Logo
Zavolejte nám +420 326 701 404

Arzătoare pentru peleți

Arzatoarele ATMOS sunt destinate in primul rand cazanelor pe peleti ATMOS sau ca accesorii pentru cazanele combinate ATMOS.

Combustibil reglementar: peleți de lemn de calitate superioară (albi) având diametrul de la 6 până la 8 mm, lungimea de la 10 până la 25 mm și puterea calorică de 16 – 19 MJ.kg-1.

Afișajul arzătorului: servește pentru vizualizarea stării curente a arzătorului și setarea funcțiilor acestuia.

Comanda arzătorului:  prin reglare electronică AC07X (AC07) care comandă funcționarea conveierului extern, a două spirale de aprindere și a exhaustorului în funcție de cerințele cazanului și ale sistemului de încălzire. Partea electronică este asigurată cu ajutorul termostatului de siguranță al cazanului, al termostatului de siguranță pentru alimentarea arzătorului cu peleți, al dispozitivului de citire a turațiilor ventilatorului și al fotocelulei pentru recepționarea flăcării. Funcționarea arzătorului este semnalizată pe afișajul reglajului electronic.

Conexiune arzător pe peleți: arzătorul este echipat cu doi conectori cu 6 pini și o priză pentru un transportor extern cu șurub
– primul conector este utilizat pentru alimentarea cu energie și controlul puterii arzătorului. Totodata, permite controlul a doua dispozitive variabile direct din arzator folosind rezervele R si R2
– al doilea conector este folosit pentru a conecta până la patru senzori TS, TV, TK și TSV
priza pentru transportorul extern cu șurub este folosită pentru a controla transportorul în timpul funcționării

Dozarea combustibilului: cu ajutorul unui conveier extern cu melc comandat din reglajul electronic al arzătorului.
– Transportoarele exterioare fara arbore DA1500 cu lungimea de 1,5 m, DA2000 cu lungimea de 2 m si transportoarele DA2500 cu lungimea de 2,5 m, toate cu un diametru de 75 mm, sunt proiectate pentru arzatorul A25.
– Transportoarele cu arbore exterior DRA50 cu lungimea de 1,7 m, 2,5 m, 4 m și 5 m cu diametrul de 80 mm sunt proiectate pentru arzătorul A45, precum și transportoarele fără arbore DA50 cu lungimea de 1,7 m și diametrul de 90 mm.

Aprinderea combustibilului: automată, cu ajutorul a două spirale de aprindere electrice.

Funcțiile de bază ale arzătorului:

Posibilitatea de utilizare a două ieșiri de rezervă, R și R2 pentru diferite aplicații
Posibilitatea de conectare a patru senzori diferiți, TS, TV, TK și TSV
TS – senzor inferior de pe rezervor
TV – senzor superior de pe rezervor
TK – senzor cazan sau senzor mijlociu de pe rezervor
TSV – senzor gaze de ardere sau panou solar

  • comanda arzătorului în funcție de două temperaturi pe rezervorul de compensare
  • comanda ventilatorului cazanului din arzător cu ajutorul ieșirii de rezervă
  • comanda pompei cazanului din arzător cu ajutorul ieșirii de rezervă
  • comanda sistemului solar direct din arzător
  • pornirea automată a arzătorului după arderea completă a lemnelor la cazanele DCxxSP
  • afișați mesaje de eroare pentru o depanare mai ușoară
  • posibilitatea de a afișa informații despre valorile curente ale componentelor electrice ale arzătorului
  • posibilitatea de a testa componentele electrice individuale ale arzătorului

Arzător de peleți ATMOS A25

Puterea arzătorului: 4,5 – 24 kW

Arzătorul ATMOS A25 este destinat doar arderii peleților albi de calitate superioară din lemn de esență moale fără coajă, având un diametru de 6 – 8 mm, o lungime de 10 – 25 mm și putere calorică de 16 – 19 MJ.kg-1. Avantajul arzătoarelor este aprinderea automată a combustibilului cu ajutorul spiralei incandescente care asigură confortul încălzirii și o deservire minimă. Astfel, arzătorul și cazanul funcționează la puterea maximă cu cel mai mare randament de la 85 până la 90 % și cea mai bună calitate  arderii. Spre deosebire de o serie întreagă de produse ale concurenței care nu sunt dotate cu instalația de aprindere și, prin urmare, este necesar a menține tot timpul un strat incandescent în spațiul de ardere. O astfel de exploatare la putere mică, când temperatura gazelor de ardere scade sub 100 °C, cauzează condensarea gudronului și a acizilor în spațiul de ardere și în coș, un randament mai scăzut, consum mai mare de combustibil, o calitate mai proastă de ardere, o înfundare mai mare a cazanului și o curățare mai frecventă. La produsele noastre, evacuarea cenușii se face doar o dată la 7 până la 30 de zile, în funcție de calitatea combustibilului și puterea cazanului. Arzătoarele nu sunt destinate arderii peleților de culoare închisă care se aglutinează în camera de ardere a arzătorului. Într-un astfel de caz pierdem confortul încălzirii și este necesar să curățăm camera de ardere a arzătorului o dată la 1 – 3 zile.

În cazul în care doriți să ardeți peleți de calitate mai redusă, echipați arzătorul cu sistemul de curățare pneumatică.

Comanda ideală a arzătorului este în funcție de doi senzori (TV și TS) de pe rezervorul de compensare. Unitatea de comandă urmărește automat încălzirea rezervorului de compensare și întotdeauna garantează energie suficientă pentru sistemul de încălzire. Această modalitate de racordare economisește combustibil, energie electrică și mărește durata de viață a arzătorului de peleți.

Unitatea de comandă electronică a arzătorului comandă și exhaustorul cazanului, pompa din circuitul cazanului sau sistemul solar.

Unitatea electronică a arzătorului permite comanda arzătorului cu ajutorul a patru senzori, în așa fel încât, dacă senzorul de pe panoul solar constată că este avantajos a încălzi rezervorul de compensare cu energia din colectorul solar, reglajul arzătorului asigură încărcarea rezervorului cu energia din peleți doar până la nivelul senzorului TK (TS2) care este amplasat în rezervor între senzorul TS și senzorul TV.

Exploatarea arzătorului funcționează după cum urmează. În cazul în care arzătorul primește comandă de pornire sau dacă apare necesitatea de încălzire, conveierul introduce peleți în ajutajul arzătorului și le și aprinde cu ajutorul spiralei de aprindere. După ce peleții au început să ardă suficient de bine, arzătorul se comută pe puterea setată în care rămâne până în momentul în care sistemul este încălzit. După care arzătorul se decuplează iar peleții din camera de ardere a arzătorului ard complet. Dacă necesar, întregul ciclu se reia. Puterea cazanului și celelalte funcții ale arzătorului sunt comandate prin intermediul reglajului electronic al arzătorului care permite adaptarea funcționării cazanului la condițiile concrete ale întregului sistem.

Arzătorul permite o mulțime de setări concrete descrise în instrucțiunile de deservire.

 

 

Arzător de peleți ATMOS A45

Puterea arzătorului: 8,5 – 49 kW

Arzătorul ATMOS A45 este destinat doar arderii peleților albi de calitate superioară din lemn de esență moale fără coajă, având un diametru de 6 – 8 mm, o lungime de 10 – 25 mm și putere calorică de 16 – 19 MJ.kg-1. Avantajul arzătorului este aprinderea automată a combustibilului cu ajutorul spiralei incandescente care aprinde peleții ori de câte ori este necesar a porni încălzirea. Arzătorul nu este destinat arderii peleților de culoare închisă care se aglutinează în camera de ardere a arzătorului. Într-un astfel de caz pierdem confortul încălzirii și este necesar să curățăm camera de ardere a arzătorului o dată la 1 – 3 zile.

În cazul în care doriți să ardeți peleți de calitate mai redusă, echipați arzătorul cu sistemul de curățare pneumatică.

Arzătorul ATMOS A45 are aceeași modalitate de comandă și reglare ca și arzătorul A25 și, de aceea, la cazanul D30P, D31P, D40P și D50P putem face uz de funcția de comandă cu ajutorul temperaturilor de pe rezervorul de compensare și schimbătorul pentru încălzire solară solar. Aceasta permite comanda arzătorului cu ajutorul a patru senzori, în așa fel încât, dacă senzorul de pe panoul solar constată că este avantajos a încălzi rezervorul de compensare cu energia din colectorul solar, reglajul arzătorului asigură încărcarea rezervorului cu energia din peleți doar până la nivelul senzorului TK (TS2) care este amplasat în rezervor între senzorul TS și senzorul TV.

 

Arzător de peleți ATMOS A85

Puterea arzătorului: 24 – 80 kW

Arzătorul ATMOS A85 este destinat doar arderii peleților albi de calitate superioară din lemn de esență moale fără coajă, având un diametru de 6 – 8 mm, o lungime de 10 – 25 mm și putere calorică de 16 – 19 MJ.kg-1. Avantajul arzătorului este aprinderea automată a combustibilului cu ajutorul spiralei incandescente care aprinde peleții ori de câte ori este necesar a porni încălzirea.

În varianta de bază, arzătorul este echipat cu sistem de curățare pneumatică care, la fiecare curățare sau la intervale periodice, curăță camera de ardere a arzătorului. Grație curățării pneumatice, este suficient să controlați, eventual să curățați camera de ardere a arzătorului o dată la 14 zile până la o lună.

Arzătorul ATMOS A85 are modalitatea de comandă identică cu cea arzătoarelor mai mici, ATMOS A25 și A45.

Cazanul D85P cu arzătorul A85 se racordează întotdeauna la rezervorul de compensare având capacitatea de 1000 l, caz în care facem uz de funcția de comandă a arzătorului depinzând de două temperaturi de pe rezervorul de compensare și comanda exhaustorului cazanului direct din arzător.

 

Informație suplimentară

O componentă indispensabilă a arzătorului sunt conveierele care se fabrică în diferite lungimi, de la 1,5 până la 5 m. Pentru arzătorul A25 se utilizează conveiere fără arbore, DA, iar pentru arzătoarele A45/A85, conveiere cu arbore, DRA.

Recomandăm ca sistemele pe peleți să fie întotdeauna instalate cu rezervor de compensare (acumulare) având o capacitate d 500 – 1000 l. Această instalare permite comanda arzătorului cu ajutorul a doi senzori, TV și TS de pe rezervorul de compensare și economisește combustibil, energie electrică și prelungește durata de viață a arzătorului de peleți.

 

Leták – Clona sekundárního vzduchu hořáku A45

         

Leták – Doporučené nastavení hořáků ATMOS CZ EN DE

       

Leták – konektory pro hořáky A25/A45 CZ EN DE

       

Leták – konektory pro hořáky A85 CZ EN DE