Cazane pe lemne cu ardere clasică

Cazane cu ardere în masă
Cazane cu ardere în masă

Sunt construite pentru arderea lemnului, după principiul clasic de ardere, fără ventilator.

Corpul cazanelor este fabricat ca un întreg sudat, din table din oţel de calitate, cu o grosime de la 6 până la 3 mm. Este format din alimentatorul cu combustibil, sprijinit pe un grătar mobil cu orificii longitudinale pentru admisia aerului de ardere şi pentru o uşoară scuturare a cenuşii. Sub grătarul mobil este amplasat cenuşarul pentru o colectare comodă a cenuşii. Randamentul (aerul primar şi cel secundar) este comandat de regulatorul de tiraj FR 124, care la rândul lui comandă clapa de aer amplasată pe partea din spate a cazanului. Partea superioară a cazanului este prevăzută cu o gură de tiraj cu clapă de reglare a debitului, pentru racordarea la coşul de fum.

Avantajele cazanelor pe lemn ATMOS D15, D20, D30

  • Cazan simplu – construcţie simplă
  • Posibilitatea de arderea a unor bucăţi mari de lemn
  • Arderea lemnului într-un focare ceramic
  • Randamentul 71-83%
  • Curăţare simplă – cazan fără tubulatură
  • Dimensiuni mici şi greutate redusă
  • Ideal ca un al doilea cazan pe lângă cazanul pe ulei uşor compustibil sau pe gaz metan
D15, D20, D30
Grătar mobil pentru înlăturare a cenuşii

D15, D20, D30

Cazane cu semi-gazefiere

Legenda pentru desenele tehnice ale cazanelor

1. Corpul cazanului 11. Căptuşeala uşii - Sibral
2. Uşă de alimentare 12. Etanşarea uşii
3. Cenuşar 13. Închizător
4. Panou de comandă 14. Element refractar
5. Clapă de reglaj 15. Vană - reglare aer primar
6. Elementul refractar – fundul focarului 16. Vană - reglare aer secundar
7. Elementul refractar – spaţiul sferic superior 17. Ecran
8. Clapă de fum 18. Spirala de răcire împotriva supraîncălzirii
9. Termometru 19. Termostat pe pompă
10. Regulator de putere Honeywell Fr 124 20. Întrerupător

 

Dimensiuni D 15 D 20 D 21 D 30
A 1150 1150 1160 1420
B 490 690 666 920
C 590 590 595 590
D 828 828 778 1076
E 150/152 150/152 150/152 150/152
G 280 280 210 216
H 908 908 907 1168
CH 203 203 202 202
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"

 

DATE TEHNICE D 15 D 20 D 21 D 30
Randamentul cazanului (kW) 7 - 14,5 10 - 19,5 14 - 21 15 - 28
Volumul de pâlnie de alimentare (l) 70 105 100 105
Lungimea maximă de lemne (mm) 310 510 500 510
Combustibil prescris Lemne uscate până 20% umiditate cu putere calorică 5 - 18 MJ/kg,
diametrul 60 -150 mm
Greutatea cazanului(kg) 192 250 263 388
Tiraj de coş prescris (Pa) 18 19 19 26
Temperatura minimă a apei din retur 65 °C
Eficiența cazanului (%) 72,5 75,2 82,9 80,3
Clasa de cazane 1 1 1 1