Logo
Zavolejte nám +420 326 701 404
 • Technické informace
 • Ke stažení

Zplynovací kotle na dřevo – Generátor

Kotle řady Generátor se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu.
Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle a vhání spalovací vzduch do kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 až 8 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

 • Účinnost kotle dle typu 88,8 - 91,2 %

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika
ecolabeling Dotovaný kotel

Všechny kotle DCxxGS splňují podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

Zjistit více

Kotle na dřevo ATMOS Generátor DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS a DC40GS s velkým přikládacím prostorem vyloženým keramikou pro optimální kvalitu spalování. Je to skutečný generátor na dřevoplyn.

Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva (kusové dřevo)
 • Velký zásobník paliva – dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 88,8 až 91,2 % podle typu – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme 1x týdně)
 • Kotel bez trubkovnice – snazší čištění
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Možnost volby dvířek P / L (pravá/levá)
 • Možnost zapojení bez akumulační nádrže
 • Vysoká kvalita

 

Instalace

Zplynovací kotle na dřevo ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem (trojcestným ventilem ovládaným servopohonem v případě použití elektronické regulace ATMOS ACD 03/04) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 – 90 °C.
Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

 

Regulace kotlů

Elektromechanická – regulaci výkonu provádíme vzduchovou regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 – 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá odtahový ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 – 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Kotle jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva.

Kotle pracují na snížený výkon do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

 

Panel přístrojové desky

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle.

 

 

Ekvitermní regulace ACD 03

Každý kotel je možné dovybavit moderní dotykovou elektronickou regulací ATMOS ACD 03  pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

Ovládací panel kotle s ekvitermní regulací ATMOS ACD 03

 

 

Ekvitermní regulace ACD 04

Kotle DC25GS a DC32GS lze objednat již z výroby s regulací ATMOS ACD 04, s dotykovým panelem.
Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly. Sada čidel ACD 01 pro řízení otopného systému a navíc čidlo teploty spalin pro ovládání provozu kotle. 

Ovládací panel kotle s ekvitermní regulací ATMOS ACD 04

 

 

Technické informace

 

Legenda k nákresu kotlů
1. Těleso kotle 19. Regulátor tahu – Honeywell FR 124
2. Dvířka plnící 20. Chladící smyčka proti přetopení
3. Dvířka popelníková 21. Regulační termostat ventilátoru (kotlový)
4. Ventilátor odtahový  22. Výplň dvířek – Sibral
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 23. Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
6. Ovládací panel 25. Kondenzátor odtahového ventilátoru
7. Regulační záklopka 28. Brzdič do kouřového kanálu (DC32GS, DC40GS)
8. Žáruvzdorná tvarovka – bok topeniště 30. Spalinový termostat
9. Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor L + P 31. Bezpečnostní termostat (Pozor – při přetopení nutno zamáčknout)
10. Těsnění – trysky – 12 x 12 (14 x 14) 33. Brzdič podél kulového prostoru
11. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc 34. Regulace primárního vzduchu
12. Zatápěcí záklopka 35. Regulace sekundárního vzduchu
13. Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo kul. prostoru
14. Víko čistící – vrchní a spodní K – hrdlo kouřovodu
15. Táhlo zatápěcí záklopky L – výstup vody z kotle
16. Teploměr M – vstup vody do kotle
17. Clona rámečku N – nátrubek pro napouštěcí kohout
18. Vypínač s kontrolkou P – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20)

 

 

Rozměry kotlů (mm)
  DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX
A 1280 1280 1280 1280 1434 1563 1686
B 670 758 959 959 959 1042 1268
C 678 678 678 678 678 678 678
D 950 950 950 950 1099 997 1086
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180
F 69 69 69 69 69 70 58
G 185 185 185 185 185 184 184
H 1008 1008 1008 1008 1152 1287 1407
CH 256 256 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256 256 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″ 2″ 2″

 

 

Technické údaje
Typ kotle
  DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX
Tepelný výkon kotle kW 15 20 25 32 40 49 70
Tepelný příkon kotle kW   16,4 21,9  27,4  35,1  45,0  54,1  77,5 
Výhřevná plocha m2  1,8 2,7  2,9  3,2  3,5  4,3 
Objem palivové šachty dm3 (l) 66 80 120 125 160 210 280
Rozměr plnícího otvoru mm  450 x 260  450 x 260   450 x 260   450 x 260   450 x 260   450 x 310 450 x 310 
Předepsaný tah komína Pa/mbar 16/0,16 20/0,20 23/0,23 25/0,25 25/0,25 25/0,25 26/0,26
Max. prac. přetlak vody kPa/bar 250/2,5  250/2,5   250/2,5  250/2,5  250/2,5   250/2,5   250/2,5  
Hmotnost kotle kg 302 343 431 436 485 538 690
Průměr odtahového hrdla mm 150/152
150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 180
Krytí el. části IP 20 20 20 20 20 20 20
Elektrický příkon (pomocný) W 50 50 50 50 50 50 50
Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5)
Zapalovací režim   manuální
Účinnost % 91,2 91,4 91,3 91,2 88,8 90,6 90,3
Třída kotle dle ČSN EN 303-5   5 5 5 5 5 5 5
Kategorie kotle   1
Provozní režim   nekondenzující
Kotel na pevná paliva s kogenerační jednotkou   ne
Kombinované zařízení i pro ohřev TUV   ne
Třída energetické účinnosti   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 134 134,7 138,8 137,7 187,6 145,6 160,9
Hmotn. průtok spalin při jmenovitém výkonu
kg/s 0,010 0,012 0,015 0,018 0,022 0,025 0,034
Předepsané palivo (preferované)   Suché dřevo (kulatina) o výhřevnosti 15 – 17 MJ/kg-1, průměr 80 – 150 mm a vlhkosti 12 – 20 %
Průměrná spotřeba paliva kg.h-1 4,1 5,5 6,8 8,6 10 13 18
Délka dřeva mm 250 330 530 530 530 530 730
Doba hoření při jmenovitém výkonu
hod. 2 2 3 2 3 3 3
Objem vody v kotli l 56 64 80 80 90 120 170
Hydraulická ztráta kotle mbar 0,20 0,22 0,22 0,23 0,22 0,23 0,22
Minimální objem vyrovnávací nádrže l 500 500 500 500 500 500 750
Připojovací napětí
V/Hz 230/50
EKODESIGN  
Dotované kotle v ČR