Instalacja kotłów

PODSTAWOWE WARUNKI DOBREGO DZIAŁANIA I DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI KOTŁÓW ATMOS

 • Montaż kotła przeprowadza tylko specjalistyczna firma przeszkolona przez producenta.
 • Kocioł musi być zainstalowany w suchym i dobrze przewietrzanym pomieszczeniu - kotłowni.
 • Przed podłączeniem kotła do systemu należy zamontować za nim Laddomat 21, albo zawór termoregulacyjny TV 60°C z pompą, zaworem kulowym, zawór zwrotny z filtrem, aby temperatura wody powracającej do kotła nigdy nie spadła poniżej 65°C - zgodnie z normą ČSN 070240/93. (Wraz ze wzrostem temperatury wody powracającej do kotła, spada ilość tworzącej się smoły i kwasów = dłuższa żywotność kotła). Laddomat 21 zalecamy używać jedynie do mocy 50kW włącznie.
 • Pompę w obwodzie kotła należy włączać zawsze osobnym termostatem przy temperaturze 70 - 80°C. Pompa na obwodzie ogrzewanego obiektu, w przypadku podłączenia kotła bez zbiornika akumulacyjnego, może być włączona jedynie wtedy, kiedy jednocześnie pracuje pompa na obwodzie samego kotła. Spowodowane jest to tym, aby przez zawór powrotny w obwodzie kotła lub Laddomacie 21 nie dochodziło do schładzania kotła.
 • Temperatura wody na wyjściu z kotła musi być na poziomie 80 - 90°C.
 • Jeśli kocioł jest używany w mniej niż 40 % swojej wydajności, albo tylko do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w lecie, należy go rozpalać codziennie z powodu żywotności urządzenia. Nie można przez dłuższy czas kotła używać w ograniczonym zakresie, nie wykorzystując w pełni wydajności, kiedy mogą powstać smoły i związki kwasowe.
 • Kocioł musi mieć odpowiednie zabezpieczenie przeciw przegrzaniu w przypadku braku prądu elektrycznego.

Proponowane warianty ochrony kotła przeciw przegrzaniu:

 1. pętla ochronna przeciw przegrzaniu podłączona razem z wentylatorem TS 130 3/4 A (90°C) lub WATTS STS 20
 2. źródło zasilania w energię el. (akumulator) dla pompy (patrz cennik, kotła nie należy podłączać do tego zasilania)
 3. jedna gałąź systemu jest podłączona do samoczynnego obiegu wody wraz z kilkoma grzejnikami
 4. kocioł jest podłączony do zbiornika z zaworem inwersyjnym

UWAGA - WSZYSTKIE TYPY KOTŁÓW WYPRODUKOWANE PO ROKU 2003 I STARSZE SĄ WYPOSAŻONE W PĘTLĘ CHŁODZENIA.

 

ZALECANE PODŁĄCZENIE

KOLEJNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW

(Uwaga do schematów: zawór klapowy powrotny jest zamknięty podczas pracy pompy przez wytworzone ciśnienie, po wyłączeniu pompy zawór jest otwarty - chodzi o klapę bez sprężyny.)

Kolejnych 55 zalecancyh instalacji z wyposażeniem dodatkowym

Ciąg komina musi mieć wymagane parametry (21 - 35 Pa w zależności od typu kotła).

Zbyt mały ciąg skraca żywotność komina - w kotle wytwarza się więcej smoły, zapycha się, dymi na zewnątrz.
rozwiązanie: wyczyścić komin albo umieścić w kominie specjalną wkładkę kominową, lub wentylator wyciągowy.

Zbyt duży ciąg komina zwiększa zużycie paliwa (większe straty ciepła - mniejsza wydajność kotła).
rozwiązanie: w przewodzie kominowym między kotłem a kominkiem umieścić przysłonę ograniczającą.

Niezbędne jest regularne czyszczenie komory kotła i tylnego kanału z popiołu i kurzu..

Uwaga - Komin musi być odpowiednio uszczelniony i zaizolowany, aby nie doszło w wyniku ograniczenia jego wydajności, do wytrącania się pary wodnej i smoły w przewodzie kominowym.

Zalecenia firmy ATMOS

Kocioł należy montować jednocześnie ze zbiornikami akumulacyjnymi. Jest to optymalne rozwiązanie dla kotłów na paliwa stałe, dlatego że przedłuża ich żywotność i ogranicza zużycie paliwa. Jeśli nie można osiągnąć zalecanej objętości zbiorników akumulacyjnych kocioł należy podłączyć minimalnie z jednym zbiornikiem wyrównawczym o objętości 500 - 1000 l.

W przypadku nieprzestrzegania wymienionych zasad zanika gwarancja oraz skraca się żywotność kotła.

Laddomat 21
Laddomat 21

AKUMULACJA

Instalacja kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi przynosi następujące korzyści:

 • mniejsze zużycie paliwa ( o 20 do 30%), kocioł pracuje z pełną wydajnością aż do wypalenia się paliwa
 • duża żywotność kotła i komina - minimalizacja wytwarzania się smoły i kwasów
 • możliwość kombinacji z innymi sposobami ogrzewania - energia akumulacyjna
 • możliwość zastosowania jednocześnie grzejników i ogrzewania podłogowego
 • wygodna obsługa i idealne spalanie się paliwa
 • dbałość o środowisko naturalne
 • gwarancja na korpus kotła 3 lata

Podłączenie z akumulatorem zalecamy jako podstawowe.
Jeśli nie można osiągnąć zalecanej objętości zbiorników akumulacyjnych kocioł należy podłączyć minimalnie z jednym zbiornikiem wyrównawczym o objętości 500 - 1000 l. Instalacja systemu grzewczego musi być przeprowadzona przez firmę specjalistyczną na podstawie normy ČSN 060830. Jeśli zostanie zastosowany zbiornik akumulacyjny o dużej objętości, należy wybrać odpowiednią moc kotła, aby mógł w stosunkowo krótkim czasie zbiornik zasilić.

PODŁĄCZENIE KOTŁA Z AKUMULATOREM I LADDOMATEM 21 - SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Minimalna średnica rur do podłączenia ze zbiornikami akumulacyjnymi
Typ i wydajność kotła część A część B
z miedzi ze stali z miedzi ze stali
 DC 18S, C 18S, DC 20GS 28x1 25 (1") 28x1 25 (1")
 DC 22S, DC 25S, DC 25GS, C 20S, DC 22SX 28x1 25 (1") 28x1 25 (1")
 DC 32S, DC 32GS, C 30S, DC 30SX 35x1,5 32 (5/4") 28x1 25 (1")
 DC 40GS, C 40S, DC 40SE, DC40SX 35x1,5 32 (5/4") 28x1 25 (1")
 DC 50S, DC50SE 42x1,5 40 (6/4") 35x1,5 32 (5/4")

Laddomat 21 jest przeznaczony dla kotłów do 75 kW, zalecamy jednak ich użycie tylko do kotłów do 50 kW.
Kotły o wydajności większej niż 50 kW zalecamy podłączyć razem z największym zaworem termoregulacyjnym ESBE i z silną pompą, lub z zaworem trójdrożnym sterowanym serwonapędem z elektryczną regulacją, utrzymującym minimalną temperaturę wody na powrocie w granicach 65 - 75 °C. W przypadku połączenia kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi można zastosować zamknięty lub otwarty zbiornik akumulacyjny.

Działanie układu ze zbiornikami akumulacyjnymi

Przy pracy z maksymalną wydajnością (na od 2 do 4 ładunków) po rozpaleniu w kotle należy naładować zbiorniki akumulacyjne na pożądaną temperaturę wody 90-100°C. Następnie należy pozostawić kocioł, aby się dopalił. Potem ciepło ze zbiorników, jest odbierane za pomocą trójdrożnego zaworu przez czas zależny od wielkości zbiorników i temperatury zewnętrznej. W sezonie grzewczym (gdy zbiorniki nie są mniejsze niż przewiduje norma – patrz tabela) okres ten może wynosi 1-3 dni. Jeśli nie można zastosować zbiorników akumulacyjnych, zalecamy przynajmniej jeden zbiornik o pojemności 500 – 1000 l w celu wyrównywania procesu rozpalania i wygasania kotła.

Izolacja zbiornika

Zbiorniki akumulacyjne są standardowo dostarczane bez izolacji. Dobrym rozwiązaniem jest wspólna izolacja kilku zbiorników o wymaganej pojemności wełną mineralną umieszczoną w szkielecie z płyt gipsowych (przestrzeń dodatkowo można wypełnić sypką izolacją). Zalecana grubość izolacji z wełny mineralnej wynosi minimalnie 120mm. Innym wariantem jest zakup zbiorników z izolacją z waty mineralnej w futerale ze skaju, które nasza firma również dostarcza.

Podgrzewanie ciepłej użytkowej wody (CWU)

W celu podgrzewania wody użytkowej można użyć bojlera lub zbiornika akumulacyjnego z miedzianym podgrzewaczem przepływowym (patrz cennik).

Laddomat 21

Laddomat 21
Laddomat 21

Z powodu swojej konstrukcji zastępuje klasyczny sposób podłączenia poszczególnych składników (zespół pompowo-zabezpieczający). Składa się z żeliwnego korpusu, zaworu termicznego, pompy, zaworu zwrotnego, bez sprężyny, zaworu kulowego i termometru. Przy temperaturze wody w kotle 78 °C zawór termoregulacyjny otworzy dopływ ze zbiornika. Podłączenie za pomocą Laddomatu 21 jest bardzo proste, i z tego powodu przez nas zalecane. Wraz z Laddomat 21 jest dostarczany bezpiecznik termiczny na 72 °C, który jest przeznaczony do kotła z wydajnością pond 32 kW.

DANE UŻYTKOWE  
Maksymalne ciśnienie robocze 0,25 MPa
Ciśnienie konstrukcyjne 0,25 MPa
Ciśnienie testowe 0,33 MPa
Najwyższa temperatura robocza 100 °C
 
TYP ZBIORNIKA POJEMNOŚĆ (l) ŚREDNICA (mm) WYSOKOŚĆ (mm)
AN 500 500 600 1944/1940*
AN 750 750 750/790* 1974/1752*
AN 800 800 790 1910
AN 1000 1000 850/790* 2025/2202*

Zbiorniki są dostarczane bez izolacji, albo z izolacją w futerale ze skaju.

MINIMALNA POJEMNOŚĆ AKUMULATORA
Typ DC 18S DC 22S DC 25/25GS DC 32/32GS DC 40GS/SX DC 50S DC 70/75SE DC 100
Wydajność / kW 20 22 25 35/32 40 49 70 99
Pojemność / l 1000-1500 1500-2000 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000

W danym zakresie zalecamy zawsze wybór większego akumulatora.

MINIMALNA POJEMNOŚĆ AKUMULATORA
Typ C 18S C 20S C 30S C 40S C 50S
Wydajność / kW 20 25 32 40 48
Pojemność / l 1 000 - 1 500 1 500 - 2 000 2 000 - 2 500 2 500 - 3 000 3 000 - 4 000

Ogrzewanie akumulacyjne jest najlepszym połączeniem z kotłem na paliwa stałe.