Logo
Chiamaci +420 326 701 404

Akumulační nádrže

Nejlepší zapojení pro kotle na tuhá paliva, zvyšuje životnost kotle a snižuje spotřebu paliva. Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 l až 1000 l

Akumulace

Instalace kotle s akumulačními nádržemi přináší tyto výhody:

 • nižší spotřeba paliva (o 20 až 30 %), kotel pracuje na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti
 • vysoká životnost kotle a komínu – minimální tvorba dehtů a kyselin
 • možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění – akumulační elektřina
 • určeno pro kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním
 • pohodlné topení a ideální vyhoření paliva
 • zaručeně ekologičtější vytápění
 • záruku na těleso kotle 3 roky

Zapojení s akumulátory doporučujeme jako hlavní zapojení.
Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 – 1000 l. Instalace otopného systému musí být provedena odbornou firmou dle ČSN 060830. Pokud zvolíte velký objem akumulační nádrže, musíte také zvolit odpovídající výkon kotle, aby byl schopen tyto nádrže nabít za rozumnou dobu. Pro správný výpočet objemu akumulační nádrže platí, že 1 kW výkonu kotle = 55 l objemu nádrže.

Provoz systému s akumulačními nádržemi
Po zatopení kotle nabijeme při provozu na maximální výkon (na 2 až 4 naložení) daný objem akumulačních nádrží na požadovanou teplotu vody 90 – 100 °C. Kotel poté necháme dohořet. Dále už jen odebíráme teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období (při dodržení minimálních objemů akumulátorů viz tabulka) to může činit 1 – 3 dny. Nelze-li použít akumulaci, doporučujeme alespoň jednu nádrž o objemu 500 – 1000 l pro vyrovnávání náběhů a doběhů kotle.

Izolace nádrží
Akumulační nádrže jsou běžně dodávány bez izolace. Vhodným řešením je společné zaizolování daného počtu nádrží o požadovaném objemu minerální vlnou do skeletu ze sádrokartonu, případně dodatečné vyplnění sypkou izolací. Doporučená tloušťka izolace, při použití minerální vlny je 120 mm. Další variantou je zakoupení již zaizolovaných nádrží minerální vlnou (100 mm) v koženkovém pouzdru, které naše firma také dodává.

Ohřev TUV
Pro ohřev teplé užitkové vody můžeme použít kombinovaný bojler, nebo akumulační nádrž s měděným průtokovým ohřívačem.

Parametry nádrží

 

Rozměry nádrží typ DH – nové
Typ nádrže Rozměr (mm) Průměr (mm)
H A B C D E F ∅ D 1 2 3 4 5 6 7
AN 750 1750 140 95 110 130 90 366 790 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1“
AN 800 1910 175 175 110 130 90 374 790 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1“
 AN 1000 2210 140 95 110 130 90 366 790 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1“
Rozměry nádrží typ DZ
AN 500 1970 127 131 110 130 90 326 600 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1/2″
AN 600 1611 169 131 110 130 90 341 750 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1/2″
AN 750 2010 154 131 110 130 90 329 750 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1/2″
AN 800 1910 175 101 110 130 90 374 790 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1“
AN 1000 2065 175 108 110 130 90 342 850 5/4″ 5/4″ 1/2″ 1/2″ M48x2 5/4″ 1/2″

 

Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV

– s izolací 100 mm / bez izolace – typ DZ nebo DH

 • 500 l
  • bojler o objemu 200 l – typ DZ
 • 750 l
  • bojler o objemu 200 l – typ DZ
 • 800 l
  • bojler o objemu 200 l – typ DH
 • 1000 l
  • bojler o objemu 200 l – typ DZ

Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem 140 l pro ohřev TUV + solár

– s izolací 100 mm / bez izolace – typ DZ nebo DH

 • 500 l výhřevná plocha solár – 1,7 m2 – typ DZ
 • 750 l výhřevná plocha solár – 2,3 m2 – typ DZ
 • 800 l výhřevná plocha solár – 2,3 m2 – typ DH
 • 1000 l výhřevná plocha solár – 3,3 m2 – typ DZ

 

Elektrické topné těleso s termostatem do akumulační nádrže

TJ-M48x2 – 4,5 kW 
TJ-M48x2 – 6 kW

 

 

Příklad zapojení akumulačních nádrží

 

Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulačními nádržemi
Typ a výkon kotle část A část B
  v mědi v oceli v mědi v oceli
DC18S, C18S, DC20GS 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
DC22S, DC25S, DC25GS, C20S, DC22SX 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
DC32S, DC32GS, C30S, DC30SX 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
DC40GS, C40S, DC40SE, DC40SX 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
DC50S, DC50SE 42 x 1,5 40 (6/4″) 35 x 1,5 32 (5/4″)
DC70S, DC75SE, DC100 54 x 2 50 (2″) 42 x 1,5 40 (6/4″)

 

Minimální objem akumulátoru
Výkon / kW 15 – 20 20 – 30 30 – 35 35 – 40 40 – 50 50 – 70 70 – 100 150
Objem / l 1000 – 1500 1500 – 2000 2000 – 2500 2500 – 3000 3000 – 4000 4000 – 5000 5000 – 6000 8000 – 9000