Logo

Podłączenie ATMOS F31 i F32 Laddomat AKU

Profesjonalne podłączenie zbiorników akumulacyjnych ze stali nierdzewnej z obiegiem kotła zbudowane na rurze o średnicy 35 x 1,5 mm przeznaczone do utrzymania minimalnej temperatury wody powracającej do kotła oraz szybkiego łączenia zbiorników akumulacyjnych (zbiornika akumulacyjnego) w szereg. Podłączenie zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane przez producenta – zawór bezpieczeństwa 2,5 bar, zawór odpowietrzający, manometr, Laddomat 22 i filtr z magnesem.

Podłączenie dla zbiorników akumulacyjnych i kotłów o mocy do 40 kW

Standardowo można przy użyciu podłączenia F31 / F32 podłączyć 1 – 3 zbiorników akumulacyjnych, w przypadku konieczności podłączenia większej liczby zbiorników można zastosować zestaw rozszerzający 1SRA – dla danego typu zbiornika.

Podłączenie pozwala na zastosowanie grup pompowych ATMOS/ESBE, które można rozbudować do dwóch lub trzech obiegów grzewczych w celu uzyskania większej instalacji grzewczej poprzez zakup specjalnego rozdzielacza i niezbędnej grupy pompowej.

Dla zbiorników akumulacyjnych ATMOS/Dražice:
Nazwa Typ Wymiar (w mm) Kod zamówienia
AN 500 DZ Ø 600/1946 P0142
NAD 500 Dražice Ø 600/1970
AN 600 DZ Ø 750/1611 P0238
AN 750 DZ Ø 750/2001 P0143
AN 750 DH Ø 790/1761 P0176
NAD 750 Dražice Ø 750/2030
AN 800 DH Ø 790/1916 P0201
AN 1000 DZ Ø 850/2015 P0144
AN 1000 DH Ø 790/2214 P0177
NAD 1000 Dražice Ø 850/2040

 

Podłączenie z F31 i F32 przeznaczone jest dla kotłów (niezależnie od wersji – lewa/prawa): Podłączenie z F31 (wersja prawa) przeznaczone jest także dla kotłów:
DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD,
C15S, C18S, AC16S, AC25S,
D14P, D21P, D25P, D20P, D30P, D40P
DC40GS,
DC40GD,
C25ST, C32ST, C40S,
D10PX, D15PX, D20PX, D25PX

ATMOS F31 Laddomat AKU / ATMOS F32 Laddomat AKU

– podłączenie podstawowe dla zbiorników akumulacyjnych i kotłów

Zalety podłączenia ATMOS do zbiorników akumulacyjnych

  • prędkość montażu = kompletne podłączenie
  • zmienność instalacji = wersja prawa lub lewa
  • łatwy montaż = połączenia bez uszczelniania na płaskich uszczelkach
  • uniwersalność podłączenia = możliwość podłączenia jednego, dwóch lub trzech (czterech) zbiorników akumulacyjnych
  • uniwersalne rozwiązanie techniczne = szeregowe podłączenie zbiorników, idealne do kotłów z załadunkiem ręcznym i automatycznym
  • możliwość dowolnego umiejscowienia zestawu zabezpieczającego (przy kotle lub przy zbiorniku)
  • możliwość zastosowania również do zbiorników akumulacyjnych innych producentów z własnym przyłączem

 

 

Kod zamówienia: P0631 / P0632

1 – wylot (ciepłej wody) do układu grzewczego
2 – powrót z układu grzewczego
3 – zawory kulowe z termometrami
4 – wylot ciepłej wody z kotła do zbiornika akumulacyjnego
5 – zespół pompowy ESBE GRA211 z ręcznym zaworem trójdrogowym dla jednego obiegu grzewczego
6 – zespół bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa 2,5 bar, zawór odpowietrzający i manometr)
7 – Laddomat X22 dla obiegu kotła (wersja dla F31/F32) (ze specjalnymi zaworami kulowymi)
8 – pompa w obiegu kotła (część Laddomatu X22)
9 – termometry (część Laddomatu X22)
10 – złącze gwintowane z zaworem kulowym – gwint zewnętrzny 1″ zwarcie obiegu kotła (część Laddomat X22)
11 – złącze śrubowe z zaworem kulowym – gwint wewnętrzny 5/4″ powrót do kotła (część Laddomat X22)
12 – filtr z magnesem
13 – T-element z wyjściem do zbiornika akumulacyjnego
14 – zawór sterujący do wyrównania hydraulicznego (45°)
15 – półśruba 5/4″x6/4″ do uszczelniania na zbiorniku akumulacyjnym
16 – zawór kulowy 6/4″ do zbiornika akumulacyjnego
17 – rura przedłużająca Ø 22×144 mm do kotłów z większym rozstawem wylotów i podłączeniem podstawowym F32
18 – rura przedłużająca Ø 35×144 mm do regulacji rozstawu wylotów w zależności od typu kotła
19 – redukcja 6/4″x5/4″ do przejścia na rurę Cu 35×1,5 pod montaż zestawu zabezpieczającego
20 – łuk łączący (dla F31 – kod zamówienia: S1643 / dla F32 – kod zamówienia: S1677)
21 – rura łącząca grupę pompową (dla F31 – kod zamówienia: S1642 / dla F32 – kod zamówienia: S1676)
22 – odgałęzienie (dla F31 – kod zamówienia: S1646 / dla F32 – kod zamówienia: S1678)
Akcesoria w zestawie
– uszczelka płaska 1” – 3 mm 4 szt.
– uszczelka płaska 6/4” – 3 mm 15 szt.
– uszczelka płaska 2” – 3 mm 2 szt.
– termometry do Laddomatu 22 3 szt.
zawór kulowy 6/4“ 2 szt.
– rurka przedłużająca Ø 22×144 1 szt.
Zalecane ustawienie pompy w obiegu kotła
– na maksymalną i stałą wysokość tłoczenia
Zalecamy nie zmieniać
– redukcja 6/4“x5/4“ 2 szt.
– nakrętka półśruby 6/4“ 2 szt.
– trzpień półśruby 5/4“ 2 szt.


Skład podłączenia podstawowego:
rura główna ze stali nierdzewnej 35 x 1,5 mm, Laddomat X22 z zaworami kulowymi w obiegu kotła, grupa pompowa ESBE GRA211 bez serwonapędu dla obiegu instalacji, zespół bezpieczeństwa KSG (zawór odpowietrzający i bezpieczeństwa 2,5 bar – 1“, manometr), zawory kulowe 6/4″, filtr z magnesem, specjalne mosiężne nyple i półśruby z uszczelką płaską do podłączenia zbiornika akumulacyjnego, rury przedłużające Ø 35 x 144 mm i Ø 22 x 144 mm.

Podłączenie z F32 (wersja lewa) przeznaczone jest dla kotłów DC40GS, … może być stosowane tylko z ograniczeniami! Rura łącząca koliduje z prostym przyłączem do komina (czopem prostym). Podłączenie z F32 można zatem zastosować tylko wtedy, gdy zastosujemy rurę spalinową z kolankiem skierowanym do góry, tak abyśmy mogli ominąć rurę spalinową poprzez rurę wylotową z kotła.

Podłączenie do jednego zbiornika akumulacyjnego

Podłączenie do dwóch zbiorników akumulacyjnych

Podłączenie do trzech zbiorników akumulacyjnych

Wymiary i informacje dotyczące montażu zbiorników akumulacyjnych:
AN 500 (DZ) AN 600 (DZ) AN 750 (DZ) AN 800 (DH) AN 1000 (DZ) AN 750 (DH) AN 1000 (DH) NAD 500 (Dražice) NAD 750(Dražice) NAD 1000 (Dražice)
Ø bez izolacji 600 750 750 790 850 790 790 600 750 850
Ø  D z izolacją 800 950 950 990 1050 990 990 800 950 1050
A1-1 1075 1225 1225 1265 1325 1265 1265 1075 1225 1325
A1-2 2000 2125 2225 2285 2375 2285 2285 2000 2125 2375
A1-3 2840 3115 3215 3315 3465 3315 3315 2840 3115 3465
A2 1640 1940 1940 2020 2140 2020 2020 1640 1940 2140
A3 840 990 990 1030 1090 1030 1030 840 990 1090
A4 40
A5 220
A6-1 550 625 625 645 675 645 645 550 625 675
A6-2 1390 1615 1615 1675 1765 1675 1675 1390 1615 1765
A6-3 2230 2605 2605 2705 2855 2705 2705 2230 2605 2855
B3 1190 1340 1340 1380 1440 1380 1380 1190 1340 1440
B4 1071 1221 1221 1261 1321 1261 1261 1071 1221 1321
B5 400 475 475 495 525 495 495 400 475 525
C 1946 1611 2001 1916 2015 1761 2214 1970 2030 2040
C1 747 / 894
C2 325
C3 1152 mm – bez dystrybutora
1 5/4″
2 1″
3 5/4″ 1″
4 nóżki poziomujące 3 szt. (0 – 60 mm) – nie zalecamy montażu bez nóżek
*wymiary w mm

 

Zbiornika akumulacyjnego AN600 typu DZ nie można stosować do kotłów DC40GS, … ze względu na niskie górne wyloty ze zbiornika akumulacyjnego. Zbiornik akumulacyjny AN600 typ DZ z podłączeniem do F32 można stosować z kotłami DC32S, …tylko w przypadku zastosowania rury spalinowej z kolankiem skierowanym do góry, tak abyśmy mogli ominąć rurę spalinową poprzez rurę wylotową z kotła).

ATMOS F31 Laddomat AKU

– prawej podłączenie z jednym zbiornikiem akumulacyjnym

W przypadku montażu jednego zbiornika akumulacyjnego z podłączeniem podstawowym ATMOS F31 Laddomat AKU należy zastosować zestaw rur łączących (kolanko) pomiędzy podłączeniem a górnym poziomym wylotem ze zbiornika akumulacyjnego, w zależności od rodzaju wybranego zbiornika.

Prawa konstrukcja – zbiornik akumulacyjny znajduje się po prawej stronie kotła
Podłączenie dla jednego zbiornika akumulacyjnego
(typ zbiornika)
Podłączenie podstawowe
(kocioł i obieg układu)
kod zamówienia:
Zestaw rur łączących
kod zamówienia:
kod zamówienia: prawa wersja
Nazwa zestawu (A + B) A B A + B
1AN500DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F31 Laddomat AKU
– prawa konstrukcja
P0631
1SP-DZ500
S1730
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DZ500
P0700
1AN600DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
1SP-DZ600
S1731
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DZ600
P0701
1AN750DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
1SP-DZ750
S1732
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DZ750
P0702
1AN750DH – F31 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
1SP-DH750
S1733
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DH750
P0703
1AN800DH – F31 Laddomat AKU
(dla AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
1SP-DH800
S1734
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DH800
P0704
1AN1000DH – F31 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
1SP-DH1000
S1735
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DH1000
P0705
1AN1000DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
1SP-DZ1000
S1736
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-DZ1000
P0706
1NAD500DZ – F31 Laddomat AKU
(dla NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
1SP-NAD500
S1737
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-NAD500
P0707
1NAD750DZ – F31 Laddomat AKU
(dla NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
1SP-NAD750
S1738
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-NAD750
P0708
1NAD1000DZ – F31 Laddomat AKU
(dla NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
1SP-NAD1000
S1739
ATMOS F31 Laddomat AKU + 1SP-NAD1000
P0709

ATMOS F32 Laddomat AKU

– lewej podłączenie z jednym zbiornikiem akumulacyjnym

W przypadku montażu jednego zbiornika akumulacyjnego z podłączeniem podstawowym ATMOS F32 Laddomat AKU należy zastosować zestaw rur łączących (kolanko) pomiędzy podłączeniem a górnym poziomym wylotem ze zbiornika akumulacyjnego, w zależności od rodzaju wybranego zbiornika.

Lewa konstrukcja – zbiornik akumulacyjny znajduje się po lewej stronie kotła
Podłączenie dla jednego zbiornika akumulacyjnego
(typ zbiornika)
Podłączenie podstawowe
(kocioł i obieg układu)
kod zamówienia:
Zestaw rur łączących
kod zamówienia:
kod zamówienia: lewa wersja
Nazwa zestawu (A + B) A B A + B
1AN500DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F32 Laddomat AKU
– lewa konstrukcja
P0632
1SP-DZ500
S1730
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DZ500
P0710
1AN600DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
1SP-DZ600
S1731
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DZ600
P0711
1AN750DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
1SP-DZ750
S1732
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DZ750
P0712
1AN750DH – F32 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
1SP-DH750
S1733
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DH750
P0713
1AN800DH – F32 Laddomat AKU
(dla AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
1SP-DH800
S1734
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DH800
P0714
1AN1000DH – F32 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
1SP-DH1000
S1735
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DH1000
P0715
1AN1000DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
1SP-DZ1000
S1736
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-DZ1000
P0716
1NAD500DZ – F32 Laddomat AKU
(dla NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
1SP-NAD500
S1737
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-NAD500
P0717
1NAD750DZ – F32 Laddomat AKU
(dla NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
1SP-NAD750
S1738
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-NAD750
P0718
1NAD1000DZ – F32 Laddomat AKU
(dla NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
1SP-NAD1000
S1739
ATMOS F32 Laddomat AKU + 1SP-NAD1000
P0719

ATMOS F31 Laddomat AKU

– Prawej podłączenie do dwóch zbiorników akumulacyjnych

W przypadku montażu dwóch zbiorników akumulacyjnych z podłączeniem podstawowym przyłączeniową ATMOS F31 Laddomat AKU, w zależności od rodzaju wybranego zbiornika, należy zastosować zestaw rur łączących (kolanko + rura łącząca) pomiędzy podłączeniem a górnym poziomym wylotem ze zbiornika oraz pomiędzy pierwszym i drugim zbiornikiem.

Prawa konstrukcja – zbiornik akumulacyjny znajduje się po prawej stronie kotła
Podłączenie dla
dwóch zbiorników akumulacyjnych
(typ zbiornika)
Podłączenie podstawowe
(kocioł i obieg układu)
kod zamówienia:
Zestaw rur łączących
kod zamówienia:
kod zamówienia: prawa wersja
Nazwa zestawu (A + B) A B A + B
2AN500DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F31 Laddomat AKU
– prawa konstrukcja
P0631
2SP-DZ500
S1740
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DZ500
P0720
2AN600DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
2SP-DZ600
S1741
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DZ600
P0721
2AN750DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
2SP-DZ750
S1742
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DZ750
P0722
2AN750DH – F31 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
2SP-DH750
S1743
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DH750
P0723
2AN800DH – F31 Laddomat AKU
(dla AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
2SP-DH800
S1744
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DH800
P0724
2AN1000DH – F31 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
2SP-DH1000
S1745
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DH1000
P0725
2AN1000DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
2SP-DZ1000
S1746
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-DZ1000
P0726
2NAD500DZ – F31 Laddomat AKU
(dla NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
2SP-NAD500
S1747
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-NAD500
P0727
2NAD750DZ – F31 Laddomat AKU
(dla NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
2SP-NAD750
S1748
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-NAD750
P0728
2NAD1000DZ – F31 Laddomat AKU
(dla NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
2SP-NAD1000
S1749
ATMOS F31 Laddomat AKU + 2SP-NAD1000
P0729

ATMOS F32 Laddomat AKU

– Lewej podłączenie do dwóch zbiorników akumulacyjnych

W przypadku montażu dwóch zbiorników akumulacyjnych z podłączeniem podstawowym przyłączeniową ATMOS F32 Laddomat AKU, w zależności od rodzaju wybranego zbiornika, należy zastosować zestaw rur łączących (kolanko + rura łącząca) pomiędzy podłączeniem a górnym poziomym wylotem ze zbiornika oraz pomiędzy pierwszym i drugim zbiornikiem.

Lewa konstrukcja – zbiornik akumulacyjny znajduje się po lewej stronie kotła
Podłączenie dla
dwóch zbiorników akumulacyjnych
(typ zbiornika)
Podłączenie podstawowe
(kocioł i obieg układu)
kod zamówienia:
Zestaw rur łączących
kod zamówienia:
kod zamówienia: prawa wersja
Nazwa zestawu (A + B) A B A + B
2AN500DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F32 Laddomat AKU
– lewa konstrukcja
P0632
2SP-DZ500
S1740
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DZ500
P0730
2AN600DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
2SP-DZ600
S1741
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DZ600
P0731
2AN750DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
2SP-DZ750
S1742
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DZ750
P0732
2AN750DH – F32 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
2SP-DH750
S1743
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DH750
P0733
2AN800DH – F32 Laddomat AKU
(dla AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
2SP-DH800
S1744
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DH800
P0734
2AN1000DH – F32 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
2SP-DH1000
S1745
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DH1000
P0735
2AN1000DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
2SP-DZ1000
S1746
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-DZ1000
P0736
2NAD500DZ – F32 Laddomat AKU
(dla NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
2SP-NAD500
S1747
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-NAD500
P0737
2NAD750DZ – F32 Laddomat AKU
(dla NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
2SP-NAD750
S1748
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-NAD750
P0738
2NAD1000DZ – F32 Laddomat AKU
(dla NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
2SP-NAD1000
S1749
ATMOS F32 Laddomat AKU + 2SP-NAD1000
P0739

 

ATMOS F31 Laddomat AKU

– Prawej podłączenie do trzech zbiorników akumulacyjnych

W przypadku montażu trzech zbiorników akumulacyjnych z podłączeniem podstawowym przyłączeniową ATMOS F31 Laddomat AKU, w zależności od rodzaju wybranego zbiornika, należy zastosować zestaw rur łączących (kolanko + rura łącząca) pomiędzy podłączeniem a górnym poziomym wylotem ze zbiornika oraz pomiędzy pierwszym i drugim zbiornikiem.

Prawa konstrukcja – zbiornik akumulacyjny znajduje się po prawej stronie kotła
Podłączenie dla
trzech zbiorników akumulacyjnych
(typ zbiornika)
Podłączenie podstawowe
(kocioł i obieg układu)
kod zamówienia:
Zestaw rur łączących
kod zamówienia:
kod zamówienia: prawa wersja
Nazwa zestawu (A + B) A B A + B
3AN500DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F31 Laddomat AKU
prawa konstrukcja
P0631
3SP-DZ500
S1750
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DZ500
P0740
3AN600DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
3SP-DZ600
S1751
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DZ600
P0741
3AN750DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
3SP-DZ750
S1752
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DZ750
P0742
3AN750DH – F31 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
3SP-DH750
S1753
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DH750
P0743
3AN800DH – F31 Laddomat AKU
(dla AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
3SP-DH800
S1754
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DH800
P0744
3AN1000DH – F31 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
3SP-DH1000
S1755
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DH1000
P0745
3AN1000DZ – F31 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
3SP-DZ1000
S1756
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-DZ1000
P0746
3NAD500DZ – F31 Laddomat AKU
(dla NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
3SP-NAD500
S1757
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-NAD500
P0747
3NAD750DZ – F31 Laddomat AKU
(dla NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
3SP-NAD750
S1758
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-NAD750
P0748
3NAD1000DZ – F31 Laddomat AKU
(dla NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
3SP-NAD1000
S1759
ATMOS F31 Laddomat AKU + 3SP-NAD1000
P0749

ATMOS F32 Laddomat AKU

– lewe podłączenie do trzech zbiorników akumulacyjnych

W przypadku montażu trzech zbiorników akumulacyjnych z podłączeniem podstawowym przyłączeniową ATMOS F32 Laddomat AKU, w zależności od rodzaju wybranego zbiornika, należy zastosować zestaw rur łączących (kolanko + rura łącząca) pomiędzy podłączeniem a górnym poziomym wylotem ze zbiornika oraz pomiędzy pierwszym i drugim zbiornikiem.

Lewa konstrukcja – zbiornik akumulacyjny znajduje się po lewej stronie kotła
Podłączenie dla
trzech zbiorników akumulacyjnych
(typ zbiornika)
Podłączenie podstawowe
(kocioł i obieg układu)
kod zamówienia:
Zestaw rur łączących
kod zamówienia:
kod zamówienia: prawa wersja
Nazwa zestawu (A + B) A B A + B
3AN500DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN500 (typ DZ – Ø 600 / 1946))
ATMOS F32 Laddomat AKU
– lewa konstrukcja
P0632
3SP-DZ500
S1750
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DZ500
P0750
3AN600DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN600 (typ DZ – Ø 750 / 1611))
3SP-DZ600
S1751
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DZ600
P0751
3AN750DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DZ – Ø 750 / 2001))
3SP-DZ750
S1752
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DZ750
P0752
3AN750DH – F32 Laddomat AKU
(dla AN750 (typ DH – Ø 790 / 1761))
3SP-DH750
S1753
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DH750
P0753
3AN800DH – F32 Laddomat AKU
(dla AN800 (typ DH – Ø 790 / 1916))
3SP-DH800
S1754
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DH800
P0754
3AN1000DH – F32 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DH – Ø 790 / 2214))
3SP-DH1000
S1755
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DH1000
P0755
3AN1000DZ – F32 Laddomat AKU
(dla AN1000 (typ DZ – Ø 850 / 2015))
3SP-DZ1000
S1756
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-DZ1000
P0756
3NAD500DZ – F32 Laddomat AKU
(dla NAD500 (typ Dražice – Ø 600 / 1970))
3SP-NAD500
S1757
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-NAD500
P0757
3NAD750DZ – F32 Laddomat AKU
(dla NAD750 (typ Dražice – Ø 750 / 2030))
3SP-NAD750
S1758
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-NAD750
P0758
3NAD1000DZ – F32 Laddomat AKU
(dla NAD1000 (typ Dražice – Ø 850 / 2040))
3SP-NAD1000
S1759
ATMOS F32 Laddomat AKU + 3SP-NAD1000
P0759

Przykłady połączeń ATMOS F31/F32 Laddomat AKU

Akcesoria do rozbudowy podłączeń podstawowych

Zespół pomp
ATMOS ESBE GRA211
Sterowany- siłownik 120 s
Rozstaw 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Idealny do grzejników / ogrzewania podłogowego
(kod zamówienia: P0514)
Zespół pomp
ATMOS ESBE GFA211
Termostatyczny 20 – 55 °C
Rozstaw 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Idealny do ogrzewania podłogowego
(kod zamówienia: P0513)
Zespół pomp
ATMOS ESBE GDA211
Bezpośredni
Rozstaw 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Idealny do podgrzewu wody użytkowej
(kod zamówienia: P0512)
Rozdzielacz dla trzech zespołów pomp (trójobiegowy)
ATMOS ESBE GMA431
Rozstaw 125 mm – 6/4“ ↑↓ 6/4“
(kod zamówienia: P0516)

 

Zespół pomp
ATMOS ESBE GRA211
Mieszający
Rozstaw 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Idealny do grzejników
(kod zamówienia: P0538)
Zespół pomp
ATMOS ESBE GDA211
Bezpośredni
Rozstaw 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Idealny do podgrzewania CWU
(kod zamówienia: P0512)
Rozdzielacz dla dwóch zespołów pomp (dwuobiegowy)
ATMOS ESBE GMA421
Rozstaw 125 mm – 6/4“ ↑↓ 6/4“
(kod zamówienia: P0515)

 

Serwonapęd
ESBE ARA 661
230 V – 120 s – 6 Nm
(kod zamówienia: P0415)

KLIKNIJ po więcej akcesoriów