Logo
Zavolejte nám +420 326 701 404

Palniki na pelety

Palniki ATMOS są przeznaczone przede wszystkim do kotłów ATMOS na pellet lub jako akcesoria do kotłów kombinowanych ATMOS.

Zalecane paliwo: wysokiej jakości pelety drzewne (białe) o średnicy od 6 do 8 mm, o długości od 5 do 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1.

Wyświetlacz palnika: służy do wyświetlania aktualnego stanu palnika i do ustawiania jego funkcji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja AC07X (AC07), która steruje pracą przenośnika zewnętrznego, dwóch spiral zapłonowych i wentylatora według potrzeb kotła i systemu grzewczego. Elektronika jest zabezpieczona termostatem bezpieczeństwa kotła, termostatem bezpieczeństwa na doprowadzeniu pelet do palnika, czujnikiem obrotów wentylatora i fotokomórką do śledzenia płomienia. Praca palnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu regulacji elektronicznej.

Podłączenie palnika: palnik wyposażony jest w dwa złącza 6-pinowe oraz gniazdo na zewnętrzny przenośnik ślimakowy
– pierwsze złącze służy do zasilania i sterowania mocą palnika. Jednocześnie umożliwia sterowanie dwoma wymiennymi urządzeniami bezpośrednio z palnika z wykorzystaniem rezerw R i R2
– drugie złącze służy do podłączenia do czterech czujników TS, TV, TK i TSV
gniazdo dla zewnętrznego przenośnika ślimakowego służy do sterowania przenośnikiem podczas pracy

Dawkowanie paliwa: za pomocą zewnętrznego przenośnika ślimakowego sterowanego z elektronicznej regulacji palnika.
– Do palnika A25 przeznaczone są zewnętrzne bezwałowe przenośniki DA1500 o długości 1,5 m, DA2000 o długości 2 m oraz przenośnik DA2500 o długości 2,5 m, wszystkie o średnicy 75 mm.
– Do palnika A45 przeznaczone są zewnętrzne wałowe przenośniki DRA50 o długości 1.7 m, 2.5 m, 4 m a 5 m o średnicy 80 mm, następnie przenośniki bezwałowe DA50 o długości 1.7  m i średnicy 90 mm.

Zapłon paliwa: automatyczny z dwiema elektrycznymi cewkami zapłonowymi.

Podstawowe funkcje palnika:

Możliwość wykorzystania dwóch wyjść rezerwowych R i R2 do różnych zastosowań
Możliwość podłączenia czterech różnych czujników TS, TV, TK i TSV
TS – czujnik dolny na zbiorniku
TV – czujnik górny na zbiorniku
TK – czujnik kotła lub czujnik środkowy na zbiorniku
TSV – czujnik spalin lub panelu solarnego

  • sterowanie palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku wyrównawczym
  • sterowanie wentylatorem kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego
  • sterowanie pompy kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego
  • sterowanie systemem solarnym bezpośrednio z palnika
  • automatyczny start palnika po dopalenia się drewna w przypadku kotków DCxxSP
  • wyświetlaj komunikaty o błędach dla łatwiejszego rozwiązywania problemów
  • możliwość wyświetlenia informacji o aktualnych wartościach elementów elektrycznych palnika
  • możliwość testowania poszczególnych elementów elektrycznych palnika

Palnik na pelety  ATMOS A25

Moc palnika: 4,5 – 24 kW

Palnik ATMOS A25 jest przeznaczony wyłącznie do spalania wysokiej jakości białych pelet z miękkiego drewna bez kory o średnicy 6 – 8 mm, długości 10 – 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1. Zaletą palnika jest automatyczne zapalanie paliwa za pomocą żarnika, który zapali pelety, gdy potrzebujesz napalić w kotle. Palnik i kocioł pracują z pełną mocą z największą wydajnością 85 – 90 % i najlepszą jakością spalania. W odróżnieniu od wielu produktów konkurencyjnych firm, które nie posiadają urządzenia zapalającego i w których musi być zawsze utrzymywana warstwa żarząca w komorze spalania. Taka praca z małą mocą, gdy temperatura spalin spada poniżej 100 °C, powoduje skraplanie dziegciu oraz kwasów w komorze spalania i w kominie, niższą wydajność, większe zużycie paliwa, gorszą jakość spalania, większe zanieczyszczenie kotła i częstsze czyszczenie. W przypadku naszych produktów dokonujemy usuwania popiołu raz na 7 do 30 dni w zależności od jakości paliwa i mocy kotła.  Palniki nie są przeznaczone do ciemnych pelet, które ulegają spiekaniu w komorze spalania palnika. W takim przypadku tracimy komfort ogrzewania ze względu na konieczność czyszczenia komory spalania palnika raz na 1 – 3 dni.

Jeżeli chcesz spalać pelety drzewne gorszej jakości, wyposaż palnik w czyszczenie pneumatyczne.

Idealne sterowanie palnika to sterowanie według dwóch czujników (TV i TS) na zbiorniku wyrównawczym. Jednostka centralna w pełni automatycznie pilnuje nagrzania zbiornika wyrównawczego i zapewnia zawsze wystarczającą ilość energii dla systemu grzewczego. Ten sposób podłączenia zaoszczędzi paliwo, energię elektryczną i zwiększy żywotność palnika na pelety.

Elektroniczna jednostka centralna palnika steruje również wentylatorem wyciągowym kotła, pompą w układzie kotła i/lub systemem solarnym.

Elektroniczna jednostka palnika umożliwia sterować pracą palnika za pomocą czterech czujników w taki sposób, że jeżeli czujnik na panelu solarnym wykryje, że opłaca się ogrzewać zbiornik wyrównawczy z kolektora słonecznego, regulacja palnika zapewni ładowanie zbiornika energią z pelet tylko do poziomu czujnika TK (TS2), umieszczonego w zbiorniku pomiędzy czujnikami TS a TV.

Palnik pracuje w następujący sposób. Jeżeli palnik dostanie instrukcję startu lub, jeżeli zaistnieje potrzeba ogrzewania, przenośnik wsypie pelety do dyszy palnika i zapali je za pomocą żarnika. Po wystarczającym rozpaleniu pelet palnik osiągnie ustawioną moc, na którą pracuje, dopóki system nie jest nagrzany. Po nagrzaniu systemu palnik się wyłączy a pelety w komorze palnika się dopalą. Cały cykl powtarza się w razie zaistnienia takiej potrzeby. Moc kotła i inne funkcje są sterowane za pomocą elektronicznej regulacji palinka, umożliwiającej dostosowanie pracy kotła konkretnym warunkom całego systemu.

Palnik umożliwia wiele ustawień indywidualnych opisanych w instrukcji obsługi.

 

Palnik na pelety ATMOS A45

Moc palnika: 8,5 – 49 kW

Palnik ATMOS A45 jest przeznaczony wyłącznie do spalania wysokiej jakości białych pelet z miękkiego drewna bez kory o średnicy 6 – 8 mm, długości 10 – 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1. Zaletą palnika jest automatyczne zapalanie paliwa za pomocą żarnika, który zapali pelety, gdy potrzebujesz napalić w kotle. Palniki nie są przeznaczone do ciemnych pelet, które ulegają spiekaniu w komorze spalania palnika. W takim przypadku tracimy komfort ogrzewania ze względu na konieczność czyszczenia komory spalania palnika raz na 1 – 3 dni.

Jeżeli chcesz spalać pelety drzewne gorszej jakości, wyposaż palnik w czyszczenie pneumatyczne.

Palnik ATMOS A45 posiada taki sam sposób sterowania i regulacji jak palnik A25, dlatego w przypadku kotłów D30P, D31P, D40P i D50P możemy wykorzystać funkcję sterowania palnika według temperatur na zbiorniku wyrównawczym i na wymienniku systemu solarnego. Umożliwia to sterować pracą palnika za pomocą czterech czujników w taki sposób, że jeżeli czujnik na panelu solarnym wykryje, że opłaca się ogrzewać zbiornik wyrównawczy z kolektora słonecznego, regulacja palnika zapewni ładowanie zbiornika energią z pelet tylko do poziomu czujnika TK (TS2), umieszczonego w zbiorniku pomiędzy czujnikami TS a TV.

 

Palnik na pelety ATMOS A85

Moc palnika: 24 – 80 kW

Palnik ATMOS A85 jest przeznaczony wyłącznie do spalania wysokiej jakości białych pelet z miękkiego drewna bez kory o średnicy 6 – 8 mm, długości 10 – 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1. Zaletą palnika jest automatyczne zapalanie paliwa za pomocą żarnika, który zapali pelety, gdy potrzebujesz napalić w kotle.

Palnik jest podstawowo wyposażony wczyszczenie pneumatyczne, które przy każdym wygaśnięciu lub w regularnych odstępach czasu wyczyści komorę spalania palnika. Dzięki czyszczeniu pneumatycznemu wystarczy sprawdzić, ewentualnie wyczyścić komorę spalania raz na dwa tygodnie aż miesiąc.

Palnik ATMOS A85 posiada taki sam sposób sterowania jak mniejsze palniki ATMOS A25 i A45.

Kocioł D85P z palnikiem A85 podłączymy zawsze ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności minimalnej 1000 l, gdzie wykorzystamy funkcję sterowania palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku wyrównawczym i sterowania wentylatora wyciągowego kotła bezpośrednio z palnika.

Informacje dodatkowe

Istotną częścią palnika są przenośniki, produkowane w różnych długościach od 1,5 do 5 m. Do palnika A25 są to bezwałowe przenośniki DA a do palników A45/A85 wałowe przenośniki DRA.

Systemy na pelety zalecamy podłączyć zawsze ze zbiornikiem wyrównawczym (akumulacyjnym) o pojemności 500 – 1000 l. Takie podłączenie umożliwi sterowanie palnika za pomocą dwóch czujników TV i TS na zbiorniku wyrównawczym i zaoszczędzi paliwo, energię elektryczną i zwiększy żywotność palnika na pelety.

 

Leták – Clona sekundárního vzduchu hořáku A45

         

Leták – Doporučené nastavení hořáků ATMOS CZ EN DE

       

Leták – konektory pro hořáky A25/A45 CZ EN DE

       

Leták – konektory pro hořáky A85 CZ EN DE