Pneumatická doprava

Pneumatická doprava pelet slouží k průběžnému doplňování paliva z externího centrálního zásobníku do nádrže na pelety v prostoru kotelny.

Příslušenství pro pneumatickou dopravu pelet slouží k její bezproblémové a pohodlné instalaci a provozu.

Pneumatická doprava pelet ATMOS APS 250

Pneumatická doprava pelet APS 250 je kompaktní zařízení sloužící k pohodlnému zásobování kotle peletami z velkého zásobníku umístěného mimo kotelnu. Zásobníku, který je vytvořen z volných skladovacích prostorů v domě nebo mimo vytápěný objekt. Jako zásobník se velmi často také používá textilní silo, které umožňí jednoduchou a rychlou instalaci.


Pneumatická doprava pelet se skládá z vyrovnávací nádrže o objemu 250 l, speciálního odlučovacího zásobníku se zabudovaným sacím ventilátorem a rotačního snímače hladiny pelet.

Vše je řízeno elektronickou regulací AC21 a AC19 s displejem pro zobrazování aktuálního stavu a činnosti.

Kompaktní pneumatická doprava pelet ATMOS APS 250 s vyrovnávacím zásobníkem je určena pro výkony kotlů od 5 do 80 kW.


Pneumatická doprava pelet ATMOS APS 250

červená - kód: H0550
modrá - kód: H0551Antistatická hadice o průměru 50 mm - á 1 m - kód: H0112

Speciální hadice pro propojení mezi sacím ventilátorem a zásobníkem (např. ATZ). Potřebná délka hadice je vždy dvojnásobkem vzdálenosti mezi velkým zásobníkem (např. ATZ) a pneumatickým podavačem.
Hadice je dodávána v délkách - 6.25 m, 12.5 m a 25 m. Cena je za jeden metr hadice.


Příslušenství pro pneumatickou dopravu pelet

Pneumatická sonda - kód: H0511

- je určena pro vícebodové nasávaní pelet ze zásobníku s rovným (šikmým) dnem


Rozdělovač pneumatické dopravy - 2 okruhy - kód: H0542

- je určen pro pneumatickou dopravu pelet při použiti dvou pneumatických sond (H0511) v zásobníku s rovným (šikmým) dnem.

Slouží k přehozeni (změně) nasávacího místa v zásobníku.

Při větším počtu sond je možné rozdělovače řadit vedle sebe.


Rozdělovač pneumatické dopravy - 3 okruhy - kód: H0543

- je určen pro pneumatickou dopravu pelet při použiti tři pneumatických sond (H0511) v zásobníku s rovným (šikmým) dnem.

Slouží k přehozeni (změně) nasávacího místa v zásobníku.

Při větším počtu sond je možné rozdělovače řadit vedle sebe.


Ukázka zásobníku s vícebodovým nasáváním pelet pneumatickou dopravou