Logo
Zadzwoń do nas +420 326 701 404
 • Dane techniczne
 • Do pobrania

DC25S

Kocioł zgazowujący na drewno

 • Moc kotła 27 kW

 • Wydajność kotła 89,9 %

 • Klasa emisji 5 (Ecodesign)

 • Długość polan 530 mm

Zalety kotłów gazujących na drewno ATMOS

 • Możliwość spalania dużych kawałków drewna
 • Duży zasobnik na opał – długi czas spalania
 • Wysoka wydajność od 85 do 92 % w zależności od typu – powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie ogrzewane do wysokiej temperatury
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 4, 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Wentylator wyciągowy – bezpyłowe usuwanie popiołu, kotłownia bez dymu ​ ​
 • Pętla chłodząca przed przegrzaniem – bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po spaleniu opału – termostat spalinowy
 • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna usuwa się raz w tygodniu)
 • Kocioł bez wymiennika rurowego – łatwiejsze czyszczenie
 • Małe wymiary i niska masa
 • Wybór drzwi lewych / prawych
 • Wysoka jakość

 

INSTALACJA

Wymaganym sposobem zabezpieczenia jest podłączenie kotła w połączeniu z systemem Laddomat 22 lub zaworem termoregulacyjnym (zawór trójdrożny sterowany siłownikiem w przypadku zastosowania sterownika elektronicznego ATMOS ACD 03), co pozwala na stworzenie oddzielnego obiegu kotła i obieg grzewczy (pierwotny i wtórny) zapewniający temperaturę powrotu do kotłów co najmniej 65 °C. Temperatura wody na wylocie kotła musi stale zawierać się w zakresie 80 – 90 °C.

Wszystkie kotły dostarczane są w wersji podstawowej z pętlą schładzającą przed przegrzaniem. Polecamy montaż kotłów ze zbiornikami akumulacyjnymi, które zmniejszą zużycie paliwa i podniosą komfort ogrzewania.

 

Regulacja kotłów

Elektromechaniczna – regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu, typ FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (80 – 90 °C) otwiera lub przymyka zawór. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny umieszczony na panelu sterowniczym, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80 – 85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124.
Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa.

Kotły pracują ze zmniejszoną mocą do 70 % mocy znamionowej nawet bez wentylatora (dla kotłów DCxxGD nie zalecamy pracy z wyłączonym wentylatorem wyciągowym).

Panel ze standardową regulacją

Wyposażenie panelu:
Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób.
Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów.

 

Regulacja ekwitermiczna ACD 03

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 03 do sterowania całym systemem grzewczym według temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest w stanie sterować też samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

Panel sterowania kotła z regulacją ekwitermiczną ATMOS ACD 03

 

 

Regulacja ekwitermiczna ACD 04

Kotły DC18S, DC25S, DC32S i DC40SX można zamówić fabrycznie ze sterowaniem ATMOS ACD 04 z panelem dotykowym.
Kotły są fabrycznie wyposażone we wszystkie niezbędne czujniki. Zestaw czujników ACD 01 do sterowania systemem grzewczym oraz dodatkowo czujnik temperatury spalin do sterowania pracą kotła.

Panel sterowania kotła z regulacją ekwitermiczną ATMOS ACD 04

 

 

 

Dane techniczne

Dodatkowe informacje o kotłach:
DC70S DC100 DC105S DC150S

 

Legenda do rysunku kotła
1. Korpus kotła 23. Spirala chłodząca przed przegrzaniem
2. Drzwiczki komory załadowczej – górne 24. Termostat regulacyjny (kotłowy)
3. Drzwiczki popielnika – dolne 25. Wypełnienie drzwiczek – Sibral
4. Wentylator – wyciągowy (S) 26. Uszczelnienie drzwiczek – sznur 18 x 18
5. Żaroodporna kształtka – dysza 27. Żaroodporna kształtka – dach
6. Panel sterowania 29. Kondensator wentylatora
7. Termostat bezpieczeństwa 33. Hamulec do kanału dymu (DC22SX, DC30SX, DC40SX, DC50S, DC70S)
8. Zawór regulacyjny 35. Termostat spalinowy
10. Żaroodporna kształtka – przestrzeń kulista L+ P (DC18S) 36. Termostat bezpieczeństwa (Uwaga – po przegrzaniu należy go wcisnąć)
11. Uszczelnienie dyszy 37. Hamulec- pod dachem (DC30SX, DC40SX, DC50S)
12. Żaroodporna kształtka – półksiężyc 39. Hamulec spalinowy wzdłuż przestrzeni kulistej (DC18S)
13. Zawór do rozpalania 42. Regulacja powietrza pierwotnego
14. Żaroodporna kształtka – tylna część 43. Regulacja powietrza wtórnego
15. Wieko do czyszczenia
17. Cięgno zaworu do rozpalania K – króciec kanału dymowego
18. Termometr L – wyjście wody z kotła
19. Osłona paleniska M – wejście wody do kotła
20. Wyłącznik z kontrolką N – króciec na kurek wlewu
22. Regulator ciągu – Honeywell FR 124 P – króciec dla czujnika zaworu sterującego spiralą chłodzącą (modele TS 131, STS 20)
Wymiary (mm)
  DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S
A 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260
B 758 959 959 959 959 959 1160
C 675* 675* 675* 675* 678 678 678
D 874 874 874 874 950 950 950
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
F 65 65 65 65 69 69 69
G 208 208 208 208 185 185 185
H 933 933 933 933 1008 1008 1008
CH 212 212 212 212 256 256 256
I 212 212 212 212 256 256 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″

* szerokość kotła po usuwanie pokrywy bocznej wynosi 555 mm 

 

Dane techniczne Typ kotła
DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S
Moc kotła kW 20 22 25/27 30 35 40 49,9
Powierzchnia grzewcza m2  1,8 2,1 2,3 2,3 2,9 2,9 3,8
Pojemność zasobnika na paliwo dm3 (l) 60 95 95 95 13 5 135 180
Rozmiar otworu do napełniania mm 450 x 260
450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Wymagany ciąg komina Pa/mbar 18/0,18 23/023 23/0,23 24/0,24 24/0,24 24/0,24 25/0,25
Maks. ciśnienie robocze wody kPa/bar 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5
Masa kotła kg 269 324 326 332 366 368 433
Średnica króćca spalinowego mm 150/152
150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Stopień ochrony części elektrycznej IP 20 20 20 20 20 20 20
Moc el. pobierana W 50 50 50 50 50 50 50
Sprawność kotła % 90,1 % 89,9 % 89,9 % 89,9 % 88,9 % 88,9 % 87,7 %
Klasa kotła 5 5 5 5 5 5 4
Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 157 177 177 177 185 185 255
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej kg/s  0,012 0,014 0,015 0,017 0,020 0,022 0,025
Wymagane paliwo Suche drewno o kaloryczności 15 – 18 MJ/kg, średnica 80 – 150 mm, 12 – 20 % wilgotności
Przeciętne zużycie paliwa kg.h-1  5,6 6,2 7,2 7,6 9,2 10,2 13,2
Długość drewna mm 330 530 530 530 530 530 730
Czas palenia przy nominalnej wydajności hod.  2 3 3 2 3 2 3
Objętość wody w kotle l 45 58 58 58 80 80 89
Strata hydrauliczna kotła mbar 0,18 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,22
Minimalna objętość zbiornika buforowego l 500 500 500 500 500 500 750
Zużycie w sezonie grzewczym Ø metr przestrzeni 20 22 25 30 35 40 50
Napięcie zasilania V/Hz 230/50
EKODESIGN
Prawidłowa minimalna temperatura powrotnej wody podczas pracy wynosi 65 °C.
Prawidłowa temperatura kotła podczas pracy wynosi 80 – 90 °C.