Logo

Zbiorniki akumulacyjne

Najlepsze podłączenie do kotłów na paliwo stałe wydłuża żywotność kotła i zmniejsza zużycie paliwa. Jeśli nie możesz mieć zalecanej pojemności zasobników, połącz kocioł z co najmniej jednym zbiornikiem buforowym o pojemności od 500 l do 1000 l

Akumulacja

Instalacja kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi przynosi następujące korzyści:

  • mniejsze zużycie paliwa (o 20 do 30 %), kocioł pracuje z pełną wydajnością aż do wypalenia się paliwa
  • duża żywotność kotła i komina – minimalizacja wytwarzania się smoły i kwasów
  • możliwość kombinacji z innymi sposobami ogrzewania – energia akumulacyjna
  • możliwość zastosowania jednocześnie grzejników i ogrzewania podłogowego
  • wygodna obsługa i idealne spalanie się paliwa
  • dbałość o środowisko naturalne
  • gwarancja na korpus kotła 3 lata

Podłączenie z akumulatorem zalecamy jako podstawowe.
Jeśli nie można osiągnąć zalecanej objętości zbiorników akumulacyjnych kocioł należy podłączyć minimalnie z jednym zbiornikiem wyrównawczym o objętości 500 – 1000 l. Instalacja systemu grzewczego musi być przeprowadzona przez firmę specjalistyczną na podstawie normy ČSN 060830. Jeśli zostanie zastosowany zbiornik akumulacyjny o dużej objętości, należy wybrać odpowiednią moc kotła, aby mógł w stosunkowo krótkim czasie zbiornik zasilić. Do prawidłowego obliczenia pojemności zasobnika przyjmuje się, że 1 kW mocy kotła = 55 l pojemności zasobnika.

Działanie układu ze zbiornikami akumulacyjnymi
Przy pracy z maksymalną wydajnością (na od 2 do 4 ładunków) po rozpaleniu w kotle należy naładować zbiorniki akumulacyjne na pożądaną temperaturę wody 90 – 100 °C. Następnie należy pozostawić kocioł, aby się dopalił. Potem ciepło ze zbiorników, jest odbierane za pomocą trójdrożnego zaworu przez czas zależny od wielkości zbiorników i temperatury zewnętrznej. W sezonie grzewczym (gdy zbiorniki nie są mniejsze niż przewiduje norma – patrz tabela) okres ten może wynosi 1 – 3 dni. Jeśli nie można zastosować zbiorników akumulacyjnych, zalecamy przynajmniej jeden zbiornik o pojemności 500 – 1000 l w celu wyrównywania procesu rozpalania i wygasania kotła.

Izolacja zbiornika
Zbiorniki akumulacyjne są standardowo dostarczane bez izolacji. Dobrym rozwiązaniem jest wspólna izolacja kilku zbiorników o wymaganej pojemności wełną mineralną umieszczoną w szkielecie z płyt gipsowych (przestrzeń dodatkowo można wypełnić sypką izolacją). Zalecana grubość izolacji z wełny mineralnej wynosi minimalnie 120 mm. Innym wariantem jest zakup zbiorników z izolacją z waty mineralnej w futerale ze skaju, które nasza firma również dostarcza.

Podgrzewanie ciepłej użytkowej wody (CWU)
W celu podgrzewania wody użytkowej można użyć bojlera lub zbiornika akumulacyjnego z miedzianym podgrzewaczem przepływowym.

Parametry zbiornika

 

Opis zbiorników akumulacyjnych
1. wejście / wyjście – 5/4“ 8. wyjście pod zabudowany kocioł CWU (zasobnik typ 2) – 5/4“
2. górne wyjście – 5/4“ 9. wyjście między zabudowanym kotłem CWU a wymiennikiem solarnym (zasobnik typ 3) – 5/4“
3. wejście na termometr – 1/2“ 10. wyloty ciepłej wody użytkowej – 1“
4. wejście na termometr – 1/2“ 11. wejście wymiennika słonecznego – 1“
5. wejście dla elektrycznego wkładu grzejnego – M48x2 12. wyjście wymiennika słonecznego – 1“
6. dolne wyjście – 5/4“ 13. górne wyjście (zasobnik typ 2 i 3) – 1“
7. wyjście kurka spustowego – 1“

 

Wymiary zbiorników ATMOS
Typ zbiornika AN 500
(DZ)
AN 600
(DZ)
AN 750
(DZ)
AN 750
(DH)
AN 800
(DH)
AN 1000
(DH)
AN 1000
(DZ)
Wymiar
(mm)
H 1946 1611 2001 1761 1916 2214 2015
H1 1971 2029 1944 2044
Hk 1966 1631 2021 1781 1936 2234 2035
Hk1 1991 2049 1964 2064
A 142 169 169 179 179 179 167
B 273 300 300 280 280 280 275
C 1633 1270 1660 1384 1540 1840 1675
E 513 540 540 520 520 520 515
F 1543 1180 1570 1294 1450 1750 1585
G 383 410 410 390 390 390 385
I 195 195 195 195
J 76 76 76 76
K 993 1020 932 1065
L 923 910 870 1015
M 263 290 250 265
N 673 720 639 715
Średnica
(mm)
Ø d 600 750 750 790 790 790 850
1/2/6/8/9/ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“
3/4 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“
5 M48x2 M48x2 M48x2 M48x2 M48x2 M48x2 M48x2
7/10/11/12/13 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“

 

 

Zbiorniki akumulacyjne – podstawowe

Zbiornik – typ DZ Sam zbiornik Sama izolacja (100 mm) Zbiornik wraz z izolacją
Kod Ciężar Kod Ciężar Kod Ciężar
AN 500 P0139 91,00 kg P0151 23,00 kg P0142 114,00 kg
AN 600 P0236 82,00 kg P0237 10,50 kg P0238 100,00 kg
AN 750 P0140 120,00 kg P0152 22,00 kg P0143 144,00 kg
AN 1000 P0141 136,00 kg P0153 25,00 kg P0144 161,00 kg
Zbiornik – typ DH
AN 750 P0170 120,00 kg P0173 22,00 kg P0176 142,00 kg
AN 800 P0199 116,00 kg P0200 22,00 kg P0201 138,00 kg
AN 1000 P0171 132,00 kg P0174 25,00 kg P0177 161,00 kg

 

 

Zbiorniki akumulacyjne z bojlerem pływającym do podgrzewania ciepłej wody – 200l

Zbiornik – typ DZ Sam zbiornik Sama izolacja (100 mm) Zbiornik wraz z izolacją
Kod Ciężar Kod Ciężar Kod Ciężar
AN 500/2 P0145 133,00 kg P0154 23,00 kg P0148 156,00 kg
AN 750/2 P0146 168,00 kg P0155 30,00 kg P0149 198,00 kg
AN 1000/2 P0147 181,00 kg P0156 25,00 kg P0150 206,00 kg
Zbiornik – typ DH
AN 800/2 P0202 160,00 kg P0203 25,00 kg P0204 185,00 kg

*kotły pływające (zagnieżdżone) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej są wewnątrz emaliowane

 

 

Zbiornik akumulacyjny z bojlerem pływającym do podgrzewania ciepłej wody użytkowej – 140 l + ogrzewanie słoneczne

Zbiornik – typ DZ Sam zbiornik Sama izolacja (100 mm) Zbiornik wraz z izolacją
Kod Ciężar Kod Ciężar Kod Ciężar
AN 500/3 – 1,7 m2 P0160 151,00 kg P0166 23,00 kg P0163 174,00 kg
AN 750/3 – 2,3 m2 P0161 185,00 kg P0167 30,00 kg P0164 215,00 kg
AN 1000/3 – 3,3 m2 P0162 217,00 kg P0168 25,00 kg P0165 242,00 kg
Zbiornik – typ DH
AN 800/3 – 2,3 m2 P0205 170,00 kg P0206 25,00 kg P0207 196,00 kg

*kotły pływające (zagnieżdżone) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej są wewnątrz emaliowane

Elektryczny element grzejny z termostatem do zbiornika akumulacyjnego

TJ-M48x2 – 4,5 kW 
TJ-M48x2 – 6 kW

 

Minimalna średnica rur do podłączenia ze zbiornikami akumulacyjnymi
Typ i wydajność kotła część A część B
  z miedzi ze stali z miedzi ze stali
DC18S, C18S, DC20GS 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
DC22S, DC25S, DC25GS, C20S, DC22SX 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
DC32S, DC32GS, C30S, DC30SX 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
DC40GS, C40S, DC40SE, DC40SX 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
DC50S, DC50SE 42 x 1,5 40 (6/4″) 35 x 1,5 32 (5/4″)
DC70S, DC75SE, DC100 54 x 2 50 (2″) 42 x 1,5 40 (6/4″)

 

Minimalna pojemność zbiornika akumulacyjnego
Wydajność / kW 15 – 20 20 – 30 30 – 35 35 – 40 40 – 50 50 – 70 70 – 100 150
Pojemność / l 1000 – 1500 1500 – 2000 2000 – 2500 2500 – 3000 3000 – 4000 4000 – 5000 5000 – 6000 8000 – 9000