Logo
Contactez-nous +420 326 701 404

Nový vícepalivový Kombi kotel na hnědé uhlí a pelety C25SP

Výroba ukončena

 

Novinkou v produkci firmy ATMOS je speciální kombinovaný kotel C25SP pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop) na principu

 generátorového zplynování a automatického spalování pelet. Kotel umožňuje střídání paliv, topení uhlím (dřevem) a peletami.
Kotel umožňuje automatický start hořáku na pelety po dohoření uhlí.

Konstrukce kotle
Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování hnědého uhlí, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně (CxxS(T)). Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena hořákem na pelety ATMOS A25 a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem.

Výkon kotle na uhlí 25 kW
Výkon kotle na pelety 4,5 – 18 kW

Kotel splňuje 5. emisní třídu a je zařazen mezi kotle pro Kotlíkové dotace.