Logo
 • Automatické zapalování dřeva
 • Technické informace
 • Ke stažení

DC50GD

Zplynovací kotel na dřevo

 • Výkon kotle 49 kW

 • Účinnost kotle 92 %

 • Emisní třída 5 (Ekodesign)

 • Dotovaný kotel (SVT20008)

 • Délka polen 530 mm

Najděte si k instalaci kotle technika ve vašem okolí

Najít technika
Dotovany kotel

Kotle DCxxGD splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

Zjistit více

Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Velký zásobník paliva – dlouhá doba hoření – až 12 hodin, dle typu kotle
 • Trubkový výměník – vyšší účinnost kotle
 • Vysoká účinnost nad 90 % – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Keramický přikládací prostor – předsoušení paliva
 • Keramický spalovací prostor
 • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký prostor pro popel (u dřeva vybíráme cca 1x týdně)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Možnost volby dvířek P / L (pravá/levá)
 • Vysoká kvalita

Instalace

Při instalaci doporučujeme použít originální hotová Zapojení ATMOS. Všeobecně musí být za kotlem ATMOS vytvořen tzv. kotlový okruh obsahující LADDOMAT 22 nebo termoregulační ventil (trojcestný ventil ovládaný servopohonem v případě použití elektronické regulace ACD 03/04) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplotu kotle udržujeme v rozsahu 80 – 90 °C a na mísícím trojcestném ventilu si nastavíme teplotu vody do radiátorů nebo podlahového topení podle potřeby (např. 30 – 80 °C).
Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalaci kotle s akumulačními nádržemi, které sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

MODELY KOTLŮ DCxxGD JSOU URČENY POUZE PRO ZAPOJENÍ S AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI O DOSTATEČNÉM OBJEMU A TO MINIMÁLNĚ 55 L NA 1 INSTALOVANOU kW VÝKONU KOTLE.

Regulace kotlů

Elektromechanická regulace – regulaci výkonu kotle provádíme vzduchovou regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 – 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Regulátor tahu kromě regulace výkonu pomáhá chránit kotel proti přetopení. Jeho výhodou je rychlý zátop a nájezd na požadovaný výkon, kdy je vzduchová klapka plně otevřená. Kotle jsou na přístrojovém panelu vybaveny regulačním termostatem, který ovládá odtahový ventilátor dle nastavené výstupní teploty vody (80 – 85 °C) a spalinovým termostatem, který slouží k odstavení kotle a vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. V případě zapojení kotle s akumulačními nádržemi spalinový termostat ovládá také chod čerpadla v kotlovém okruhu.

Výhodou regulace a konstrukce kotlů ATMOS  je i to, že kotle pracují při dobrém tahu komína do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru (u kotlů DCxxGD nedoporučujeme provoz s vypnutým odtahovým ventilátorem).

 

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle.

Ekvitermní regulace ACD 03

Každý kotel je možné dovybavit moderní dotykovou elektronickou regulací ATMOS ACD 03  pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

Ekvitermní regulace ACD 04

Kotle DC18GD, DC25GD a DC30GD lze z výroby objednat s vestavěným dotykovým ovládáním ATMOS ACD 04 pouze v kombinaci s Automatickým zapalováním dřeva (AIW). Kotle jsou již vybaveny všemi potřebnými čidly pro zapojení kotle a topného systému, včetně čidla teploty spalin (AGF). Tato jednotka je navržena pro komfortní ovládání teplovodního systému vytápěného objektu. Regulátor obsahuje funkce pro přímé ovládání kotle, kotlového okruhu, tří topných okruhů, teplé užitkové vody, soláru atd.

 

Automatické zapalování dřeva

Automatické zapalování dřeva slouží k plánovanému zátopu kotle, např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu. Zapálení paliva je velmi rychlé (cca 5 minut) a umožňuje přijet obsluze kotle „do tepla“. Zapálení paliva lze nastavit a naplánovat na regulaci ATMOS ACD 04 podle času (týdenní program), podle požadavku topného systému nebo podle teploty v akumulační nádrži. Automatické zapalování dřeva je určeno pro kotle DC18GD, DC25GD a DC30GD.

Mezi vrchními a spodními dvířky je zabudováno zařízení pro automatické zapalování dřeva (komůrka se žhavící spirálou). Pro zapalování se používají kvalitní dřevěné pelety, kterými se naplní zapalovací komůrka. Množství pelet odpovídá velikosti lopatky, která je součástí dodávky kotle.
Samotné zapálení pelet v nastavený okamžik probíhá pomocí elektrické žhavící spirály (500 W).

 

 

Legenda k nákresu kotle s automatickým zapalováním dřeva Nákres zapalovacího zařízení
1. Těleso kotle 19. Přívodní vzduchový kanál 1.  Deska žhavící spirály
2. Dvířka přikládací (vrchní) 20. Vypínač s kontrolkou 2.  Žhavící spirála
3. Dvířka popelníková – spalovacího prostoru (spodní) 22. Regulátor tahu – Honeywell FR 124 3.  Vyjímatelná zapalovací komůrka
4. Ventilátor – odtahový (S) 23. Chladící smyčka proti přetopení 4.  Šroubovací víčko (při provozu vždy dotaženo)
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 24. Regulace ATMOS ACD 04 5.  Vyjímatelná zaslepovací komůrka
6. Ovládací panel 25. Výplň dvířek – Sibral
malý – silný pro vrchní dvířka
malý – slabý pro spodní dvířka
6.  Plnící lopatka na pelety
7. Bezpečnostní termostat 26. Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
8. Regulační klapka 30. Kondenzátor odtahového ventilátoru – 1μF
9. Žáruvzdorná tvarovka – bok topeniště 33. Trubkový výměník (trubkovnice)
10. Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor 35. Jímka pro termostaty (čidla)
11. Těsnění – trysky – 12 x 12 (14 x 14) 36. Zajišťovací šroub
12. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc  37. Zapalovací zařízení
13. Zatápěcí záklopka
14. Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo kulového prostoru K hrdlo kouřovodu
15. Čistící víko L výstup vody z kotle
16. Clona rámečku M vstup vody do kotle
17. Táhlo zatápěcí záklopky N nátrubek pro napouštěcí kohout
18. Pojistka T6,3A/1500 – typ H P nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20)

Technické informace

Legenda k nákresu kotle
1. Těleso kotle 18. Teploměr
2. Dvířka přikládací (vrchní) 19. Přívodní vzduchový kanál
3. Dvířka popelníková – spalovacího prostoru (spodní) 20. Vypínač s kontrolkou
4. Ventilátor – odtahový (S) 22. Regulátor tahu – Honeywell FR 124
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 23. Chladící smyčka proti přetopení
6. Ovládací panel 24. Regulační termostat ventilátoru (kotlový)
7. Bezpečnostní termostat 25. Výplň dvířek – Sibral
8. Regulační klapka 26. Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
9. Žáruvzdorná tvarovka – bok topeniště 27. Spalinový termostat
10. Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor 30. Kondenzátor ventilátoru
11. Těsnění – trysky – 12 x 12 (14 x 14) 33. Trubkový výměník (trubkovnice)
12. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc  
13. Zatápěcí záklopka K hrdlo kouřovodu
14. Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo kulového prostoru L výstup vody z kotle
15. Čistící víko M vstup vody do kotle
16. Clona rámečku N nátrubek pro napouštěcí kohout
17. Táhlo roztápěcí záklopky P nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku

 

Rozměry kotlů (mm) Typ kotle
DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
A 1281 1281 1281 1435 1435
B 820 1020 1020 1120 1120
C 680 680 680 680 680
D 945 945 945 1095 1095
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 87 87 87 82 78
G 185 185 185 185 185
H 1008 1008 1008 1152 1152
CH 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″ 2″

 

Technické údaje  Typ kotle
DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
Tepelný výkon kotle kW
19 25 29,8 40 49
Tepelný příkon kotle kW 20,8 27,0 32,6 44,2 53,3
Výhřevná plocha m2 2,5 3,1 3,1 3,8 4,1
Objem palivové šachty dm3 (l)
80 120 125 160 160
Rozměr plnícího otvoru mm 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Předepsaný tah komína Pa/mbar
16/0,16 18/0,18 20/0,20 22/0,22 24/0,24
Max. prac. přetlak vody kPa/bar 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5
Hmotnost kotle kg
376 469 466 548 565
Průměr odtahového hrdla mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Krytí el. části IP 20 20 20 20 20
Elektrický příkon (pomocný) W 50 50 50 50 50
Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 0 0 0 0 0
Zapalovací režim   manuální
Účinnost %
91,5 92,5 91,3 90,5 92,0
Třída kotle dle ČSN EN 303-5   5 5 5 5 5
Kategorie kotle   1
Provozní režim   nekondenzující
Kotel na pevná paliva s kogenerační jednotkou    ne 
Kombinované zařízení i pro ohřev TUV (integrovaný bojler v kotli)   ne
Třída energetické účinnosti   A+ A+ A+ A+ A+
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 137,5 127 147,9 175 183
Hmotn. průtok spalin při jmenovitém výkonu
kg/s 0,014 0,017 0,017 0,021 0,025
Předepsané palivo (preferované)   suché dřevo (kulatina) o výhřevnosti 15 – 17 MJ.kg-1 o obsahu vody 12 – 20 %, průměru 80 – 150 mm
Průměrná spotřeba paliva kg.h-1 5,1 6,1 7,7 10 13
Předepsaná délka dřeva mm
330 530 530 530 530
Doba hoření při jmenovitém výkonu
hod. 2 2 2 2 2
Objem vody v kotli l
73 105 105 112 128
Hydraulická ztráta kotle mbar  0,22 0,22 0,22 0,23 0,24
Minimální objem akumulační nádrže*
l 1045 1375 1639 2200 2695
Provozní teplota kotle °C 75 – 95
Připojovací napětí
V/Hz 230/50
EKODESIGN ano ano ano ano ano
Dotované kotle v ČR ano / SVT20004 ano / SVT20005 ano / SVT20006 ano / SVT20007 ano / SVT20008
*Modely kotlů řady DOKOGEN jsou určeny pouze pro zapojení s AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI o minimálním objemu 55 l na 1 instalovanou kW výkonu kotle.