Logo
 • Sterownik elektroniczny AC32
 • Dane techniczne
 • Kotły dużej mocy

Kotły zgazujące na drewno – Dřevoplyn

Najlepiej sprzedające się kotły Drewnogaz charakteryzują się dużą przestrzenią załadunkową. Powietrzem pierwotnym dostarczanym w górnej części paleniska górnego. Dyszą zgazowującą z otworami do podawania mocno podgrzanego powietrza wtórnego, przez które płomienie przedostają się z paleniska górnego do dolnej komory spalania. Tylnym kanałem spalinowym z wymiennikiem zapewniającym dobrą efektywność kotła oraz wentylatorem odprowadzającym spaliny do komina. Korpus kotła ATMOS Drewnogaz został wykonany jako konstrukcja spawana z wysokiej jakości blach stalowych o grubości od 8 do 3 mm.
Zgazowanie paliwa (spalanie odwrotne), a następnie spalanie gazu drzewnego przy temperaturze 900 – 1200 °C w ceramicznej komorze spalania gwarantuje wysokiej jakości spalanie drewna z wysoką wydajnością i minimalną ilością szkodliwych wyziewów.
Dopływ powietrza i proces spalania regulowany przez wentylator wyciągowy, wraz z prostą lub elektroniczną regulacją według życzenia klienta, umożliwia szybkie nagrzanie kotła i dobre spalanie już od rozpału.

 • Sprawność kotła według typu 86,3 - 92 %

Zalety kotłów gazujących na drewno ATMOS

 • Możliwość spalania dużych kawałków drewna
 • Duży zasobnik na opał – długi czas spalania
 • Wysoka wydajność od 87 do 92 % w zależności od typu – powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie ogrzewane do wysokiej temperatury
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 4, 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Wentylator wyciągowy – bezpyłowe usuwanie popiołu, kotłownia bez dymu ​ ​
 • Pętla chłodząca przed przegrzaniem – bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po spaleniu opału – termostat spalinowy
 • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna usuwa się raz w tygodniu)
 • Kocioł bez wymiennika rurowego – łatwiejsze czyszczenie
 • Małe wymiary i niska masa
 • Wybór drzwi lewych / prawych
 • Wysoka jakość

 

Instalacja

Podczas montażu zalecamy stosowanie oryginalnych, gotowych przyłączy firmy ATMOS np. F71 ESBE, F1 – F4, F12 Laddomat, F21 – F22 (tylko obieg kotła) lub F31 i F32 AKU w przypadku połączenia ze zbiornikami akumulacyjnymi. Generalnie za kotłem ATMOS należy stworzyć tzw. obieg kotła zawierający LADDOMAT 22 lub zawór termoregulacyjny (zawór trójdrogowy sterowany serwonapędem w przypadku stosowania regulacji elektronicznej ACD 03/04) aby uzyskać minimalna temperatura wody powrotnej do kotła 65 °C. Temperatura na wylocie kotła musi być stale utrzymywana w przedziale 80 – 90 °C.
Wszystkie kotły dostarczane są w wersji podstawowej z pętlą chłodzącą zabezpieczającą przed przegrzaniem. Zainstaluj kotły ze zbiornikami akumulacyjnymi, co zmniejszy zużycie paliwa i zwiększy komfort ogrzewania.

 

Regulacja kotłów

Regulacja elektromechaniczna – moc kotła jest regulowana poprzez zawór regulacyjny powietrza sterowany regulatorem ciągu typu FR 124, który automatycznie otwiera lub zamyka zawór powietrza w zależności od ustawionej temperatury wody na wylocie (80 – 90 °C). Oprócz regulacji mocy, regulator ciągu pomaga chronić kocioł przed przegrzaniem. Jego zaletą jest szybkie rozpalenie i osiągnięcie wymaganej mocy przy pełnym otwarciu zaworu. Kotły wyposażone są w termostat regulacyjny na panelu sterującym, który steruje wentylatorem wyciągowym w zależności od ustawionej temperatury wody na wylocie (80 – 85 °C) oraz w termostat spalin, który służy do wyłączenia kotła i wyłączenia dopływu spalin po wypaleniu paliwa. W przypadku podłączenia kotła do zbiorników akumulacyjnych termostat spalin steruje także pracą pompy w obiegu kotła.

Zaletą regulacji i konstrukcji kotłów ATMOS jest to, że kotły pracują przy dobrym ciągu kominowym do 70 % mocy znamionowej nawet bez wentylatora.

Wyposażenie panelu:
Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób.
Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów.

 

Regulacja ekwitermiczna ACD 03

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 03 do sterowania całym systemem grzewczym według temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest w stanie sterować też samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

 

 

Regulacja ekwitermiczna ACD 04

Kotły DC18S, DC25S, DC32S i DC40SX można zamówić fabrycznie ze sterowaniem ATMOS ACD 04 z panelem dotykowym.
Kotły są fabrycznie wyposażone we wszystkie niezbędne czujniki. Zestaw czujników ACD 01 do sterowania systemem grzewczym oraz dodatkowo czujnik temperatury spalin do sterowania pracą kotła.

 

 

 

Sterownik elektroniczny AC32

Kotły DC32S, DC40SX z elektroniczną regulacją ATMOS AC32 do automatycznego rozpalania drewna

Sterownik elektroniczny ATMOS AC32 przeznaczony jest do prostego ustawiania i sterowania automatycznym rozpalaniem drewna. Za pomocą pokrętła można ustawić czas (opóźnienie) lub temperaturę zbiornika akumulacyjnego, przy której nastąpi automatyczne rozpalenie drewna (AIW). Jeżeli już wsypaliśmy paliwo do komory zasypowej kotła i włożyliśmy pelety do komory rozpaleniowej, możemy zaplanować sam rozpalanie. Rozpalanie może nastąpić natychmiast, po upływie określonego czasu, po rozładowaniu zbiornika akumulacyjnego lub na podstawie sygnału z urządzenia zdalnego (termostat pokojowy z programem tygodniowym, GSM, Wi-Fi itp.).

 

 

 

Dane techniczne

 

Legenda do rysunku kotła
1. Korpus kotła 23. Spirala chłodząca przed przegrzaniem
2. Drzwiczki komory załadowczej – górne 24. Termostat regulacyjny (kotłowy)
3. Drzwiczki popielnika – dolne 25. Wypełnienie drzwiczek – Sibral
4. Wentylator – wyciągowy (S) 26. Uszczelnienie drzwiczek – sznur 18 x 18
5. Żaroodporna kształtka – dysza 27. Żaroodporna kształtka – dach
6. Panel sterowania 29. Kondensator wentylatora
7. Termostat bezpieczeństwa 33. Hamulec do kanału dymu (DC22SX, DC30SX, DC40SX, DC50S, DC70S)
8. Zawór regulacyjny 35. Termostat spalinowy
10. Żaroodporna kształtka – przestrzeń kulista L+ P (DC18S) 36. Termostat bezpieczeństwa (Uwaga – po przegrzaniu należy go wcisnąć)
11. Uszczelnienie dyszy 37. Hamulec – pod dachem (DC30SX, DC40SX, DC50S)
12. Żaroodporna kształtka – półksiężyc 39. Hamulec spalinowy wzdłuż przestrzeni kulistej (DC18S)
13. Zawór do rozpalania 42. Regulacja powietrza pierwotnego
14. Żaroodporna kształtka – tylna część 43. Regulacja powietrza wtórnego
15. Wieko do czyszczenia
17. Cięgno zaworu do rozpalania K – króciec kanału dymowego
18. Termometr L – wyjście wody z kotła
19. Osłona paleniska M – wejście wody do kotła
20. Wyłącznik z kontrolką N – króciec na kurek wlewu
22. Regulator ciągu – Honeywell FR 124 P – króciec dla czujnika zaworu sterującego spiralą chłodzącą (modele TS 131, STS 20)

 

Wymiary (mm)
  DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S
A 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260
B 758 959 959 959 959 959 1160
C 675* 675* 675* 675* 678 678 678
D 874 874 874 874 950 950 950
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
F 65 65 65 65 69 69 69
G 208 208 208 208 185 185 185
H 933 933 933 933 1008 1008 1008
CH 212 212 212 212 256 256 256
I 212 212 212 212 256 256 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″

* szerokość kotła po usuwanie pokrywy bocznej wynosi 555 mm 

 

Dane techniczne Typ kotła
DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S
Moc cieplna kotła kW 20 22 27 30 35 40 49,9
Zużycie ciepła kotła kW 22,2 24,5 30,0 33,4 39,4 45,0 56,9
Powierzchnia grzewcza m2  1,8 2,1 2,3 2,3 2,9 2,9 3,8
Pojemność zasobnika na paliwo dm3 (l) 60 95 95 95 135 135 180
Rozmiar otworu do napełniania mm 450 x 260
450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Wymagany ciąg komina Pa/mbar 18/0,18 23/023 23/0,23 24/0,24 24/0,24 24/0,24 25/0,25
Maks. ciśnienie robocze wody kPa/bar 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5
Masa kotła kg 269 324 326 332 366 368 433
Średnica króćca spalinowego mm 150/152
150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Stopień ochrony części elektrycznej IP 20 20 20 20 20 20 20
Zużycie energii (pomocnicze) W 50 50 50 50 50 50 50
Zużycie energii w trybie czuwania W 0 0 0 0 0 0 0
Tryb zapłonu   ręczny
Sprawność kotła % 90,1 89,9 89,9 89,9 88,9 88,9 87,7
Klasa kotła 5 5 5 5 5 5 4
Kategoria kotła 1
Tryb pracy bezkondensacyjny
Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 157 177 177 177 185 185 255
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej kg/s  0,012 0,014 0,015 0,017 0,020 0,022 0,025
Wymagane paliwo Suche drewno (kłody) o kaloryczności 15 – 17 MJ/kg-1, średnica 80 – 150 mm, 12 – 20 % wilgotności
Przeciętne zużycie paliwa kg.h-1  5,6 6,2 7,2 7,6 9,2 10,2 13,2
Zalecana długość drewna mm 330 530 530 530 530 530 730
Czas palenia przy nominalnej wydajności hod.  2 3 3 2 3 2 3
Objętość wody w kotle l 45 58 58 58 80 80 89
Strata hydrauliczna kotła mbar 0,18 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,22
Minimalna objętość zbiornika buforowego l 500 500 500 500 500 500 750
Zużycie w sezonie grzewczym Ø metr przestrzeni 20 22 25 30 35 40 50
Napięcie zasilania V/Hz 230/50
EKODESIGN
Prawidłowa minimalna temperatura powrotnej wody podczas pracy wynosi 65 °C.
Prawidłowa temperatura kotła podczas pracy wynosi 80 – 90 °C.

 


Kotły dużej mocy

Kotły zgazowujące drewno nadają się nie tylko do domów rodzinnych, ale także do zakładów produkcyjnych. Kotły o dużej mocy znajdują szerokie zastosowanie w stolarniach, zakładach produkcyjnych, szkołach oraz schroniskach górskich. Wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do drewna jako taniego paliwa. Kotły można ustawiać obok siebie w kaskadzie i eksploatować w zależności od bieżących strat ciepła budynku.

Zaletą kotłów DC100, DC105S i DC150S jest możliwość szybkiej dwustopniowej zmiany mocy, dzięki wyposażeniu kotłów w dwa wentylatory.

Dodatkowe informacje o kotłach:

DC70S DC100 DC105S DC150S