Logo
 • Automatické zapalování dřeva
 • Technické informace
 • Ke stažení

DC15GS

Zplynovací kotel na dřevo

 • Výkon kotle 15 kW

 • Účinnost kotle 91,2 %

 • Emisní třída 5 (Ekodesign)

 • Dotovaný kotel (SVT22500)

 • Délka polen 250 mm

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika
ecolabeling Dotovaný kotel

Všechny kotle DCxxGS splňují podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

Zjistit více

Kotle na dřevo ATMOS Generátor DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS a DC40GS s velkým přikládacím prostorem vyloženým keramikou pro optimální kvalitu spalování. Je to skutečný generátor na dřevoplyn.

Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva 
 • Velký zásobník paliva – dlouhá doba hoření – až 12 hodin, dle typu kotle
 • Vysoká účinnost 88,8 až 91,2 % podle typu – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Keramický přikládací prostor – předsoušení paliva
 • Keramický spalovací prostor
 • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký prostor pro popel (u dřeva vybíráme 1x týdně)
 • Kotel bez trubkovnice – snazší čištění
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Možnost volby dvířek P / L (pravá/levá)
 • Možnost zapojení bez akumulační nádrže
 • Vysoká kvalita

 

Instalace

Při instalaci doporučujeme použít originální hotová Zapojení ATMOS, například F71 ESBE, F1 – F4, F12 Laddomat, F21 – F22 (pouze kotlový okruh) nebo F31 a F32 AKU v případě zapojení s akumulačními nádržemi. Všeobecně musí být za kotlem ATMOS vytvořen tzv. kotlový okruh obsahující LADDOMAT 22 nebo termoregulační ventil (trojcestný ventil ovládaný servopohonem v případě použití elektronické regulace ACD 03/04) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplotu kotle udržujeme v rozsahu 80 – 90 °C a na mísícím trojcestném ventilu si nastavíme teplotu vody do radiátorů nebo podlahového topení podle potřeby (např. 30 – 80 °C).
Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalaci kotle s akumulačními nádržemi, které sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

 

Regulace kotlů

Elektromechanická regulace – regulaci výkonu kotle provádíme vzduchovou regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 – 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Regulátor tahu kromě regulace výkonu pomáhá chránit kotel proti přetopení. Jeho výhodou je rychlý zátop a nájezd na požadovaný výkon, kdy je vzduchová klapka plně otevřená. Kotle jsou na přístrojovém panelu vybaveny regulačním termostatem, který ovládá odtahový ventilátor dle nastavené výstupní teploty vody (80 – 85 °C) a spalinovým termostatem, který slouží k odstavení kotle a vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. V případě zapojení kotle s akumulačními nádržemi spalinový termostat ovládá také chod čerpadla v kotlovém okruhu.

Výhodou regulace a konstrukce kotlů ATMOS  je i to, že kotle pracují při dobrém tahu komína do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle.

 

 

Ekvitermní regulace ACD 03

Každý kotel je možné dovybavit moderní dotykovou elektronickou regulací ATMOS ACD 03  pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

 

 

Ekvitermní regulace ACD 04

Kotle DC25GS a DC32GS lze objednat již z výroby s regulací ATMOS ACD 04, s dotykovým displejem.
Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly pro zapojení kotle a topného systému, včetně čidla teploty spalin (AGF). 

 

Automatické zapalování dřeva

Automatické zapalování dřeva slouží k plánovanému zátopu kotle, např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu. Zapálení paliva je velmi rychlé (cca 5 minut) a umožňuje přijet obsluze kotle „do tepla“. Zapálení paliva lze nastavit a naplánovat na regulaci ATMOS ACD 04 podle času (týdenní program), podle požadavku topného systému nebo podle teploty v akumulační nádrži. Automatické zapalování dřeva je určeno pro kotel DC40GS.

Mezi vrchními a spodními dvířky je zabudováno zařízení pro automatické zapalování dřeva (komůrka se žhavící spirálou). Pro zapalování se používají kvalitní dřevěné pelety, kterými se naplní zapalovací komůrka. Množství pelet odpovídá velikosti lopatky, která je součástí dodávky kotle.
Samotné zapálení pelet v nastavený okamžik probíhá pomocí elektrické žhavící spirály (500 W).
Legenda k nákresu kotle s automatickým zapalováním dřeva Nákres zapalovacího zařízení
1. Těleso kotle 19. Přívodní vzduchový kanál 1.  Deska žhavící spirály
2. Dvířka přikládací (vrchní) 20. Vypínač s kontrolkou 2.  Žhavící spirála
3. Dvířka popelníková – spalovacího prostoru (spodní) 22. Regulátor tahu – Honeywell FR 124 3.  Vyjímatelná zapalovací komůrka
4. Ventilátor – odtahový (S) 23. Chladící smyčka proti přetopení 4.  Šroubovací víčko (při provozu vždy dotaženo)
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 24. Regulace ATMOS ACD 04 5.  Vyjímatelná zaslepovací komůrka
6. Ovládací panel 25. Výplň dvířek – Sibral
malý – silný pro vrchní dvířka
malý – slabý pro spodní dvířka
6.  Plnící lopatka na pelety
7. Bezpečnostní termostat 26. Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
8. Regulační klapka 30. Kondenzátor odtahového ventilátoru – 1μF
9. Žáruvzdorná tvarovka – bok topeniště 33. Brzdič podél kulového prostoru
10. Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor 35. Jímka pro termostaty (čidla)
11. Těsnění – trysky – 12 x 12 (14 x 14) 36. Zajišťovací šroub
12. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc  37. Zapalovací zařízení
13. Zatápěcí záklopka
14. Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo kulového prostoru K hrdlo kouřovodu
15. Čistící víko L výstup vody z kotle
16. Clona rámečku M vstup vody do kotle
17. Táhlo zatápěcí záklopky N nátrubek pro napouštěcí kohout
18. Pojistka T6,3A/1500 – typ H P nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20)

Technické informace

 

Legenda k nákresu kotlů
1. Těleso kotle 19. Regulátor tahu – Honeywell FR 124
2. Dvířka plnící 20. Chladící smyčka proti přetopení
3. Dvířka popelníková 21. Regulační termostat ventilátoru (kotlový)
4. Ventilátor odtahový  22. Výplň dvířek – Sibral
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 23. Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
6. Ovládací panel 25. Kondenzátor odtahového ventilátoru
7. Regulační záklopka 28. Brzdič do kouřového kanálu (DC32GS, DC40GS)
8. Žáruvzdorná tvarovka – bok topeniště 30. Spalinový termostat
9. Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor L + P 31. Bezpečnostní termostat (Pozor – při přetopení nutno zamáčknout)
10. Těsnění – trysky – 12 x 12 (14 x 14) 33. Brzdič podél kulového prostoru
11. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc 34. Regulace primárního vzduchu
12. Zatápěcí záklopka 35. Regulace sekundárního vzduchu
13. Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo kul. prostoru
14. Víko čistící – vrchní a spodní K – hrdlo kouřovodu
15. Táhlo zatápěcí záklopky L – výstup vody z kotle
16. Teploměr M – vstup vody do kotle
17. Clona rámečku N – nátrubek pro napouštěcí kohout
18. Vypínač s kontrolkou P – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20)

 

 

Rozměry kotlů (mm)
  DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX
A 1280 1280 1280 1280 1434 1563 1686
B 670 758 959 959 959 1042 1268
C 678 678 678 678 678 678 678
D 950 950 950 950 1099 997 1086
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180
F 69 69 69 69 69 70 58
G 185 185 185 185 185 184 184
H 1008 1008 1008 1008 1152 1287 1407
CH 256 256 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256 256 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″ 2″ 2″

 

 

Technické údaje
Typ kotle
  DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX
Tepelný výkon kotle kW 15 20 25 32 40 49 70
Tepelný příkon kotle kW   16,4 21,9  27,4  35,1  45,0  54,1  77,5 
Výhřevná plocha m2  1,8 2,7  2,9  3,2  3,5  4,3 
Objem palivové šachty dm3 (l) 66 80 120 125 160 210 280
Rozměr plnícího otvoru mm  450 x 260  450 x 260   450 x 260   450 x 260   450 x 260   450 x 310 450 x 310 
Předepsaný tah komína Pa/mbar 16/0,16 20/0,20 23/0,23 25/0,25 25/0,25 25/0,25 26/0,26
Max. prac. přetlak vody kPa/bar 250/2,5  250/2,5   250/2,5  250/2,5  250/2,5   250/2,5   250/2,5  
Hmotnost kotle kg 302 343 431 436 485 538 690
Průměr odtahového hrdla mm 150/152
150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 180
Krytí el. části IP 20 20 20 20 20 20 20
Elektrický příkon (pomocný) W 50 50 50 50 50 50 50
Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5) 0 (3/5,5)
Zapalovací režim   manuální
Účinnost % 91,2 91,5 91,4 91,2 89,0 91,1 90,8
Třída kotle dle ČSN EN 303-5   5 5 5 5 5 5 5
Kategorie kotle   1
Provozní režim   nekondenzující
Kotel na pevná paliva s kogenerační jednotkou   ne
Kombinované zařízení i pro ohřev TUV (integrovaný bojler v kotli)   ne
Třída energetické účinnosti   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 134 134,7 138,8 137,7 187,6 145,6 160,9
Hmotn. průtok spalin při jmenovitém výkonu
kg/s 0,010 0,012 0,015 0,018 0,022 0,025 0,034
Předepsané palivo (preferované)   Suché dřevo (kulatina) o výhřevnosti 15 – 17 MJ/kg-1, průměr 80 – 150 mm a vlhkosti 12 – 20 %
Průměrná spotřeba paliva kg.h-1 4,1 5,5 6,8 8,6 10 13 18
Předepsaná délka dřeva mm 250 330 530 530 530 530 730
Doba hoření při jmenovitém výkonu
hod. 2 2 3 2 3 3 3
Objem vody v kotli l 56 64 80 80 90 120 170
Hydraulická ztráta kotle mbar 0,20 0,22 0,22 0,23 0,22 0,23 0,22
Minimální objem vyrovnávací nádrže l 500 500 500 500 500 500 750
Připojovací napětí
V/Hz 230/50
EKODESIGN   ano ano ano ano ano ano ano
Dotované kotle v ČR   ano / SVT22500 ano / SVT935 ano / SVT936 ano / SVT937 ano / SVT938 ano / SVT939 ano / SVT940