Logo
 • Automatyczne rozpalania drewna
 • Dane techniczne
 • Kotły dużej mocy

DC25S

Kocioł zgazowujący na drewno

 • Moc kotła 27 kW

 • Wydajność kotła 89,9 %

 • Klasa emisji 5 (Ecodesign)

 • Długość polan 530 mm

Zalety kotłów gazujących na drewno ATMOS

 • Możliwość spalania dużych kawałków drewna
 • Duży zasobnik na opał – długi czas spalania
 • Wysoka wydajność od 87 do 92 % w zależności od typu – powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie ogrzewane do wysokiej temperatury
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 4, 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Wentylator wyciągowy – bezpyłowe usuwanie popiołu, kotłownia bez dymu ​ ​
 • Pętla chłodząca przed przegrzaniem – bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po spaleniu opału – termostat spalinowy
 • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna usuwa się raz w tygodniu)
 • Kocioł bez wymiennika rurowego – łatwiejsze czyszczenie
 • Małe wymiary i niska masa
 • Wybór drzwi lewych / prawych
 • Wysoka jakość

 

Instalacja

Podczas montażu zalecamy stosowanie oryginalnych, gotowych przyłączy firmy ATMOS np. F71 ESBE, F1 – F4, F12 Laddomat, F21 – F22 (tylko obieg kotła) lub F31 i F32 AKU w przypadku połączenia ze zbiornikami akumulacyjnymi. Generalnie za kotłem ATMOS należy stworzyć tzw. obieg kotła zawierający LADDOMAT 22 lub zawór termoregulacyjny (zawór trójdrogowy sterowany serwonapędem w przypadku stosowania regulacji elektronicznej ACD 03/04) aby uzyskać minimalna temperatura wody powrotnej do kotła 65 °C. Temperaturę na wyjściu z kotła utrzymujemy w przedziale 80 – 90°C, a temperaturę wody doprowadzanej do grzejników lub ogrzewania podłogowego ustawiamy na trójdrożnym zaworze mieszającym (np. 30 – 80°C).
Wszystkie kotły dostarczane są w wersji podstawowej z pętlą chłodzącą zabezpieczającą przed przegrzaniem. Zalecamy montaż kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi, co zmniejszy zużycie paliwa i zwiększy komfort ogrzewania.

 

Regulacja kotłów

Regulacja elektromechaniczna – moc kotła jest regulowana poprzez zawór regulacyjny powietrza sterowany regulatorem ciągu typu FR 124, który automatycznie otwiera lub zamyka zawór powietrza w zależności od ustawionej temperatury wody na wylocie (80 – 90 °C). Oprócz regulacji mocy, regulator ciągu pomaga chronić kocioł przed przegrzaniem. Jego zaletą jest szybkie rozpalenie i osiągnięcie wymaganej mocy przy pełnym otwarciu zaworu. Kotły wyposażone są w termostat regulacyjny na panelu sterującym, który steruje wentylatorem wyciągowym w zależności od ustawionej temperatury wody na wylocie (80 – 85 °C) oraz w termostat spalin, który służy do wyłączenia kotła i wyłączenia dopływu spalin po wypaleniu paliwa. W przypadku podłączenia kotła do zbiorników akumulacyjnych termostat spalin steruje także pracą pompy w obiegu kotła.

Zaletą regulacji i konstrukcji kotłów ATMOS jest to, że kotły pracują przy dobrym ciągu kominowym do 70 % mocy znamionowej nawet bez wentylatora.

Wyposażenie panelu:
Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób.
Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów.

 

Regulacja ekwitermiczna ACD 03

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 03 do sterowania całym systemem grzewczym według temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest w stanie sterować też samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

 

 

Regulacja ekwitermiczna ACD 04

Kotły DC18S, DC25S, DC32S i DC40SX można zamówić fabrycznie ze sterowaniem ATMOS ACD 04 z ekranem dotykowym.
Kotły są fabrycznie wyposażone we wszystkie czujniki niezbędne do podłączenia kotła do instalacji grzewczej, w tym czujnik temperatury spalin (AGF).

 

 

 

Automatyczne rozpalania drewna

Automatyczny rozpalanie drewna służy do planowego zalania kotła, np. przed powrotem do domu po południu lub przed przybyciem do domku. Zapłon paliwa następuje bardzo szybko (ok. 5 minut) i pozwala operatorowi na dotarcie „w ogień”. Zapłon paliwa można ustawić i zaplanować w regulacji ATMOS AC32 według czasu (48h), według zapotrzebowania instalacji grzewczej lub według temperatury panującej w zasobniku. Automatyczny rozpał drewna przeznaczony jest do kotłów DC32S i DC40SX.

Elektroniczna regulacja ATMOS AC32 pozwala za pomocą pokrętła ustawić czas opóźnienia lub temperaturę zasobnika, przy której nastąpi automatyczny rozpalenie drewna (AIW). Jeżeli w komorze załadowczej kotła zatankowaliśmy już paliwo, a w komorze rozpalania wsypaliśmy pellet, możemy przystąpić do planowania samego ogrzewania. Zalanie można przeprowadzić natychmiastowo, po upływie określonego czasu, po opróżnieniu zasobnika lub po sygnale z urządzenia zdalnego (termostat pokojowy, GSM, WiFi itp.).

 

 

 

Dane techniczne

 

Legenda do rysunku kotła
1. Korpus kotła 23. Spirala chłodząca przed przegrzaniem
2. Drzwiczki komory załadowczej – górne 24. Termostat regulacyjny (kotłowy)
3. Drzwiczki popielnika – dolne 25. Wypełnienie drzwiczek – Sibral
4. Wentylator – wyciągowy (S) 26. Uszczelnienie drzwiczek – sznur 18 x 18
5. Żaroodporna kształtka – dysza 27. Żaroodporna kształtka – dach
6. Panel sterowania 29. Kondensator wentylatora
7. Termostat bezpieczeństwa 33. Hamulec do kanału dymu (DC22SX, DC30SX, DC40SX, DC50S, DC70S)
8. Zawór regulacyjny 35. Termostat spalinowy
10. Żaroodporna kształtka – przestrzeń kulista L+ P (DC18S) 36. Termostat bezpieczeństwa (Uwaga – po przegrzaniu należy go wcisnąć)
11. Uszczelnienie dyszy 37. Hamulec – pod dachem (DC30SX, DC40SX, DC50S)
12. Żaroodporna kształtka – półksiężyc 39. Hamulec spalinowy wzdłuż przestrzeni kulistej (DC18S)
13. Zawór do rozpalania 42. Regulacja powietrza pierwotnego
14. Żaroodporna kształtka – tylna część 43. Regulacja powietrza wtórnego
15. Wieko do czyszczenia
17. Cięgno zaworu do rozpalania K – króciec kanału dymowego
18. Termometr L – wyjście wody z kotła
19. Osłona paleniska M – wejście wody do kotła
20. Wyłącznik z kontrolką N – króciec na kurek wlewu
22. Regulator ciągu – Honeywell FR 124 P – króciec dla czujnika zaworu sterującego spiralą chłodzącą (modele TS 131, STS 20)

 

Wymiary (mm)
  DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S
A 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260
B 758 959 959 959 959 959 1160
C 675* 675* 675* 675* 678 678 678
D 874 874 874 874 950 950 950
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
F 65 65 65 65 69 69 69
G 208 208 208 208 185 185 185
H 933 933 933 933 1008 1008 1008
CH 212 212 212 212 256 256 256
I 212 212 212 212 256 256 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″

* szerokość kotła po usuwanie pokrywy bocznej wynosi 555 mm 

 

Dane techniczne Typ kotła
DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S
Moc cieplna kotła kW 20 22 27 30 35 40 49,9
Zużycie ciepła kotła kW 22,2 24,5 30,0 33,4 39,4 45,0 56,9
Powierzchnia grzewcza m2  1,8 2,1 2,3 2,3 2,9 2,9 3,8
Pojemność zasobnika na paliwo dm3 (l) 60 95 95 95 135 135 180
Rozmiar otworu do napełniania mm 450 x 260
450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Wymagany ciąg komina Pa/mbar 18/0,18 23/023 23/0,23 24/0,24 24/0,24 24/0,24 25/0,25
Maks. ciśnienie robocze wody kPa/bar 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5
Masa kotła kg 269 324 326 332 366 368 433
Średnica króćca spalinowego mm 150/152
150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Stopień ochrony części elektrycznej IP 20 20 20 20 20 20 20
Zużycie energii (pomocnicze) W 50 50 50 50 50 50 50
Zużycie energii w trybie czuwania W 0 0 0 0 0 0 0
Tryb zapłonu   ręczny
Sprawność kotła % 90,1 89,9 89,9 89,9 88,9 88,9 87,7
Klasa kotła 5 5 5 5 5 5 4
Kategoria kotła 1
Tryb pracy bezkondensacyjny
Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 157 177 177 177 185 185 255
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej kg/s  0,012 0,014 0,015 0,017 0,020 0,022 0,025
Wymagane paliwo Suche drewno (kłody) o kaloryczności 15 – 17 MJ/kg-1, średnica 80 – 150 mm, 12 – 20 % wilgotności
Przeciętne zużycie paliwa kg.h-1  5,6 6,2 7,2 7,6 9,2 10,2 13,2
Zalecana długość drewna mm 330 530 530 530 530 530 730
Czas palenia przy nominalnej wydajności hod.  2 3 3 2 3 2 3
Objętość wody w kotle l 45 58 58 58 80 80 89
Strata hydrauliczna kotła mbar 0,18 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,22
Minimalna objętość zbiornika buforowego l 500 500 500 500 500 500 750
Zużycie w sezonie grzewczym Ø metr przestrzeni 20 22 25 30 35 40 50
Napięcie zasilania V/Hz 230/50
EKODESIGN Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Prawidłowa minimalna temperatura powrotnej wody podczas pracy wynosi 65 °C.
Prawidłowa temperatura kotła podczas pracy wynosi 80 – 90 °C.

 


Kotły dużej mocy

Kotły zgazowujące drewno nadają się nie tylko do domów rodzinnych, ale także do zakładów produkcyjnych. Kotły o dużej mocy znajdują szerokie zastosowanie w stolarniach, zakładach produkcyjnych, szkołach oraz schroniskach górskich. Wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do drewna jako taniego paliwa. Kotły można ustawiać obok siebie w kaskadzie i eksploatować w zależności od bieżących strat ciepła budynku.

Zaletą kotłów DC100, DC105S i DC150S jest możliwość szybkiej dwustopniowej zmiany mocy, dzięki wyposażeniu kotłów w dwa wentylatory.

Dodatkowe informacje o kotłach:

DC70S DC100 DC105S DC150S