Logo

Zestaw do instalacji palnika na pelet w górnych drzwiach kotła zgazującego ATMOS

Jest dostarczany jako akcesorium opcjonalne do każdego wyposażonego kotła zgazowującego ATMOS wentylator wyciągowy do 40 kW.

Zestaw palnika ATMOS A25 (stara wersja z jednym modułem AD02)
do numeru seryjnego kotła 327 699

Kod zamówienia: S0532 (prawostronnej) 
                                   S0533 (lewostronnej)

To połączenie jest należycie certyfikowane dla wszystkich kotłów wyposażonych w wentylator wyciągowy do mocy znamionowej 40 kW typu DCxxS, CxxS, DCxxRS, ACxxS, KCxxS (z wyjątkiem modeli DCxxGD, DCxxGS, DCxxGSX, DC50S). Jest dostarczany jako akcesorium opcjonalne do każdego kotła zgazowującego ATMOS wyposażonego w wentylator wyciągowy o mocy do 40 kW.

Kotły zgazowujące ATMOS z modyfikacją na palnik to nowoczesne rozwiązanie, w którym palnik pelletowy ATMOS A25/A45 montujemy w górnych drzwiach standardowego kotła zgazowującego. Stworzymy skrojony na miarę kocioł na pellet z automatycznym zapłonem paliwa.

W skład kompletu wchodzą:

1. drzwi z otworem na palnik – prawe lub lewe (łącznie ze sznurem uszczelniającym 18 x 18 mm)
2. bolec do zawiasu drzwi

3. izolacja górnych drzwi kotła z adaptacją pod palnik na pelet
4. śruba do mocowania izolacji na drzwiach
5. osłona drzwi z otworem na palnik
6. izolacja pod osłonę małych drzwi z otworem
7. śruba do mocowania palnika do drzwi
8. nakrętka plastikowa
9. sznur uszczelniający
10. śruba zabezpieczająca drzwi
11. nakrętka
12. śruba z dużą podkładką dla zamocowania kostki izolacyjnej
13. kostka izolacyjna
14. zaślepki – pokrywa maskująca przy ogrzewaniu drewnem
15. pokrywa otworu palnika
16. nakrętka kapeluszowa
17. metalowa kratka wlotu powietrza
18. kółko uszczelniające z sibralowego papieru pod klapką powietrzną
19. termostat bezpieczeństwa dwuobiegowy BT100
20. instalacja elektryczna – nowa wiązka elektryczna
21. konektor 6-pinowy z przelotką do obudowy kotła
22. konektor 6-pinowy (złącze męskie) z przewodem do podłączenia palnika
23. 6-pinowe złącze zamienne (złącze żeńskie) na kablu do kotłów bez otworu na konektor w okapie – (zamiennik dla poz. 21)
24. klucz imbusowy 10
25. nakrętka blokująca przed samoczynnym otwieraniem drzwi
26. modul AD02

 

Zestaw palnika ATMOS A45 (model AC07X – stara konstrukcja)

Kod zamówienia: S0624 (prawostronnej) 
                                   S0625 (lewostronnej)

1. drzwi z otworem na palnik – prawe lub lewe (łącznie ze sznurem uszczelniającym 18 x 18 mm)
2. bolec do zawiasu drzwi
3. izolacja górnych drzwi kotła z adaptacją pod palnik na pelet
4. śruba do mocowania izolacji na drzwiach
5. osłona drzwi z otworem na palnik
6. izolacja pod osłonę małych drzwi z otworem
7. śruba do mocowania palnika do drzwi
8. nakrętka plastikowa
9. sznur uszczelniający
10. śruba zabezpieczająca drzwi
11. nakrętka
12. kurtyna ze stali nierdzewnej
13. śruba z dużą podkładką dla zamocowania kostki izolacyjnej
14. kostka izolacyjna A45 – do izolowania ślepego – nakładki
15. zaślepka – płytka zaślepiająca wymagana do ogrzewania drewnem o grubości 5 mm
16. nakrętka kołpakowa – do mocowania nakładki
17. metalowa osłona pod klapą

18. papierowe koło uszczelniające sibral pod przepustnicą powietrza
19. termostat bezpieczeństwa dwuobiegowy BT100
20. okablowanie – nowa wiązka elektryczna do całkowitej zmiany okablowania
21. oddzielne złącze żeńskie 6-pinowe z tulejką okapu przeznaczone do kotłów z otworem na złącze w okapie
22. konektor 6-pinowy (złącze męskie) z przewodem do podłączenia palnika
23. 6-pinowe złącze zamienne (złącze żeńskie) na kablu do kotłów bez otworu na konektor w okapie – (zamiennik dla poz. 21)
24. klucz imbusowy 10
25. nakrętka blokująca przed samoczynnym otwieraniem drzwi
26. modul AD02

Cała instalacja elektryczna jest zaplombowana w woreczku wraz z dwuobwodowym termostatem bezpieczeństwa, kółkiem uszczelniającym z papieru sibral pod klapą powietrza, kluczem imbusowym, kołkami, nakrętką do zgrzewania oraz instrukcją montażu.

 

Zestaw palnika ATMOS A25 (model 2017 – obecnie)
od numeru seryjnego 327 700

Kod zamówienia: S1222 (prawostronnej) 
                                   S1223 (lewostronnej)

To połączenie jest należycie certyfikowane dla wszystkich kotłów wyposażonych w wentylator wyciągowy do mocy znamionowej 50 kW typu DCxxS (X), CxxS (T), DCxxRS, ACxxS, KCxxS.
Zestaw nie jest zalecany do kotłów typu ATMOS DCxxGS (X), DCxxGD.

1. małe drzwi z otworem na palnik (prawe lub lewe, drzwi łącznie ze sznurem uszczelniającym 18 x 18 mm)
2. bolec do zawiasu drzwi
3. izolacja górnych drzwi kotła z adaptacją pod palnik na pelet
4. śruba do mocowania izolacji na drzwiach
5. osłona drzwi z otworem na palnik
6. izolacja pod osłonę małych drzwi z otworem
7. śruba do mocowania palnika do drzwi
8. nakrętka plastikowa
9. sznur uszczelniający 16 x 16 mm
10. śruba zabezpieczająca drzwi
11. nakrętka – niska
12. śruba z dużą podkładką dla zamocowania kostki izolacyjnej
13. kostka izolacyjna
14. zaślepki – pokrywa maskująca przy ogrzewaniu drewnem (blacha – grubości 4 mm)
15. pokrywa otworu palnika (grubość 1 mm)
16. nakrętka kapeluszowa
17. metalowa kratka wlotu powietrza
18. kółko uszczelniające z sibralowego papieru pod klapką powietrzną = (uszczelnienie pod silnik wentylatora wyciągowego)
19. termostat bezpieczeństwa dwuobiegowy BT100
20. instalacja elektryczna – nowa wiązka elektryczna – Model 2017
21. konektor 6-pinowy z przelotką do obudowy kotła
22. konektor 6-pinowy (złącze męskie) z przewodem do podłączenia palnika
23. klucz imbusowy 10
24. nakrętka blokująca przed samoczynnym otwieraniem drzwi
25. modul AD03
26. oprawka + bezpiecznik (6,3 A) – T6,3A/1500 – typ H
27. termostat pompy 70 ℃
28. wyłącznik I-O-II
29. naklejka na panel sterowania
30. czujnik temperatury kotła TK (KTF 20 – 3,5 m)
31. przewód ze złączem do zasilania pompy w obiegu kotłowym
32. termostat spalinowy 2 obiegowy

Zestaw zawiera: wiązkę przewodów elektrycznych, termostat bezpieczeństwa, uszczelkę Sibral pod klapkę powietrza, klucz imbusowy, kołki, nakrętki i instrukcję montażu.

 

Zestaw palnika ATMOS A45 (model 2017 – obecnie)
od numeru seryjnego 327 700

Kod zamówienia: S1224 (prawostronnej) 
                                   S1225 (lewostronnej)

To połączenie jest należycie certyfikowane dla wszystkich kotłów wyposażonych w wentylator wyciągowy do mocy znamionowej 50 kW typu DCxxS (X), CxxS (T), DCxxRS, ACxxS, KCxxS.
Zestaw nie jest zalecany do kotłów typu ATMOS DCxxGS (X), DCxxGD.

1. drzwiczki małe z otworem na palnik A45 – prawe lub lewe (obie wersje)
2. bolec do zawiasu drzwi
3. mocne sibral do małych drzwiczek do palnika A45 – (2 szt – półksiężyc)
4. śruba do mocowania izolacji na drzwiach
5. osłona drzwi z otworem na palnik A45 
6. izolacja pod maskownicą małych drzwiczek z otworem na A45 (2 szt – listwa)
7. śruba do mocowania palnika do drzwi
8. nakrętka plastikowa
9. uszczelka sibral pod palnikiem
10. śruba z podkładką do zabezpieczenia drzwi
11. nakrętka – niska
12. kurtyna ze stali nierdzewnej
13. śruba z dużą podkładką do mocowania bloku izolacyjnego
14. blok izolacyjny – do izolacji korka zaślepiającego – nakładka
15. zaślepka – płytka zaślepiająca wymagana do ogrzewania drewnem o grubości 5 mm
16. osłona otworu palnika – grubość 1 mm
17. nakrętka kołpakowa do mocowania nakładki
18. metalowa osłona pod klapą
19. papierowe koło uszczelniające sibral pod przepustnicą powietrza
20. termostat bezpieczeństwa dwuobiegowy BT100
21. instalacja elektryczna – nowa wiązka elektryczna
22. oddzielne złącze żeńskie 6-pinowe z tulejką okapu przeznaczone do kotłów z otworem na złącze w okapie
23. konektor 6-pinowy (złącze męskie) z przewodem do podłączenia palnika
24. klucz imbusowy 10
25. nakrętka blokująca przed samoczynnym otwieraniem drzwi
26. modul AD03 
27. oprawka + bezpiecznik (6,3A) – T6,3A/1500 – typ H 
28. termostat do pompy TČ70 ° C (nakrętka)
29. wyłącznik I-O-II
30. samolpeka přístrojové desky
31. czujnik temperatury kotła TK (KTF 20 – 3,5 m) 
32. przewód ze złączem do zasilania pompy w obiegu kotłowym
33. termostat spalinowy 2 obiegowy

Cała instalacja elektryczna jest zaplombowana w woreczku wraz z dwuobwodowym termostatem bezpieczeństwa i spalin, kółkiem uszczelniającym z papieru sibral pod klapą powietrza, kluczem imbusowym, kołkami, nakrętką do zgrzewania oraz instrukcją montażu.

Do pobrania

Sada pro zabudování hořáku A25 do vrchních dvířek zplynovacího kotle ATMOS – model AC07X – staré provedení

         

Sada pro zabudování hořáku A45 do vrchních dvířek zplynovacího kotle ATMOS – model AC07X – staré provedení

         

Sada pro zabudování hořáku A25 do vrchních dvířek zplynovacího kotle ATMOS – model od 2017

         

Sada pro zabudování hořáku A45 do vrchních dvířek zplynovacího kotle ATMOS – model od 2017