Kotły na pelety

Kotł na pelety D20P

Ekologiczne i w pełni automatyczne kotły na pelety ATMOS

Są skonstruowane do doskonałego spalania peletu tak, że w lewej lub prawej stronie kotła, według potrzeby klienta, jest wbudowany palnik na pelety, który w pełni automatycznie, za pomocą podajnika ślimakowego odbiera pelety z zasobnika. Zasobnik opału jest umieszczony obok kotła lub w sąsiednim pomieszczeniu i może mieć dowolną wielkość (standardowo 250, 500 lub 1000 l). Często jako zasobnik opału wykorzystana jest część kotłowni, która wystarczy na cały sezon grzewczy.

Sam palnik na pelety działa w pełni automatycznie. W przypadku, kiedy palnik otrzyma polecenie uruchomienia lub zaistnieje potrzeba ogrzewania, podajnik nasypie peletki do nasady palnika i sam je zapali (spiralą grzewczą). Po dostatecznym rozpaleniu peletu palnik osiąga nastawioną moc i pozostaje w tym stanie do czasu nagrzania systemu. Następnie palnik wyłącza się a pelet w komorze palnika dopala się lub spalanie zostaje całkowicie stłumione. Palnik jest w ten sposób gotowy do następnego uruchomienia. Cały cykl w razie potrzeby powtarza się.

Moc kotła i inne funkcje palnika są sterowane przez elektroniczny układ sterowania, który umożliwia dostosowanie pracy kotła do konkretnych warunków całego systemu. Uzupełnianie peletu, czyszczenie komory spalania palnika i usuwanie popiołu przeprowadza się raz na 1 – 30 dni w zależności od jakości peletu i wielkości zasobnika. W razie potrzeby można kotły wyposażyć w automatyczny system usuwania popiołu dla komfortowego ogrzewania z minimalną obsługą.

Dużą zaletą naszych kotłów na peletki D15P, D20P, D30P oraz D45P jest też to, że w przypadku wyjęcia z nich palnika i zastąpienia go wiekiem, można w nich w razie braku peletek opalać też drewnem. Dzięki tym właściwościom kotły są tak samo komfortowe z punktu widzenia obsługi i właściwości użytkowych, jak ogrzewanie gazem, propan-butanem lub lekkim olejem opałowym. Główną zaletą jest jednak to, że w odróżnieniu od gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego spalają odnawialne źródła energii.

Kotły na pelety D14P, D21P a D25P
 

Zalety kotłów na pelety ATMOS

 • Duży komfort ogrzewania
 • Wysoka wydajność 91 - 93 % w zależności od typu – niskie zużycie opału
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 5 i EKODESIGN 2015/118
 • Automatyczna praca i wyłączenie kotła po spaleniu opału
 • Automatyczne usuwanie popiołu – z wbudowanym usuwaniem popiołu

 

 

 

 

Ogrzewanie peletami

Pelety

Większość z nas już ma pewne doświadczenie z ogrzewaniem drewnem lub brykietami drzewnymi w kotłach lub kominkach. Paliwa te są w większości miejsc dostępne za mniej lub bardziej przystępne ceny. Nowością, której nie zna każdy, są tzw. peletki, które są produkowane w podobny sposób, jak brykiety drzewne przez prasowanie z odpadu drzewnego (suchych trocin i wiórów) bez jakiegokolwiek spoiwa pod wysokim ciśnieniem. Za wysokiej jakości peletki uważamy peletki produkowane tylko z miękkiego drewna bez kory, tzw. białe peletki, zapewniające nam bezproblemową i niezawodną pracę kotła. Obecnie jednak pojawiają się producenci dodający do peletek dla większej wytrzymałości spoiwa biologiczne, przede wszystkim do transportu pneumatycznego. Takie peletki można spalać, jednak należy się liczy
 z większą popiołowością i niedopałem.

Peletki można w taki sam sposób produkować również z twardego drewna lub drewna z korą, tzw. ciemne peletki, które jednak spiekają się i sprawiają problemy w większości palników. W palnikach naszej firmy spalanie tych peletek jest możliwe, lecz niezbędne jest czyszczenie komory spalania raz na dzień. Przy spalaniu peletek wysokiej jakości bez spoiw i kory przeprowadzamy czyszczenie komory spalania palnika co 7 i co 30 dni. Podobnie są produkowane peletki ze słomy i różnych odpadów biologicznych takich, jak słoma rzepakowa, makowiny, odpad cukrowniczy i torf. Pelety te zawierają dużą ilość chloru i azotu, dzięki czemu szybko skracają żywotność korpusu kotła, ceramiki i komina. Dlatego nie możemy polecić nagrywania ich palić. Najbardziej rozpowszechnioną wielkością peletek jest dziś średnica 6 i 8 mm i długość od 5 do 25 mm. Wartość opałowa wynosi w przybliżeniu od 17 do19 MJ/kg w zależności od typu opału. Cena białych peletek obecnie waha się u producentów, których w Republice Czeskiej jest już wielu, od 4500,- do 6.500,- CZK za tonę.

Peletki są w Czechach na razie dostarczane w workach foliowych po 15 kg lub w big-bagach 800 kg. Za granicą jednak przewóz peletek jest zorganizowany cysternami, z których peletki tankuje się do dowolnego zasobnika podobnie, jak olej opałowy. Niezbędne jest jednak dotrzymanie kilku zasad zapobiegających ich rozkruszeniu podczas transportu pneumatycznego.
Niezbędne jest przede wszystkim zapewnienie, aby peletki nie spadały wprost na twardą ścianę zasobnika, lecz na kurtynę zawieszoną od stropu w środku zasobnika. Zapewnimy w ten sposób równomierne napełnianie zasobnika i zapobiegniemy ich kruszeniu na drobne peletki i pył. Ważne jednak jest, aby peletki były przechowywane w suchym miejscu, aby nie rozpadły się.

 

 

automatyczny kocioł na pelety D 21 P z palnikiem na pelety Atmos A25
+ podajnik DA 1500
+ zbiornik na pelety 500 l (325 kg)
+ wyrównawczy zbiornik akumulacyjny z bojlerem wewnętrznym CWU i wymiennikiem solarnym

 


Pomieszczenie kotłowni
z samodzielnym zasobnikiem 500 l


Pomieszczenie kotłowni
z wbudowanym zasobnikiem na pelety 5m3

Kolejne poglądowe przykłady, jak mogą wyglądać instalacje kotłowni na pelety

 

Palniky na pelety

Palnik ATMOS A25

PALNIK NA PELETY ATMOS A25/A45/A85

Przepisany opał: wysokiej jakości pelety drzewne (białe) o średnicy od 6 do 8 mm, długości od 5 do 25 mm i wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1.

Wyświetlacz palnika: służy do wyświetlania aktualnego stanu palnika i do nastawiania jego funkcji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja AC07X, która steruje pracą podajnika zewnętrznego, dwóch spiral zapłonowych i wentylatorów według potrzeb kotła i systemu grzewczego. Elektronika jest zabezpieczona termostatem zabezpieczającym kotła, termostatem zabezpieczającym na doprowadzeniu pelet do palnika, czujnikiem obrotów wentylatora i fotokomórką do śledzenia płomienia. Praca palnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu regulacji elektronicznej.

Zapalanie opału: automatyczne z pomocą dwóch elektrycznych spiral zapłonowych.

Podstawowe funkcje palnika:
Możliwość wykorzystania dwóch wyjść rezerwowych R i R2 do różnych aplikacji
Możliwość podłączenia czterech różnych czujników TS, TV, TK i TSV
TS - czujnik dolny na zbiorniku
TV - czujnik górny na zbiorniku
TK - czujnik kotła lub czujnik środkowy na zbiorniku
TSV - czujnik spalin lub panelu solarnego

 • sterowanie palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku wyrównawczym
 • sterowanie wentylatorem kotła z palnika z pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie pompą kotła z palnika z pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie systemem solarnym bezpośrednio z palnika
 • automatyczne uruchomienie palnika po wypaleniu opału w kotłach DCxxSP

Stosowane palniki na pelety dla kotłów D14P, D15P, D20P, D21P, D25P

ATMOS A25 - moc 4,5 - 24 kW
 

Palniki są przeznaczone wyłącznie na wysokiej jakości białe pelety z miękkiego drewna bez kory o średnicy ø 6 - 8 mm, o długości 10 - 25 mm i wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1. Palnik nie jest przeznaczony na peletki, które spiekają się w komorze spalania palnika. W takim przypadku niezbędne jest czyszczenie komory spalania palnika raz dziennie.

Do tych palników są przeznaczone następujące przenośniki:

 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 - DA1500 o długości 1,5 m i średnicy 75 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 - DA2000 o długości 2 m i średnicy 75 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 - DA2500 o długości 2,5 m i średnicy 75 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 - DA3000 o długości 3 m i średnicy 75 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A25 - DA4000 o długości 4 m i średnicy 75 mm

 


Stosowane palniki na pelety dla kotłów D31P, D30P, D40P, D50P

ATMOS A45 - moc 8,5 - 49 kW

Palniki są przeznaczone wyłącznie na wysokiej jakości białe pelety z miękkiego drewna bez kory o średnicy ø 6 - 8 mm, o długości 10 - 25 mm i wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1.
Zaletą palnika jest automatyczne zapalanie opału za pomocą spirali żarowej zapalającej pelety, kiedykolwiek zaistnieje potrzeba rozpalenia. Nie jest przeznaczony do ciemnych pelet, które ulegają spiekaniu w komorze spalania palnika. W takim przypadku traci się komfort ogrzewania ze względu na konieczność czyszczenia komory spalania palnika raz na 1 - 3 dni.


Stosowane palniki na pelety dla kotłów D80P

ATMOS A85 - moc 24 - 80 kW

Palnik A85 jest zasadniczo wyposażony w czyszczenie pneumatyczne, które czyści komorę spalania palnika za każdym razem, gdy wypala się lub w regularnych odstępach czasu. Ze względu na czyszczenie pneumatyczne wystarczy sprawdzić lub oczyścić komorę spalania palnika raz na 14 dni do miesiąca.

Zawsze podłączaj kocioł D80P do palnika A85 ze zbiornikiem buforowym o pojemności co najmniej 1000 l, w którym będziemy korzystać z funkcji sterowania palnikiem zgodnie z dwiema temperaturami na zbiorniku buforowym i sterowaniu wentylatorem wyciągowym kotła bezpośrednio z palnika.

Do tych palników są przeznaczone następujące przenośniki:

 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A45/85 - DRA50 o długości 1,7 m i średnicy 80 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A45/85 - DRA50 o długości 2,5 m i średnicy 80 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A45/85 - DRA50 o długości 4 m - i średnicy 80 mm
 • Zasilacz ślimakowy palnika ATMOS A45/85 - DRA50 o długości 5 m - i średnicy 80 mm

 

Płomień palnika na pelety ATMOS A25 wbudowanego w kotle D20P

 

Dane techniczne

D14 P a D21 P D 15 P D 20 P D 30 P D 45 P

 

 

D 14 P, D 21 P, D 25 P D 15 P D 20 P D 31 P

TYP D14P D21P D25P D31P D15P D20P D30P D40P D50P D80P
A 1207 1207 1207 1307 1405 1405 1405 1405 1405 1663
B 570 570 670 882 589 652 954 954 1052 1410
C 620 620 620 620 606 606 606 606 606 684
D 801 801 801 901 1040 848 848 848 848 1078
E 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 150 (152) 152 (150) 180
G 215 215 215 215 211 211 211 211 211 211
H 934 934 934 1034 1163 1163 1163 1163 1163 438
CH 221 221 221 221 202 202 202 202 202 202
I 221 221 221 221 - - - - - -
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2"
DANE TECHNICZNE   D14P D21P D25P D31P D15P D20P D30P D40P D50P D80P
Moc kotła kW 4 - 14 4 - 19,5 7 - 24 9 - 30 4,5 - 15 6,5 - 22 8,9 - 29,8 8,9 - 40 13,5 - 45 24 - 80
Powierzchnia grzewcza m2 1,7 1,7 2 2,2 1,9 2 2,7 2,7 3,6 5,2
Pojemność szybu na opał dm3 88 88 88 132 70 70 105 105 140 180
Wymiary otworu do dokładania mm 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450
Przepisany ciąg kominowy Pa 16 18 22 18 18 15 21 22 23 25
Maks. nadciśnienie robocze wody kPa 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Waga kotła kg 231 231 254 263 289 305 370 386 430 695
Średnica króćca odprowadzenia spalin mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 180
Wysokość kotła mm 1207 1207 1207 1307 1405 1405 1405 1405 1405 1663
Szerokość kotła mm 620 620 620 620 606 606 606 606 606 684
Głębokość kotła mm 768 768 868 882 470 470 670 954 870 1410
Krycie części el. IP 20
Pobór mocy elektrycznej - w chwili uruchamiania W 522 522 522 520 522 572 530 530 530 635
Pobór mocy elektrycznej - podczas pracy W 42 42 42 97 42 92 97 97 97 142
Sprawność kotła % 90,3 90,3 90,2 90,2 90,4 91,1 92,4 91,0 91,1 91,2
Temperatura spalin przy mocy znamionowej (pelety) °C 127 147 151 147 141 128 158 157 123 150
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (pelety) kg/s 0,011 0,015 0,018 0,026 0,012 0,016 0,025 0,031 0,035 0,062
Wymagane paliwo (zalecane)   Wysokiej jakości pelety drewniane o średnicy 6 - 8 mm, długości od 5 do 25 mm i wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1 (białe pelety)
Zużycie średnie opału - pelet przy mocy znamionowej kg.h-1 3,5 4,5 5,4 6,8 3,7 5 6,8 9,4 10,6 18,8
Objętość wody w kotle l 56 56 62 70 65 82 91 91 117 185
Strata hydrauliczna kotła mbar 0,18 0,18 0,19 0,19 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25
Pojemność minimalna zbiornika wyrównawczego l 500 500 500 500 500 500 750 750 1000 1000
Napięcie zasilania V/Hz 230/50
Klasa kotła - ČSN EN 303-5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Klasa efektywności energetycznej   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
 

Automatyczne odprowadzanie popiołu dla kotłów DxxP

Automatyczne usuwanie popiołu z korpusu kotła

 

Jako wyposażenie dodatkowe do każdego kotła na pelety DxxP, który został wyprodukowany po 1.3.2007, można dokupić automatyczne urządzenie do usuwania popiołu z korpusu kotła do dodatkowego zewnętrznego popielnika /30/. To automatyczne urządzenie do usuwania popiołu nie wymaga żadnego specjalnego utrzymania i zwiększa komfort ogrzewania.

 

Wybieranie popiołu przebiega całkowicie automatycznie za pomocą przenośnika ślimakowego z przekładnią, wybierającego popiół z komory pod palnikiem w regularnych interwałach co 12 godzin, co 3 godziny lub co godzinę, według nastawienia dla konkretnego paliwa. W razie potrzeby możliwe jest też ręczne włączenie automatycznego wybierania popiołu przez proste wyłączenie i włączenie wyłącznika na kotle. Wielkość popielnika dobiera się na podstawie produkcji popiołu z paliwa.

Wszystkich trzech wielkości dodatkowych popielników można użyć do jakiegokolwiek urządzenia usuwającego popiół, tj. do kotłów D31P, D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, (D80P - dwa rozmiary).

Urządzenie usuwające popiół – bez dodatkowego popielnika

kod do kotłów
S0577 D14P, D21P
S0578 D25P, D31P
S0535 D15P, D20P
S0536 D30P, D40P
S0537 D50P
S1080 D80P

Dodatkowe popielniki – niezbędne wyposażenie (czerwony)

kod do kotłów D14P, D21P, D25P, D31P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P
S1229 Mały - pojemność 18 l (nízký)
Design 2017 - do kotłów D14P, D21P, D25P, D31P w przypadku spalania wysokiej jakości peletu drzewnych. Interwał usuwania popiołu raz na 14 - 30 dni.
S0542

Mały - pojemność 28 l
Zalecana wielkość do kotłów D15P, D20P w przypadku spalania wysokiej jakości peletu drzewnych. Interwał usuwania popiołu raz na 14 - 35 dni.

S0544 Średni - pojemność 68 l
Zalecana wielkość do kotłów D15P, D20P, D30P, D40P, D50P w przypadku spalania wysokiej jakości peletu drzewnych. Interwał usuwania popiołu raz na
14 - 40 dni.
S0546 Duży - pojemność 135 l
Zalecana wielkość do kotłów D50P w przypadku spalania wysokiej jakości peletu drzewnych. Interwał usuwania popiołu raz na 14 - 50 dni.
kod do kotłów D80P
S1068 Średni - pojemność 68 l
Tylko do kotła D80P - średnicy 80 mm
S1069 Duży - pojemność 135 l
Tylko do kotła D80P - średnicy 80 mm.