Logo
Zadzwoń do nas +420 326 701 404
 • Dane techniczne
 • Do pobrania

DC150S

Kocioł zgazowujący na drewno

 • Moc kotła 150 kW

 • Wydajność kotła 90,3 %

 • Klasa emisji 5 (Ecodesign)

 • Długość polan 730 mm

Zalety kotłów gazujących na drewno ATMOS

 • Możliwość spalania dużych kawałków drewna
 • Duży zasobnik na opał – długi czas spalania
 • Wysoka wydajność od 85 do 92 % w zależności od typu – powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie ogrzewane do wysokiej temperatury
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 4, 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Wentylator wyciągowy – bezpyłowe usuwanie popiołu, kotłownia bez dymu ​ ​
 • Pętla chłodząca przed przegrzaniem – bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po spaleniu opału – termostat spalinowy
 • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna usuwa się raz w tygodniu)
 • Kocioł bez wymiennika rurowego – łatwiejsze czyszczenie
 • Małe wymiary i niska masa
 • Wybór drzwi lewych / prawych
 • Wysoka jakość

 

INSTALACJA

Wymaganym sposobem zabezpieczenia jest podłączenie kotła w połączeniu z systemem Laddomat 22 lub zaworem termoregulacyjnym (zawór trójdrożny sterowany siłownikiem w przypadku zastosowania sterownika elektronicznego ATMOS ACD 03), co pozwala na stworzenie oddzielnego obiegu kotła i obieg grzewczy (pierwotny i wtórny) zapewniający temperaturę powrotu do kotłów co najmniej 65 °C. Temperatura wody na wylocie kotła musi stale zawierać się w zakresie 80 – 90 °C.

Wszystkie kotły dostarczane są w wersji podstawowej z pętlą schładzającą przed przegrzaniem. Polecamy montaż kotłów ze zbiornikami akumulacyjnymi, które zmniejszą zużycie paliwa i podniosą komfort ogrzewania.

 

Regulacja kotłów

Elektromechaniczna – regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu, typ FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (80 – 90 °C) otwiera lub przymyka zawór. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny umieszczony na panelu sterowniczym, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80 – 85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124.
Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa.

Kotły pracują ze zmniejszoną mocą do 70 % mocy znamionowej nawet bez wentylatora (dla kotłów DCxxGD nie zalecamy pracy z wyłączonym wentylatorem wyciągowym).

Panel ze standardową regulacją

Wyposażenie panelu:
Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób.
Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów.

 

Regulacja ekwitermiczna ACD 03

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 03 do sterowania całym systemem grzewczym według temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest w stanie sterować też samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

Panel sterowania kotła z regulacją ekwitermiczną ATMOS ACD 03

 

 

Regulacja ekwitermiczna ACD 04

Kotły DC18S, DC25S, DC32S i DC40SX można zamówić fabrycznie ze sterowaniem ATMOS ACD 04 z panelem dotykowym.
Kotły są fabrycznie wyposażone we wszystkie niezbędne czujniki. Zestaw czujników ACD 01 do sterowania systemem grzewczym oraz dodatkowo czujnik temperatury spalin do sterowania pracą kotła.

Panel sterowania kotła z regulacją ekwitermiczną ATMOS ACD 04

 

 

 

Dane techniczne

Dodatkowe informacje o kotłach:
DC70S DC100 DC105S DC150S

 

Legenda do rysunku kotła
1. Korpus kotła 23. Spirala chłodząca przed przegrzaniem
2. Drzwiczki komory załadowczej – górne 24. Termostat regulacyjny (kotłowy)
3. Drzwiczki popielnika – dolne 25. Wypełnienie drzwiczek – Sibral
4. Wentylator – wyciągowy (S) 26. Uszczelnienie drzwiczek – sznur 18 x 18
5. Żaroodporna kształtka – dysza 27. Żaroodporna kształtka – dach
6. Panel sterowania 29. Kondensator wentylatora
7. Termostat bezpieczeństwa 33. Hamulec do kanału dymu (DC22SX, DC30SX, DC40SX, DC50S, DC70S)
8. Zawór regulacyjny 35. Termostat spalinowy
10. Żaroodporna kształtka – przestrzeń kulista L+ P (DC18S) 36. Termostat bezpieczeństwa (Uwaga – po przegrzaniu należy go wcisnąć)
11. Uszczelnienie dyszy 37. Hamulec – pod dachem (DC30SX, DC40SX, DC50S)
12. Żaroodporna kształtka – półksiężyc 39. Hamulec spalinowy wzdłuż przestrzeni kulistej (DC18S)
13. Zawór do rozpalania 42. Regulacja powietrza pierwotnego
14. Żaroodporna kształtka – tylna część 43. Regulacja powietrza wtórnego
15. Wieko do czyszczenia
17. Cięgno zaworu do rozpalania K – króciec kanału dymowego
18. Termometr L – wyjście wody z kotła
19. Osłona paleniska M – wejście wody do kotła
20. Wyłącznik z kontrolką N – króciec na kurek wlewu
22. Regulator ciągu – Honeywell FR 124 P – króciec dla czujnika zaworu sterującego spiralą chłodzącą (modele TS 131, STS 20)
Wymiary (mm)
  DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S
A 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260
B 758 959 959 959 959 959 1160
C 675* 675* 675* 675* 678 678 678
D 874 874 874 874 950 950 950
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152)
F 65 65 65 65 69 69 69
G 208 208 208 208 185 185 185
H 933 933 933 933 1008 1008 1008
CH 212 212 212 212 256 256 256
I 212 212 212 212 256 256 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″

* szerokość kotła po usuwanie pokrywy bocznej wynosi 555 mm 

 

Dane techniczne Typ kotła
DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S
Moc cieplna kotła kW 20 22 27 30 35 40 49,9
Zużycie ciepła kotła kW 22,2 24,5 30,0 33,4 39,4 45,0 56,9
Powierzchnia grzewcza m2  1,8 2,1 2,3 2,3 2,9 2,9 3,8
Pojemność zasobnika na paliwo dm3 (l) 60 95 95 95 13 5 135 180
Rozmiar otworu do napełniania mm 450 x 260
450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Wymagany ciąg komina Pa/mbar 18/0,18 23/023 23/0,23 24/0,24 24/0,24 24/0,24 25/0,25
Maks. ciśnienie robocze wody kPa/bar 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5
Masa kotła kg 269 324 326 332 366 368 433
Średnica króćca spalinowego mm 150/152
150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Stopień ochrony części elektrycznej IP 20 20 20 20 20 20 20
Zużycie energii (pomocnicze) W 50 50 50 50 50 50 50
Zużycie energii w trybie czuwania W 0 0 0 0 0 0 0
Tryb zapłonu   ręczny
Sprawność kotła % 90,1 89,9 89,9 89,9 88,9 88,9 87,7
Klasa kotła 5 5 5 5 5 5 4
Kategoria kotła 1
Tryb pracy bezkondensacyjny
Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 157 177 177 177 185 185 255
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej kg/s  0,012 0,014 0,015 0,017 0,020 0,022 0,025
Wymagane paliwo Suche drewno (kłody) o kaloryczności 15 – 17 MJ/kg-1, średnica 80 – 150 mm, 12 – 20 % wilgotności
Przeciętne zużycie paliwa kg.h-1  5,6 6,2 7,2 7,6 9,2 10,2 13,2
Długość drewna mm 330 530 530 530 530 530 730
Czas palenia przy nominalnej wydajności hod.  2 3 3 2 3 2 3
Objętość wody w kotle l 45 58 58 58 80 80 89
Strata hydrauliczna kotła mbar 0,18 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,22
Minimalna objętość zbiornika buforowego l 500 500 500 500 500 500 750
Zużycie w sezonie grzewczym Ø metr przestrzeni 20 22 25 30 35 40 50
Napięcie zasilania V/Hz 230/50
EKODESIGN
Prawidłowa minimalna temperatura powrotnej wody podczas pracy wynosi 65 °C.
Prawidłowa temperatura kotła podczas pracy wynosi 80 – 90 °C.