Logo
Zadzwoń do nas +420 326 701 404

Zbiorniki akumulacyjne

Najlepsze podłączenie do kotłów na paliwo stałe wydłuża żywotność kotła i zmniejsza zużycie paliwa. Jeśli nie możesz mieć zalecanej pojemności zasobników, połącz kocioł z co najmniej jednym zbiornikiem buforowym o pojemności od 500 l do 1000 l

Akumulacja

Instalacja kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi przynosi następujące korzyści:

 • mniejsze zużycie paliwa (o 20 do 30%), kocioł pracuje z pełną wydajnością aż do wypalenia się paliwa
 • duża żywotność kotła i komina – minimalizacja wytwarzania się smoły i kwasów
 • możliwość kombinacji z innymi sposobami ogrzewania – energia akumulacyjna
 • możliwość zastosowania jednocześnie grzejników i ogrzewania podłogowego
 • wygodna obsługa i idealne spalanie się paliwa
 • dbałość o środowisko naturalne
 • gwarancja na korpus kotła 3 lata

Podłączenie z akumulatorem zalecamy jako podstawowe.
Jeśli nie można osiągnąć zalecanej objętości zbiorników akumulacyjnych kocioł należy podłączyć minimalnie z jednym zbiornikiem wyrównawczym o objętości 500 – 1000 l. Instalacja systemu grzewczego musi być przeprowadzona przez firmę specjalistyczną na podstawie normy ČSN 060830. Jeśli zostanie zastosowany zbiornik akumulacyjny o dużej objętości, należy wybrać odpowiednią moc kotła, aby mógł w stosunkowo krótkim czasie zbiornik zasilić. Do prawidłowego obliczenia pojemności zasobnika przyjmuje się, że 1 kW mocy kotła = 55 l pojemności zasobnika.

Działanie układu ze zbiornikami akumulacyjnymi
Przy pracy z maksymalną wydajnością (na od 2 do 4 ładunków) po rozpaleniu w kotle należy naładować zbiorniki akumulacyjne na pożądaną temperaturę wody 90 – 100 °C. Następnie należy pozostawić kocioł, aby się dopalił. Potem ciepło ze zbiorników, jest odbierane za pomocą trójdrożnego zaworu przez czas zależny od wielkości zbiorników i temperatury zewnętrznej. W sezonie grzewczym (gdy zbiorniki nie są mniejsze niż przewiduje norma – patrz tabela) okres ten może wynosi 1 – 3 dni. Jeśli nie można zastosować zbiorników akumulacyjnych, zalecamy przynajmniej jeden zbiornik o pojemności 500 – 1000 l w celu wyrównywania procesu rozpalania i wygasania kotła.

Izolacja zbiornika
Zbiorniki akumulacyjne są standardowo dostarczane bez izolacji. Dobrym rozwiązaniem jest wspólna izolacja kilku zbiorników o wymaganej pojemności wełną mineralną umieszczoną w szkielecie z płyt gipsowych (przestrzeń dodatkowo można wypełnić sypką izolacją). Zalecana grubość izolacji z wełny mineralnej wynosi minimalnie 120 mm. Innym wariantem jest zakup zbiorników z izolacją z waty mineralnej w futerale ze skaju, które nasza firma również dostarcza.

Podgrzewanie ciepłej użytkowej wody (CWU)
W celu podgrzewania wody użytkowej można użyć bojlera lub zbiornika akumulacyjnego z miedzianym podgrzewaczem przepływowym.

Parametry zbiornika

Wymiary zbiorników typu DH – nowe
Typ zbiornika Wymiar (mm) Średnica (mm)
H A B C D E F ∅ D 1 2 3 4 5 6 7
AN 750 1750 140 95 110 130 90 366 790 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1“
AN 800 1910 175 175 110 130 90 374 790 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1“
 AN 1000 2210 140 95 110 130 90 366 790 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1“
Wymiary zbiorników typu DZ
AN 500 1970 127 131 110 130 90 326 600 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1/2″
AN 600 1611 169 131 110 130 90 341 750 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1/2″
AN 750 2010 154 131 110 130 90 329 750 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1/2″
AN 800 1910 175 101 110 130 90 374 790 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1“
AN 1000 2065 175 108 110 130 90 342 850 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1/2″

 

Zbiornik akumulacyjny z kotłem pływającym do podgrzewu CWU

– z izolacją 100 mm / bez izolacji – typ DZ lub DH

 • 500 l
  • kocioł o pojemności 200 l – typ DZ
 • 750 l
  • kocioł o pojemności 200 l – typ DZ
 • 800 l
  • kocioł o pojemności 200 l – typ DH
 • 1000 l
  • kocioł o pojemności 200 l – typ DZ

Zbiornik akumulacyjny z bojlerem pływającym 140 l do CWU + ogrzewanie solarne

– z izolacją 100 mm / bez izolacji – typ DZ lub DH

 • 500 l powierzchnia grzewcza kolektorów słonecznych – 1,7 m2 – typ DZ
 • 750 l powierzchnia grzewcza kolektorów słonecznych – 2,3 m2 – typ DZ
 • 800 l powierzchnia grzewcza kolektorów słonecznych – 2,3 m2 – typ DH
 • 1000 l powierzchnia grzewcza kolektorów słonecznych – 3,3 m2 – typ DZ

 

Grzałka elektryczna z termostatem do zbiornika akumulacyjnego

TJ-M48x2 – 4,5 kW 
TJ-M48x2 – 6 kW

 

 

Przykład podłączenia zbiorników akumulacznych

 

Minimalna średnica rur do podłączenia ze zbiornikami akumulacyjnymi
Typ i wydajność kotła część A część B
  z miedzi ze stali z miedzi ze stali
DC18S, C18S, DC20GS 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
DC22S, DC25S, DC25GS, C20S, DC22SX 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
DC32S, DC32GS, C30S, DC30SX 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
DC40GS, C40S, DC40SE, DC40SX 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
DC50S, DC50SE 42 x 1,5 40 (6/4″) 35 x 1,5 32 (5/4″)
DC70S, DC75SE, DC100 54 x 2 50 (2″) 42 x 1,5 40 (6/4″)

 

Minimalna pojemność zbiornika akumulacyjnego
Wydajność / kW 15 – 20 20 – 30 30 – 35 35 – 40 40 – 50 50 – 70 70 – 100 150
Pojemność / l 1000 – 1500 1500 – 2000 2000 – 2500 2500 – 3000 3000 – 4000 4000 – 5000 5000 – 6000 8000 – 9000