Instalarea cazanelor

CONDIȚIILE GENERALE NECESARE PENTRU FUNCȚIONAREA CORECTĂ ȘI VIABILITATEA SPORITĂ A CAZANELOR ATMOS

 • Montarea cazanelor se execută numai de către o firmă specializată, instruită de producător
 • Cazanul trebuie să fie instalat într-un spațiu uscat și bine aerisit – centrală termică
 • Pentru racordarea cazanului la sistem se impune întotdeauna instalarea unui Laddomat 21, sau a unei valve de termoreglare TV 60 °C cu pompă, valvă sferică și filtru, pentru ca temperatura apei de retur în cazan, în orice regim, să nu scadă sub 65 °C – conform normei ÈSN 070240/93. O dată cu creșterea temperaturii apei de retur în cazan, scade posibilitatea de condensare a acizilor de gudron = viabilitate prelungită a cazanului. Recomandăm utilizarea unui Laddomat 21 cu un randament de până la 50kW, inclusiv.
 • În cazul racordării cazanului fără rezervor de acumulare, pompa pentru circuitul cazanului și pentru circuitul de încălzire a obiectivului trebuie să fie pornită și oprită prin două termostate independente, pentru o temperatură a apei de ieșire din cazan de 70 - 80 °C, în așa fel încât pompa circuitului de încălzire a obiectivului să funcționeze numai atunci când funcționează pompa circuitului cazanului. Motivul îl reprezintă împiedicarea răcirii cazanului prin intermediul clapei de reținere încorporate în Laddomat 21.
 • În orice regim, temperatura apei de ieșire din cazan trebuie să fie în intervalul 80 - 90 °C
 • Dacă exploatăm permanent cazanul la un randament cu 40% mai mic decât randamentul nominal sau pentru încălzirea apei calde menajere vara, datorită viabilității cazanului, trebuie să facem focul zilnic. Cazanul nu poate fi exploatat permanent în stadiu înăbușit, când se pot degaja gudron și acizi care deteriorează corpul cazanului
 • Deoarece are o anumită inerție, cazanul trebuie să fie protejat împotriva supraîncălzirii în caz de pană de curent electric

Variante soluțiilor de protecție a cazanului contra supraîncălzirii:

 1. cazanele sunt dotate cu spirală de răcire împotriva supraîncălzirii și pot fi racordate cu ventilul TS 130 3/4 A (95 C) sau WATTS STS 20 la rețeaua de alimentare cu apă (având la dispoziție apă dintr-o sursă proprie, profităm de altă variantă)
 2. sursa de energie electrică de rezervă (baterie) pe pompă - UPS 500 (1 oră) sau sursa de rezervă cu tablou de distribuție UPS 300/3 (3 ore) - (vezi lista de prețuri, cazan cu racordare la de această sursă)
 3. o ramură din sistem este racordată la circulația spontană a apei cu câteva radiatoare
 4. cazanul este racordat la rezervor de răcire și la ventil zonal de inversare, kterę se bez el. proudu otevűe

ATENȚIE – TOATE CAZANELE FABRICATE ÎN ANUL 2003 ȘI MAI DEVREME SUNT DOTATE CU BUCLĂ DE RĂCIRE.

RACORDĂRILE RECOMANDATE – ÎN ORDINEA RENTABILITĂȚII

(Nota privind schemele: pompa fiind pornită, reținătorul cu clapă este închis datorita suprapresiunii la ieșire din pompă, iar cu pompa decuplată este deschis. Atenție: este vorbă de clapă fără arc.)

Alte 42 racorduri și accesorii recomandate

Cazan trebuie curățat periodic – spațiul de alimentare și canal de colectare din dos trebuie curățat de cenușă și de praf

Tiraj din coș de fum

trebuie să satisfacă valorile prescrise (21 - 35 Pa în funcție de tip de cazan).

 • Tirajul redus din coș scurtează durata de viață a cazanului – cazanul produce mai multe gudroane, suferă de depuneri și degajează fum în timp de alimentare.
  soluție: introducerea tubului flexibil în coș de fum sau montarea prelungitorului special în vârful coșului de fum, sau ventilator de tiraj.
 • Tiraj de coș mare sporește consumul de combustibil (pierderi la coș de fum ridicate – randamentul cazanului mai scăzut).
  soluție: montarea vanei de reținere în canal de fum între cazan și coș de fum.

Este necesară curățarea periodică

Este necesară curățarea periodică a cazanului, a camerei de încărcare și a canalului colector din dosul cazanului, de cenușă și praf.

Atenție - Coș de fum trebuie bine etanșat și izolat, pentru ca la puterea redusă a cazanului să nu apară condensul aburilor de apă și a gudroanelor în coș de fum.

Recomandări din partea firmei ATMOS:

Instalați-vă cazanul cu rezervoarele de acumulare. Aceasta este cea mi bună instalare pentru cazanele pe combustibili solizi, fiindcă prelungește viabilitatea cazanului și reduce consumul de combustibil. Neavând volumul recomandat de rezervoare de acumulare, racordați cazanul măcar la un vas de compensare având volumul cuprins între 500 - 1000 l. (viz návod k obsluze).

Laddomat 21
Laddomat 21

ACUMULARE

Instalarea cazanului cu rezervoare de acumulare oferă următoarele avantaje:
 • consumul redus de combustibil (cu 20 până la 30%), cazanul lucrează cu randamentul maxim până la arderea completă a combustibilului și cu eficiență optimă
 • viabilitatea sporită a cazanului și a coșului de fum – apariția minimă a gudroanelor și a acizilor
 • combinația opțională cu alte tipuri de încălzire - acumulare electrică
 • prevăzut pentru combinația corpurilor de încălzire (calorifere) cu încălzire încorporată în pardoseli
 • încălzire comodă și modul ideal al arderii complete a combustibilului
 • sistem de încălzire mai ecologic asigurat
 • garanția de 3 ani pentru corpul cazanului

Instalația cu rezervoare de acumulare recomandăm drept instalația principală.
Atunci când nu puteți realiza volumul recomandat de rezervoare cu acumulare, conectați cazanul măcar cu un vas de compensare având volumul cuprins între 500 – 1000 l. Instalarea sistemului de încălzire trebuie să fie executată de o firmă specializată conform normei ÈSN 060830. Dacă alegeți un volum mare cu rezervoare de acumulare, trebuie să alegeți de asemenea și randamentul corespunzător al cazanului, pentru ca să fie capabil să încălzească aceste rezervoare într-un timp rezonabil.

RACORDAREA CAZANULUI CU ACUMULATOR ȘI LADDOMAT 21 - SCHEMA

Diametrele minime ale conductelor la instalare cu rezervoare de acumulare
Tipul și randamentul cazanului partea A partea B
din cupru din oțel din cupru din oțel
 DC 18S, C 18S, DC 20GS 28x1 25 (1") 28x1 25 (1")
 DC 22S, DC 25S, DC 25GS, C 20S, DC 22SX 28x1 25 (1") 28x1 25 (1")
 DC 32S, DC 32GS, C 30S, DC 30SX 35x1,5 32 (5/4") 28x1 25 (1")
 DC 40GS, C 40S, DC 40SE, DC40SX 35x1,5 32 (5/4") 28x1 25 (1")
 DC 50S, DC50SE 42x1,5 40 (6/4") 35x1,5 32 (5/4")

Laddomat 21 este prevăzut pentru cazanele până la 75 kW, recomandăm utilizarea acestuia numai pentru un randament mai mic decât 50 kW.
Recomandăm ca în cazul cazanelor cu un randament mai mare de 50 kW, acestea să fie racordate cu cea mai mare supapă de termoreglare ESBE și cu o pompă puternică, sau cu o supapă cu trei căi cu comandă mecanică și cu reglare electrică, care să mențină temperatura minimă a apei de retur în intervalul 65 - 75 °C. În cazul racordării cazanului cu un rezervor de acumulare putem utiliza un vas de expansiune deschis sau unul închis.

Funcționarea sistemului cu rezervoare cu acumulare

După aprinderea focului în cazan, în decursul funcționării cu randamentul maxim (de la 2 până la 4 încărcări) încărcăm volumul respectiv al rezervoarelor de acumulare pentru a atinge temperatura apei cerută între 90 și 100°C. După aceea lăsăm cazanul să ardă complet. Prin urmare doar consumăm căldură acumulată cu ajutorul valvei triple atâta timp, cât corespunde cu capacitatea acumulatorului și temperatura din exterior. În sezonul rece (respectând volumele minime ale acumulatoarelor, vezi tabel) aceasta poate să dureze 1 - 3 zile. În cazul lipsei posibilitate de a utiliza rezervoarele de acumulare, este recomandabil măcar un vas de volum între 500 și 1000 l, pentru echilibrarea încălzirii și răcirii cazanului.

Izolarea rezervoarelor

Rezervoarele cu acumulare sunt de obicei furnizate fără izolații. O soluție oportună reprezintă izolarea integrală a numărului respectiv de rezervoare, cu volum solicitat, cu vată minerală în schelet din rigips, eventual umplutură suplimentară cu izolație pulverizată. Grosimea recomandată a izolației, utilizând vata minerală, este de 120 mm. O altă variantă este cumpărarea rezervoarelor deja izolate cu vată minerală, în trusă cu piele sintetică, livrată de firma noastră.

Prepararea apei calde menajere

pentru prepararea apei calde menajere putem utiliza un boiler combinat, ori rezervor de acumulare cu încălzitor instantaneu de apă din cupru , sau cu rezervor de acumulare cu boiler plutitor, cu un volum de 200 l. (vezi: lista de prețuri)

Laddomat 21

Laddomat 21
Laddomat 21

Prin construcția sa înlocuiește instalația clasică compusă din diverse piese componente. Este alcătuit din corpul de fontă, ventil de termoreglare, pompă, clape de reținere fără arc, supape cu bilă și termometre. Când temperatura apei din cazan ajunge la 78 °C, ventilul de termoreglare deschide alimentarea din rezervor de combustibil. Instalația cu Laddomat 21 este mult mai simplă, deci vă o putem recomanda. Cu armătura Laddomat 21 se livrează un cartuș termic de 72 C , destinat cazanelor depășind 32 kW.

DATE DE FUNCȚIONARE  
Suprapresiunea de lucru maximă 0,25 MPa
Suprapresiunea calculată 0,25 MPa
Suprapresiunea de probă 0,33 MPa
Temperatura de lucru maximă 100 °C
TIP DE REZERVOR VOLUM (l) DIAMETRU (mm) ÎNĂLȚIME (mm)
AN 500 500 600 1944/1940*
AN 750 750 750/790* 1974/1752*
AN 800 800 790 1910
AN 1000 1000 850/790* 2025/2202*

Rezervoarele sunt livrate fără izolație, sau izolate în ambalaj din piele sintetică

VOLUMUL MINIM AL ACUMULATORULUI
Tip DC 18S DC 22S DC 25/25GS DC 32/32GS DC 40GS/SX DC 50S DC 70/75SE DC 100
Randament / kW 20 22 25 35/32 40 49 70 99
Volum / l 1000-1500 1500-2000 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000

Recomandăm să optați întotdeauna pentru volumul mai mare al acumulatorului din intervalul respectiv

VOLUMUL MINIM AL ACUMULATORULUI
Tip C 18S C 20S C 30S C 40S C 50S
Randament / kW 20 25 32 40 48
Volum / l 1 000 - 1 500 1 500 - 2 000 2 000 - 2 500 2 500 - 3 000 3 000 - 4 000

Încălzirea cu acumulare este cea mai bună instalație pentru cazane pe combustibili solizi


Noutăți

Pompele de circulație de înaltă eficiență economică

Listă de prețuri

Dispozitivul electronic de reglare echitermă

Alte 42 racorduri și accesorii recomandate

Instalarea centralei termice pe peleți

Linkuri utile

 

ISO

ISO 14001
ISO
14001
ISO 9001
ISO
9001
ISO 18001
ISO
18001