Logo

Formulář pro oznámení protiprávního jednání

Oznámení o možném protiprávním jednání (porušení práva Unie) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937.

Notification of a possible illegal act (violation of Union law) according to Directive 2019/1937 of the European Parlament and of the EU Council.

Zaškrtnutím políčka si přeji zaslat formulář rovněž na email odesílatele. Odeslat