30. DP LINK

PNEUMATICK DOPRAVNK PELETEK

Technick parametry  
max. dopravn vzdlenost 15m
max. dopravn vka 6m
Dopravovan mnostv 8-12 kg/min
Pipojovac napt 230v/50Hz
Elektrick pkon 1650 W

Pneumatick dopravnk slou k prbnmu doplovn paliva ve form devnch peletek o prmru 4 - 10 mm z externho centrlnho zsobnku (poz. 1) do zsobnku kotlovho (8). Mnostv peletek v malm zsobnku je kontrolovno vrtulkovm hladinoznakem (6) . Pokud je vrtulka hladinoznaku (dle jen idlo) voln (nezasypan palivem - hladina peletek je men ne H1), voln se prot a mikrospna v idle je v poloze "zapnuto", pokud je vrtulka peletkymi zasypna, odpor peletek ji neumouje se otet a tehdy mikrospna v idle vypne pvod proudu - tedy poloha "vypnuto". idlo je napojeno na regultor vfukovch (5), stejn jako sac ventiltor (2). Prv uvedenm ventiltoru do chodu jsou pomoc sacch (3) a vfukovch (4) hadic (prmyslov hadice vyztuen ocelovou spirlou) peletky nasvny pes vakuovou cyklonu (7) do malho zsobnku. Proces nasvn probh v cyklech, kde jeden cyklus znamen:

  • po sputn ventiltoru je z cyklonu vfukovou hadici (4) vysvn vzduch - gravitan klapka ve spodn sti cyklonu se podtlakem uzave - dky vzniklmu podtlaku jsou sac hadic (3) z centrlnho zsobnku nasvny pelety do cyklonu, po urit dob se cyklon napln, ventiltor vypne - podtlak zmiz a proto peletky v cyklonu vlastn vahou otevou spodn klapku a cyklon se vyprzdn do zsobnku - prvn cyklon je uren a me bt zputn dal.
  • dlku jednoho cyklu (jednotliv kroky) a mnostv cykl bhem jednoho doplovn uruje regultor, na kterm se tyto hodnoty daj nastavit dle druhu dopravovanho paliva.
H0110 Pneumatick dopravnk peletek

Nov psluenstv

42

12.-20.9.
Zahrada Cech - Litomerice

16.-20.9.
For Therm - Praha

29-3.10.
MSV - Brno

 

O

ISO 14001
ISO
14001
ISO 9001
ISO
9001
ISO 18001
ISO
18001