Logo

Elektronická regulace AC32 pro automatické zapalování dřeva

Automatické zapalování dřeva slouží k plánovanému zátopu kotle, např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu. Zapálení paliva je velmi rychlé (cca 5 minut) a umožňuje přijet obsluze kotle „do tepla“. Zapálení paliva lze nastavit a naplánovat na regulaci ATMOS AC32 podle času (48h), podle požadavku topného systému nebo podle teploty v akumulační nádrži. Automatické zapalování dřeva je určeno pro kotle DC32S a DC40SX.

Elektronická regulace ATMOS AC32 umožňuje pomocí otočného kolečka nastavit čas zpoždění nebo teplotu akumulační nádrže, při které dojde k automatickému zapálení dřeva (AIW). Pokud máme již založené palivo v přikládací komoře kotle a nasypané pelety v zapalovací komůrce, můžeme přistoupit k samotnému naplánování zatopení. Zátop můžeme provést okamžitě, po uplynutí určitého času, po vybití akumulační nádrže nebo podle signálu ze vzdáleného zařízení (pokojový termostat, GSM, WiFi atd.).