Logo
 • Instalacja
 • Regulacja kotłów
 • Uzupełnianie paliwa
 • Czyszczenie kotła
 • Dane techniczne
 • Palnik na pellet
 • Do pobrania

Kompaktowe kotły na pelety

Kompaktowe automatyczne kotły na pelety

Kotły ciepłej wody ATMOS D10PX, D15PX, D20PX i D25PX przeznaczone są do komfortowego ogrzewania domów jednorodzinnych, domków jednorodzinnych i innych budynków pelletem. Kotły dostarczane są jako kompletne urządzenie z wbudowanym transporterem, zasobnikiem pelletu o pojemności 65 l / 175 l / 215 l oraz palnikiem pelletu ATMOS A25.
Ich kompaktowe rozwiązanie pozwala na montaż w małych kotłowniach.

 • Sprawność kotła według typu 91.5 - 92.7%

 • Spełnia wymagania Ekoprojektu (2015/1189)

 • Klasa kotła 5 (ČSN EN 303-5)

Są to kotły skonstruowane do elektronicznie sterowanego spalania pelet z automatycznym zapłonem paliwa. Palnik na pelety jest wbudowany w przedniej części kotła w drzwiczkach komory spalania. Ta komora wyłożonej kształtkami ceramicznymi w celu idealnego wysoce skutecznego dopalenia się płonienia i służy również jako przestrzeń na popiół. W tylnej części kotła znajduje się wymiennik rurowy osadzony zwalniaczami segmentowymi z funkcją oczyszczania wstępnego (roboczego) bez konieczności ich wyjmowania.

Korpus kotła to zespół zespawany z blach stalowych o grubości 3 – 5 mm. Od strony zewnętrznej został termoizolowany filcem mineralnym, włożonym pod blaszane osłony zewnętrznej obudowy kotła. W górnej części znajduje się zasobnik paliwa, z którego pelety są transportowane do palnika za pomocą przenośnika śrubowego. Dawkowanie paliwa jest sterowane w pełni automatycznie. W przedniej części kotłów znajduje się panel zawierający: wyłącznik główny, wyłącznik palnika na pelety (L2) na wypadek czyszczenia, termostat roboczy (regulacyjny), termostat bezpieczeństwa, termometr i bezpiecznik 6,3 A. Kotły DxxPX jest wyposażony w wentylator wyciągowy (oprócz D10PX). Kocioł nie jest wyposażony w pętlę chłodzącą zabezpieczającą kocioł przed przegrzaniem, ponieważ dzięki małej ilości paliwa w palniku nie występuje ryzyko przegrzania kotła w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Zalety specjalnych kompaktowych kotłów ATMOS o nowej budowie

 • Kompaktowe wymiary przeznaczone do małych kotłowni
 • Wszystko w jednym – kocioł i zbiornik na pelety, przenośnik i palnik
 • Duża ceramiczna komora spalania
 • Wentylator wyciągowy – (oprócz D10PX)
 • Wymiennik rurowy z możliwością czyszczenia eksploatacyjnego
 • Wysoka wydajność ponad 90 %
 • Duży komfort ogrzewania – w pełni automatyczna praca kotła
 • Wygodne usuwanie popiołu – proste czyszczenie jedynie z przodu
 • Niewielkie rozmiary i niska masa
 • Możliwość zainstalowania pneumatycznego transportu pelet w kotła
 • Możliwość zainstalowania czyszczenia pneumatycznego do palnika
 • Spalanie ekologiczne – kotły wg ČSN EN 303-5 5. klasyEKODESIGN 2015/1189

 

Instalacja

Wymaganą metodą ochrony jest podłączenie kotła w zestawieniu z układem Laddomat 22 lub zaworem termoregulacyjnym, który pozwala na utworzenie niezależnego obwodu kotłowego oraz obwodu grzewczego (obwodu pierwotnego i wtórnego) w celu zapewnienia temperatury wody na powrocie do kotła na poziomie minimum 65 °C. Im wyższa temperatura wody na powrocie do kotła, tym mniej kondensacji smoły i kwasów, które uszkadzają korpus kotła.

Temperatura wody na wyjściu z kotła musi się stale utrzymywać w przedziale 80 – 90 °C.
Kolejny wariant to podłączenie kotła za pomocą trójdrogowego zaworu mieszającego i słownika sterowanego z regulacji (np. ATMOS ACD 03/04) do utrzymania temperatury minimalnej wody wracającej do kotła (65 – 75 °C).

Kotłów D10PX, D15PX, D20PX i D25PX zalecamy podłączenie zawsze w układzie ze zbiornikiem buforowym o pojemności od 500 do 1000 l. W przypadku połączenia kotła ze zbiornikiem wyrównawczym (akumulacyjnym) kocioł jest najlepiej sterowany według dwóch czujników TS i TV znajdujących się na zbiorniku. W celu sterowania palnikiem za pomocą dwóch temperatur w zbiorniku wyrównawczym (akumulacyjnym) należy zainstalować w zbiorniku dwa czujniki KTF 20 (czujniki TV i TS).

 

Regulacja kotłów

Klient otrzymuje kotły z podstawową regulacją mocy kotła, która spełnia wymagania dotyczące wygodnego ogrzewania i bezpieczeństwa. Regulacja zapewnia wymaganą temperaturę wody wyjściowej (80 – 90 °C). Kotły są wyposażone w złącze do podłączenia pompy w układzie kotła i w funkcję do jego sterowania bezpośrednio z regulacji palnika ATMOS A25.

W kotłach DxxPX są fabrycznie zainstalowane czujniki temperatury kotła TK i temperatury spalin TSV. Czujnik TK jest wsunięty w osadniku kotła, czujnik spalin TSV wbudowany w kanał dymowy kotła, oba są wspólnie podłączone bezpośrednio do złącza palnika. Palnik na pelety ATMOS A25 bezpośrednio steruje wentylatorem wyciągowym kotła (wyjściem rezerwowym R) i pompą w układzie kotła (wyjściem rezerwowym R2). Wyjście R2 jest fabrycznie połączone szeregowo z termostatem pompy w układzie kotła TČ70 °C.

W przypadku zalecanego podłączenia kotła ze zbiornikiem wyrównawczym (akumulacyjnym), kocioł jest najlepiej sterowany według dwóch czujników TS i TV umieszczonych na zbiorniku. Załączanie pomp w układzie systemowym nie jest w tym przypadku zależne od temperatury kotła, dlatego rozwiązujemy je na podstawie potencjalnych potrzeb systemu.

Wyposażenie panelu:

Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób.
Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów

 

Regulacja ekwitermiczna ACD 03

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 03 do sterowania całym systemem grzewczym według temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest w stanie sterować też samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

 

Uzupełnianie paliwa

Kocioł jest wyposażony we wbudowany zasobnik paliwa, który należy uzupełniać raz na 1 – 3 dni.

Jeżeli na wyświetlaczu palnika pojawi się komunikat alarmowy ALARM PELLETS – UZUPEŁNIĆ PELETY, należy uzupełnić pelety do zasobniku paliwa. Otwórz pokrywę zasobnika w górnej części kotła i uzupełnij pelety. Po uzupełnieniu pelet nie trzeba zaczerpnąć pelet do przenośnika! Kocioł jest wyposażony w specjalną funkcję przeciw całkowitemu opróżnieniu przenośnika.

Jeżeli częstotliwość uzupełniania paliwa, jest ze względu na Twoje potrzeby zbyt niska, możesz dokupić przedłużenie zasobniku o wysokości 200 mm (45 l do D10PX – kod: S1343) (65 l do D15PX i D20PX – kod: S1233) (90 l do D25PX – kod: S1315) lub 300 mm (68 l do D10PX – kod: S1344) (95 l do D15PX i D20PX – kod: S1234) (135 l do D25PX – kod: S1316) . W takim przypadku należy do kotła koniecznie dokupić schody, w celu wygodnego uzupełniania paliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
Idealnym rozwiązaniem jest uzupełnienie kotła o transport pneumatyczny ATMOS APS 150 SPX (D10PX) / ATMOS APS 250 SPX (D15PX i D20PX) / ATMOS APS 250 SPX2 (D25PX) do wygodnego automatycznego uzupełniania paliwa z dowolnego zasobniku, np. na cały sezon (silos materiałowy, oddzielne pomieszczenie).

 

Kotłownia z kotłem DxxPX i zbiornikiem z wielopunktowym odsysaniem pelletu transportem pneumatycznym ATMOS APS 250 SPX (2)

 

Czyszczenie kotła

Czyszczenie palnika a kotła należy przeprowadzać regularnie i dokładnie raz na 5 do 14 dni w zależności od jakości peletów i ustawień mocy.

Kotły są przeznaczone do spalania wysokiej jakości białych pelet z miękkiego drewna bez kory o średnicy 6 – 8 mm, o długości 10 – 25 mm i wartości opałowej 16 – 19 MJ.kg-1. Kocioł nie jest przeznaczony do spalania pelet, które spiekają się w komorze spalania palnika. W takim przypadku należy czyścić komorę spalania palnika raz dziennie lub można wyposażyć palnik ATMOS A25 w czyszczenie pneumatyczne komory. Czyszczenie pneumatyczne docenią przede wszystkim ci, którzy spalają pelety gorszej jakości tworzące spieki.

Wygodne usuwanie popiołu – proste czyszczenie jedynie z przodu.. Popiół z całej komory usuniemy za pomocą półkulistej popielniczki (akcesoria kotła). Wsuniemy popielniczkę do kotła na styk, dosuwając popielniczkę do tylnej ściany, zgarniemy popiół do popielniczki i wyciągniemy ją. Nigdy nie pozostawiaj popielniczki w kotle!

Kotły DxxPX są wyposażone w funkcje czyszczenia eksploatacyjnego wymiennika rurowego. W celu czyszczenia roboczego wymiennika rurowego i zwalniaczy użyjemy uchwytu na pokrywie czyszczącej w tylnej części kotła ukrytej pod osłoną. Wyciągając wielokrotnie i puszczając uchwyt, pyłki zostaną wytrząśnięte ze zwalniaczy a ściany dna sitowego zostaną porysowane.

 

Dane techniczne

Legenda do rysunków kotłów
1. Korpus kotła 16. Główny wyłącznik (czerwone)
2. Drzwiczki wyczystne 17. Termostat regulacyjny (kotłowy)
3. Palnik na pelety ATMOS A25 18. Włącznik palnika (czarna)
4. Panel sterowania 19. Termostat bezpieczeństwa
5. Przenośnik ślimakowy 20. Bezpiecznik T6,3A/1500 – typ H
6. Wypełnienie drzwiczek – Sibral duży z otworem na palnik 21. Osłona pokrywki czyszczącej
7. Uszczelka drzwiczek 18 x 18 mm 22. Wentylator – wyciągowy (oprócz D10PX)
8. Zamknięcie 23. Kondensator wentylatora wyciągowego – 1μF
9. Izolacja pod palnik 24. Pokrywa czyszczenia kanału tylnego
10. Zbiornik paliwa 65 l (D10PX) / 175 l (D15PX, D20PX) / 215 l (D25PX) 25. Pokrywa zasobniku
11. Wymiennik rurowy 26. Wąż łączący palnika – Ø 65 mm – długość 550 mm (D15PX, D20PX, D25PX) – długość 480 mm (D10PX)
12. Zwalniacz z cięgnem czyszczącym i uchwytem K – króciec kanału dymowego
13. Żaroodporna kształtka – dno paleniska + tylna część dla D10PX L – wyjście wody z kotła
14. Żaroodporna kształtka – Osłona M – wejście wody do kotła
15. Termometr N – króciec na kurek wlewu
Wymiary (mm) Typ kotła
D10PX D15PX D20PX D25PX
A 1221 1411 1411 1411
B1 995 1145 1145 1345
B2 1150 1447 1447 1647
C 594 674 674 674
D 1012 1213 1213 1213
E 128/130 150/152 150/152 150/152
G 140 140 140 140
H 950 1150 1150 1150
CH 166 166 166 166
I 180 180 180 180
J 6/4″ 6/4” 6/4” 6/4”
Dane techniczne Typ kotle
  D10PX D15PX D20PX D25PX
Moc kotła kW 3 – 10 4,5 – 15 4,5 – 20 4,5 – 24
Powierzchnia grzewcza m2 1,5 1,9 1,9 2,2
Pojemność zasypu paliwa dm3 (l) 65 175 175 215
Wymiary otworu zasypowego mm 542 x 480 542 x 480 542 x 480 542 x 480
Wymagany ciąg komina Pa/mbar 13 / 0,13 15 / 0,15 16 / 0,16 17 / 0,17
Maks. ciśnienie robocze wody kPa/bar 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5
Masa kotła kg 287 345 345 418
Średnica króćca spalinowego mm 128/130 150/152 150/152 150/152
Stopień ochrony części elektrycznej IP 20 20 20 20
Moc el. pobierana – podczas rozruchu
– podczas pracy
W 522/1042
42
572/1092
92
572/1092
92
572/1092
92
Sprawność kotła % 91,6 92,7 91,5 91,8
Klasa kotła 5 5 5 5
Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+
Temperatura spalin przy mocy znamionowej (pelety) °C 120,1 119 139,7 147,3
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (pelety) kg/s 0,008 0,011 0,015 0,018
Wymagane paliwo (korzystne) jakościowy pellet o średnicy 6 – 8 mm, długości od 5 do 25 mm i kaloryczności 17 – 19 MJ.kg-1 (biały pellet)
Przeciętne zużycie paliwa – peletów
przy mocy znamionowej
kg 2,3 3,6 4,5 5,4
Objętość wody w kotle l 50 76 76 85
Strata hydrauliczna kotła mbar 0,19 0,20 0,20 0,22
Minimalna objętość zbiornika buforowego l 300 500 500 500
Napięcie zasilania V/Hz 230/50

Wymagana temperatura minimalna wody na powrocie w czasie pracy kotła wynosi 65 °C.
Wymagana temperatura robocza kotła wynosi 80 – 90 °C.

 

Palnik na pellet

Palnik na pellet ATMOS A25

do kotłów D10PX, D15PX, D20PX i D25PX

Wymagane paliwo: jakościowy pellet o średnicy 6 – 8 mm, długości od 5 do 25 mm i kaloryczności 16 – 19 MJ.kg-1 (biały pellet)

Wyświetlacz palnika: służy do wyświetlania aktualnego stanu palnika i ustawiania jego funkcji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja AC07X, która steruje pracą podajnika zewnętrznego, dwóch spiral zapłonowych i wentylatorów według potrzeb kotła i systemu grzewczego. Elektronika jest zabezpieczona termostatem zabezpieczającym kotła, termostatem zabezpieczającym na doprowadzeniu pelet do palnika, czujnikiem obrotów wentylatora i fotokomórką do śledzenia płomienia. Praca palnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu regulacji elektronicznej.
Palnik w wykonaniu do kotłów DxxPX posiada dodatkowo moduł rozszerzający AC07X-C – (R5, R6) do sterowania pneumatycznego czyszczenia palnika lub innego wyposażenia.

Zapalanie opału: automatyczne z pomocą dwóch elektrycznych spiral zapłonowych.

Podstawowe funkcje palinka:
Wyjścia rezerwowe R i R2 do sterowania wentylatora wyciągowego kotła i pompy w układzie kotła (podłączono fabrycznie)
Możliwość wykorzystania dwóch wyjść rezerwowych R5 i R6 do różnych zastosowań
Możliwość podłączenia czterech różnych czujników TS, TV, TK i TSV
TK – czujnik temperatury kotła (podłączono fabrycznie)
TSV – czujnik temperatury spalin (podłączono fabrycznie)
TS – czujnik dolnej temperatury na zbiorniku
TV – czujnik górnej temperatury na zbiorniku

 • sterowanie wentylatorem kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego (R) (podłączono fabrycznie) (oprócz D10PX)
 • sterowanie pompą kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego (R2) (podłączono fabrycznie)
 • sterowanie palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku wyrównawczym

Dawkowanie paliwa: do kotłów DxxPX jest przeznaczony specjalny przenośnik DRA25 wbudowany bezpośrednio w kotle. Przenośnik jest sterowany z elektronicznej regulacji palnika i dawkuje paliwo ze zbiornika do palnika.