Logo

REVIZE – KONTROLA kotlů podle zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Vážení zákazníci,

dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. měl být do konce roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem.

Seznam těchto osob naleznete v našem vyhledávacím programu pod tlačítkem SERVISNÍ TECHNICI A TOPENÁŘI na horní liště našich webových stránek (vyberte „Odborná způsobilost“ – Kontrola kotlů podle zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb). Tato kontrola vyplývá ze zákona a je povinná.

Doporučená cena kontroly pro výrobky firmy ATMOS je 800,- Kč bez DPH + náklady za ujeté km. Cena neobsahuje náklady za vyčištění a výměnu vadných dílů.

Při kontrole dojde k  posouzení stavu kotle, stavu komína, kouřovodu, zapojení kotle a topného systému. Proto před samotnou kontrolou vše řádně vyčistěte. Zjistíte-li při čištění, že je třeba některé díly „Náhradní díly“ vyměnit, nahlaste prosím jejich seznam technikovi, aby vám je mohl přivézt a zároveň vyměnit.

Proto, aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením (dopadla dobře), musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Musí být v pořádku, keramické tvarovky, rošty, regulační prvky atd..

Servisní technik musí vždy přijet ke kotli, který je ve studeném stavu. Po jeho kontrole musí provést zatopení a překontrolování jeho funkčnosti. Nezapomeňte proto, že je třeba mít připravené dostatečné množství předepsaného paliva, které je uvedeno na výrobním štítku kotle a v návodu k obsluze. Při kontrole předložte vždy návod k obsluze ke kotli.

REVIZE – KONTROLA kotlů podle zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb