Logo
 • Instalace
 • Regulace kotlů
 • Přikládání paliva
 • Čištění kotle
 • Technické informace
 • Hořák
 • Ke stažení

D15PX

Automatický kotel na pelety
(kompletní zařízení s hořákem, vestavěným zásobníkem a dopravníkem pelet)

 • Výkon kotle 15 kW

 • Účinnost kotle 92,7 %

 • Emisní třída 5 (Ekodesign)

 • Dotovaný kotel (SVT21856)

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika
novinka 5. třída ecolabeling dotovaný kotel

Kotle D10PX, D15PX, D20PX a D25PX splňují požadavky na Ekodesign a jsou zařazeny mezi kotle pro Kotlíkové dotace.

Zjistit více

Kotle jsou konstruovány pro elektronicky řízené spalování pelet s automatickým zapalováním paliva. Hořák na pelety je zabudován v přední části kotle ve dvířkách spodní spalovací komory. Tato komora je vyložena keramickými tvarovkami pro ideální dohoření plamene s vysokou účinností a slouží také jako prostor pro popel. V zadní části kotle je umístěn trubkový výměník osazený segmentovými brzdiči s funkcí hrubého (provozního) čištění bez nutnosti jejich vyndávání.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů o síle 3 – 5 mm. Zvenčí tepelně izolováno minerální plstí a sibralovou izolací, vloženou pod plechové kryty vnějšího pláště kotlů. Ve vrchní části je umístěn zásobník paliva, ze kterého jsou pelety dopravovány do hořáku pomocí šnekového dopravníku. Dávkování paliva je řízeno zcela automaticky. V přední části kotlů je panel s hlavním vypínačem, vypínačem hořáku na pelety (L2) pro případ čištění, provozním (kotlovým regulačním) termostatem, bezpečnostním termostatem, teploměrem a pojistkou 6,3 A. Kotle DxxPX jsou vybaveny odtahovým ventilátorem (mimo D10PX). Kotel není vybaven chladící smyčkou proti přetopení, neboť díky malému množství paliva v hořáku nehrozí přetopení kotle při výpadku elektrické energie.

Výhody speciálních kompaktních kotlů ATMOS nové konstrukce

 • Kompaktní rozměry pro malé kotelny
 • Vše v jednom – kotel a zásobník na pelety, dopravník a hořák
 • Velká keramická spalovací komora
 • Odtahový ventilátor – (mimo D10PX)
 • Trubkový výměník s možností provozního čištění
 • Vysoká účinnost nad 90 %
 • Velký komfort vytápění – plně automatický provoz kotle
 • Pohodlné vybírání popela – jednoduché čištění pouze zepředu
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Možnost osazení kotle pneumatickou dopravou pelet
 • Možnost osazení hořáku pneumatickým čištěním
 • Ekologické spalování – kotle dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189

Instalace

Předepsaným řešením je zapojení kotle s Laddomatem 22 nebo termoregulačním ventilem, který umožňuje vytvoření odděleného kotlového a topného (primárního a sekundárního) okruhu, tak abychom zajistili minimální teplotu vratné vody do kotle 65 °C. Čím vyšší bude teplota vratné vody do kotle, tím méně bude kondenzovat dehtů a kyselin, které poškozují těleso kotle.

Výstupní teplotu kotle udržujeme v rozsahu 80 – 90 °C a na mísícím trojcestném ventilu si nastavíme teplotu vody do radiátorů nebo podlahového topení podle potřeby (např. 30 – 80 °C).
Další variantou je zapojení kotle s trojcestným mísícím ventilem a servopohonem řízeným z regulace (např. ACD 03, ACD 04) pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle (65 – 75 °C).

Kotle D10PX, D15PX, D20PX a D25PX doporučujeme vždy zapojit s vyrovnávací nádrží o objemu 500 až 1000 l. Při zapojení kotle s vyrovnávací (akumulační) nádrží je kotel nejlépe řízen podle dvou čidel TS a TV umístěných na nádrži. Pro ovládání hořáku pomocí dvou teplot na vyrovnávací (akumulační) nádrži je nutné tuto nádrž osadit dvěma čidly KTF 20 (čidla TV a TS).

 

Regulace kotlů

Kotle jsou dodávány spotřebiteli se základní regulací výkonu kotle, která splňuje požadavky na komfort topení a jeho bezpečnost. Regulace zajišťuje požadovanou výstupní teplotu vody z kotle (80 – 90 °C). Kotle jsou vybaveny konektorem pro připojení čerpadla v kotlovém okruhu a funkcemi pro jeho ovládání přímo z regulace hořáku ATMOS A25.

Kotle DxxPX jsou z výroby osazeny čidly teploty kotle TK a teploty spalin TSV. Čidlo TK zasunuté v jímce kotle, čidlo spalin TSV zabudované do kouřového kanálu kotle, vše společně zapojeno přímo do konektoru hořáku. Hořák na pelety ATMOS A25 přímo ovládá odtahový ventilátor kotle (rezervou R) a čerpadlo v kotlovém okruhu (rezervou R2). Výstup R2 je z výroby dán do série s termostatem pro čerpadlo v kotlovém okruhu TČ70 °C.

Při doporučeném zapojení kotle s vyrovnávací (akumulační) nádrží je kotel nejlépe řízen podle dvou čidel TS a TV umístěných na nádrži. Spínání čerpadel v systémovém okruhu není v tomto případě závislé na teplotě kotle, proto je řešíme podle potencionálních potřeb systému.

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standardní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle.

 

Ekvitermní regulace ACD 03

Každý kotel je možné dovybavit moderní dotykovou elektronickou regulací ATMOS ACD 03  pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

 

Přikládání paliva

Kotel je vybaven integrovaným zásobníkem paliva, který je nutno doplňovat v intervalu 1 – 3 dny.

Objeví-li se na displeji hořáku alarmové hlášení ALARM PELLETS – DOPLNIT PELETY, je nutné doplnit pelety do zásobníku paliva. Odklopte víko zásobníku ve vrchní části kotle a doplňte pelety. Po doplnění pelet není nutné načerpat pelety do dopravníku! Kotel je vybaven speciální funkcí proti jeho úplnému vyprázdnění.

V případě, že interval doplňování paliva bude pro vaše potřeby příliš krátký, je možné ke kotli dokoupit nástavec zásobníku o výšce 200 mm (45 l pro D10PX – kód: S1343) (65 l pro D15PX a D20PX – kód: S1233) (90 l pro D25PX – kód: S1315) nebo 300 mm (68 l pro D10PX – kód: S1344) (95 l pro D15PX a D20PX – kód: S1234) (135 l pro D25PX – kód: S1316). Nástavce je možné skládat na sebe. Ke kotli je však nutné dokoupit schůdky pro pohodlné doplňování paliva dle všech platných bezpečnostních předpisů.
Ideálním řešením je však doplnění kotle o pneumatickou dopravu pelet ATMOS APS 150 SPX (D10PX) / ATMOS APS 250 SPX (D15PX a D20PX) / ATMOS APS 250 SPX2 (D25PX) pro pohodlné automatické doplňování paliva z libovolného zásobníku, např. na celou sezónu (textilní silo, samostatná místnost).

 

Prostor kotelny s kotlem DxxPX a zásobníkem
s vícebodovým nasáváním pelet pneumatickou dopravou ATMOS APS 250 SPX(2)

 

Čištění kotle

Čištění kotle a hořáku je nutné provádět pravidelně a důkladně jednou za 5 až 14 dnů podle kvality pelet a nastavení výkonu.
Kotle jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru  6 – 8 mm, o délce 10 – 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1. Kotel není určen pro pelety, které se spékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou denně nebo lze hořák na pelety ATMOS A25 vybavit pneumatickým čištěním spalovací komůrky. Toto čištění ocení především ti, kteří spalují méně kvalitní pelety, které vytvářejí určité spečence.

Pohodlné vybírání popela – jednoduché čištění pouze zepředu. Popel vybereme z celé spalovací komory pomocí půlkulatého popelníku (příslušenství kotle). Popelník zasuneme do kotle na doraz, přiražením o zadní stěnu popel nahrneme do popelníku a vytáhneme. Popelník v kotli nikdy nenecháváme! 

Kotle DxxPX jsou vybaveny funkcí provozního čištění trubkového výměníku. Pro provozní čištění trubkového výměníku a brzdičů použijeme madlo na čistícím víčku v zadní části kotle ukryté pod krytem. Opakovaným vytažením a puštěním madla dojde k oklepání popílku z brzdičů a oškrábání stěn trubkovnice.

 

Technické informace

Legenda k nákresu kotle
1. Těleso kotle 17. Regulační (kotlový) termostat 
2. Dvířka čistící 18. Vypínač hořáku (černý)
3. Hořák na pelety ATMOS A25  19. Bezpečnostní termostat 
4. Ovládací panel 20. Pojistka T6,3A/1500 – typ H
5. Šnekový dopravník 21. Kryt čistícího víčka
6. Výplň dvířek – Sibral velký s otvorem pro hořák 22. Ventilátor – odtahový (kromě D10PX)
7. Těsnění dvířek 18 x 18 mm 23. Kondenzátor pro odtahový ventilátor – 1μF
8. Uzávěr 24. Čistící víčko zadního kanálu
9. Izolace pod hořák 25. Víko zásobníku
10. Zásobník paliva
–   65 l (D10PX)
– 175 l (D15PX, D20PX)
– 215 l (D25PX)
26. Propojovací hadice hořáku – Ø 65 mm
– délka 550 mm (D15PX, D20PX, D25PX)
– délka 480 mm (D10PX)
11. Trubkový výměník
12. Brzdič s čistícím táhlem a madlem
13. Žáruvzdorná tvarovka – dno topeniště + zadní čelo pro D10PX K hrdlo kouřovodu
14. Žáruvzdorná tvarovka – clona L výstup vody z kotle
15. Teploměr M vstup vody do kotle
16. Hlavní vypínač (červený)  N nátrubek pro napouštěcí kohout
Rozměry kotlů
Typ kotle
D10PX D15PX D20PX D25PX
A 1221 1411 1411 1411
B1 995 1145 1145 1345
B2 1150 1447 1447 1647
C 594 674 674 674
D 1012 1213 1213 1213
E 128/130 150/152 150/152 150/152
G 140 140 140 140
H 950 1150 1150 1150
CH 166 166 166 166
I 180 180 180 180
J 6/4″ 6/4” 6/4” 6/4”
Technické údaje Typ kotle
  D10PX D15PX D20PX D25PX
Tepelný výkon kotle kW 3 – 10 4,5 – 15 4,5 – 20 4,5 – 24
Tepelný příkon kotle kW 3,2 – 10,9 4,8 – 16,3 4,8 – 21,9 4,8 – 26,2
Výhřevná plocha m2 1,5 1,9 1,9 2,2
Objem palivové šachty (zásobníku) dm3 (l) 65 175 175 215
Rozměr plnícího otvoru mm 502 x 480 542 x 480 542 x 480 542 x 480
Předepsaný tah komína Pa/mbar 13 / 0,13 15 / 0,15 16 / 0,16 17 / 0,17
Maximální pracovní přetlak vody kPa/bar 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5
Hmotnost kotle kg 287 345 345 418
Průměr odtahového hrdla mm 128/130 150/152 150/152 150/152
Krytí el. části IP 20 20 20 20
Zapalovací režim
  automatický
Elektrický příkon (pomocný)
– při spuštění – standardní / speciální

– při provozu – minimální / nominální
W
522 / 1042

22 / 42

572 / 1092

22 / 92

572 / 1092

22 / 92

572 / 1092

22 / 92
Elektrický příkon v pohotovostním stavu
W 3,3 3,3 3,3 3,3
Účinnost kotle % 91,6 92,7 91,5 91,8
Třída kotle 5 5 5 5
Kategorie kotle 1
Provozní režim nekondenzující
Kotel na pevná paliva s kogenerační jednotkou ne
Kombinované zařízení i pro ohřev TUV (integrovaný bojler v kotli) ne
Třída energetické účinnosti A+ A+ A+ A+
Teplota spalin při jmenovitém výkonu (pelety) °C 117 118 142 145
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu (pelety) kg/s 0,008 0,011 0,015 0,018
Předepsané palivo (preferované) kvalitní dřevěné pelety o průměru 6 – 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1
Průměrná spotřeba paliva – pelet při jmenovitém výkonu kg 2,3 3,6 4,5 5,4
Objem vody v kotli l 50 76 76 85
Hydraulická ztráta kotle mbar 0,19 0,20 0,20 0,22
Minimální objem vyrovnávací nádrže l 300 500 500 500
Připojovací napětí V/Hz 230/50
EKODESIGN   ano ano ano ano
Dotované kotle v ČR   ano / SVT23633 ano / SVT21856 ano / SVT21857 ano / SVT23021

Předepsaná minimální teplota vratné vody v provozu je 65 °C.
Předepsaná provozní teplota kotle je 80 – 90 °C.

 

Hořák

Hořák na pelety ATMOS A25

pro kotle D10PX, D15PX, D20PX a D25PX

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazení aktuálního stavu hořáku a k nastavení jeho funkcí

Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X, která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulace.
Hořák v provedení pro kotle DxxPX obsahuje navíc rozšiřovací modul AC07X-C – (R5, R6) pro ovládání pneumatického čištění hořáku nebo jiné možné aplikace.

Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.

Základní funkce hořáku:
Rezervní výstupy R a R2 pro ovládání odtahového ventilátoru kotle a čerpadla v kotlovém okruhu (zapojeno z výroby)
Možnost využití dvou rezervních výstupů R5 a R6 pro různé aplikace
Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
TK – čidlo teploty kotle (zapojeno z výroby)
TSV – čidlo tepoty spalin (zapojeno z výroby)
TS – čidlo spodní teploty na nádrži
TV – čidlo vrchní teploty na nádrži

 • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu (R) (zapojeno z výroby) (mimo D10PX)
 • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu (R2) (zapojeno z výroby)
 • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži

Dávkování paliva: pro kotle DxxPX je určen speciální dopravník DRA25 zabudovaný přímo v kotli. Tento dopravník je řízen z elektronické regulace hořáku a dávkuje palivo ze zásobníku do hořáku.