o wartości opałowej 17 – 20 MJ.kg-1. Paliwem zastępczym jest kostka lub brykiet. Zalecamy spalanie mniej spiekanego i niskosiarkowego węgla. Paliwo o mniejszym uziarnieniu można dodawać tylko do gorącej warstwy i w niewielkich ilościach.

 

 

Węgiel kamienny

 

Zalecanym paliwem do naszych kotłów jest węgiel kamienny OŘECH 1 o wartości opałowej 17 – 30 MJ.kg-1. Paliwem zastępczym jest kostka lub brykiet. Zalecamy spalanie mniej spiekanego i niskosiarkowego węgla. Paliwo o mniejszym uziarnieniu można dodawać tylko do gorącej warstwy i w niewielkich ilościach.

 

 

 

Brykiety z węgla brunatnego

 

 

Zalecanym paliwem do naszych kotłów są brykiety z węgla brunatnego o wartości opałowej 19 – 23 MJ.kg-1.

 

 

Brykiety drzewne

Jakościowe brykiety drzewne o średnicy 80 – 130 mm, długości 200 – 380 mm i kaloryczności 16 – 19 MJ.kg-1.

Ekologiczne brykiety drzewne produkowane są z odpadów drzewnych metodą prasowania wysokociśnieniowego bez jakichkolwiek spoiw chemicznych. Są produkowane i sprzedawane przez szereg firm w Czechach. Jednak jakość brykietów drzewnych jest różna. Wysokiej jakości brykiety drzewne rozpoznajemy po tym, że nie rozkładają się na trociny podczas spalania w miejscu zastosowania. Brykiety drzewne, które rozpadają się na trociny, można spalać tylko w połączeniu z drewnem w kawałkach lub węglem brunatnym, ale nigdy oddzielnie. Zapychają dyszę zgazowania lub ruszt zgazowania.

 

 

Pellet

Wysokiej jakości pelety drzewne o średnicy 6 – 8 mm, długości od 5 do 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1 (pellet biały).

Pellet jest nowym paliwem wytwarzanym podobnie jak brykiet drzewny z odpadów drzewnych, poprzez prasowanie. Biały pellet z miękkiego drewna bez kory uważamy za pellet wysokiej jakości. Do kotłów Atmos stosuje się pellet o średnicy od 6 do 8 mm.
Inne pellety ze słomy rzepakowej czy zbożowej to obecnie kwestia marginalna i bardzo problematyczna, dlatego nasza firma nie zajmuje się ich spalaniem.