Logo
Zadzwoń do nas +420 326 701 404
 • Automatyczny zapłon drewna
 • Dane techniczne
 • Do pobrania

DC25GD

Kocioł zgazowujący na drewno

 • Moc kotła 25 kW

 • Wydajność kotła 92,5 %

 • Klasa emisji 5 (Ecodesign)

 • Długość polan 530 mm

Zalety kotłów gazyfikujących drewno ATMOS

 • Możliwość spalania dużych kawałków drewna
 • Duży zbiornik paliwa – długi czas spalania
 • Wymiennik rurowy
 • Wysoka wydajność ponad 90 % – powietrze pierwotne i wtórne jest podgrzewane do wysokiej temperatury
 • Spalanie ekologiczne – kocioł wg ČSN EN 303-5 5. klasyEKODESIGN 2015/1189
 • Wentylator wyciągowy – usuwanie popiołu bez pyłu, kotłownia bez dymu
 • Pętla chłodzenia przeciw przegrzaniu – brak ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po wypaleniu paliwa – termostat spalinowy
 • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna opróżniamy raz na tydzień)
 • Niewielkie rozmiary i niska masa
 • Wybór drzwi lewych / prawych
 • Wysoka jakość

Instalacja

Kotły ATMOS powinny być połączone z LADDOMATEM 22 lub z zaworem termoregulacyjnym (trójdrogowym zaworem sterowanym przez siłownik) w celu uzyskania minimalnej temperatury wody wracającej do kotła na poziomie 65°C. Temperatura wyjściowa kotła musi być stale utrzymywana w zakresie 80 – 90 °C.
Wszystkie kotły są dostarczane w wersji podstawowej z pętlą chłodzenia przeciw przegrzaniu.  Zalecamy zainstalować kocioł wraz ze zbiornikami akumulacyjnymi, które obniżą zużycie paliwa i zwiększą komfort ogrzewania.
MODELE KOTŁÓW DCxxGD SĄ PRZEZNACZONE JEDYNIE DO PODŁĄCZENIA WRAZ ZE ZBIORNIKAMI AKUMULACYJNYMI O WYSTARCZAJĄCEH POJEMNOŚCI MINIMALANEJ WYNOSZĄCEJ 55 LITRÓW NA 1 ZAINSTALOWANY kW MOCY KOTŁA.

Regulacja kotłów

Elektromechaniczna – regulację mocy zapewnia klapka regulacji powietrza sterowana za pomocą regulatora ciągu, typ FR 124, który według ustawionej wyjściowej temperatury wody (80 – 90 °C) automatycznie otwiera lub przymyka klapkę powietrza. Należy poświęcić dużą uwagę ustawieniu regulatora mocy, ponieważ regulator oprócz regulacji mocy, pełni również funkcję zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem. Kocioł posiada również termostat regulacyjny umieszczony na panelu kotła, sterujący wentylatorem wyciągowym według ustawionej temperatury wyjściowej (80 – 85 °C). Na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona o 5 °C niższa temperatura niż na regulatorze ciągu FR 124.

Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, służącym do wyłączania wentylatora wyciągowego po spaleniu paliwa.Kotły pracują z obniżoną mocą na 70 % mocy znamionowej również bez wentylatora (w przypadku kotłów DCxxGD nie zalecamy eksploatacji z wyłączonym wentylatorem wyciągowym).

Panel sterowania kotła z regulacją standardową

 

Wyposażenie panelu:
Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób.
Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów.

Regulacja ekwitermiczna ACD 03

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 03 do sterowania całym systemem grzewczym według temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest w stanie sterować też samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

Panel sterowania kotła z regulacją ekwitermiczną ATMOS ACD 03

Regulacja ekwitermiczna ACD 04

Kotły DC18GD, DC25GD i DC30GDmożna zamówić z fabryki z wbudowanym sterowaniem dotykowym ATMOS ACD 04 tylko w połączeniu z Automatycznym zapłonem drewna (AIW). Kotły są fabrycznie wyposażone we wszystkie niezbędne czujniki. Urządzenie to jest przeznaczone do wygodnego sterowania systemem ciepłej wody ogrzewanego budynku. Sterownik zawiera funkcje do bezpośredniego sterowania kotłem, obiegiem kotła, trzema obiegami grzewczymi, c.w.u., solarnym itp.

Panel sterowania kotła z regulacją ekwitermiczną ATMOS ACD 04

Automatyczny zapłon drewna

Automatyczne rozpalanie drewna służy do planowego rozpalenia kotła, np. przed przyjazdem do domu w godzinach popołudniowych lub przed przyjazdem do domku. Rozpalanie paliwa jest bardzo szybkie (ok. 5 minut) i pozwala na „ogrzanie” operatora kotła. Rozpalanie paliwa można ustawić i zaplanować dla sterowania ATMOS ACD 04 według czasu (program tygodniowy), według wymagań systemu grzewczego lub według temperatury w zasobniku.

Pomiędzy górnymi a dolnymi drzwiami wbudowane jest urządzenie do automatycznego rozpalania drewna (komora ze świecącą spiralą). Do rozpalania używa się wysokiej jakości pelletu drzewnego, który wypełnia komorę rozpalania. Ilość pelletu odpowiada wielkości łopatki, która jest częścią dostawy kotła.
Same pelety zapalają się w określonym momencie za pomocą elektrycznej cewki żarowej (500 W).

Legenda do rysunku kotła z automatycznym zapłonem drewna Rysunek urządzenia zapłonowego
1. Korpus kotła 19. Doprowadzający kanał powietrza 1.  Płytka cewki zapłonowej
2. Drzwiczki wrzutowe (górne) 20. Wyłącznik z kontrolką 2.  Cewka zapłonowa
3. Drzwiczki popielnika (dolne) 22. Regulator ciągu – Honeywell FR 124 3.  Wyjmowana komora spalania
4. Wentylatora wyciągowego (S) 23. Spirala chłodząca przed przegrzaniem 4.  Zakrętka (zawsze dokręcana podczas pracy)
5. Żaroodporna kształtka – dysza 24. Regulacja ATMOS ACD 04 5.  Zdejmowana komora zaślepiająca
6. Panel sterowania 25. Wypełnienie drzwiczek – Sibral
mały – mocny do górnych drzwi
mały – słaby dla dolnych drzwi
6.  Łyżka do napełniania peletu
7. Termostat bezpieczeństwa 26. Uszczelka drzwiczek – sznurek 18 x 18
8. Zawór regulacyjny 30. Kondensator wentylatora wyciągowego – 1 μF
9. Żaroodporna kształtka – bok paleniska 33. Wymiennik rurowy (dna sitowego)
10. Żaroodporna kształtka – przestrzeń kulista 35. Otwór termostatu (czujniki)
11. Uszczelnienie – dyszy – 12 x 12 (14 x 14) 36. Śruba blokująca
12. Żaroodporna kształtka – półksiężyc  37. Urządzenie zapłonowe
13. Zawór do rozpalania
14. Żaroodporna kształtka – tylna część kształtki komorowej K Króciec czopucha
15. Wieko do czyszczenia L Wylot wody z kotła
16. Osłona ramki M Wlot wody do kotła
17. Cięgno zaworu do rozpalania N Nasada do kurka napełniania
18. Bezpiecznik T6,3A/1500 – typ H P króciec dla czujnika zaworu sterującego spiralą chłodzącą (modele TS 131, STS 20)

Dane techniczne

Legenda do rysunku kotła
1. Korpus kotła 18. Termometr
2. Drzwiczki wrzutowe (górne) 19. Doprowadzający kanał powietrza
3. Drzwiczki popielnika (dolne) 20. Wyłącznik z kontrolką
4. Wentylatora wyciągowego (S) 22. Regulator ciągu – Honeywell FR 124
5. Żaroodporna kształtka – dysza 23. Spirala chłodząca przed przegrzaniem
6. Panel sterowania 24. Termostat regulacyjny (kotłowy)
7. Termostat bezpieczeństwa 25. Wypełnienie drzwiczek – Sibral
8. Zawór regulacyjny 26. Uszczelka drzwiczek – sznurek 18 x 18
9. Żaroodporna kształtka – bok paleniska 27. Termostat spalinowy
10. Żaroodporna kształtka – przestrzeń kulista 30. Skraplacz wentylatora wyciągowego
11. Uszczelnienie – dyszy – 12 x 12 (14 x 14) 33. Wymiennik rurowy (dna sitowego)
12. Żaroodporna kształtka – półksiężyc  
13. Zawór do rozpalania K Króciec czopucha
14. Żaroodporna kształtka – tylna część kształtki komorowej L Wylot wody z kotła
15. Wieko do czyszczenia M Wlot wody do kotła
16. Osłona ramki N Nasada do kurka napełniania
17. Cięgno zaworu do rozpalania P króciec dla czujnika zaworu sterującego spiralą chłodzącą (modele TS 131, STS 20)

 

Wymiary (mm) Typ kotła
DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
A 1281 1281 1281 1435 1435
B 820 1020 1020 1120 1120
C 680 680 680 680 680
D 945 945 945 1095 1095
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 87 87 87 82 78
G 185 185 185 185 185
H 1008 1008 1008 1152 1152
CH 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″ 2″

 

Dane techniczne Typ kotła
DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
Moc cieplna kotła kW
19 25 29,8 40 49
Zużycie ciepła kotła kW 20,8  27,0  32,6  44,2  53,3 
Powierzchnia grzewcza m2 2,5 3,1 3,1 3,8 4,1
Pojemność zasypu paliwa dm3 (l)
80 120 120 160 160
Rozmiar otworu do napełniania mm 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260 450 x 260
Wymagany ciąg komina Pa/mbar
16/0,16 18/0,18 20/0,20 22/0,22 24/0,24
Maks. ciśnienie robocze wody kPa/bar 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5 250/2,5
Masa kotła kg
376 469 466 548 565
Średnica króćca spalinowego mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Stopień ochrony części elektrycznej IP 20 20 20 20 20
Zużycie energii (pomocnicze) W 50 50 50 50 50
Zużycie energii w trybie czuwania W  0
Tryb zapłonu   ręczny
Sprawność kotła %
91,5 92,5 91,3 90,6 92,0
Klasa kotła   5 5 5 5 5
Kategoria kotła   1
Tryb pracy   bezkondensacyjny
Klasa energetyczna   A+ A+ A+ A+ A+
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 137,5 126,8 147,9 175,4 182,5
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej kg/s 0,014 0,017 0,017 0,021 0,025
Wymagane paliwo (zalecane) suche drewno (kłody) o kaloryczności 15 – 17 MJ.kg-1, zawartość wody min. 12 % – maks. 20 %, średnica 80 – 150 mm
Przeciętne zużycie paliwa – peletów przy mocy znamionowej kg.h-1 5,1 6,1 7,7 10 13
Maks. długość polan mm
330 530 530 530 530
Czas palenia przy nominalnej wydajności  hod. 2 2 2 2 2
Objętość wody w kotle l
73 105 105 112 128
Strata hydrauliczna kotła mbar  0,22 0,22 0,22 0,23 0,24
Minimalna zawartość zbiornika wyrównującego* l 1045 1375 1639 2200 2695
Temperatura robocza kotła °C 75 – 95
Napięcie zasilania V/Hz 230/50
EKODESIGN
* Modele kotłów serii DOKOGEN przeznaczone są wyłącznie do podłączenia ZBIORNIKÓW AKUMULACYJNYCH o minimalnej pojemności 55 l na 1 kW zainstalowanej mocy kotła.