Logo
 • Automatické zapalování dřeva
 • Technické informace
 • Kotle velkých výkonů
 • Ke stažení

Zplynovací kotle na dřevo – Dřevoplyn

Nejprodávanější kotle Dřevoplyn se vyznačují velkým přikládacím prostorem. Primárním vzduchem přiváděným ve vrchní části horního topeniště. Zplynovací tryskou s otvory pro přívod vysoce předehřátého sekundárního vzduchu, kterou proudí z horního topeniště plameny do spodní spalovací komory. Zadním spalinovým kanálem s výměníkem zajišťujícím dobrou účinnost kotle a odtahovým ventilátorem pro odvod spalin do komína. Těleso kotle ATMOS Dřevoplyn je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm.

Zplynování paliva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu při teplotě 900 – 1 200 °C v keramickém spalovacím prostoru zaručuje kvalitní spalování dřeva s vysokou účinností a minimem škodlivých exhalací.

Dodávka vzduchu a spalovací proces řízený odtahovým ventilátorem spolu s jednoduchou nebo elektronickou regulací podle přání zákazníka, umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu.

 • Účinnost kotle dle typu 86,3 - 92 %

 • Splňuje požadavky na Ekodesign (2015/1189)

 • Třída kotle 4 a 5 (ČSN EN 303-5)

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika
ecolabeling Dotovany kotel

Kotle DC18S, DC25S, DC30SX, DC32S, DC40SX, DC50S, DC105S, DC150S splňují podmínky pro Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám.

Zjistit více

Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Velký zásobník paliva – dlouhá doba hoření – až 12 hodin, dle typu kotle
 • Vysoká účinnost 87 až 92 % podle typu – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Keramický spalovací prostor
 • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký prostor pro popel (u dřeva vybíráme 1x týdně)
 • Kotel bez trubkovnice – snazší čištění
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Možnost volby dvířek P / L (pravá/levá) u vybraných typů
 • Možnost zapojení bez akumulační nádrže
 • Vysoká kvalita

 

Instalace

Při instalaci doporučujeme použít originální hotová Zapojení ATMOS, například F71 ESBE, F1 – F4, F12 Laddomat, F21 – F22 (pouze kotlový okruh) nebo F31 a F32 AKU v případě zapojení s akumulačními nádržemi. Všeobecně musí být za kotlem ATMOS vytvořen tzv. kotlový okruh obsahující LADDOMAT 22 nebo termoregulační ventil (trojcestný ventil ovládaný servopohonem v případě použití elektronické regulace ACD 03/04) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplotu kotle udržujeme v rozsahu 80 – 90 °C a na mísícím trojcestném ventilu si nastavíme teplotu vody do radiátorů nebo podlahového topení podle potřeby (např. 30 – 80 °C).
Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalaci kotle s akumulačními nádržemi, které sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

 

Regulace kotlů

Elektromechanická regulace – regulaci výkonu kotle provádíme vzduchovou regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 – 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Regulátor tahu kromě regulace výkonu pomáhá chránit kotel proti přetopení. Jeho výhodou je rychlý zátop a nájezd na požadovaný výkon, kdy je vzduchová klapka plně otevřená. Kotle jsou na přístrojovém panelu vybaveny regulačním termostatem, který ovládá odtahový ventilátor dle nastavené výstupní teploty vody (80 – 85 °C) a spalinovým termostatem, který slouží k odstavení kotle a vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. V případě zapojení kotle s akumulačními nádržemi spalinový termostat ovládá také chod čerpadla v kotlovém okruhu.

Výhodou regulace a konstrukce kotlů ATMOS  je i to, že kotle pracují při dobrém tahu komína do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standardní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle.

 

Ekvitermní regulace ACD 03

Každý kotel je možné dovybavit moderní dotykovou elektronickou regulací ATMOS ACD 03  pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

 

Ekvitermní regulace ACD 04

Kotle DC18S, DC25S, DC32S a DC40SX lze objednat již z výroby s regulací ATMOS ACD 04, s dotykovým displejem.
Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly pro zapojení kotle a topného systému, včetně čidla teploty spalin (AGF).

 

 

Automatické zapalování dřeva

Automatické zapalování dřeva slouží k plánovanému zátopu kotle, např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu. Zapálení paliva je velmi rychlé (cca 5 minut) a umožňuje přijet obsluze kotle „do tepla“. Zapálení paliva lze nastavit a naplánovat na regulaci ATMOS AC32 podle času (48h), podle požadavku topného systému nebo podle teploty v akumulační nádrži. Automatické zapalování dřeva je určeno pro kotle DC32S a DC40SX.

Elektronická regulace ATMOS AC32 umožňuje pomocí otočného kolečka nastavit čas zpoždění nebo teplotu akumulační nádrže, při které dojde k automatickému zapálení dřeva (AIW). Pokud máme již založené palivo v přikládací komoře kotle a nasypané pelety v zapalovací komůrce, můžeme přistoupit k samotnému naplánování zatopení. Zátop můžeme provést okamžitě, po uplynutí určitého času, po vybití akumulační nádrže nebo podle signálu ze vzdáleného zařízení (pokojový termostat, GSM, WiFi atd.).

 

 

 

 

 

 

Technické informace

 

Legenda k nákresu kotlů
1. Těleso kotle 23. Chladící smyčka proti přetopení
2. Dvířka plnící 24. Regulační termostat ventilátoru (kotlový)
3. Dvířka popelníková 25. Výplň dvířek – Sibral
4. Ventilátor odtahový (S) 26. Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 27. Žáruvzdorná tvarovka – keramická střecha 
6. Ovládací panel 29. Kondenzátor odtahového ventilátoru
7. Bezpečnostní termostat 33. Brzdič do kouřového kanálu (DC22SX, DC30SX, DC40SX, DC50S)
8. Regulační záklopka 35. Spalinový termostat
10. Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor L+ P (DC18S) 36. Bezpečnostní termostat (Pozor – při přetopení nutno zamáčknout)
11. Těsnění – trysky 37. Brzdič – pod střechou (DC30SX, DC40SX, DC50S)
12. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc 39. Brzdič spalin podél kulového prostoru (DC18S)
13. Roztápěcí záklopka 42. Regulace primárního vzduchu
14. Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo 43. Regulace sekundárního vzduchu
15. Víko čistící
17. Táhlo zatápěcí záklopky K – hrdlo kouřovodu
18. Teploměr L – výstup vody z kotle
19. Clona rámečku M – vstup vody do kotle
20. Vypínač s kontrolkou N – nátrubek pro napouštěcí kohout
22. Regulátor tahu – Honeywell FR 124 P – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20)

 

Rozměry kotlů (mm)
  DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S
A 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260
B 758 959 959 959 959 959 1160
C 675* 675* 675* 675* 678 678 678
D 874 874 874 874 950 950 950
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
F 65 65 65 65 69 69 69
G 208 208 208 208 185 185 185
H 933 933 933 933 1008 1008 1008
CH 212 212 212 212 256 256 256
I 212 212 212 212 256 256 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″

*šířka kotle je po demontáži bočních kapot 555 mm. 

 

Technické údaje Typ kotle
DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S
Tepelný výkon kotle kW 20 22 27 30 35 40 49,9
Tepelný příkon kotle kW 22,2 24,5 30,0 33,4 39,4 45,0 56,9
Výhřevná plocha m2  1,8 2,1 2,3 2,3 2,9 2,9 3,8
Objem palivové šachty dm3 (l) 60 95 95 95 13 5 135 180
Rozměr plnícího otvoru mm 450 x 260
450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Předepsaný tah komína Pa/mbar 18/0,18 23/023 23/0,23 24/0,24 24/0,24 24/0,24 25/0,25
Max. prac. přetlak vody kPa/bar 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5
Hmotnost kotle kg 269 324 326 332 366 368 433
Průměr odtahového hrdla mm 150/152
150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Krytí el. části IP 20 20 20 20 20 20 20
Elektrický příkon (pomocný) W 50 50 50 50 50 50 50
Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5)
Zapalovací režim
  manuální
Účinnost % 90,1 89,9 89,9 89,9 88,9 88,9 87,7
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 5 5 5 5 5 5 4
Kategorie kotle 1
Provozní režim nekondenzující
Kotel na pevná paliva s kogenerační jednotkou ne
Kombinované zařízení i pro ohřev TUV (integrovaný bojler v kotli) ne
Třída energetické účinnosti A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 157 177 177 177 185 185 204
Hmotn. průtok spalin při jmenovitém výkonu
kg/s  0,012 0,014 0,015 0,017 0,020 0,022 0,025
Maximální hladina hluku – dle EN15036-1
dB 65 65 65 65 65 65 65
Předepsané palivo (preferované) Suché dřevo (kulatina) o výhřevnosti 15 – 17 MJ/kg-1, průměr 80 – 150 mm a vlhkosti 12 – 20 %
Průměrná spotřeba paliva kg.h-1  5,6 6,2 7,2 7,6 9,2 10,2 13,2
Předepsaná délka dřeva mm 330 530 530 530 530 530 730
Doba hoření při jmenovitém výkonu
hod.  2 3 3 2 3 2 3
Objem vody v kotli l 45 58 58 58 80 80 89
Hydraulická ztráta kotle mbar 0,18 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,22
Minimální objem vyrovnávací nádrže l 500 500 500 500 500 500 750
Spotřeba na topnou sezónu Ø prost. metry 20 22 25 30 35 40 50
Připojovací napětí
V/Hz 230/50
EKODESIGN ano ano ano ano ano ano ano
Dotované kotle v ČR ano / SVT26320 ne ano / SVT931 ano / SVT20366 ano / SVT21539 ano / SVT26187 ano / SVT26321
Předepsaná minimální teplota vratné vody v provozu je 65 °C.
Předepsaná provozní teplota kotle je 80 – 90 °C.

 


Kotle velkých výkonů

Zplynovací kotle na dřevo se hodí nejen pro rodinné domy, ale i pro provozovny. Velké výkony kotlů jsou velmi rozšířené v truhlárnách, výrobních podnicích, školách a horských chatách. Všude tam, kde mají přístup ke dřevu jako levnému palivu. Kotle lze řadit vedle sebe do kaskády a provozovat podle aktuálních tepelných ztrát objektu.

Výhodou kotlů DC100, DC105S a DC150S je možnost rychlé změny výkonu ve dvou stupních, z důvodu vybavení kotlů dvěma ventilátory.

Doplňující informace ke kotlům:

DC70S DC100 DC105S DC150S