Logo

Palniki na pelety

Palniki ATMOS są przeznaczone przede wszystkim do kotłów ATMOS na pellet lub jako akcesoria do kotłów kombinowanych ATMOS.

W palnikach ATMOS zalecamy spalanie wyłącznie wysokiej jakości białego pelletu z miękkiego drewna bez kory. Zaletą palnika jest automatyczne zapalanie paliwa za pomocą żarnika, który zapali pelety, gdy potrzebujesz napalić w kotle. Palnik i kocioł pracują z pełną mocą z największą wydajnością 85 – 90 % i najlepszą jakością spalania. W odróżnieniu od wielu produktów konkurencyjnych firm, które nie posiadają urządzenia zapalającego i w których musi być zawsze utrzymywana warstwa żarząca w komorze spalania. Taka praca z małą mocą, gdy temperatura spalin spada poniżej 100 °C, powoduje skraplanie dziegciu oraz kwasów w komorze spalania i w kominie, niższą wydajność, większe zużycie paliwa, gorszą jakość spalania, większe zanieczyszczenie kotła i częstsze czyszczenie. W przypadku naszych produktów dokonujemy usuwania popiołu raz na 7 do 30 dni w zależności od jakości paliwa i mocy kotła.  Palniki nie są przeznaczone do ciemnych pelet, które ulegają spiekaniu w komorze spalania palnika. W takim przypadku tracimy komfort ogrzewania ze względu na konieczność czyszczenia komory spalania palnika raz na 1 – 3 dni.

Palnik pracuje w następujący sposób. Jeżeli palnik dostanie instrukcję startu lub, jeżeli zaistnieje potrzeba ogrzewania, przenośnik wsypie pelety do dyszy palnika i zapali je za pomocą żarnika. Po wystarczającym rozpaleniu pelet palnik osiągnie ustawioną moc, na którą pracuje, dopóki system nie jest nagrzany. Po nagrzaniu systemu palnik się wyłączy a pelety w komorze palnika się dopalą. Cały cykl powtarza się w razie zaistnienia takiej potrzeby. Moc kotła i inne funkcje są sterowane za pomocą elektronicznej regulacji palinka, umożliwiającej dostosowanie pracy kotła konkretnym warunkom całego systemu.

Elektroniczna jednostka palnika umożliwia sterować pracą palnika za pomocą czterech czujników w taki sposób, że jeżeli czujnik na panelu solarnym wykryje, że opłaca się ogrzewać zbiornik wyrównawczy z kolektora słonecznego, regulacja palnika zapewni ładowanie zbiornika energią z pelet tylko do poziomu czujnika TK (TS2), umieszczonego w zbiorniku pomiędzy czujnikami TS a TV.

Elektroniczna jednostka centralna palnika steruje również wentylatorem wyciągowym kotła, pompą w układzie kotła i/lub systemem solarnym.

Idealne sterowanie palnika to sterowanie według dwóch czujników (TV i TS) na zbiorniku wyrównawczym. Jednostka centralna w pełni automatycznie pilnuje nagrzania zbiornika wyrównawczego i zapewnia zawsze wystarczającą ilość energii dla systemu grzewczego. Ten sposób podłączenia zaoszczędzi paliwo, energię elektryczną i zwiększy żywotność palnika na pelety.

Jeżeli chcesz spalać pelety drzewne gorszej jakości, wyposaż palnik w czyszczenie pneumatyczne.

Zalecane paliwo: wysokiej jakości pelety drzewne (białe) o średnicy od 6 do 8 mm, o długości od 10 do 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1.

Wyświetlacz palnika: służy do wyświetlania aktualnego stanu palnika i do ustawiania jego funkcji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja AC07X (AC07), która steruje pracą przenośnika zewnętrznego, dwóch spiral zapłonowych i wentylatora według potrzeb kotła i systemu grzewczego. Elektronika jest zabezpieczona termostatem bezpieczeństwa kotła, termostatem bezpieczeństwa na doprowadzeniu pelet do palnika, czujnikiem obrotów wentylatora i fotokomórką do śledzenia płomienia. Praca palnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu regulacji elektronicznej.

Podłączenie palnika: palnik wyposażony jest w dwa złącza 6-pinowe oraz gniazdo na zewnętrzny przenośnik ślimakowy
– pierwsze złącze służy do zasilania i sterowania mocą palnika. Jednocześnie umożliwia sterowanie dwoma wymiennymi urządzeniami bezpośrednio z palnika z wykorzystaniem rezerw R i R2
– drugie złącze służy do podłączenia do czterech czujników TS, TV, TK i TSV
gniazdo dla zewnętrznego przenośnika ślimakowego służy do sterowania przenośnikiem podczas pracy

Dawkowanie paliwa: za pomocą zewnętrznego przenośnika ślimakowego sterowanego z elektronicznej regulacji palnika.

Zapłon paliwa: automatyczny z dwiema elektrycznymi cewkami zapłonowymi.

Podstawowe funkcje palnika:

Możliwość wykorzystania dwóch wyjść rezerwowych R i R2 do różnych zastosowań
Możliwość podłączenia czterech różnych czujników TS, TV, TK i TSV
TS – czujnik dolny na zbiorniku
TV – czujnik górny na zbiorniku
TK – czujnik kotła lub czujnik środkowy na zbiorniku
TSV – czujnik spalin lub panelu solarnego

  • sterowanie palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku wyrównawczym
  • sterowanie wentylatorem kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego
  • sterowanie pompy kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego
  • sterowanie systemem solarnym bezpośrednio z palnika
  • automatyczny start palnika po dopalenia się drewna w przypadku kotków DCxxSP
  • wyświetlaj komunikaty o błędach dla łatwiejszego rozwiązywania problemów
  • możliwość wyświetlenia informacji o aktualnych wartościach elementów elektrycznych palnika
  • możliwość testowania poszczególnych elementów elektrycznych palnika

Palnik na pelety ATMOS A25 (SP)

Kod zamówienia:
H0014
H0048 dla kotłów DCxxSP(X)
H0044 dla kotłów DxxPX

Moc palnika: 4,5 – 24 kW

1 – wyłącznik końcowy 5 – gniazdo podajnika zewnętrznego
2 – termostat bezpieczeństwa 95 °C (55 °C dla modeli DxxPX, PXxx) 6 – wtyk do podłączenia czujników TS, TV, TK oraz TSV
3 – wyświetlacz jednostki elektronicznej palnika 7 – wtyk przewodu łączącego palnik z kotłem (zasilanie)
4 – komora spalania palnika 8 – gniazdo dodatkowych przewodów (dla R3 i R4)

Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
Maksymalna moc poboru przy starcie z jedną grzałką rozpalającą: 522 W – ustawieni e standardowe
Maksymalna moc poboru przy starcie z dwoma spralami rozpalającymi: 1042 W – funkcje specjalne
Średnia moc poboru przy nominalnej mocy grzewczej: 42 W
Średnia moc poboru przy minimalnej mocy grzewczej: 22 W
Średnia moc grzewcza w trybie gotowości: 3,3 W
Zalecana wielkość bezpiecznika dla palnika z kotłem: 6,3 A
Poziom natężenia dźwięku (głośność): 54 dB
Waga palnika: 15 kg (17 kg A25SP)
Wymiary palnika, S x W x G: 25 x 47 x 55 cm

Zastosowanie
Palnik przystosowany jest do kotłów ATMOS D14P, D15P, D20P, D21P, D25P
D10PX, D15PX, D20PX, D25PX
DC15EP, DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP
C18SP, C25SP, AC25S, AC35SP oraz kotłów gazujących drewno ze zmodyfikowanymi górnymi drzwiczkami, przystosowanymi do palnika pelletu i wentylatorem wyciągowym o mocy do 40 kW, typ DCxxS(X), DCxxRS, CxxS(T), ACxxS a KCxxS.

Dla palnika A25 przystosowane są podajniki DA1500 o długości 1,5 m, DA2000 o długości 2 m oraz the DA2500 o długości 2,5 m, DA3000 o długości 3,0 m, DA4000 o długości 4,0 m, o średnicy 75 mm.

Palnik na pelety ATMOS A45

Kod zamówienia: H0015 (H0352 (SPT))
Moc palnika: 8,5 – 49 kW

1 – Wyłącznik końcowy 5 – Wtyk przewodu łączącego palnik z kotłem (L1, L2, N, PE, R i R2)
2 – Termostat bezpieczeństwa 95 °C 6 – Wtyk do podłączenia czujników TS, TV, TK i TSV
3 – Wyświetlacz jednostki elektronicznej palnika 7 – Gniazdo podajnika zewnętrznego
4 – Komora spalania palnika

Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
Maksymalna moc poboru przy starcie z jedną grzałką rozpalającą: 480 W – ustawieni e standardowe
Maksymalna moc poboru przy starcie z dwoma spralami rozpalającymi: 1042 W – funkcje specjalne
Średnia moc poboru przy nominalnej mocy grzewczej: 47 W
Średnia moc poboru przy minimalnej mocy grzewczej: 29 W
Średnia moc grzewcza w trybie gotowości: 3,3 W
Zalecana wielkość bezpiecznika dla palnika z kotłem: 6,3 A
Poziom natężenia dźwięku (głośność): 47 dB
Waga palnika: 23 kg (26 kg DC40SPT)
Wymiary palnika, S x W x G: 31 x 55 x 66 cm (31 x 52 x 76 cm DC40SPT)

Zastosowanie
Palnik przystosowany jest do kotłów ATMOS D30P, D31P, D40P i D50P
ATMOS DC50S z modyfikacją do palnika na pelety
ATMOS DC40SPT

Dla palnika A45 przystosowane są podajniki DRA50 o długości 1,7 m, 2,5 m, 4m i 5m o średnicy 80 mm.

Palnik na pelety ATMOS A85

Moc palnika: 27 – 89 kW

1 – Wyłącznik końcowy 5 – Gniazdo podajnika zewnętrznego
2 – Termostat bezpieczeństwa 95 °C 6 – Wtyk do podłączenia czujników TS, TV, TK oraz TSV
3 – Wyświetlacz jednostki elektronicznej palnika 7 – Wtyk przewodu łączącego palnik z kotłem (zasilanie)
4 – Komora spalania palnika 8 – Złącze do podłączenia czujnika obrotów wentylatora wyciągowego kotła

Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
Maksymalna moc poboru przy starcie z jedną grzałką rozpalającą: 490 W – ustawieni e standardowe
Maksymalna moc poboru przy starcie z dwoma spralami rozpalającymi: 1052 W – funkcje specjalne
Średnia moc poboru przy nominalnej mocy grzewczej: 72 W
Średnia moc poboru przy minimalnej mocy grzewczej: 43 W
Średnia moc grzewcza w trybie gotowości: 3,3 W
Zalecana wielkość bezpiecznika dla palnika z kotłem: 6,3 A
Poziom natężenia dźwięku (głośność): 59 dB
Waga palnika: 46 kg
Wymiary palnika, S x W x G: 37 x 59 x 89 cm

Zastosowanie
Palnik przystosowany jest do kotłów ATMOS D80P, P80.

Dla palnika A85 przystosowane są podajniki DRA50 o długości 1,7 m, 2,5 m, 4m, 5m o średnicy 80 mm.