Logo

Zapojení kotlů ATMOS F12 Laddomat

Profesionální nerezové zapojení postavené na potrubí o průměru 35 x 1,5 mm určené pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle a rychlé připojení kotle pomocí dvou 6/4” šroubení s plochým těsněním. Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobce – pojišťovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, manometr, Laddomat 22, sadu trubek pro různé varianty kotlů a nezapojenou samostatnou čerpadlovou skupinu ESBE typ GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem a čerpadlem.

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika

Zapojení pro kotle ATMOS s ručním přikládáním do 40 kW

ATMOS F12 Laddomat

Objednací kód: P0612

Zapojení (kotlový okruh) s Laddomatem 22 a nezapojenou čerpadlovou skupinou GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh.
Tato sada obsahuje čtyři trubky o různých délkách umožňující instalaci na různé typy kotlů ATMOS.

1 – vertikální výstup teplé vody z kotle do akumulační nádrže (topného systému – čerpadlové skupiny)
2 – horizontální výstup teplé vody z kotle do akumulační nádrže (topného systému – čerpadlové skupiny)
3 – pojišťovací sestava (pojišťovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil a tlakoměr)
4 – čerpadlová skupina ESBE GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh
5 – Laddomat X22 pro jeden kotlový okruh (se speciálními kulovými ventily)
6 – čerpadlo v kotlovém okruhu (součást Laddomatu X22)
7 – teploměry (součást Laddomatu X22)
8 – šroubení s kulovým ventilem – vnější závit (součást Laddomatu X22)
9 – výstup pro expanzní nádobu (1“)
10 – zpátečka z akumulační nádrže (topného systému) (vstup do Laddomatu – 6/4” vnější závit)
Příslušenství v příbalu
– ploché těsnění 3/4” – 3 mm 1 ks
– ploché těsnění 1” – 3 mm 7 ks
– ploché těsnění 6/4” – 3 mm 4 ks
– ploché těsnění 2” – 3 mm 2 ks
– teploměry k Laddomatu 22 3 ks
– vsuvka 6/4” 1 ks
– zátka 1” 1 ks
Potrubí v příbalu
– trubka kotlového okruhu (B)
Ø 22 x 1,5 x 520
1 ks
Předepsané nastavení čerpadla v kotlovém okruhu
– na maximum a konstantní výtlačnou výšku
Doporučujeme neměnit
– prodloužení kotlového okruhu (C)
Ø 22 x 1,5 x 144
1 ks
– prodloužení kotlového okruhu (D)
Ø 22 x 1,5 x 497
1 ks
– trubka pojistného ventilu (E)
Ø 22 x 1,5 x 1678
1 ks

 

 

Varianta Výška zapojení
(pro kotle)
A
výška
B
hloubka zapojení za kotlem
 
A 1 – ATMOS F12 Laddomat – výrobní provedení
(DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS,
DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD)
1405 280 – 340
B 2 – ATMOS F12 Laddomat
– s trubkou B v kotlovém okruhu
(DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S, AC16S, AC25S)
1331 280 – 340
A + C 3 – ATMOS F12 Laddomat
– s trubkami A + C v kotlovém okruhu
(C25ST, C32ST)
1576 280 – 340
B + D a E 4 – ATMOS F12 Laddomat
– s trubkami B + D v kotlovém okruhu
a trubkou E na pojistném ventilu
(DC18SP, DC25SP, DC30SPX)
1831 280 – 340
A + D a E 5 – ATMOS F12 Laddomat
– s trubkami A + D v kotlovém okruhu
a trubkou E na pojistném ventilu
(DC32SP)
1903 280 – 340
– rozměry v mm
* výška čerpadlové skupiny 400 mm / ** výška rozdělovače 170 mm
*** délka trubky A je 616 mm – výrobní provedení

 

Ukázka zapojení bez akumulační nádrže

(jeden topný okruh + okruh pro ohřev TUV)
– čerpadlová skupina ESBE GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem

 

 

 

Ukázka zapojení ATMOS F12 Laddomat s akumulační nádrží

(kotlový okruh + jeden topný okruh + ohřev TUV)
– čerpadlová skupina ESBE GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem

Zapojení ATMOS F12 Laddomat rozšířené o:
– rozdělovač ATMOS ESBE GMA421 (dvouokruhový)
– okruh pro ohřev TUV – čerpadlová skupina ATMOS ESBE GDA211 – přímá

Příslušenství pro rozšíření základních zapojení

Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211
Řízená – servopohon 120 s
Rozteč 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Ideální pro radiátory/podlahovku
(objednací kód: P0514)
Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GFA211
Termostatická 20 – 55 °C
Rozteč 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Ideální pro podlahovku
(objednací kód: P0513)
Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211
Přímá
Rozteč 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)
Rozdělovač pro tři čerpadlové skupiny (tříokruhový)
ATMOS ESBE GMA431
Rozteč 125 mm – 6/4“ ↑↓ 6/4“
(objednací kód: P0516)

 

Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211
Směšovací
Rozteč 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Ideální pro radiátory
(objednací kód: P0538)
Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211
Přímá
Rozteč 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)
Rozdělovač pro dvě čerpadlové skupiny (dvouokruhový)
ATMOS ESBE GMA421
Rozteč 125 mm – 6/4“ ↑↓ 6/4“
(objednací kód: P0515)

 

Servopohon
ESBE ARA 661
230 V – 120 s – 6 Nm
(objednací kód: P0415)

Pro více příslušenství KLIKNĚTE