Logo
 • Technické informace
 • Ke stažení

Zplynovací kotle na hnědouhelné brikety a černé uhlí

Jsou konstruovány pro spalování hnědouhelných briket a černého uhlí na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o síle 3 až 6 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný nerezový otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování.

 • Účinnost kotle dle typu 90,4 - 91,1 %

 • Splňuje požadavky na Ekodesign (2015/1189)

 • Třída kotle 5 (ČSN EN 303-5)

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika

Výhody zplynovacích kotlů ATMOS na hnědouhelné brikety a černé uhlí

 

 • Velký zásobník paliva – dlouhá doba hoření – až 12 hodin, dle typu kotle
 • Vysoká účinnost – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Keramický spalovací prostor
 • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký prostor pro popel
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Možnost volby dvířek P / L (pravá/levá)
 • Možnost zapojení bez akumulační nádrže
 • Vysoká kvalita

 

Instalace

Zplynovací kotle na dřevo ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem (trojcestným ventilem ovládaným servopohonem v případě použití elektronické regulace ATMOS ACD 03) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplotu kotle udržujeme v rozsahu 80 – 90 °C a na mísícím trojcestném ventilu si nastavíme teplotu vody do radiátorů nebo podlahového topení podle potřeby (např. 30 – 80 °C).

Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalaci kotle s akumulačními nádržemi, které sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

Regulace kotlů

Elektromechanická regulace – regulaci výkonu kotle provádíme vzduchovou regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 – 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Regulátor tahu kromě regulace výkonu pomáhá chránit kotel proti přetopení. Jeho výhodou je rychlý zátop a nájezd na požadovaný výkon, kdy je vzduchová klapka plně otevřená. Kotle jsou na přístrojovém panelu vybaveny regulačním termostatem, který ovládá odtahový ventilátor dle nastavené výstupní teploty vody (80 – 85 °C) a spalinovým termostatem, který slouží k odstavení kotle a vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. V případě zapojení kotle s akumulačními nádržemi spalinový termostat ovládá také chod čerpadla v kotlovém okruhu.

Výhodou regulace a konstrukce kotlů ATMOS  je i to, že kotle pracují při dobrém tahu komína do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

 

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle.

 

 

Ekvitermní regulace ACD 03

Každý kotel je možné dovybavit moderní dotykovou elektronickou regulací ATMOS ACD 03  pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

 

 

Technické informace

 

Legenda k nákresu kotlů
1. Těleso kotle 22.  Regulátor výkonu – HONEYWELL FR124
2. Dvířka plnící – vrchní 23.  Žáruvzdorná tvarovka – kostka přední
3. Dvířka popelníková – spodní 24.  Regulační (kotlový) termostat ventilátoru
4. Ventilátor – odtahový (S) 25.  Výplň dvířek – Sibral – slabý (32 mm)
5. Žáruvzdorná tvarovka – kostka zadní 26.  Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
6. Ovládací panel 27.  Brzdič spalin
7. Bezpečnostní termostat 30.  Spalinový termostat
8. Regulační klapka 31.  Kondenzátor pro odtahový ventilátor – 1μF
9. Rošt (segment) 32.  Chladící smyčka proti přetopení
10. Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor 33.  Regulace primárního vzduchu
11. Roštová trubka 34.  Regulace sekundárního vzduchu
12. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc 37.  Brzdič spalin – 4 ramenný
13. Zatápěcí záklopka  
14. Žáruvzdorná tvarovka – čelo kulového prostoru
15. Víko čistící
16. Roštovací páka K – hrdlo kouřovodu
17. Táhlo roztápěcí záklopky L – výstup vody z kotle
18. Teploměr M – vstup vody do kotle
19. Clona rámečku N – nátrubek pro napouštěcí kohout
20.  Vypínač s kontrolkou P – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20)

 

Rozměry
AC16S AC25S
A 1166 1185
B 658 758
C  593 675*
D  874 874
E  150/152 150/152
F  65 65
G  210 210
H  933 933
CH  212 212
I  212 212
J 6/4″ 6/4″

 

Technické údaje Typ kotle
AC16S AC25S
Tepelný výkon kotle kW 18 26
Tepelný příkon kotle kW 19,7 28,7
Výhřevná plocha m2 1,6 1,9
Obsah násypky (přikládací komory) dm3 (l) 45 60
Rozměr plnícího otvoru mm 450 x 260 450 x 260
Předepsaný tah komína Pa/mbar 16/0,16 20/0,20
Max. pracovní přetlak vody kPa/bar 250/2,5 250/2,5
Hmotnost kotle kg 273 297
Průměr odtahového hrdla mm 150/152 150/152
Krytí el. části
IP 20 20
Elektrický příkon (pomocný) W 50 50
Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 0 0
Zapalovací režim   manuální
Účinnost v celém rozsahu výkonu % 91,1 90,4
Třída kotle 5 5
Kategorie kotle 1
Provozní režim nekondenzující
Třída energetické účinnosti B C
Kotel na pevná paliva s kogenerační jednotkou ne
Kombinované zařízení i pro ohřev TUV ne
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 165 177
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu
kg/s 0,010 0,015
Předepsané palivo (preferované) hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 – 23 MJ.kg-1
Předepsané palivo černé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 20 – 30 MJ.kg-1
Náhradní palivo (zátop) suché dřevo (kulatina) o výhřevnosti 15 – 17 MJ.kg-1, obsah vody 12 – 20 %, průměr 80 – 150 mm
Předepsaná délka dřeva mm 250 330
Doba hoření při jmenovitém výkonu
hod. 4 4
Objem vody v kotli l 37 45
Hydraulická ztráta kotle
mbar 0,17 0,18
Minimální objem vyrovnávací nádrže l 500 500
Připojovací napětí V/Hz 230/50
Ekodesign   ano ano​
Předepsaná minimální teplota vratné vody v provozu je 65 °C.
Předepsaná provozní teplota kotle je 80 – 90 °C.

*šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm