Logo

Hořáky na pelety

Hořáky ATMOS jsou primárně určeny pro peletové kotle ATMOS nebo jako příslušenství ke kombinovaným kotlům ATMOS.

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika

V hořácích ATMOS doporučujeme spalovat pouze kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry. Výhodou hořáku je automatické zapalování paliva pomocí žhavící spirály, která zapálí pelety kdykoli je potřeba zatopit. Hořák a kotel tak pracuje na plný výkon s nejvyšší možnou účinností a nejlepší kvalitou spalování. Na rozdíl od řady konkurenčních výrobků, které nemají zapalovací zařízení a musí vždy udržovat žhavou vrstvu ve spalovacím prostoru. Takový provoz na malý výkon, kdy klesá teplota spalin pod 100 °C, způsobuje kondenzaci dehtů a kyselin ve spalovacím prostoru a komíně, nižší účinnost, vyšší spotřebu paliva, horší kvalitu spalování, větší zanášení kotle a častější čištění. U našich výrobků provádíme vybírání popela pouze jednou za 7 až 30 dní, podle kvality paliva a výkonu kotle. Hořáky nejsou určeny pro tmavé pelety, které se spékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě ztrácíme komfort vytápění a je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou za 1 – 3 dny.

Provoz hořáku funguje následovně. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, nebo vznikne-li potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a žhavící spirálou si je sám zapálí. Po dostatečném rozhoření pelet najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby, než je systém vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří. Celý cyklus se v případě další potřeby vždy opakuje. Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací hořáku, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému.

Elektronická jednotka hořáku umožňuje řídit provoz hořáku pomocí čtyř čidel tak, že pokud čidlo na solárním panelu zjistí, že je výhodné ohřívat vyrovnávací nádrž energií ze slunečního kolektoru, zajistí regulace hořáku nabíjení nádrže energií z pelet pouze do úrovně čidla TK (TS2), které je umístěno v nádrži mezi čidlem TS a TV.

Elektronická řídící jednotka hořáku také ovládá odtahový ventilátor kotle, čerpadlo v kotlovém okruhu nebo solární systém.

Ideálním řízení hořáku je podle dvou čidel (TV a TS) na vyrovnávací nádrži. Řídící jednotka si hlídá natopení vyrovnávací nádrže zcela automaticky a zaručuje vždy dostatek energie pro topný systém. Tento způsob zapojení vám uspoří palivo, elektrickou energii a zvýší životnost hořáku na pelety.

V případě, že chcete spalovat méně kvalitní dřevěné pelety, vybavte hořák pneumatickým čištěním!

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 10 až 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazování aktuálního stavu hořáku a k nastavování jeho funkcí

Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X (AC07), která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulace.

Připojení hořáku: hořák je osazen dvěma 6-kolíkovými konektory a zásuvkou pro externí šnekový dopravník
– první konektor slouží k napájení a silovému ovládání hořáku. Zároveň umožňuje ovládání dvou variabilních zařízení přímo z hořáku pomocí rezervy R a R2
– druhý konektor slouží k zapojené až čtyřech čidel TS, TV, TK a TSV
– zásuvka pro externí šnekový dopravník slouží pro ovládání dopravníku během provozu

Dávkování paliva: externím šnekovým dopravníkem řízeným z elektronické regulace hořáku.
Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.

Základní funkce hořáku:

Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
TS – čidlo spodní na nádrži
TV – čidlo vrchní na nádrži
TK – čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
TSV – čidlo spalin nebo solárního panelu

  • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
  • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
  • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
  • ovládání solárního systému přímo z hořáku
  • automatický start hořáku po dohoření dřeva u kotlů DCxxSP
  • zobrazování chybových hlášení pro snadnější řešení případných problémů
  • možnost zobrazení informací o aktuálních hodnotách elektrických součástí hořáku
  • možnost testování jednotlivých elektrických součástí hořáku

Hořák ATMOS A25, A25SP

Objednací kód:
H0014
H0048 pro kotle DCxxSP(X)
H0044 pro kotle DxxPX
Výkon hořáku: 4,5 – 24 kW

1 – koncový spínač 5 – zásuvka pro externí dopravník
2 – bezpečnostní termostat 95 °C (55 °C pro modely DxxPX, PXxx) 6 – konektor pro připojení čidel TS, TV, TK a TSV
3 – displej elektroniky hořáku 7 – konektor pro propojovací kabel mezi kotlem a hořákem (silový kabel)
4 – spalovací komora (hubice) hořáku 8 – konektor pro přídavný kabel (R3 a R4) – pouze u verze hořáku pro kotle DCxxSP(X)

Napájení: 230 V / 50 Hz
Maximální příkon při startu s jedním zapalovacím tělískem: 522 W – normální nastavení
Maximální příkon při startu se dvěma zapalovacími tělísky: 1042 W – speciální funkce
Průměrný příkon při provozu na jmenovitý tepelný příkon: 42 W
Průměrný příkon při provozu na minimální tepelný příkon: 22 W
Průměrný příkon v pohotovostním režimu: 3,3 W
Předepsané jištění hořáku s kotlem: 6,3 A
Hladina akustického tlaku (hlučnost): 54 dB
Hmotnost hořáku: 15 kg (17 kg A25SP)
Rozměry horáku Š x V x H: 25 x 47 x 55 cm

Hořák je určen pro kotle ATMOS:
D14P, D15P, D20P, D21P, D25P
D14P Compact, D21P Compact, D25P Compact – hořák je dodáván s kotlem

D10PX, D15PX, D20PX, D25PX – hořák je dodáván s kotlem
DC15EP, DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP
C18SP, C25SP, AC25SP, AC35SP, KC25SP, KC35SP a zplynovací kotle s úpravou, vybavené odtahovým ventilátorem do výkonu 40 kW,
DCxxS(X), DCxxRS, CxxS(ST), ACxxS a KCxxS

Pro hořák A25 jsou určeny externí bezhřídelové dopravníky DA1500 o délce 1,5 m, DA2000 o délce 2 m, DA2500 o délce 2,5 m, DA3000 o délce 3 m a DA4000 o délce 4 m všechny o průměru 75 mm.

 

Hořák ATMOS A45

Objednací kód: H0015 (H0352 (SPT))

Výkon hořáku: 8,5 – 49 kW

1 – koncový spínač 5 – konektor pro propojovací kabel mezi kotlem a hořákem (silový kabel)
2 – bezpečnostní termostat 95 °C (55 °C pro modely DxxPX, PXxx) 6 – konektor pro připojení čidel TS, TV, TK a TSV
3 – displej elektroniky hořáku 7 –  zásuvka pro externí dopravník
4 – spalovací komora (hubice) hořáku

Napájení: 230 V / 50 Hz
Maximální příkon při startu s jedním zapalovacím tělískem: 480 W – normální nastavení
Maximální příkon při startu se dvěma zapalovacími tělísky: 1042 W – speciální funkce
Průměrný příkon při provozu na jmenovitý tepelný příkon: 47 W
Průměrný příkon při provozu na minimální tepelný příkon: 29 W
Průměrný příkon v pohotovostním režimu: 3,3 W
Předepsané jištění hořáku s kotlem: 6,3 A
Hladina akustického tlaku (hlučnost): 47 dB
Hmotnost hořáku: 23 kg (26 kg DC40SPT)
Rozměry horáku Š x V x H: 31 x 55 x 66 cm (31 x 52 x 76 cm DC40SPT)

Hořák je určen pro:
speciální kotle ATMOS D30P, D31P, D40P a D50P
ATMOS DC50S s úpravou pro hořák na pelety
ATMOS DC40SPT

Pro hořák A45 jsou určeny externí hřídelové dopravníky DRA50 o délce 1,7 m, 2,5 m, 4 m a 5 m o průměru 80 mm.

Hořák ATMOS A85

Objednací kód: H0033

Výkon hořáku: 27 – 89 kW

1 – koncový spínač 5 – zásuvka pro externí dopravník
2 – bezpečnostní termostat 95 °C  6 – konektor pro propojovací kabel mezi kotlem a hořákem (silový kabel)
3 – displej elektroniky hořáku 7 – konektor pro připojení čidel TS, TV, TK a TSV
4 – spalovací komora (hubice) hořáku 8 – konektor pro připojení snímače otáček odtahového ventilátoru kotle

Napájení: 230 V / 50 Hz
Maximální příkon při startu s jedním zapalovacím tělískem: 490 W – normální nastavení
Maximální příkon při startu se dvěma zapalovacími tělísky: 1052 W – speciální funkce
Průměrný příkon při provozu na jmenovitý tepelný příkon:72 W
Průměrný příkon při provozu na minimální tepelný příkon: 43 W
Průměrný příkon v pohotovostním režimu: 3,3 W
Předepsané jištění hořáku s kotlem: 6,3 A
Hladina akustického tlaku (hlučnost): 59 dB
Hmotnost hořáku: 46 kg
Rozměry horáku Š x V x H: 37 x 59 x 89 cm

Pro hořák A85 jsou určeny externí hřídelové dopravníky DRA50 o délce 1.7 m, 2.5 m, 4 m a 5 m o průměru 80 mm.
Hořák je vždy dodáván s pneumatickým čištěním.

Doplňkové informace

Nezbytnou součástí k hořáku jsou dopravníky, které jsou vyráběny v různých délkách od 1,5 do 5 m. Pro hořák A25 jsou to bezhřídelové dopravníky DA a pro hořáky A45/A85 hřídelové dopravníky DRA. Další nezbytnou součástí systému pro vytápění objektů peletami jsou zásobníky a textilní sila na pelety. 

Systémy na pelety vám doporučujeme vždy zapojit s vyrovnávací (akumulační) nádrží o objemu 500 – 1000 l. Toto zapojení umožní ovládat hořák pomocí dvou čidel TV a TS na vyrovnávací nádrži a uspoří vám palivo, elektrickou energii a zvýší životnost hořáku na pelety.

Leták – Clona sekundárního vzduchu hořáku A45

         

Leták – Doporučené nastavení hořáků ATMOS CZ EN DE

       

Leták – konektory pro hořáky A25/A45 CZ EN DE

       

Leták – konektory pro hořáky A85 CZ EN DE