Logo

Laddomat 22

Hydraulická armatura tvořící kotlový okruh pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle a zabránění nízkoteplotní korozi

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika

Svou konstrukcí nahrazuje klasické zapojení z jednotlivých dílů. Skládá se z litinového tělesa, termoregulačního ventilu, čerpadla, zpětné klapky, kulových ventilů a teploměrů. Zapojení s Laddomatem 22 je podstatně jednodušší, a proto vám ho můžeme jen doporučit. Laddomat 22 doporučujeme použít pro kotle 15 – 100 kW. K armatuře Laddomat 22 je dodávána náhradní termopatrona na 72 °C. Použijte ji pro kotle nad 32 kW. Při zapojení kotle lze také k ochraně proti nízkoteplotní korozi použít termoregulační ventil TV 60 °C (65 °C) nebo třícestný mísící ventil řízený regulací se servopohonem, který bude udržovat teplotu vracející se vody do kotle min. 65 – 75 °C.

Laddomat 22 má za úkol:

  • Zajistit, aby kotel po zátopu rychle dosáhl provozní teploty.
  • Nabíjet akumulační nádrže na vysokou teplotu s nízkou rychlostí proudění k dosažení optimálního rozvrstvení v nádrži.
  • Po ukončení topení převést zbývající teplo z kotle do nádrže.
  • Při přerušení dodávky el. proudu a zastavení oběhového čerpadla odvést částečně přebytečné teplo přes zpětnou klapku z kotle do nádrže nebo systému samotížným oběhem.
Provozní údaje
Maximální provozní tlak 0,25 MPa
Výpočtový přetlak 0,25 MPa
Zkušební přetlak 0,33 MPa
Nejvyšší pracovní teplota 100 °C

Ke stažení

Návod – Laddomat 22