Logo

První Generátor s automatickým zapalováním

Představujeme první Generátor DC40GS (40kW) vybavený automatickým zapalováním dřeva a ekvitermní regulací ATMOS ACD 04, která řídí nejen provoz automatického zapálení paliva, ale i provoz kotle a celého topného systému.

Jedná se o nejvýkonnější kotel s touto výbavou v nabídce firmy ATMOS. 

Automatické zapalování dřeva slouží k plánovanému zátopu kotle, např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu.
Zapálení paliva je velmi rychlé (cca 5 minut) a umožňuje přijet obsluze kotle „do tepla“.
Zapálení paliva lze nastavit a naplánovat na regulaci ACD 04 podle času (týdenní program), podle požadavku topného systému nebo podle teploty v akumulační nádrži.
 
Mezi vrchními a spodními dvířky je zabudováno zařízení pro automatické zapalování dřeva (komůrka se žhavící spirálou). Pro zapalování se používají kvalitní dřevěné pelety, kterými se naplní zapalovací komůrka. Množství pelet odpovídá velikosti lopatky, která je součástí dodávky kotle.
Samotné zapálení pelet v nastavený okamžik probíhá pomocí elektrické žhavící spirály (500 W).
Více