Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN

 Kotel na dřevo DC25GD
Zplynovací kotel na dřevo DC25GD

Ekologické zplynovací kotle na kusové dřevo

Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplynovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalinový kanál je vybaven trubkovým výměníkem.

Zplynování dřeva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízené odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu. Teplota plamene je 1 000 – 1 250 °C.

Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303–5 do 5. třídy. Splňují nejnáročnější požadavky EU – EKODESIGN 2015/1189.

 

  

   Kotle DCxxGD splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

 

 

Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva (kusové dřevo)
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Trubkový výměník
 • Vysoká účinnost nad 90 % - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden )
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita
Pohled do horní přikládací komory
Velikost přikládacího otvoru

 

Pohled do spodní spalovací komory
Plamene ve spodní spalovací komoře

 

Trubkový výměník
Odtahový ventilátor a kouřové hrdlo

 

 

Instalace

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem (trojcestným ventilem ovládaným servopohonem) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C.
Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Instalujte kotle s akumulačními nádržemi, které vám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

MODELY KOTLŮ DCxxGD JSOU URČENY POUZE PRO ZAPOJENÍ S AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI O DOSTATEČNÉM OBJEMU A TO MINIMÁLNĚ 55 LITRŮ NA 1 INSTALOVANOU kW VÝKONU KOTLE.

Laddomat 22 a termoregulační ventil
Laddomat 22 a termoregulační ventil
Chladící smyčka kotle

 

Zapojení kotle
Zapojení kotle s Laddomatem 22 a akumulačními nádržemi

 

Zapojení kotle s regulací ACD 01
Zapojení kotle s regulací ACD 01 a akumulačními nádržemi

 

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme vzduchovou regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 - 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá odtahový ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 - 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Kotle jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva.

Kotle pracují na snížený výkon do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru (u kotlů DCxxGD nedoporučujeme provoz s vypnutým odtahovým ventilátorem).

Vzduchová regulační klapka
Regulátor tahu typ FR 124

 

Ovládací panel kotle se standardní regulací


Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

 

Kotle DC18GD, DC25GD a DC30GD lze objednat již z výroby s regulací ATMOS ACD 01, se speciálním panelem.
Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly. Sada čidel ACD 01 pro řízení otopného systému a navíc čidlo teploty spalin pro ovládání provozu kotle.

Ovládací panel kotle se ekvitermní regulací ATMOS ACD 01
 

Technické informace

 

Legenda k nákresu kotle

1. Těleso kotle 18. Teploměr
2. Dvířka přikládací (vrchní) 19. Přívodní vzduchový kanál
3. Dvířka popelníková - spalovacího prostoru (spodní) 20. Vypínač s kontrolkou
4. Ventilátor - odtahový (S) 22. Regulátor tahu - Honeywell FR 124
5. Žáruvzdorná tvarovka - tryska 23. Chladící smyčka proti přetopení
6. Ovládací panel 24. Regulační termostat ventilátoru (kotlový)
7. Bezpečnostní termostat 25. Výplň dvířek - Sibral
8. Regulační klapka 26. Těsnění dvířek - šňůra 18x18
9. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GD - bok topeniště 27. Spalinový termostat
10. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GD - kulový prostor 30. Kondenzátor ventlátoru
11. Těsnění - trysky - 12x12 (14x14) 33. Trubkový výměník (trubkovnice)
12. Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc    
13. Zatápěcí záklopka K hrdlo kouřovodu
14. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GD - zadní čelo kulového prostoru L výstup vody z kotle
15. Čistící víko M vstup vody do kotle
16. Clona rámečku N nátrubek pro napouštěcí kohout
17. Táhlo zatápěcí záklopky P nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku
Rozměry kotlů
Typ kotle DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
A 1281 1281 1281 1435 1435
B 820 1020 1020 1120 1120
C 680 680 680 680 680
D 945 945 945 1095 1095
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 87 87 87 82 78
G 185 185 185 185 185
H 1008 1008 1008 1152 1152
CH 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256
J 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2"
Technické údaje
Typ kotle   DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
Výkon kotle kW 19 25 29,8 40 49
Předepsaný tah komína Pa 16 18 20 22 24
Maximální pracovní přetlak vody kPa 250 250 250 250 250
Hmotnost kotle kg 376 469 466 548 565
Objem vody v kotli l 73 105 105 112 128
Objem palivové šachty dm3 80 120 120 160 160
Max. délka dřeva mm 330 530 530 530 530
Průměr kouřového hrdla (kouřovodu) mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Účinnost  % 90,3 92,5 91,3 90,5 92,0
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 145 127 148 175 183
Předepsané palivo (preferované)  

Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 17 MJ/kg, průměr 80 - 150 mm a vlhkosti 12 - 20 %

Minimální teplota vratné vody °C 65
Třída kotle   5 5 5 5 5
Třída energetické účinnosti   A+ A+ A+ A+ A+
Ekodesign  
Dotované kotle v ČR