Logo

DC105S – technické parametry DE

Legenda k nákresu kotlů
1. Těleso kotle 26. Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
2. Dvířka přikládací (plnící) 27. Čistící víko – horní
3. Dvířka popelníková 28. Spalinový termostat
4. Ventilátor (J22RR552) – 2x 29. Termostat na čerpadlo – 70 °C
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 30. Termostat na čerpadlo – bezpečnostní – 95 °C
6. Ovládací panel 31. Chladící smyčka proti přetopení
7. Bezpečnostní termostat 32. Kondenzátor – 2x
9. Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor – vrchní část 33. Brzdič spalin v kouřovodu – 2x
10. Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor – spodní část 34. Servopohon Belimo
11. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc 35. Brzdič spalin – do trubkovnice – 4x
12. Clona primárního vzduchu – 2x 36. Regulace sekundárního vzduchu
13. Zatápěcí záklopka
14. Clona rámečku
15. Víko trubkovnice
17. Táhlo zatápěcí záklopky
18. Teploměr    
19. Termostat ventilátoru 1 (kotlový (provozní)) K – hrdlo kouřovodu
20. Vypínač L – výstup vody z kotle
21. Modul AD03 – 2x M – vstup vody do kotle
22. Uzavírání dvířek N – nátrubek pro napouštěcí kohout
23. Napouštěcí kohout P – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20)
24. Termostat ventilátoru 2 (kotlový (provozní)) S – alternativní výstup (např. pro expanzní nádobu nebo bojler)
25. Výplň dvířek – Sibral – velký R – alternativní výstup (např. pro expanzní nádobu nebo bojler)

 

Rozměry DC105S
A 1813
B 1010
C 1095
D 1459
E 200
F 129
G 721
H 492
I 307
J 2″

 

 

Typ kotle DC105S
Výkon kotle kW 105
Výhřevná plocha m2 7,6
Objem palivové šachty dm3 (l) 300
Rozměr plnícího otvoru mm 450 x 315
Předepsaný tah komína Pa/mbar 25/0,25
Max. prac. přetlak vody  kPa/bar 250/2,5
Hmotnost kotle kg 901
Průměr odtahového hrdla mm 200
Krytí el. části IP 20
Elektrický příkon W 185
Účinnost kotle % 90,8
Třída kotle  5
Třída energetické účinnosti A+
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 172
Hmotn. průtok spalin při jmenovitém výkonu kg/s 0,053
Předepsané palivo (preferované) suché dřevo o výhřevnosti 15 – 17 MJ.kg-1, obsah vody min. 12 % – max. 20 %, průměr 80 – 150 mm
Maximální hladina hluku – dle EN15036-1 dB
Průměrná spotřeba paliva kg.h-1 28
Spotřeba paliva na topnou sezónu 1 kW = 1 prostorový metr
Max. délka polen mm 530
Doba hoření při jmenovitém výkonu hod. 2
Objem vody v kotli l 265
Hydraulická ztráta kotle mbar 0,27
Minimální objem vyrovnávací nádrže  l 1000
Připojovací napětí V/Hz 230/50