Logo

Novinky v REVIZÍCH – KONTROLÁCH kotlů podle zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. měl být do konce roku 2016 každý teplovodní kotel zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem.

Došlo ke schválení Novely zákona 201/2012 o ochraně ovzduší.
Tou nejdůležitější změnou je to, že od 1.9.2018 došlo k posunutí termínu kontroly spalovacího zdroje ze 2 na 3 roky.
Tedy každá další kontrola musí být provedena nejpozději do 36 měsíců od poslední kontroly.

Novela zákona také zavádí elektronickou databázi způsobilých osob, které smějí provádět kontroly spalovacích zdrojů a s tím spojení povinnosti. Jedná se však o povinnosti a programy, které budou spuštěny  během následujících měsíců. Jakmile začnou platit a budou plně funkční, budete o všem informováni.

Dále však platí to, že seznam těchto osob naleznete také v našem vyhledávacím programu pod tlačítkem SERVISNÍ TECHNICI A TOPENÁŘI na horní liště našich webových stránek ATMOS (vyberte „Odborná způsobilost“ – Kontrola kotlů podle zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb).