Logo
 • Technické informace
 • Ke stažení

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety

Řada kombinovaných kotlů ATMOS umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety. Kotel umožňuje střídání paliv, ruční topení dřevem a plně automatické topení peletami. V případě potřeby lze samozřejmě, koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej zákazník pořídí později anebo jej použije z minulého kotle.

Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto si vystačíme s jedním komínem.

 • Účinnost kotle dle typu 88,9 - 92,5 %

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika
ecolabeling Dotovany kotel

Kotle DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP a DC40SPT splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

Zjistit více

Výhody kotlů ATMOS

 • možná kombinace jednotlivých druhů paliv – střídání paliva bez úprav na kotli dřevo + pelety
 • vysoká účinnost při jednotlivých palivech – prakticky stejná jako u speciálních kotlů na pelety (až 92,3 % při jmenovitém výkonu)
 • levnější řešení – sečteme-li náklady na pořízení dvou kotlů, jejich zapojení a odkouření (komín) zjistíme, že jeden kotel ač dražší je ekonomicky výhodnější
 • malý zastavěný prostor – oproti více kotlům
 • jeden komín a kouřovod
 • ekologický provoz – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189 
 • dotovaný kotel
 • možnost volby dvířek levá/pravá
 • kotel je vybaven funkcí automatického startu hořáku na pelety po dohoření dřeva

 

Instalace

 

 

 

Doporučeným zapojením je zapojení kotle s Laddomatem 22 nebo termoregulačním ventilem s vyrovnávací nádrží o objemu 500 až 1000 l. Další možností je instalace kotle s akumulačními nádržemi o potřebném objemu (např. 2000 l), které navíc umožňují vytápění akumulace elektřinou nebo připojení solárních panelů.

Regulace kotlů

Provoz kotle je řízen zcela automaticky na požadovanou výstupní teplotu vody, tak aby byla zajištěna co nejvyšší účinnost kotle a nejlepší kvalita spalování. K tomu slouží:

 • Regulátor tahu HONEYWELL
 • Kotlový (regulační) termostat
 • Spalinový termostat
 • Termostat na čerpadlo
 • Hlavní vypínač a přepínací vypínač provozu kotle

Kotle a hořáky DCxxSP(X)(T) jsou v provedení (model od 2018) vybaveny funkcí automatického uzavření nebo otevření přívodu vzduchu do kotle/hořáku, pomocí servopohonu, při topení dřevem nebo peletami.
Kotle jsou vybaveny čidlem teploty spalin AGF2 a čidlem teploty vody kotle KTF20 pro funkci automatického startu hořáku po dohoření dřeva. Dále jsou kotle vybaveny dvěma čidly (TV a TS) KTF20 pro ovládání hořáku podle dvou teplot na akumulační nádrži. Celý komplet je tak prodáván v maximální výbavě, pro plně automatický režim a jednoduchou instalaci „plug and play“.

 

 

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem. Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle.

Regulace ACD 03

Každý kotel je možné dovybavit moderní dotykovou elektronickou regulací ATMOS ACD 03  pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

 

 

Technické informace

Legenda k nákresu kotle DCxxSP(X)
1. Těleso kotle 25. Výplň dvířek – Sibral
2. Dvířka plnící (pro topení dřevem) 26. Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
3. Dvířka popelníková (pro topení dřevem) 27. Žáruvzdorná tvarovka
– půlměsíc (clona dvířek)
4. Odtahový ventilátor 28. Hořák na pelety ATMOS A25 
5. Žáruvzdorná tvarovka
– tryska
29. Regulace primárního vzduchu
6. Ovládací panel 30. Regulace sekundárního vzduchu
7. Bezpečnostní termostat
(Pozor – při přetopení nutno zamáčknout)
31. Žáruvzdorná tvarovka
– kulový prostor – (dřevo)
8. Regulační klapka 32. Žáruvzdorná tvarovka
– zadní čelo kulového prostoru – (dřevo)
9. Žáruvzdorná tvarovka
– prodloužení kulového prostoru – (pelety)
33. Termostat na čerpadlo
10. Žáruvzdorná tvarovka
– kulový prostor – (pelety)
34. Pojistka (6,3A) T6,3A/1500 – typ H
11. Těsnění trysky – 12 x 12 35. Spalinový termostat
12. Dvířka – pro hořák na pelety (spodní) 36. Přepínací vypínač I-0-II
13. Roztápěcí záklopka 37. Koncový spínač s tlačítkem
14. Žáruvzdorná tvarovka
– zadní čelo kulového prostoru – (pelety)
38. Kondenzátor pro odtahový ventilátor – 1 μF
15. Čistící víčko 39. Sibralové těsnění pod hořák
16. Clona 40. Měřící místo pro analyzátor spalin
17. Táhlo zatápěcí záklopky 41. Servopohon Belimo s klapkou
18. Teploměr 42. Modul AD03
19. Clona rámečku
20. Vypínač s kontrolkou K – hrdlo kouřovodu
21. Brzdič (pouze DC30SPX) L – výstup vody z kotle
22. Regulátor výkonu – Honeywell FR 124 M – vstup vody do kotle
23. Chladící smyčka proti přetopení N – nátrubek pro napouštěcí kohout
24. Regulační termostat P – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20)

 


Legenda k nákresu kotle DC40SPT
1. Těleso kotle 26. Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
2. Dvířka plnící (pro topení dřevem) 27. Žáruvzdorná tvarovka
– půlměsíc (clona dvířek) – (komora pro topení peletami)
3. Dvířka popelníková (pro topení dřevem) 28. Hořák na pelety ATMOS A45 SPT
4. Odtahový ventilátor 29. Žáruvzdorná tvarovka
– bok topeniště
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 31. Žáruvzdorná tvarovka
kulový prostor (komora pro topení dřevem)
6. Ovládací panel 32. Žáruvzdorná tvarovka
– zadní čelo kulového prostoru (komora pro topení dřevem)
7. Bezpečnostní termostat (Pozor – při přetopení nutno zamáčknout) 33. Žáruvzdorná tvarovka
– prodloužení kulového prostoru (komora pro topení dřevem)
8. Regulační klapka 34. Termostat na čerpadlo
9. Žáruvzdorná tvarovka
– prodloužení kulového prostoru (komora pro topení peletami)
35. Pojistka (6,3A) T6,3A/1500 – typ H
10. Žáruvzdorná tvarovka
– kulový prostor (komora pro topení peletami)
36. Spalinový termostat
11. Těsnění trysky – 12 x 12 37. Přepínací vypínač I-0-II
12. Dvířka – pro hořák na pelety 38. Koncový spínač s tlačítkem
13. Roztápěcí záklopka 41. Sibralové těsnění pod hořák
14. Žáruvzdorná tvarovka
– zadní čelo kulového prostoru (komora pro topení peletami)
42. Měřící místo pro analyzátor spalin
15. Čistící víčko 43. Clona dvířek
16. Trubkový výměník 44. Modul AD03
17. Táhlo zatápěcí záklopky 45. Žáruvzdorná tvarovka
– prodloužení trysky (kostka)
18. Teploměr 46. Kondenzátor pro odtahový ventilátor – 1μF
19. Clona rámečku
20. Vypínač s kontrolkou  
21. Servopohon Belimo s klapkou K – hrdlo kouřovodu
22. Regulátor výkonu – Honeywell FR 124 L – výstup vody z kotle
23. Chladící smyčka proti přetopení M – vstup vody do kotle
24. Kotlový (regulační) termostat N – nátrubek pro napouštěcí kohout
25. Výplň dvířek – Sibral P – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20)

 

Rozměry kotlů
DC18SP DC25SP DC30SPX DC32SP DC40SPT
A 1695 1695 1695 1772 1755
B1 757 957 957 957 1230
B2 1301 1501 1501 1501 1792
C 643 643 643 678 680
D 1375 1375 1375 1448 1445
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 70 87
G 207 207 207 184 204
H 1436 1436 1436 1507 1507
CH 212 212 212 212 256
I 212 212 212 212 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″

 

Technické údaje
Typ kotle
  DC18SP DC25SP DC30SPX DC32SP DC40SPT
Tepelný výkon kotle
– na pelety
– na dřevo
kW
4,5 – 15
20

6 – 20
27

6 – 20
30

6 – 20
35

9 – 30
40
Tepelný příkon kotle
– na pelety
– na dřevo
kW
4,9 – 16,2
22,2

6,5 – 21,9
27

6,5 – 21,9
33,4

6,5 – 21,9
39,4

9,7 – 32,3
43,9
Výhřevná plocha
m2 2,5 3,3 3,3 3,8 4,9
Objem palivové šachty dm3 (l) 66 100 100 140 160
Rozměr plnícího otvoru mm 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Předepsaný tah komína
– na pelety
– na dřevo
Pa/mbar

15 / 0,15
20 / 0,20

18 / 0,18
23 / 0,23

18 / 0,18
23 / 0,23

18 / 0,18
24 / 0,24

20 / 0,20
22 / 0,22
Max. prac. přetlak vody
kPa/bar 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5
Hmotnost kotle kg 435 531 537 596 768
Průměr odtahového hrdla mm 150 / 152 150 / 152 150 / 152 150 / 152 150 / 152
Krytí el. části IP 20 20 20 20 20
Elektrický příkon
– při spuštění – na pelety (max.)
– při provozu – na pelety (max.)
– při provozu – na dřevo (max.)
W
522 (572) / 1042 (1092)

42 (92)
50

572 / 1092
97
50
Elektrický příkon v pohotovostním stavu
W 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Zapalovací režim
  automatický / manuální
Účinnost kotle
– na pelety
– na dřevo
%
92,5
90,1

91,2
89,9

91,2
89,9

91,2
88,9
92,8
91,0
Třída kotle 5 5 5 5 5
Kategorie kotle 1
Provozní režim nekondenzující
Kotel na pevná paliva s kogenerační jednotkou ne
Kombinované zařízení i pro ohřev TUV (integrovaný bojler v kotli) ne
Třída energetické účinnosti A+ A+ A+ A+ A+
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
– na pelety
– na dřevo
°C
109
157

139
177

139
177

139
185

116,2
146,8
 Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu
– na pelety
– na dřevo
kg/s 
0,008
0,010 

0,010
0,015 

0,010
0,017

0,010
0,018 
0,015
0,023
Předepsané palivo pro ruční přikládání Suché dřevo (kulatina) o výhřevnosti 15 – 17 MJ.kg-1 o obsahu vody 12 – 20 %, průměru 80 – 150 mm
Palivo pro automatické přikládání – pelety Kvalitní pelety o průměru 6 – 8 mm o výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1
Průměrná spotřeba paliva na dřevo při jmenovitém výkonu
kg.h-1 5,6 7,2 7,6 9,2 10,1
Na topnou sezónu 1 kW = 1 prostorový metr
Předepsaná délka dřeva mm 330 530 530 530 730
Doba hoření při jmenovitém výkonu
– na dřevo
hod.
2

3

2

2

2,5
Objem vody v kotli l 78 109 109 160 131
Hydraulická ztráta kotle mbar 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23
Minimální objem vyrovnávací nádrže l 500 500 500 500 750 – pelety
2200 – dřevo
Připojovací napětí V/Hz 230/50 
EKODESIGN ano ano ano ano ano
Dotované kotle v ČR ano / SVT23553 ano / SVT901 ano / SVT21126 ano / SVT21218 ano / SVT33492
Předepsaná minimální teplota vratné vody v provozu je 65 °C. 
Předepsaná provozní teplota kotle je 80 – 90 °C. 

 

 

Hořák

Používaný hořák na pelety pro kotle DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP, DC40SPT

HOŘÁK NA PELETY ATMOS A25 (pro modely DCxxSP(X)) – Kód: H0048

HOŘÁK NA PELETY ATMOS A45SP (pro model DC40SPT) – Kód: H0352

Hořáky v provedení pro modely DCxxSP(X)(T) jsou vybaveny funkcí automatického uzavření nebo otevření přívodu vzduchu do hořáku, pomocí servopohonu, při topení dřevem nebo peletami.

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazení aktuálního stavu hořáku a k nastavení jeho funkcí

Řízení hořáku: elektronická regulace AC07X, která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulaci.

Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.

Základní funkce hořáku:
Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
TS – čidlo spodní na nádrži
TV – čidlo vrchní na nádrži
TK – čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
TSV – čidlo spalin nebo solárního panelu

 • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
 • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • ovládání solárního systému přímo z hořáku
 • automatický startu hořáku po dohoření dřeva u kotlů DCxxSP(X)(T)

Hořáky jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru  6 – 8 mm, o délce 10 – 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1. Hořák není určen pro pelety, které se spékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou denně

Pro hořák ATMOS A25 jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 – DA1500 o délce 1,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 – DA2000 o délce 2 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 – DA2500 o délce 2,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 – DA3000 o délce 3 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 – DA4000 o délce 4 m a průměru 75 mm

Pro hořák ATMOS A45 jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A45 – DRA50 o délce 1,7 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A45 – DRA50 o délce 2,5 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A45 – DRA50 o délce 4 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A45 – DRA50 o délce 5 m a průměru 80 mm

Ke všem kombinovaným kotlům na dřevo a pelety lze rovněž připojit kompaktní zásobník AZPD