Logo

Podłączenie kotłów ATMOS F12 Laddomat

Profesjonalne podłączenie ze stali nierdzewnej wykonane z rur o średnicy 35 x 1,5 mm przeznaczone do utrzymania minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła oraz do szybkiego podłączenia kotła za pomocą dwóch połączeń gwintowych 6/4” z uszczelką płaską. Podłączenie zawiera wszelkie niezbędne elementy wymagane przez producenta – zawór bezpieczeństwa 2,5 bar, zawór odpowietrzający, manometr, Laddomat 22, komplet rurek do różnych wariantów kotła oraz niepodłączona oddzielna grupa pompowa ESBE typ GRA211 z ręcznym zaworem trójdrogowym i pompą.

Podłączenie dla kotłów ATMOS z doładowywaniem ręcznym do 40 kW

ATMOS F12 Laddomat

Kod zamówienia: P0612

Połączenie (obieg kotła) z Laddomatem 22 i niepodłączoną grupą pompową GRA211 z ręcznym zaworem trójdrożnym dla jednego obiegu grzewczego.
Zestaw zawiera cztery rury o różnej długości umożliwiające montaż na różnych typach kotłów ATMOS.

1 – pionowy wylot ciepłej wody z kotła do zbiornika akumulacyjnego (układ grzewczy – grupy pompowe)
2 – poziomy wylot ciepłej wody z kotła do zbiornika akumulacyjnego (układ grzewczy – grupy pompowe)
3 – zespół bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa 2,5 bar, zawór odpowietrzający i manometr)
4 – zespół pompowy ESBE GRA211 z ręcznym zaworem trójdrogowym dla jednego obiegu grzewczego
5 – Laddomat X22 dla jednego obiegu kotła (ze specjalnymi zaworami kulowymi)
6 – pompa w obiegu kotła (część Laddomatu X22)
7 – termometry (część Laddomatu X22)
8 – połączenie gwintowe z zaworem kulowym – gwint zewnętrzny (część Laddomatu X22)
9 – wyjście dla zbiornika wyrównawczego (1”)
10 – powrót ze zbiornika akumulacyjnego (układ grzewczy) (wejście do Laddomatu – gwint zewnętrzny 6/4”)
Akcesoria w zestawie
– uszczelka płaska 3/4” – 3 mm 1 szt.
– uszczelka płaska 1” – 3 mm 7 szt.
– uszczelka płaska 6/4” – 3 mm 4 szt.
– uszczelka płaska 2” – 3 mm 2 szt.
– termometr do Laddomatu 22 3 szt.
– złączka 6/4” 1 szt.
– wtyk 1” 1 szt.
Rury w zestawie
– rura obiegu kotła (B)
Ø 22 x 1,5 x 520
1 szt.
Zalecane ustawienie pompy w obiegu kotła
– na maksymalną i stałą wysokość tłoczenia
Zalecamy nie zmieniać
– rozszerzenie obiegu kotła (C)
Ø 22 x 1,5 x 144
1 szt.
– rozszerzenie obiegu kotła (D)
Ø 22 x 1,5 x 497
1 szt.
– rurka zaworu bezpieczeństwa (E)
Ø 22 x 1,5 x 1678
1 szt.

 

 

Wariant Wysokość połączenia
(dla kotłów)
A
wysokość
B
głębokość podłączenia za kotłem
 
A 1 – ATMOS F12 Laddomat – projekt produkcji
(DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD)
1405 280 – 340
B 2 – ATMOS F12 Laddomat
– z rurą B w obiegu kotła
(DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S, AC16S, AC25S)
1331 280 – 340
A + C 3 – ATMOS F12 Laddomat
– z rurami A+C w obiegu kotła
(C25ST, C32ST)
1576 280 – 340
B + D a E 4 – ATMOS F12 Laddomat
– z rurami B+D w obiegu kotła
i rura E na zaworze bezpieczeństwa

(DC18SP, DC25SP, DC30SPX)
1831 280 – 340
A + D a E 5 – ATMOS F12 Laddomat
– z rurami A + D w obiegu kotła
i rura E na zaworze bezpieczeństwa

(DC32SP)
1903 280 – 340
– wymiary w mm
* wysokość zespołu pompowego 400 mm / ** wysokość rozdzielacza 170 mm
*** długość rury A 616 mm – projekt produkcji

 

Demonstracja połączenia bez zbiornika akumulacyjnego

(jeden obieg grzewczy + obieg podgrzewu CWU)
– zespół pompowy ESBE GRA211 z ręcznym zaworem trójdrogowym

 

 

 

Przykład podłączenia ATMOS F12 Laddomat ze zbiornikiem akumulacyjnym

(obieg kotła + jeden obieg grzewczy + podgrzew CWU)
– zespół pompowy ESBE GRA211 z ręcznym zaworem trójdrogowym

Połączenie ATMOS F12 Laddomat rozszerzone o:
– Rozdzielacz ATMOS ESBE GMA421 (dwuobiegowy)
– Obieg podgrzewu CWU – zespół pomp ATMOS ESBE GDA211 – bezpośredni

Akcesoria do rozbudowy podłączeń podstawowych

Zespół pomp
ATMOS ESBE GRA211
Sterowany- siłownik 120 s
Rozstaw 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Idealny do grzejników / ogrzewania podłogowego
(kod zamówienia: P0514)
Zespół pomp
ATMOS ESBE GFA211
Termostatyczny 20 – 55 °C
Rozstaw 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Idealny do ogrzewania podłogowego
(kod zamówienia: P0513)
Zespół pomp
ATMOS ESBE GDA211
Bezpośredni
Rozstaw 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Idealny do podgrzewu wody użytkowej
(kod zamówienia: P0512)
Rozdzielacz dla trzech zespołów pomp (trójobiegowy)
ATMOS ESBE GMA431
Rozstaw 125 mm – 6/4“ ↑↓ 6/4“
(kod zamówienia: P0516)

 

Zespół pomp
ATMOS ESBE GRA211
Mieszający
Rozstaw 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Idealny do grzejników
(kod zamówienia: P0538)
Zespół pomp
ATMOS ESBE GDA211
Bezpośredni
Rozstaw 125 mm – 1“ ↑↓ 6/4“
Idealny do podgrzewania CWU
(kod zamówienia: P0512)
Rozdzielacz dla dwóch zespołów pomp (dwuobiegowy)
ATMOS ESBE GMA421
Rozstaw 125 mm – 6/4“ ↑↓ 6/4“
(kod zamówienia: P0515)

 

Serwonapęd
ESBE ARA 661
230 V – 120 s – 6 Nm
(kod zamówienia: P0415)

KLIKNIJ po więcej akcesoriów