Logo

Pierwszy kocioł Generator z automatycznym zapłonem

Przedstawiamy pierwszy Generator DC40GS (40kW) wyposażony w automatyczny rozpał drewna i regulację ekwitermiczną ATMOS ACD 04, która steruje nie tylko pracą automatycznego rozpalania paliwa, ale także pracą kotła i całego układu grzewczego.

Jest to najmocniejszy kocioł z tym wyposażeniem w ofercie ATMOS.

Automatyczny rozpalacz drewna służy do planowanego rozpalenia kotła, np. przed powrotem do domu po południu lub przed przybyciem do domku.
Zapłon paliwa następuje bardzo szybko (ok. 5 minut) i pozwala operatorowi na dotarcie „w ogień”.
Zapłon paliwa można ustawić i zaplanować na sterowniku ACD 04 według czasu (program tygodniowy), według zapotrzebowania instalacji grzewczej lub według temperatury w zasobniku.

Pomiędzy drzwiami górnymi i dolnymi zabudowane jest urządzenie do automatycznego rozpalania drewna (komora ze spiralą grzewczą). Do rozpałki stosuje się wysokiej jakości pellet drzewny, który służy do wypełnienia komory rozpałkowej. Ilość peletu odpowiada wielkości łyżki znajdującej się w zestawie z kotłem.
Pelety rozpalane są w zadanym momencie za pomocą elektrycznej spirali grzewczej (500 W).

Więcej