Logo
 • Dane techniczne
 • Do pobrania

C18S

Kocioł zgazowujący węgiel brunatny / drewno (nagrzewania)

 • Moc kotła 20 kW

 • Wydajność kotła 88,9 %

 • Klasa emisji 5 (Ecodesign)

 • Pojemność zasypu paliwa 60 l

 • Długość polan 330 mm

Zalety kotłów gazujących na węgiel ATMOS

 • Możliwość spalania wysokiej jakości węgla brunatnego i drewna jako paliwa zastępczego
 • Duży zasobniki na opał – dług czas spalania
 • Wysoka sprawność od 85,4 do 90,4 % w zależności od typu – powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie nagrzewane do wysokiej temperatury
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Wentylator wyciągowy – bezpyłowe odpopielanie, kotłownia bezdymna
 • Pętla chłodząca przeciwko przegrzaniu – bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po spaleniu opału – termostat spalinowy
 • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna usuwa się raz w tygodniu a węgla raz dziennie)
 • Łatwiejsze czyszczenie – (kocioł z wymiennika rurowego – C25ST, C32ST, C50S)
 • Mały wymiary i niska masa
 • Wybór drzwi lewych / prawych
 • Wysoka jakość

Instalacja 

Wymaganym sposobem zabezpieczenia jest podłączenie kotła w połączeniu z systemem LADDOMAT 22 lub zaworem termoregulacyjnym (zawór trójdrożny sterowany siłownikiem w przypadku zastosowania sterownika elektronicznego ATMOS ACD 03), co pozwala na stworzenie oddzielnego obiegu kotła i obieg grzewczy (pierwotny i wtórny) zapewniający temperaturę powrotu do kotłów co najmniej 65 °C. Temperaturę na wyjściu z kotła utrzymujemy w przedziale 80 – 90°C, a na trójdrogowym zaworze mieszającym ustawiamy temperaturę wody dla grzejników lub ogrzewania podłogowego według potrzeb (np. 30 – 80°C). Wszystkie kotły dostarczane są w wersji podstawowej z pętlą schładzającą przed przegrzaniem.

Zalecamy montaż kotła ze zbiornikami akumulacyjnymi, co zmniejszy zużycie paliwa i zwiększy komfort ogrzewania.

 

 

 

Regulacja kotłów

Regulacja elektromechaniczna – moc kotła jest regulowana poprzez zawór regulacyjny powietrza sterowany regulatorem ciągu typu FR 124, który automatycznie otwiera lub zamyka zawór powietrza w zależności od ustawionej temperatury wody na wylocie (80 – 90 °C). Oprócz regulacji mocy, regulator ciągu pomaga chronić kocioł przed przegrzaniem. Jego zaletą jest szybkie rozpalenie i osiągnięcie wymaganej mocy przy pełnym otwarciu zaworu. Kotły wyposażone są w termostat regulacyjny na panelu sterującym, który steruje wentylatorem wyciągowym w zależności od ustawionej temperatury wody na wylocie (80 – 85 °C) oraz w termostat spalin, który służy do wyłączenia kotła i wyłączenia dopływu spalin po wypaleniu paliwa. W przypadku podłączenia kotła do zbiorników akumulacyjnych termostat spalin steruje także pracą pompy w obiegu kotła.

Zaletą regulacji i konstrukcji kotłów ATMOS jest to, że kotły pracują przy dobrym ciągu kominowym do 70 % mocy znamionowej nawet bez wentylatora.

 

 

Wyposażenie panelu:
Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób.
Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów

Regulacja ekwitermiczna ACD 03

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 03 do sterowania całym systemem grzewczym według temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest w stanie sterować też samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

 

Dane techniczne

Legenda do rysunku kotła
1. Korpus kotła 21. Rurowy wymiennik ciepła (C25ST, C32ST, C50S)
2. Drzwiczki komory załadowczej 22. Regulator ciągu – HONEYWELL FR124
3. Drzwiczki popielnika 23. Żaroodporna kształtka – przednia kostka
4. Wentylatora wyciągowego (S) 24. Termostat regulacyjny wentylatora
5. Żaroodporna kształtka – tylna kostka 25. Wypełnienie drzwiczek – Sibral – cienki
6. Panel sterowania 26. Uszczelka drzwiczek – sznurek 18 x 18
7. Termostat bezpieczeństwa 27. Przegroda paleniska – tylna CxxST
8. Zawór regulacyjny 28. Zwalniacz spalin – Wzdłuż podłużnej przestrzeni (C50S)
9. Ruszt (segment) 30. Termostat spalinowy
10. Żaroodporna kształtka – przestrzeń kulista 31. Kondensator wentylatora wyciągowego – 1μF
11. Rura do rusztu 32. Spirala chłodząca przed przegrzaniem
12. Żaroodporna kształtka – półksiężyc 33. Regulacja powietrza pierwotnego
13. Zawór do rozpalania 34. Regulacja powietrza wtórnego
14. Żaroodporna kształtka – czoło przestrzeni kulistej
15. Wieko do czyszczenia    
16. Dźwignia rusztu K – Króciec czopucha
17. Cięgno zaworu do rozpalania L – Wylot wody z kotła
18. Termometr M – Wlot wody do kotła
19. Przegroda paleniska – przednia N – Nasada do kurka napełniania
20. Wyłącznik P – króciec dla czujnika zaworu sterującego spiralą chłodzącą (modele TS 131, STS 20)

 

 

Wymiary (mm)
  C15S C18S C25ST C32ST C40S C50S
A 1185 1185 1435 1435 1435 1435
B 658 758 758 858 958 1117
C 595 675* 675* 675* 675* 675*
D 874 874 1121 1121 1121 1115
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 65 65 78
G 210 210 210 210 210 210
H 933 933 1177 1177 1177 1177
CH 212 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 212 212
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″ 2″

* szerokość kotła po usuwanie pokrywy bocznej wynosi 555 mm 

 

Dane techniczne Typ kotła
  C15S C18S C25ST C32ST C40S C50S
Moc cieplna kotła kW 16 20 25 32 40 48
Zużycie ciepła kotła kW 17,7 22,5 28,1 36,1 46,8 53,3
Powierzchnia grzewcza m2 1,6 1,8 2,6 3,1 3,2 3,5
Pojemność zasypu paliwa dm3 (l) 45 60 90 110 135 135
Rozm. otworu do napełniania mm 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Wymagany ciąg komina Pa/mbar 16/0,16 20/0,20 23/0,23 25/0,25 28/0,28 28/0,28
Maks. ciśnien. robocze wody kPa/bar 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5
Masa kotła kg 273 295 379 415 434 492
Średnica króćca spalinowego mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Stopień ochrony części elektr. IP 20 20 20 20 20 20
Zużycie energii (pomocnicze) W 50 50 50 50 50 50
Zużycie energii w trybie czuwania W 0 0 0 0 0 0
Tryb zapłonu   ręczny
Sprawność kotła % 90,4 88,9 88,9 88,6 85,4 90,0
Klasa kotła   5 5 5 5 4 5
Kategoria kotła   1
Tryb pracy   bezkondensacyjny
Klasa efektywności energetycznej   B C C C C B
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 141 169 164 181 225 230
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej kg/s 0,010 0,012 0,016 0,018 0,022 0,025
Wymagane paliwo (zalecane) Węgiel brunatny ORZECH o wartości opałowej 17 – 20 MJ.kg-1
Zastępca paliwa (nagrzewania) Suche drewno (kłody) o kaloryczności 15 – 17 MJ.kg-1, zawartość wody min. 12 % – maks. 20 %, średnica 80 – 150 mm
Zalecana długość drewna mm 250 330 330 430 530 530
Czas palenia przy nominalnej wydajności dla węgiel hod. 4 4 4 5 5 4
Czas palenia przy nominalnej wydajności dla drewno hod. 2 2 2 3 3 2
Objętość wody w kotle l 37 45 68 74 77 105
Strata hydrauliczna kotła mbar 0,17 0,18 0,20 0,22 0,22 0,22
Napięcie zasilania V/Hz 230/50
Ekodesign
Prawidłowa minimalna temperatura powrotnej wody podczas pracy wynosi 65 °C.
Prawidłowa temperatura kotła podczas pracy wynosi 80 – 90 °C.