Logo
 • Dane techniczne
 • Do pobrania

Kocioł kombinowany na drewno i pelety

Seria kotłów dwufunkcyjnych ATMOS DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP i DC40SPT umożliwia ekologiczne spalanie drewna na zasadzie zgazowania generatorowego w połączeniu z palnikiem pelletowym. Kocioł umożliwia przełączanie opału, ręczne ogrzewanie drewnem oraz w pełni automatyczne ogrzewanie peletem. W razie potrzeby można oczywiście kupić kocioł bez palnika, pod warunkiem, że klient kupi go później lub użyje z ostatniego kotła.

Kocioł zbudowany jest jako korpus z trzema komorami umieszczonymi jedna nad drugą. Dwie górne komory służą do zgazowania drewna, tak jak znamy to z klasycznych kotłów zgazowujących, które produkujemy w standardzie. Trzecia, najniższa komora wyposażona jest od przodu w wybrany palnik i wyłożona ceramiką zapewniającą optymalną jakość spalania. Układy spalania oddzielone są od siebie płaszczem wodnym, dzięki czemu nie wpływają na siebie zbytnio, dzięki czemu kocioł osiąga wysoką sprawność przy ogrzewaniu indywidualnymi paliwami. Odprowadzanie spalin do komina odbywa się jednym wylotem, dlatego możemy poradzić sobie z jednym kominem.

Zalety kotłów ATMOS

 • możliwa kombinacja poszczególnych rodzajów opału – zmiana opału bez zmian kotła na drewno + pelety
 • wysoka sprawność na poszczególne paliwa – praktycznie taka sama, jak specjalnych kotłów na pelety (do 92,3 % przy mocy znamionowej)
 • tańsze rozwiązanie – sumując koszty nabycia dwóch kotłów, ich podłączenia i odprowadzenia spalin (komin) stwierdzimy, że jeden kocioł, chociaż droższy, jest ekonomicznie korzystniejszy
 • zajmuje mało miejsca – w porównaniu z kilkoma kotłami
 • jeden komin i przewód kominowy
 • ekologiczna eksploatacja – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • opcja drzwi lewe / prawe
 • kocioł jest wyposażony w funkcję automatycznego zacząć palnika po spaleniu drewna

Instalacja

 

 

 

Zalecanym podłączeniem jest podłączenie kotła z Laddomatem 22 lub zaworem termoregulacyjnym z zasobnikiem wyrównawczym o pojemności 500 do 1000 l. Następną możliwością instalacji kotła jest instalacja kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi o potrzebnej pojemności (np. 2000 l), które dodatkowo umożliwiają akumulacyjne ogrzewanie elektryczne lub podłączenie kolektorów słonecznych.

Regulacja kotła

Praca kotła jest sterowana automatycznie na żądaną temperaturę wyjściową wody tak, aby była zapewniona jak najwyższa sprawność kotła i najlepsza jakość spalania.Służy do tego:

 • Regulator ciągu HONEYWELL
 • Termostat kotła (regulujący)
 • Termostat spalinowy
 • Termostat na pompę
 • Wyłącznik główny i przełącznik pracy kotła

Kotły i palniki DCxxSP(X) i CxxSP (model od 2018 r.) są wyposażone automatycznego zamykania lub otwierania powietrza w kotle / palniku, za pomocą siłownika, ogrzewania drewnem lub pelletu.
Kotły są wyposażone w czujnik spalin AGF2 i czujnik temperatury wody w kotle KTF20 do automatycznego wypalania palnika po wypaleniu drewna. Ponadto, kotły są wyposażone w dwa czujniki KTF20 (TV i TS) do sterowania palnikiem w dwóch temperaturach na zbiorniku. Kompletny zestaw sprzedawany jest w maksymalnym zakresie, w pełni automatycznym trybie i prostej instalacji „plug and play”.

 

 

Wyposażenie panelu:

Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób. Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów.

Regulacja ekwitermiczna ATMOS ACD 03

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 03 do sterowania całym systemem grzewczym według temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest w stanie sterować też samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

 

 

Dane techniczne

Legenda do rysunku kotła
1. Korpus kotła 25. Wypełnienie drzwiczek – Sibral
2. Drzwiczki komory załadowczej 26. Uszczelka drzwiczek – sznurek 18 x 18
3. Drzwiczki popielnika 27. Żaroodporna kształtka – półksiężyc (osłona drzwiczek)
4. Wentylator wyciągowy 28. Palnik na pelet ATMOS A25 
5. Żaroodporna kształtka – dysza 29. Regulacja powietrza pierwotnego
6. Panel sterowania 30. Regulacja powietrza wtórnego
7. Termostat bezpieczeństwa (Uwaga – po przegrzaniu należy go wcisnąć) 31. Żaroodporna kształtka – przestrzeń kulista – drewno
8. Zawór regulacyjny 32. Żaroodporna kształtka – tylna część kształtki komorowej – drewno
9. Żaroodporna kształtka – przedłużenie przestrzeni kulistej – pelet 33. Termostat sterujący pracą pompy
10. Żaroodporna kształtka – przestrzeń kulista – pelet 34. Bezpiecznik (6,3A) T6,3A/1500 – typ H
11. Uszczelnienie – dyszy – 12 x 12 35. Termostat spalinowy
12. Drzwiczki – dla palnika na pelet 36. Wyłącznik przełączający I-0-II
13. Zawór do rozpalania 37. Wyłącznik krańcowy z przyciskiem
14. Żaroodporna kształtka – tylna część kształtki komorowej – pelet 38. Kondensator wentylatora wyciągowego – 1 μF
15. Wieko do czyszczenia 39. Uszczelka sibral pod palnik
16. Przegroda 40. Punkt pomiarowy dla analizatora spalin
17. Cięgno zaworu do rozpalania 41. Serwonapęd Belimo z klapą
18. Termometr 42. Modul AD03
19. Przegroda paleniska
20. Wyłącznik z kontrolką K – króciec czopucha
21. Hamulec (tylko DC30SPX) L – wylot wody z kotła
22. Regulator ciągu – Honeywell FR 124 M – wlot wody do kotła
23. Spirala chłodząca przed przegrzaniem N – króciec do kurka napełniania
24. Termostat regulacyjny P – króciec dla czujnika zaworu sterującego spiralą chłodzącą (modele TS 131, STS 20)

 


Legenda do rysunku kotła DC40SPT
1. Korpus kotła 26. Uszczelka drzwiczek – sznurek 18 x 18
2. Drzwiczki komory załadowczej 27. Żaroodporna kształtka
– półksiężyc (osłona drzwiczek)
3. Drzwiczki popielnika 28. Palnik na pelet ATMOS A45 SPT
4. Wentylator wyciągowy 29. Żaroodporna kształtka
– bok paleniska
5. Żaroodporna kształtka – dysza 31. Żaroodporna kształtka
– przestrzeń kulista – drewno
6. Panel sterowania 32. Żaroodporna kształtka
– tylna część kształtki komorowej – drewno
7. Termostat bezpieczeństwa (Uwaga – po przegrzaniu należy go wcisnąć) 33. Żaroodporna kształtka
– przedłużenie przestrzeni kulistej – drewno
8. Zawór regulacyjny 34. Termostat sterujący pracą pompy
9. Żaroodporna kształtka
– przedłużenie przestrzeni kulistej – pelet
35. Bezpiecznik (6,3A) T6,3A/1500 – typ H
10. Żaroodporna kształtka
– przestrzeń kulista – pelet
36. Termostat spalinowy
11. Uszczelnienie – dyszy – 12 x 12 37. Wyłącznik przełączający I-0-II
12. Drzwiczki – dla palnika na pelet 38. Wyłącznik krańcowy z przyciskiem
13. Zawór do rozpalania 41. Uszczelka sibral pod palnik
14. Żaroodporna kształtka
– tylna część kształtki komorowej – pelet
42. Punkt pomiarowy dla analizatora spalin
15. Wieko do czyszczenia 43. Przegroda drzwi
16. Rurowy wymiennik ciepła 44. Modul AD03
17. Cięgno zaworu do rozpalania 45. Żaroodporna kształtka
– przedłużenie dyszy (kostka)
18. Termometr 46. Kondensator wentylatora wyciągowego – 1 μF
19. Przegroda paleniska
20. Wyłącznik z kontrolką
21. Zawór sterujący – serwonapęd BELIMO K – króciec czopucha
22. Regulator ciągu – Honeywell FR 124 L – wylot wody z kotła
23. Spirala chłodząca przed przegrzaniem M – wlot wody do kotła
24. Termostat regulacyjny N – króciec do kurka napełniania
25. Wypełnienie drzwiczek – Sibral P – króciec dla czujnika zaworu sterującego spiralą chłodzącą (modele TS 131, STS 20)

 

Wymiary (mm)
DC18SP DC25SP DC30SPX DC32SP DC40SPT
A 1665 1665 1665 1742 1755
B 757 957 957 957 1230
C 643 643 643 678 680
D 1375 1375 1375 1448 1445
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 70 87
G 207 207 207 184 204
H 1436 1436 1436 1507 1507
CH 212 212 212 212 256
I 212 212 212 212 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″

 

Dane techniczne Typ kotła
  DC18SP DC25SP DC30SPX DC32SP DC40SPT
Moc cieplna kotła
– na pelet
– na drewno
kW
4,5 – 15
20

6 – 20
27

6 – 20
30

6 – 20
35

9 – 30
40
Zużycie ciepła kotła
– na pelet
– na drewno
kW
4,9 – 16,2
22,2

6,5 – 21,9
27

6,5 – 21,9
33,4

6,5 – 21,9
39,4

9,7 – 32,3
43,9
Powierzchnia grzewcza m2 2,5 3,3 3,3 3,8 4,9
Pojemność zasypu paliwa dm3 (l) 66 100 100 140 160
Rozmiar otworu do napełniania mm 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Wymagany ciąg komina
– na pelet
– na drewno
Pa / mbar
15 / 0,15
20 / 0,20

18 / 0,18
23 / 0,23

18 / 0,18
23 / 0,23

18 / 0,18
24 / 0,24

20 / 0,20
22 / 0,22
Maks. ciśnienie robocze wody kPa / bar 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5
Masa kotła kg 435 531 537 596 768
Średnica króćca spalinowego mm 150 / 152 150 / 152 150 / 152 150 / 152 150 / 152
Stopień ochrony części elektrycznej IP 20 20 20 20 20
Zużycie energii (pomocnicze)
– podczas rozruchu – na pelet (max.)
– podczas pracyu – na pelet (max.)
– podczas pracy – na drewno (max.)
W 522 (572) / 1042 (1092)
42 (92)
50
572 / 1092
97
50
Zużycie energii w trybie czuwania W 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Tryb zapłonu   automatyczny / ręczny 
Sprawność kotła
– na pelet
– na drewno
%
92,5
90,1

91,2
89,9

91,2
89,9

91,2
88,9
92,8
91,0
Klasa kotła 5 5 5 5
Kategoria kotła 1
Tryb pracy bezkondensacyjny
Kocioł na paliwo stałe z agregatem kogeneracyjnym NIE
Połączone urządzenia również do podgrzewania CWU NIE
Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ 
Temperatura spalin przy mocy znamionowej
– na pelet
– na drewno
°C
109
157

139
177

139
177

139
185

116,2
146,8
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej
– na pelet
– na drewno
kg / s 
0,008
0,010 

0,010
0,015 

0,010
0,017

0,010
0,018 
0,015
0,023
Zalecone paliwo do aplikacji ręcznej suche drewno o kaloryczności 15 – 17 MJ.kg-1, zawartość wody min. 12 % – maks. 20 %, średnica 80 – 150 mm  
Paliwo do automatycznego podawania – pelety jakościowy pellet o średnicy 6 – 8 mm, długości od 5 do 25 mm i kaloryczności 16 – 19 MJ.kg-1 (biały pellet)  
Przeciętne zużycie paliwa – drewna przy mocy znamionowej kg.h-1 5,6 7,2 7,6 9,2  10,1
Zużycie na sezon grzewczy 1 kW = 1 metr sześcienny paliwa  
Zalecana długość drewna mm 330 530 530 530 730 
Czas palenia przy nominalnej wydajności – na drewno hod. 2 3 2 2 2,5 
Objętość wody w kotle l 78 109 109 160 131 
Strata hydrauliczna kotła mbar 0,22 0,23 0,23 0,23  0,23
Minimalna zawartość zbiornika wyrównującego l 500 500 500 500 750 – pelet
2200 – drewno
Napięcie zasilania V / Hz 230 / 50
EKODESIGN
Prawidłowa minimalna temperatura powrotnej wody podczas pracy wynosi 65 °C.
Prawidłowa temperatura kotła podczas pracy wynosi 80 – 90 °C.

 

 

Palniki na pellet

Używany palnik na pelety do kotłów DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP, DC40SPT

PALNIK NA PELETY ATMOS A25 (dla modeli DCxxSP(X)) – kod: H0048

PALNIK NA PELETY ATMOS A45 (dla model DC40SPT) – kod: H0352

Modele palników DCxxSP(X)(T) są wyposażone w funkcję automatycznego zamykania lub otwierania dopływu powietrza do palnika za pomocą serwonapędu podczas ogrzewania drewnem lub pelletem.

Wymagane paliwo: jakościowy pellet o średnicy 6 – 8 mm, długości od 5 do 25 mm i kaloryczności 16 – 19 MJ.kg-1 (biały pellet)

Wyświetlacz palnika: służy do wyświetlania aktualnego stanu palnika i ustawiania jego funkcji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja AC07X, która steruje pracą przenośnika zewnętrznego, dwóch spiral zapłonowych i wentylatora według potrzeb kotła i systemu grzewczego. Elektronika jest zabezpieczona termostatem bezpieczeństwa kotła, termostatem bezpieczeństwa na doprowadzeniu pelet do palnika, czujnikiem obrotów wentylatora i fotokomórką do śledzenia płomienia. Praca palnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu regulacji elektronicznej.

Zapalanie paliwa: automatyczne za pomocą dwóch elektrycznych spiral zapłonowych.

Podstawowe funkcje palinka:
Wyjścia rezerwowe R i R2 do sterowania wentylatorem wyciągowym kotła i pompą w obiegu kotła (podłączone fabrycznie)
Możliwość podłączenia czterech różnych czujników TS, TV, TK i TSV

TK – czujnik kotła lub czujnik środkowy na zbiorniku
TSV – czujnik spalin lub panelu solarnego
TS – czujnik dolny na zbiorniku
TV – czujnik górny na zbiorniku

 • sterowanie wentylatorem kotła z palnika poprzez wyjście rezerwowe (R) (podłączone fabrycznie)
 • sterowanie pompą kotła z palnika poprzez wyjście rezerwowe (R2) (podłączone fabrycznie)
 • sterowanie palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku akumulacznym
 • sterowanie systemem solarnym bezpośrednio z palnika
 • automatyczny start palnika po spaleniu drewna dla kotłów DCxxSP(X)(T)

Palniki są przeznaczone wyłącznie na wysokiej jakości białe pelety z miękkiego drewna bez kory o średnicy ø 6 – 8 mm, o długości 10 – 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1. palnik nie jest przeznaczony na peletki, które spiekają się w komorze spalania palnika. W takim przypadku niezbędne jest czyszczenie komory spalania palnika raz dziennie.

Do palnika ATMOS A25 przeznaczone są następujące przenośniki:

 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 – DA1500 o długości 1,5 m i średnicy 75 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 – DA2000 o długości 2 m i średnicy 75 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 – DA2500 o długości 2,5 m i średnicy 75 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 – DA3000 o długości 3 m i średnicy 75 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 – DA4000 o długości 4 m i średnicy 75 mm

 

Do palnika ATMOS A45 przeznaczone są następujące przenośniki:

 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 – DRA50 o długości 1,7 m i średnicy 80 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 – DRA50 o długości 2,5 m i średnicy 80 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 – DRA50 o długości 4 m i średnicy 80 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 – DRA50 o długości 5 m i średnicy 80 mm

Kompaktowy zbiornik AZPD można podłączyć także do wszystkich kotłów kombinowanych na drewno i pellet