Logo
 • Technické informace
 • Ke stažení

C25ST

Zplynovací kotel na hnědé uhlí / dřevo (zátop)

 • Výkon kotle 25 kW

 • Účinnost kotle 88,9 %

 • Emisní třída 5 (Ekodesign)

 • Objem přikládací komory 90 l

 • Délka polen 330 mm

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika

 Výhody zplynovacích kotlů na uhlí ATMOS

 • Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí a dřevo jako náhradní palivo
 • Velký zásobník paliva = dlouhá doba hoření – až 12 hodin, dle typu kotle
 • Vysoká účinnost 85,4 až 90,4 % dle typu – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Keramický spalovací prostor
 • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký prostor pro popel (u dřeva vybíráme 1x/ týden, u uhlí 1x/ denně)
 • Snadné čištění – (C25ST, C32ST, C50S – kotle s trubkovnicí)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Možnost volby dvířek P / L (pravá/levá)
 • Možnost zapojení bez akumulační nádrže
 • Vysoká kvalita

Instalace

Zplynovací kotle na dřevo ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem (trojcestným ventilem ovládaným servopohonem v případě použití elektronické regulace ATMOS ACD 03) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplotu kotle udržujeme v rozsahu 80 – 90 °C a na mísícím trojcestném ventilu si nastavíme teplotu vody do radiátorů nebo podlahového topení podle potřeby (např. 30 – 80 °C).

Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalaci kotle s akumulačními nádržemi, které sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

 

 

 

Regulace kotlů

Elektromechanická regulace – regulaci výkonu kotle provádíme vzduchovou regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 – 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Regulátor tahu kromě regulace výkonu pomáhá chránit kotel proti přetopení. Jeho výhodou je rychlý zátop a nájezd na požadovaný výkon, kdy je vzduchová klapka plně otevřená. Kotle jsou na přístrojovém panelu vybaveny regulačním termostatem, který ovládá odtahový ventilátor dle nastavené výstupní teploty vody (80 – 85 °C) a spalinovým termostatem, který slouží k odstavení kotle a vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. V případě zapojení kotle s akumulačními nádržemi spalinový termostat ovládá také chod čerpadla v kotlovém okruhu.

Výhodou regulace a konstrukce kotlů ATMOS  je i to, že kotle pracují při dobrém tahu komína do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

 

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle.

Ekvitermní regulace ACD 03

Každý kotel je možné dovybavit moderní dotykovou elektronickou regulací ATMOS ACD 03 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

 

Technické informace

Legenda k nákresu kotlů
1. Těleso kotle 21. Trubkový výměník – trubkovnice (C25ST, C32ST, C50S)
2. Dvířka plnící (vrchní) 22. Regulátor výkonu – HONEYWELL FR124
3. Dvířka popelníková (spodní) 23. Žáruvzdorná tvarovka – kostka přední
4. Ventilátor – odtahový (S) 24. Regulační (kotlový) termostat ventilátoru
5. Žáruvzdorná tvarovka – kostka zadní 25. Výplň dvířek – Sibral
6. Ovládací panel 26. Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
7. Bezpečnostní termostat 27. Clona topeniště – zadní CxxST
8. Regulační klapka 28. Brzdič – podél kulového prostoru (C50S)
9. Rošt (segment) 30. Spalinový termostat
10. Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor 31. Kondenzátor pro odtahový ventilátor – 1μF
11. Roštová trubka 32. Chladící smyčka proti přetopení
12. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc (clona dvířek) 33. Regulace primárního vzduchu
13. Zatápěcí záklopka 34. Regulace sekundárního vzduchu
14. Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo kulového prostoru
15. Víko čistící    
16. Roštovací páka K – hrdlo kouřovodu
17. Táhlo roztápěcí záklopky L – výstup vody z kotle
18. Teploměr M – vstup vody do kotle
19. Clona rámečku, clona topeniště – přední N – nátrubek pro napouštěcí kohout
20. Vypínač P – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku

 

Rozměry kotlů
  C15S C18S C25ST C32ST C40S C50S
A 1185 1185 1435 1435 1435 1435
B 658 758 758 858 958 1117
C 595 675* 675* 675* 675* 675*
D 874 874 1121 1121 1121 1115
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 65 65 78
G 210 210 210 210 210 210
H 933 933 1177 1177 1177 1177
CH 212 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 212 212
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″ 2″

*šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm

 

Technické údaje  Typ kotle
  C15S C18S C25ST C32ST C40S C50S
Tepelný výkon kotle kW 16 20 25 32 40 48
Tepelný příkon kotle kW 17,7 22,5 28,1 36,1 46,8 53,3
Výhřevná plocha m2 1,6 1,8 2,6 3,1 3,2 3,5
Objem palivové šachty dm3 (l) 45 60 90 110 135 135
Rozměr plnícího otvoru mm 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Předepsaný tah komína Pa/mbar 16/0,16 20/0,20 23/0,23 25/0,25 28/0,28 28/0,28
Max. pracovní přetlak vody kPa/bar 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5
Hmotnost kotle kg 273 295 379 415 434 492
Průměr odtahového hrdla mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Krytí el. části IP 20 20 20 20 20 20
Elektrický příkon (pomocný) W 50 50 50 50 50 50
Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 0 0 0 0 0 0
Zapalovací režim   manuální
Účinnost v celém rozsahu výkonu % 90,4 88,9 88,9 88,6 85,4 90,0
Třída kotle   5 5 5 5 4 5
Kategorie kotle   1
Provozní režim   nekondenzující
Kotel na pevná paliva s kogenerační jednotkou   ne
Kombinované zařízení i pro ohřev TUV   ne
Třída energetické účinnosti   B C C C C B
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 141 169 164 181 225 173
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu kg/s 0,010 0,012 0,016 0,018 0,022 0,025
Maximální hladina hluku – dle EN15036-1
dB 65 65 65 65 65 65
Předepsané palivo (preferované)   Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17 – 20 MJ/kg-1
Náhradní palivo (zátop)   Suché dřevo (kulatina) o výhřevnosti 15 – 17 MJ/kg-1, průměr 80 – 120 mm a o vlhkosti 12 – 20 %
Předepsaná délka dřeva mm 250 330 330 430 530 530
Doba hoření při jmenovitém výkonu pro uhlí hod. 4 4 4 5 5 4
Doba hoření při jmenovitém výkonu pro dřevo hod. 2 2 2 3 3 2
Objem vody v kotli l 37 45 68 74 77 105
Hydraulická ztráta kotle mbar 0,17 0,18 0,20 0,22 0,22 0,22
Připojovací napětí V/Hz 230/50
Ekodesign ano ano ano ano ano ano
Předepsaná minimální teplota vratné vody v provozu je min. 65 °C.
Předepsaná provozní teplota kotle je 80 – 90 °C.