Zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety

DC25S s úpravou pro hořák

Zplynovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák jsou moderním řešením, kdy do vrchních dvířek standardního zplynovacího kotle zabudujeme hořák na pelety ATMOS A25/A45.
Vytvoříme tak kotel na pelety přímo na míru s automatickým zapalováním paliva.

Hořák na pelety ATMOS A25 lze použít pro všechny zplynovací kotle do výkonu 40 kW (mimo DC50S -  45 kW s hořákem ATMOS A45), vybavené odtahovým ventilátorem (mimo modelů DCxxGD, DCxxGS, DCxxGSX).

Kotle s úpravou jsou vybaveny z výroby veškerým potřebným příslušenstvím pro snadné řízení kotle (hořáku) podle potřeb zákazníka a dvou teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži TV a TS.
(Od výrobního čísla kotle 327 700 jsou kotle vybaveny: 2x modul AD03, přepínací vypínač, čidlo teploty kotle TK (KTF 20), čidla TV a TS (2x KTF20 - 5 m), termostatem na čerpadlo 70 °C, vývod pro čerpadlo v kotlovém okruhu.)

Zásobník na pelety a typ dopravníku zvolíme podle velikosti kotelny a tepelných ztrát objektu.

 

Standardně jsou v této variantě vyráběny tyto modely:

rozsah výkonu
původní palivo dřevo / pelety

 • DC18S s úpravou pro hořák   20 / 6 - 20 kW
 • DC22S s úpravou pro hořák   22 / 7 - 24 kW
 • DC25S s úpravou pro hořák   27 / 7 - 24 kW
 • DC30SX s úpravou pro hořák   30 / 7 - 24 kW
 • DC32S s úpravou pro hořák   35 / 7 - 24 kW
  C18S s úpravou pro hořák
 • DC50S s úpravou pro hořák   49,9 / 13,5 - 45 kW (pro tento kotel je určen hořák ATMOS A45)

 

rozsah výkonu
původní palivo uhlí / pelety

 • C15S s úpravou pro hořák   16 / 3 - 12 kW
 • C18S s úpravou pro hořák   20 / 6 - 20 kW
 • C25ST s úpravou pro hořák   25 / 7 - 24 kW
 • C32ST s úpravou pro hořák   32 / 7 - 24 kW
 • AC25S s úpravou pro hořák   26 / 6 - 20 kW

 

 

 

Kotle jsou zkonstruovány tak, že těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tlouštce 3 až 8 mm, které se skládá:

 • z vrchní komory (6 mm), která je ve vrchní části opatřena dvířky s otvorem pro zabudování hořáku na pelety a ve spodní části opatřen zplynovací tryskou nebo otočným litinovým roštem pro snadné odstranění popela.
 • ze spodního prostoru, který je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování, který slouží i jako popelník

 

 

Kotel DC18S s úpravou pro hořák
s dopravníkem DA2000 (2 m)
a nádrží na pelety 500 l
Kotel DC18S s úpravou pro hořák
s kompaktní nádrží na pelety
AZPU 400 C Design
(400 l)

 

 

 

Výhody zabudování hořáku do standardního kotle

 • Jednoduché a cenově přijatelné řešení
 • Možnost vytápět komfortně peletami bez ručního přikládání
 • Velký zásobník na pelety 240 - 1000 l / textilní zásobní, část kotelny jako zásobník = doplňování paliva jednou za 7 a 14 dní / jednou za rok
 • Pohodlné a bezprašné vybírání popela s odtahovým ventilátorem jednou za 7 až 30 dní
 • Automatické zapalování pelet zapalovací spirálou u hořáku již v základu
 • Vysoká účinnost 89 až 92 % podle typu paliva a kotle a nastaveného výkonu = velká úspora nákladů na vytápění
 • Ekologické spalování - kotle dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Chladící smyčka proti přetopení = bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva
 • Malé rozměry a moderní design

 

Hořák ATMOS A25 ve vrchních dvířkách
Hořák ATMOS A25 ve vrchních dvířkách

 

Úprava pro hořák na pelety
Úprava pro hořák na pelety

 

Základní data certifikovaných kotlů

TYP KOTLE
Technická data:
  DC18S
s úpravou
DC22S
s úpravou
DC25S
s úpravou
DC30SX
s úpravou
DC32S
s úpravou
DC50S
s úpravou
C15S
s úpravou
C18S
s úpravou
C25ST
s úpravou
C32ST
s úpravou
AC25S
s úpravou
Výkon kotle na dřevěné pelety kW 6 - 20 7 - 24 7 - 24 7 - 24 7 - 24 13,5 - 45 3 - 12 6 - 20 7 - 24 7 - 24 4 - 20
Výkon kotle na původní palivo kW 20 22 27 30 35 49 16 20 25 32 25
Předepsaný tah komína Pa/mbar 18/0,18 23/0,23 23/0,23 24/0,24 25/0,25 25/0,25 16/0,16 20/0,20 23/0,23 25/0,25 20/0,20
Hmotnost kotle kg 283 324 326 335 345 433 276 298 379 415 297
Objem vody l 45 58 58 58 80 89 37 45 68 74 45
Obsah násypky dm3 (l) 60 95 95 95 135 180 45 60 90 110 60
Připojovací napětí V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Max. délka dřeva mm 330 530 530 530 530 730 250 330 330 430 330
Původní palivo   dřevo dřevo dřevo dřevo dřevo dřevo uhlí (dřevo) uhlí (dřevo) uhlí (dřevo) uhlí (dřevo) uhlí (dřevo)
Předepsané palivo (preferované)   Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety)
Minimální teplota vratné vody °C 65
Účinnost % 91,5 91,2 91,2 91,2 91,8 90,4 90,1 91,5 91,1 92,4 91,5
Třída kotle dle ČSN EN 303-5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Třída energetické účinnosti   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
EKODESIGN  
Dotované kotle v ČR  

Hořák   A25 A25 A25 A25 A25 A45 A25 A25 A25 A25 A25

Hořák na pelety ATMOS A25 / A45

Dávkování paliva: externím šnekovým dopravníkem řízeným z elektronické regulace hořáku.

Hořák ATMOS A25

 • Pro hořák A25 jsou určeny externí bezhřídelové dopravníky DA2000 o délce 2 m a dopravník DA2500 o délce 2,5 m, všechny o průměru 75 mm.
 • Pro hořák A45 jsou určeny externí hřídelové dopravníky DRA50 o délce 2,5 m, 4 m a 5 m o průměru 80 mm.

Vrchní přikládací dvířka kotle jsou upravená pro zabudování hořáku ATMOS A25 / A45.

 

ATMOS A25 / A45

Hořáky ATMOS A25 / A45 je určeny pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru 6 až 8 mm, o délce 10 až 25 mm a výhřevnosti 17 - 19 MJ.kg-1. Výhodou těchto hořáků je automatické zapalování paliva pomocí žhavící spirály, která zapálí pelety kdykoli je potřeba zatopit. Hořák a kotel tak pracuje na plný výkon s nejvyšší účinností a nejlepší kvalitou spalování. Na rozdíl od řady konkurenčních výrobků, které nemají zapalovací zařízení a musí udržovat žhavou vrstvu ve spalovacím prostoru. Jsou tak provozovány při malém výkonu, kdy klesá teplota spalin pod 100°C. Tím dochází ke kondenzaci dehtů a kyselin ve spalovacím prostoru, ke zkracování životnosti kotle, nemluvě o nižší účinnosti, vyšší spotřebě paliva, horší kvalitě spalování, zanášení kotle a tedy k jeho častějšímu čištění.

 

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazování aktuálního stavu hořáku a k nastavování jeho funkcí

Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X (AC07), která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulace.

Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.

Základní funkce hořáku:
Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
TS - čidlo spodní na nádrži
TV - čidlo vrchní na nádrži
TK - čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
TSV - čidlo spalin nebo solárního panelu

 • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
 • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • ovládání solárního systému přímo z hořáku

Pro kotle s úpravou pro hořák na pelety používejte dopravníky o minimální délce 2 m.

Pro hořák ATMOS A25 jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA2000 o délce 2 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA2500 o délce 2,5 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA3000 o délce 3 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA4000 o délce 4 m a průměru 80 mm

Pro hořák ATMOS A45 jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dopravník hřídelový DRA50 o délce 2,5 m a průměru 80 mm (převodovka 40 W)
 • Šnekový dopravník hřídelový DRA50 o délce 4 m a průměru 80 mm (převodovka 40 W)
 • Šnekový dopravník hřídelový DRA50 o délce 5 m a průměru 80 mm (převodovka 40 W)

 

Instalace

 

Při instalaci hořáku do vrchních dvířek zplynovacího kotle, je nutné použít dopravník o minimální délce 2 metry, tak aby délka hadice mezi dopravníkem a hořákem byla minimálně 20 cm z důvodu bezpečnosti.
Optimální délka hadice je však cca 40 cm, tak aby bylo možné snadno otevřít dvířka s hořákem na pelety při čištění spalovací komory.

Zapojení kotel s hořákem a nádržíProstor kotelny

Legenda: 1 - Komín | 2 - Kouřovod | 3 - Kotel | 4 - Hořák | 5 - Dopravník | 6 - Zásobník

Pro kotle s úpravou pro hořák na pelety používejte dopravníky o minimální délce 2 m.

Doporučené zapojen

Doporučeným zapojením kotle je zapojení s Laddomatem 22 nebo termoregulačním ventilem a vyrovnávací nádrží o objemu 500 nebo 1000 l pro docílení nízké spotřeby paliva a vysoké životnosti hořáku a kotle. Pro další úsporu paliva (až 20 %) a správnou funkci nabíjení vyrovnávací nádrže použijte speciálně vyvinutou regulaci ATMOS ACD 01 nebo čidla TV a TS, které jsou určeny pro speciální funkce hořáku ATMOS A25.
Ideálním řízení hořáku je podle dvou čidel (TV a TS) na vyrovnávací (akumulační) nádrži. Řídící jednotka si hlídá natopení vyrovnávací nádrže zcela automaticky a zaručuje vždy dostatek energie pro topný systém. Tento způsob zapojení vám uspoří palivo, elektrickou energii a zvýší životnost hořáku na pelety.

INFO - Od 1.3.2017 jsou kotle s úpravou pro hořák vybaveny z výroby dvěma moduly AD03, přepínacím vypínačem, čidlem teploty kotle TK (KTF 20), termostatem na čerpadlo 70 °C a vývodem s konektorem pro čerpadlo v kotlovém okruhu.
Čidlo TK zasunuté v jímce kotle (z výroby), čidla TV a TS (příslušenství kotle od 1.3.2019) v jímkách na akumulační nádrži, vše společně zapojeno přímo do konektoru hořáku. Moduly (2x AD03) vloženy pod přístrojovou kapotu kotle a zapojeny na svorkovnici kotle. Oba moduly AD03 ovládají odtahový ventilátor kotle a čerpadlo v kotlovém okruhu.
Provedení kotlů 2016 obsahují pouze jeden modul AD02 pro ovládání odtahového ventilátoru.
 

Zapojení kolte s hořákem ATMOS A25/A45

Zapojení kolte s hořákem A25 a sadou AS25

Zapojení kolte s hořákem A25/A45 a elektronickou regulaci ACD01

Zapojení kotle

Zplynovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák na pelety A25 / A45 je možné si objednat přímo z výroby v levém nebo pravém provedení. Úpravu je možné provést pouze u kotlů vybavených odtahovým ventilátorem do výkonu 40/50 kW (mimo typu DCxxGS, DCxxGD). V případě, že budete chtít hořák zabudovat do již nainstalovaného kotle ATMOS, je možné si objednat speciální sadu pro jeho přestavbu. Sada se skládá z kompletních upravených dvířek, speciální elektroinstalace a příslušenství o 23 položkách.

Kotle s úpravou MODEL od 2017 jsou vybaveny (od výrobního čísla kotle 327 700): 2x modul AD03, přepínací vypínač, čidlo teploty kotle TK (KTF 20), čidla TV a TS (2x KTF20 - 5 m), termostatem na čerpadlo 70 °C, vývod pro čerpadlo v kotlovém okruhu.
Kotle s úpravou pro hořák na pelety Model od 2017 jsou již v základu dodávány se dvěma moduly AD03 pro ovládání odtahového ventilátoru kotle a čerpadla v kotlovém okruhu a dvěma čidly TV a TS pro řízení provozu podle dvou teplot na vyrovnávací (akumulační) nádrži.

Sada pro zabudování hořáku na pelety do vrchních dvířek

 • s pravým otvíráním - hořáku A25 - kód: S0532 - staré provedení s AD02
 • s levým otvíráním - hořáku A25 - kód: S0533 - staré provedení s AD02
   
 • s pravým otvíráním - hořáku A25 - kód: S1222 - model 2017-2020
 • s levým otvíráním - hořáku A25 - kód: S1223 - model 2017-2020

 

 • s pravým otvíráním - hořáku A45 -  kód: S0624 - staré provedení s AD02
 • s levým otvíráním - hořáku A45 - kód: S0625 - staré provedení s AD02
   
 • s pravým otvíráním - hořáku A45 -  kód: S1224 - model 2017-2020
 • s levým otvíráním - hořáku A45 - kód: S1225 - model 2017-2020

Pozor - hořák na pelety ATMOS A25 je možné nainstalovat pouze do zplynovacího kotle vybaveného odtahovým ventilátorem do výkonu 40 kW. Pro kotel DC50S o výkonu 50 kW je určen hořák ATMOS A45.