Logo

Podłączenie kotłów na paliwo stałe ATMOS

Dla prawidłowego funkcjonowania każdego kotła ważne jest jego podłączenie, które wpływa na zużycie paliwa, komfort ogrzewania oraz żywotność kotła i komina.
Wymagania dotyczące sposobu podłączenia i kotłowni można zatem streścić w kilku podstawowych punktach.

Podstawowe warunki dobrego funkcjonowania i długiej żywotności kotłów ATMOS

 • Montaż kotła przeprowadza wyłącznie specjalistyczna firma przeszkolona przez producenta.
  Dlatego zalecamy wybranie instalatora instalacji grzewczych na naszej stronie internetowej w sekcji Technicy i instalatorzy instalacji grzewczych.
 • Kocioł należy zainstalować w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu – kotłowni.
  Doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz jest podstawą dobrego funkcjonowania kotła.
 • Przy podłączaniu kotła należy zawsze zastosować armaturę w obiegu kotła, która zapewni, że temperatura wody powracającej do kotła nie spadnie poniżej 65 °C
  Wraz ze wzrostem temperatury wody powracającej do kotła zmniejsza się kondensacja kwaśnych smół = dłuższa żywotność kotła. Dlatego zalecamy stosowanie Laddomat 22, zaworu termoregulacyjnego TV 65/70/75 °C lub sterowanego zaworu trójdrogowego z serwonapędem, regulatorem ACD 03/04 i pompą.

  Idealnym rozwiązaniem jest zatem instalacja z oryginalnym podłączeniem kotła ATMOS F1, F2, F3, F4, F12 lub F31 i F32.
  Oryginalne podłączenie ATMOS = proste podłączenie bez błędów podczas instalacji
 • W każdym trybie pracy kotła temperatura wody opuszczającej kocioł musi mieścić się w przedziale 80 – 90 °C.
  Wysoka temperatura robocza kotła nie ma praktycznego wpływu na zużycie paliwa ani na wymaganą temperaturę wody, którą wpuszczamy do instalacji grzewczej (40 – 80°C), ale zapewni to długą żywotność kotła.

  Termostaty pomp w obiegu kotła i w obiegu ogrzewanego obiektu przełączamy tak, aby pompy w obiegu ogrzewanego obiektu pracowały tylko wtedy, gdy pracuje pompa w obiegu kotła (podłączenie bez zbiornika) lub jeżeli w zbiornikach znajduje się zgromadzona energia.
 • Podłączenie kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi
  Kocioł można podłączyć bez zbiornika lub ze zbiornikiem. Prawdą jest jednak, że podłączenie ze zbiornikiem akumulacyjnym (min. objętość 55 l /1 kW mocy kotła) jest najlepszym podłączeniem dla kotłów z załadunkiem ręcznym.

  W przypadku kotłów na pellet zalecamy montaż wyłącznie zbiornika wyrównawczego o pojemności od 500 do 1000 l, w zależności od mocy kotła. Zbiornik akumulacyjny = mniejsze zużycie paliwa, energii el. i dłuższa żywotność kotła.
 • Nigdy nie eksploatujemy kotła na stałe w stanie redukcji mocy.
  Jeżeli kocioł eksploatujemy z mocą niższą niż 40 % mocy znamionowej lub w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim, ze względu na żywotność kotła konieczne jest codzienne rozgrzewanie kotła. W przypadku stanu redukcji mocy mogą tworzyć się smoły i kwasy, które uszkadzają korpus kotła.

  Podczas normalnej pracy temperatura spalin nie powinna spaść poniżej 110 °C, chroniąc w ten sposób kocioł i komin.
 • Kocioł należy zabezpieczyć przed przegrzaniem na wypadek zaniku prądu
  Poprzez podłączenie obiegu chłodzącego kotła do sieci wodociągowej lub poprzez zastosowanie rezerwowego źródła zasilania energii el., zabezpieczysz kocioł i instalację grzewczą przed przegrzaniem w przypadku nagłej przerwy w dostawie prądu.

Połączenie bez zbiorników akumulacyjnych

Podłączenie bez zbiorników jest jednym z wariantów podłączenia kotła na paliwo stałe.
Moc kotła należy dobrać dokładnie pod kątem strat ciepła budynku, tak aby w miesiącach zimowych nie doszło do niepotrzebnej pracy na małej mocy, co powoduje skrócenie żywotności kotła i komina. Podłączenie to wymaga w przeciwieństwie do podłączenia ze zbiornikami akumulacyjnymi, regularnego doładowywania (2 – 5 razy dziennie) w zależności od typu kotła i pogody.

 

Podłączenie ze zbiornikami akumulacyjnymi

Podłączenie ze zbiornikiem akumulacyjnym jest najlepszym podłączeniem dla kotłów z załadunkiem ręcznym. Należy dobrać objętość zbiornika akumulacyjnego min. 55 l /1 kW kotła.
Zalecamy, aby zawsze nieznacznie przekroczyć moc kotła w porównaniu do strat ciepła budynku. Większa moc kotła = szybsze ładowanie zbiorników akumulacyjnych
Większy zbiornik akumulacyjny = dłuższy czas ogrzewania budynku bez konieczności doładowywania.

Montaż kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi niesie ze sobą następujące korzyści:

 • mniejsze zużycie paliwa (o 20 do 30 %), kocioł pracuje z pełną mocą do momentu wypalenia się paliwa z optymalną wydajnością i spalaniem
 • długa żywotność kotła i komina – minimalne tworzenie się smoły i kwasów
 • możliwość łączenia z innymi sposobami ogrzewania – prądem/pv
 • przeznaczony do kombinacji elementów grzejnych (grzejników) z ogrzewaniem podłogowym
 • komfortowe ogrzewanie i idealne spalanie paliwa
 • gwarantowane bardziej ekologiczne ogrzewanie
 • gwarancja na korpus kotła 3 lata

Zalecamy podłączenie ze zbiornikami akumulacyjnymi jako podłączenie główne
W przypadku braku zalecanej pojemności zbiorników akumulacyjnych należy podłączyć kocioł z co najmniej jednym zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 500 – 1000 l. Montaż instalacji grzewczej musi zostać wykonany przez specjalistyczną firmą zgodnie z obowiązującymi normami. Decydując się na zbiornik o dużej pojemności należy także dobrać odpowiednią moc kotła, aby był on w stanie załadować te zasobniki w rozsądnym czasie.

Praca układu ze zbiornikami akumulacyjnymi
Po rozpaleniu uruchamiamy kocioł na moc maksymalną (znamionową) i ładujemy na 2 do 4 załadunków daną objętość zbiorników akumulacyjnych na wymaganą temperaturę wody 90 – 100 °C. Następnie należy pozwolić kotłowi, aby się wypalił. Następnie po prostu pobieramy ciepło z zbiornika za pomocą zaworu trójdrogowego na czas odpowiadający wielkości akumulatora i temperaturze zewnętrznej. W sezonie grzewczym (jeśli zachowane są minimalne pojemności akumulatora, patrz tabela) może to wynosić 1 – 3 dni. Jeżeli nie jest możliwe zainstalowanie wymaganej pojemności zbiornika akumulacyjnego, zalecamy zainstalowanie co najmniej jednego zbiornika o pojemności 500 – 1000 l w celu wyrównania rozruchów i zatrzymań kotła.

Izolacja zbiorników
Zbiorniki akumulacyjne są standardowo dostarczane z izolacją. W przypadku zakupu zbiornika bez izolacji, odpowiednim rozwiązaniem jest wspólne zaizolowanie określonej ilości zbiorników o wymaganej objętości wełną mineralną w ramie z płyt gipsowo-kartonowych lub dodatkowe wypełnienie ich luźną izolacją. Zalecana grubość izolacji przy zastosowaniu wełny mineralnej wynosi 120 mm. Inną opcją jest zakup zbiorników posiadających izolację z wełny mineralnej w skórzanym etui, które nasza firma również dostarcza.

Podgrzewanie CWU
Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej możemy zastosować podgrzewacz wody lub zbiornik akumulacyjny z miedzianym podgrzewaczem przepływowym lub podgrzewaczem pływającym.

Zalecana objętość zbiorników akumulacyjnych

MINIMALNA POJEMNOŚĆ AKUMULATORA
Wydajność / kW 20 22 25 32 / 35 40 49 70 99
Pojemność / l 1000 – 1500 1500 – 2000 1500 – 2000 2000 – 2500 2500 – 3000 3000 – 4000 4000 – 5000 5000 – 6000

Parametry zbiornika

Typ Pojemność (l)   Średnica (mm) Wysokość (mm)
AN 500 500 600 1970
AN 600 600 750 1611
AN 750 750 750/790* 2010/1750*
AN 800 800 790* 1910*
AN 1000 1000  850/790* 2065/2210*

*typ DH

Zbiorniki dostarczane są bez izolacji lub z izolacją w obudowie ze sztucznej skóry.

 

 

Minimalna średnica rur do podłączenia ze zbiornikami akumulacyjnymi

Minimalna średnica rur do podłączenia ze zbiornikami akumulacyjnymi
część A część B
wydajność kotła z miedzi ze stali z miedzi ze stali
10 – 30 kW 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
31 – 45 kW 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
46 – 65 kW 42 x 1,5 40 (6/4″) 35 x 1,5 32 (5/4″)
 70 – 150 kW 54 x 2 50 (2″) 42 x 1,5 40 (6/4″)

Armatura obiegu kotła

Laddomat 22

– przeznaczony jest do kotłów o mocy od 15 do 100 kW

Zalecamy podłączenie kotłów o większej mocy z zaworem termoregulacyjnym i wydajną pompą lub zaworem trójdrogowym sterowanym siłownikiem z regulacją elektryczną utrzymującą minimalną temperaturę wody powrotnej 65 – 75 °C. Łącząc kocioł ze zbiornikami akumulacyjnymi możemy zastosować naczynie wzbiorcze otwarte lub zamknięte.

 

 

Zawory termoregulacyjne

Zawór termoregulacyjny typu TV 60 °C (65/70/72/77 °C) przeznaczony jest do kotłów na paliwa stałe. Przy temperaturze wody w kotle +60 °C otwiera się zawór termoregulacyjny i do obiegu kotła (3 → 1) wprowadzana jest ciecz z obiegu ogrzewanego budynku (2). Wloty 1 i 3 są zawsze otwarte. W ten sposób zapewniona jest minimalna temperatura wody powrotnej do kotła. W razie potrzeby istnieje możliwość zastosowania zaworu termoregulacyjnego ustawionego na wyższą temperaturę (np. 72 °C).

Zalecany rozmiar zaworu termoregulacyjnego TV 60 °C (65/70/72/77 °C)
15 kW ― 30 kW – DN25
30 kW ― 45 kW – DN32
45 kW ― 150 kW – DN40 – DN50

 

Oryginalne połączenie ATMOS

Jest to profesjonalne przyłącze ze stali nierdzewnej firmy ATMOS przeznaczone do utrzymania minimalnej temperatury wody powracającej do kotła oraz szybkiego podłączenia kotła za pomocą dwóch śrubunków z płaską uszczelką. Przyłącze zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane przez producenta (zawór bezpieczeństwa 2,5 bara, zawór odpowietrzający, manometr, dwie pompy, dwa zawory odcinające, zawór trójdrożny oraz dla wariantów F3 i F4 dwa serwonapędy). Przyłącze jest gotowe do podłączenia kotła bezpośrednio do instalacji grzewczej lub do podłączenia kotła z zasobnikami. Podłączenie pozwala na rozbudowę większej instalacji grzewczej do dwóch lub trzech obiegów grzewczych poprzez zakup specjalnego rozdzielacza i niezbędnej grupy pomp.
W przypadku kotłów serii DxxP Compact to przyłącze jest częścią kotła.

Połączenie ATMOS F31 / F32 Laddomat AKU

Profesjonalne połączenie zbiorników akumulacyjnych ze stali nierdzewnej z obiegiem kotła zabudowane na rurze o średnicy 35 x 1,5 mm przeznaczone do utrzymania minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła oraz szybkiego łączenia zasobników (zbiorników) w szereg. Przyłącze zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane przez producenta – zawór bezpieczeństwa 2,5 bar, zawór odpowietrzający, manometr, Laddomat 22 i filtr z magnesem. Więcej o połączeniu.

 

Przegląd Podłączenie kotłów ATMOS  
Podłączenie ATMOS
F1 / F2 Laddomat
Podłączenie ATMOS
F3 / F4 ESBE
Podłączenie ATMOS
F12
Podłączenie ATMOS
F15 – 16 ESBE-PX
Podłączenie
ATMOS
F21 / F22
(obieg kotła)
Podłączenie
ATMOS
F31 / F32
Laddomat AKU

F1 (15 – 30 kW)
do kotłów:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S, AC16S, AC25S
F3 (15 – 30 kW)
do kotłów:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S,
DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S
przeznaczony do tych samych typów kotłów co dla przyłączy F1 – F4, za każdym razem z inną kombinacją rur,

więcej informacji tutaj

 

do kotłów:
F15 – D10PX
F16 – D15PX, D20PX, D25PX
F21
do kotłów:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S, AC16S, AC25S
F31
do kotłów:
DC40GS,
DC40GD,
C25ST, C32ST, C40S,
D10PX, D15PX, D20PX, D25PX
F2 (15 – 40 kW)
do kotłów:
DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS,
DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD
F4 (15 – 40 kW)
do kotłów:
DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD
    F22
do kotłów:
DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD
F31 – F32
do kotłów:
DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD,
C15S, C18S, AC16S, AC25S,
D14P, D21P, D25P, D20P, D30P, D40P

W połączeniu z zestawem przedłużającym PSC 25 – 35 Połączenie F2 można zastosować do kotłów C25ST i C32ST
W połączeniu z zestawem przedłużającym PSC 40 – 50 Połączenie F2 można zastosować do kotłów C40s i DC40GS

 

Podłączenie ATMOS F1 / F2 Laddomat

Podłączenie ATMOS F3 / F4 ESBE

Podlaczenie ATMOS F12

Podlaczenie ATMOS F21 – F22 (obieg kotlowy)

Podlaczenie ATMOS F15 / 16 ESBE-PX

Kocioł DxxP Compact

Podlaczenie F31 / F32 Laddomat AKU

Podlaczenie F71 ESBE

Ochrona kotła przed przegrzaniem

 1. kotły standardowo wyposażone są w pętlę schładzającą chroniącą przed przegrzaniem i mogą być podłączone do zaworów TS 131 3/4, WATTS STS 20 lub DANFOSS BVTS – ¾ do wodociągów
 2. zasilanie awaryjne energia (akumulator) na pompę
 3. jedno odgałęzienie w układzie podłączone do spontanicznego obiegu wody z kilkoma grzejnikami
 4. kocioł połączony ze zbiornikiem dochładzania i zaworem strefowym inwersyjnym, który bez el. obecne otwarcia

Połączenie pętli chłodzącej
Zawór którego czujnik znajduje się w tylnej części kotła zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem dzięki czemu w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 95 °C przepuszcza wodę od kranu do porządku pętli chłodzącej, która przejmuje nadmiar energii i idzie na marne. W przypadku umieszczenia zaworu zwrotnego na wlocie wody do pętli schładzającej, aby zapobiec ewentualnemu cofaniu się wody, spowodowanemu spadkiem ciśnienia w instalacji wodociągowej, należy wyposażyć pętlę schładzającą w zawór bezpieczeństwa 6 – 10 bar lub naczynie wzbiorcze o pojemności co najmniej 4 l.

Uwaga – pętla chłodząca przed przegrzaniem nie może być używana zgodnie z normą EN ČSN 303-5 do innych celów niż ochrona przed przegrzaniem (nigdy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej).

 

Korzystanie ze źródła zapasowego
Ze źródła rezerwowego można skorzystać w przypadku przerwy w dostawie prądu i konieczności napędzania pomp obiegowych w systemie grzewczym. Pompy obiegowe i kotły ATMOS zalecamy podłączać do tzw. źródeł rezerwowych o sinusoidalnej krzywej napięcia – Sinusoida.

Jaką pojemność baterii wybrać?
Sprawdź moc znamionową pompy na etykiecie (np. 20 W). Aby obliczyć wymagany prąd (A), dzielimy moc (W) przez napięcie (V). Więc jeśli mamy akumulator 12 V, obliczenie wynosi 20 W / 12 V = 1,67 A.

Jeśli potrzebujemy wspomagać pompę obiegową przez ok. 5 godzin (średni czas spalania paliwa przy pełnym obciążeniu), mnożymy pobrany prąd i czas podtrzymania, 1,67 x 5 = 8,3 Ah. Jednak przy wymiarowaniu lepiej liczyć na 20% rezerwę. dlatego do podtrzymania takiej pompy potrzebny jest akumulator o pojemności co najmniej 10 Ah. Przy zalecanym podłączeniu kotłów ATMOS wymagane są co najmniej dwie pompy obiegowe, co należy uwzględnić przy obliczaniu pojemności baterii i zakupie danego źródła rezerwowego.
Powyższa procedura służy jako przykład do obliczeń.

 

Przestrzeń kotłowni

1. komin | 2. Kanał dymowy| 3. kocioł

Kotły mogą być użytkowane w „środowisku podstawowym”, A5 / AB5 według ČSN3320001. Kotły muszą być umieszczone w kotłowni, do której zapewniony jest wystarczający dostęp do powietrza potrzebnego do spalania. Niedozwolone jest umieszczanie kotłów w przestrzeni mieszkalnej (w tym w korytarzach). Przekrój otworu doprowadzającego powietrze do spalania do kotłowni musi wynosić co najmniej 350 cm2 dla kotłów o mocy 15 – 150 kW. Zalecamy wykonanie betonowej (metalowej) podstawy o zalecanych wymiarach pod kotłem, patrz instrukcja obsługi kotła. Zalecamy również podłożenie tylnej części kotła na ok. 10 mm.

 

 

 

 

 

 

Kanał dymowy i komin

Kanał dymowy
Łącznik kominowy kotła musi być podłączony do komina. Jeśli kocioł nie może być podłączony bezpośrednio do komina, wtedy odpowiedni adapter(łącznik redukcyjny) musi być jak najkrótszy, w zależności od warunków, ale nie dłuższy niż 1 m, bez dodatkowej powierzchni grzewczej i musi być skierowny do góry wprost do komina. Przewód kominowy(łącznik) musi być wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia i spaliny oraz musi istnieć możliwość wyczyszczenia go od środka. Łącznik nie może przechodzić przez inne urządzenia. Przekrój łącznika nie może być większy niż otwór podłączeniowy komina i nie może również byż zwężony w kierunku komina. Nie jest zalecane używanie kolan. Przejścia przewodu kominowego poprzez łatwopalne materiały określają aneksy 2 i 3 do normy ČSN 061008 nadają się zwłaszcza do urządzeń mobilnych, drewnianych domków działkowych itp.

W przypadku zbyt wysokiego ciągu należy zainstalować regulátor (ogranicznik) ciągu lub klapka ogranicznika ciągu

Komin
Podłączenie urządzenia do przewodu kominowego musi zawsze odbywać się za zgodą właściwego zakładu kominiarskiego. Przewód kominowy musi zawsze wytwarzać wystarczający ciąg i niezawodnie odprowadzać spaliny na zewnątrz, we wszystkich praktycznie możliwych warunkach pracy. Aby kotły funkcjonowały prawidłowo, konieczne jest prawidłowe zwymiarowanie osobnego przewodu kominowego, gdyż od jego ciągu zależy spalanie, wydajność i żywotność kotła. Ciąg komina zależy bezpośrednio od jego przekroju, wysokości i chropowatości ściany wewnętrznej. Żadne inne urządzenie nie może być podłączone do komina, do którego podłączony jest kocioł. Średnica komina nie może być mniejsza niż wylot na kocioł (min. 150 mm). Ciąg komina musi osiągnąć zalecane wartości. Nie może być jednak skrajnie wysoki, aby nie obniżać sprawności kotła i nie zakłócać jego spalania (nie przerywać płomienia). W przypadku dużego ciągu należy zamontować przepustnicę (ogranicznik ciągu) w przewodzie spalinowym między kotłem a kominem.

20 x 20 cm výška 7 m
Ø 20 cm výška 8 m
15 x 15cm výška 11 m
Ø 16 cm výška 12 m

Uwaga – Komin musi być dobrze uszczelniony i zaizolowany, aby zapobiec kondensacji pary wodnej i smoły w kominie przy zmniejszonej mocy kotła.

 

Regulátor (ogranicznik) ciągu
Ciąg kominowy musi osiągać zalecane wartości (21 – 35 Pa w zależności od typu kotła)

 • Niewielki ciąg komina skraca żywotność kotła – kocioł bardziej smolisty, zapycha się i dymi w przestrzeni podczas aplikacji
  rozwiązanie: wyścielić komin lub umieścić na kominie specjalną przedłużkę lub wentylator wyciągowy
 • Wysoki ciąg kominowy zwiększa zużycie paliwa większe straty kominowe – mniejsza sprawność kotła – słabe spalanie – kocioł może nie osiągać wymaganej mocy)
  rozwiązanie: w przypadku dużego ciągu kominowego zamontować regulator ciągu (przepustnicę) lub przepustnicę w czopuchu

Rodzaje paliw i ekonomia

Drewno

Zalecamy spalanie dobrej jakości drewna polanowego na sucho o średnicy 80 – 150 mm, długości 250 – 1030 mm (w zależności od typu kotła) o wilgotności od 12 % do 20 % i kaloryczności 15 – 18 MJ. kg-1.

Spalanie drewna przez co najmniej 2 lata zapewni Ci maksymalną wydajność i długą żywotność kotła. Poniższy wykres przedstawia zależność zawartości wody od wartości opałowej paliwa. Użyteczna objętość energii w drewnie spada bardzo znacząco wraz z zawartością wody.

 

 

Na przykład:
Drewno z 12 – 20 % zawartością wody ma wartość energetyczną 4 kWh / 1 kg drewna
Drewno z 50 % zawartością wody ma wartość energetyczną 2 kWh / 1 kg drewna

 

Węgiel brunatny

 

Zalecanym paliwem do naszych kotłów jest węgiel brunatny jakościowy OŘECH 1 o wartości opałowej 17 – 20 MJ.kg-1. Paliwem zastępczym jest kostka lub brykiet. Zalecamy spalanie mniej spiekanego i niskosiarkowego węgla. Paliwo o mniejszym uziarnieniu można dodawać tylko do gorącej warstwy i w niewielkich ilościach.

 

 

Węgiel kamienny

 

Zalecanym paliwem do naszych kotłów jest węgiel kamienny OŘECH 1 o wartości opałowej 17 – 30 MJ.kg-1. Paliwem zastępczym jest kostka lub brykiet. Zalecamy spalanie mniej spiekanego i niskosiarkowego węgla. Paliwo o mniejszym uziarnieniu można dodawać tylko do gorącej warstwy i w niewielkich ilościach.

 

 

Brykiety z węgla brunatnego

 

Zalecanym paliwem do naszych kotłów są brykiety z węgla brunatnego o wartości opałowej 19 – 23 MJ.kg-1.

 

 

Brykiety drzewne

Jakościowe brykiety drzewne o średnicy 80 – 130 mm, długości 200 – 380 mm i kaloryczności 16 – 19 MJ.kg-1.

Ekologiczne brykiety drzewne produkowane są z odpadów drzewnych metodą prasowania wysokociśnieniowego bez jakichkolwiek spoiw chemicznych. Są produkowane i sprzedawane przez szereg firm w Czechach. Jednak jakość brykietów drzewnych jest różna. Wysokiej jakości brykiety drzewne rozpoznajemy po tym, że nie rozkładają się na trociny podczas spalania w miejscu zastosowania. Brykiety drzewne, które rozpadają się na trociny, można spalać tylko w połączeniu z drewnem w kawałkach lub węglem brunatnym, ale nigdy oddzielnie. Zapychają dyszę zgazowania lub ruszt zgazowania.

 

 

Pellet

Wysokiej jakości pelety drzewne o średnicy 6 – 8 mm, długości od 5 do 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1 (pellet biały).

Pellet jest nowym paliwem wytwarzanym podobnie jak brykiet drzewny z odpadów drzewnych, poprzez prasowanie. Biały pellet z miękkiego drewna bez kory uważamy za pellet wysokiej jakości. Do kotłów Atmos stosuje się pellet o średnicy od 6 do 8 mm.
Inne pellety ze słomy rzepakowej czy zbożowej to obecnie kwestia marginalna i bardzo problematyczna, dlatego nasza firma nie zajmuje się ich spalaniem.