Kotły gazujące z palnikiem na pelety drewniane

DC25S z adaptacją na palnik

Kotły zgazujące z wbudowanym palnikiem na pelety w górnych drzwiczkach są interesującym rozwiązaniem przeznaczonym do wszystkich kotłów do mocy 40 kW / 50 kW (DC50S) wyposażonych w wentylator odciągu (oprócz modeli GS(X)).

 

Standardowo w tym wariancie są produkowane następujące modele:


drewno / pelety

 • DC18S z adaptacją na palnik 20 / 6 - 20 kW
 • DC22S z adaptacją na palnik 22 / 7 - 24 kW
 • DC25S z adaptacją na palnik 27 / 7 - 24 kW
 • DC32S z adaptacją na palnik 35 / 7 - 24 kW
 • DC50S z adaptacją na palnik 49,9 / 13,5 - 45 kW (ten palnik jest przeznaczony do tego kotła - ATMOS A45)

 

C18S z adaptacją na palnik

 

węgiel / pelety

 • C18S z adaptacją na palnik 20 / 6 - 20 kW
 • C20S z adaptacją na palnik 25 / 7 - 24 kW
 • C30S z adaptacją na palnik 32 / 7 - 24 kW
 • C25ST z adaptacją na palnik 25 / 7 - 24 kW
 • C32ST z adaptacją na palnik 32 / 7 - 24 kW
 • AC25S z adaptacją na palnik 26 / 6 - 20 kW
 • AC35S z adaptacją na palnik 35 / 7 - 24 kW

 

 

Kotły są skonstruowane tak, że korpus kotłów jest spawany z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości od 8 do 3 mm, składa się:

 • z komory górnej (6 mm), która jest w górnej części z drzwiczkami z otworem do wbudowania palnika na pelety i w dolnej części z dyszą zgazującą lub obrotowym rusztem żeliwnym dla łatwego usuwania popiołu.
 • z przestrzeni dolnej, która jest wykładana kształtkami ceramicznymi dla idealnego spałenia wszystkich palnych substancji z wysoką sprawnością i przyjaznym ekologicznie spalaniem, która służy też jako popielnik

Korzyści z wbudowania palnika do standardowego kotła

 • Rozwiązanie proste i przystępne cenowo
 • Możliwość ogrzewania komfortowo peletami bez ręcznego dokładania
 • Duży zasobnik na pelety 500, 1000 l, tekstylny zasobnik, część kotłowi jako zasobnik = uzupełnianie opału co 7 i 14 dni,  raz w roku
 • Wygodne i bezpyłowe usuwanie popiołu z wentylatorem odciągającym w interwale od 7 do 30 dni
 • Automatyczne zapalanie pelet z pomocą spirali żarzeniowej przy palniku już w cenie podstawowej
 • Wysoka sprawność 83 do 91 % w zależności od typu opału i kotła, oraz nastawionej mocy = duża oszczędność kosztów ogrzewania
 • Spalanie ekologiczne - kotły według ČSN EN 303-5 klasa  4  możliwa dotacja z programu Zielone światło dla oszczędności z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska
 • Pętla chłodząca przeciwko przegrzaniu = bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po wypaleniu opału
 • Małe wymiary i nowoczesne wzornictwo

Palnik Atmos A25 w górnych drzwiczkach
Palnik Atmos A25 w górnych drzwiczkach

Adaptacja na palnik na pelety
Adaptacja na palnik na pelety

 
 

Podstawowe dane kotłów certyfikowanych

TYP KOTLE
Dane techniczne:
  DC18S
z adaptacją
DC22S
z adaptacją
DC25S
z adaptacją
DC32S
z adaptacją
DC50S
z adaptacją
DC24RS
z adaptacją
DC30RS
z adaptacją
C18S
z adaptacją
C20S
z adaptacją
C30S
z adaptacją
C25ST
z adaptacją
C32ST
z adaptacją
AC25S
z adaptacją
AC35S
z adaptacją
Moc kotła na pelety drzewne  kW 6 - 20 7 - 24 7 - 24 7 - 24 13,5 - 45 7 - 24 7 - 24 6 - 20 7 - 24 7 - 24 7 - 24 7 - 24 4 - 20 7 - 24
Przepisany ciąg kominowy Pa 20 23 23 25 25 22 24 20 23 25 23 25 20 24
Masa kotła kg 283 324 326 345 433 331 365 298 351 395 379 415 297 377
Pojemność wodna l 45 58 58 80 89 58 65 45 64 68 68 74 45 68
Objętość wsypu dm3 66 100 100 140 180 93 93 66 100 125 100 125 66 100
Napięcie zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Maks. długość drewna mm 330 530 530 530 730 330 330 330 330 340 330 430 330 330
Wymagane paliwo (korzystne)   dobrej jakości o średnicy 6 - 8 mm o wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1
Minimalna temperatura wody powrotnej °C 65
Sprawność % 91,5 91,2 91,2 91,8 90,4 86,4 92,9 91,5 91,1 92,4 91,1 92,4 91,5 91,1
Klasa kotła według ČSN EN 303-5   5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Klasa efektywności energetycznej   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Palnik   A25 A25 A25 A25 A45 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25

 

PALNIK NA PELETY ATMOS A25/A45

Dawkowanie opału: zewnętrznym podajnikiem ślimakowym sterowanym z regulacji elektronicznej palnika.

Palnik ATMOS A25

 • Do palnika A25 są przeznaczone zewnętrzne podajniki bezwałowe DA1500 o długości 1,5 m, DA2000 o długości 2 m i podajnik DA2500 o długości 2,5 m, wszystkie o średnicy 75 mm.
 • Do palnika A45 są przeznaczone zewnętrzne podajniki z wałem DRA50 o długości 1,7 m, 2,5 m, 4 m i 5 m o średnicy 80 mm.

Górne drzwiczki wsypowe zasobnika paliwa zostały przystosowane do wbudowania palnika ATMOS A25.

 

ATMOS A25 / A45

Palnik ATMOS A25 przeznaczony jest do wysokiej jakości peletek z miękkiego drewna bez kory o średnicy 6 do 8 mm, o długości 10 do 25 mm i wartości opałowej 17-19 MJ.kg-1. Zaletą tych palników jest automatyczne zapalanie opału za pomocą spirali żarowej, która zapala pelety, kiedykolwiek trzeba rozpalić. Palnik i kocioł pracują tak na pełnej mocy z najwyższą sprawnością i najlepszą jakością spalania w odróżnieniu od szeregu konkurencyjnych wyrobów, które są bez urządzenia zapalającego i muszą utrzymywać tlejącą (rozżarzoną) warstwę w palenisku. Są tak eksploatowane na malej mocy, kiedy temperatura spalin spada poniżej 100°C. W efekcie dochodzi do skraplania dziegcia i kwasów w palenisku, do skracania żywotności kotła, nie wspominając już o niższej sprawności, wyższym zużyciu opału, gorszej jakości spalania, zatykaniu się kotła i z tego powodu krótszych interwalach jego czyszczenia.

PALNIK NA PELETY ATMOS A25

Przepisany opał: wysokiej jakości pelety drzewne (białe) o średnicy od 6 do 8 mm, długości od 5 do 25 mm i wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1.

Wyświetlacz palnika: służy do wyświetlania aktualnego stanu palnika i do nastawiania jego funkcji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja AC07X (AC07), która steruje pracą podajnika zewnętrznego, dwóch spiral zapłonowych i wentylatorów według potrzeb kotła i systemu grzewczego. Elektronika jest zabezpieczona termostatem zabezpieczającym kotła, termostatem zabezpieczającym na doprowadzeniu pelet do palnika, czujnikiem obrotów wentylatora i fotokomórką do śledzenia płomienia. Praca palnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu regulacji elektronicznej.

Zapalanie opału: automatyczne z pomocą dwóch elektrycznych spiral zapłonowych.

Podstawowe funkcje palnika:
Możliwość wykorzystania dwóch wyjść rezerwowych R i R2 do różnych aplikacji
Możliwość podłączenia czterech różnych czujników TS, TV, TK i TSV
TS - czujnik dolny na zbiorniku
TV - czujnik górny na zbiorniku
TK - czujnik kotła lub czujnik środkowy na zbiorniku
TSV - czujnik spalin lub panelu solarnego

 • sterowanie palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku wyrównawczym
 • sterowanie wentylatorem kotła z palnika z pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie pompą kotła z palnika z pomocą wyjścia rezerwowego
 • sterowanie systemem solarnym bezpośrednio z palnika

Do palnika A25 są przeznaczone zewnętrzne podajniki bezwałowe DA2000 o długości 2 m i DA2500 o długości 2,5 m, wszystkie o średnicy 75 mm.

Do palnika ATMOS A25 przeznaczone są następujące zasilacze:

 • Zasilacz ślimakowy do palnika ATMOS A25 typ DA2000 o długości 2 m i średnicy 80 mm
 • Zasilacz ślimakowy do palnika ATMOS A25 typ DA2500 o długości 2,5 m i średnicy 80 mm
 
 

Zalety wbudowania palnika do standardowego kotła

 • Proste i niedrogie rozwiązanie
 • Możliwość spalania dużych kawałów drewna lub komfortowego opalania peletami bez ręcznego dorzucania
 • Łatwe dorzucanie drewna, brykietów lub węgla bez dymu z wentylatorem wyciągowym = czysta kotłownia
 • Duży zasobnik pelet 500 ,1000 l ( część kotłowni ) = uzupełnianie paliwa co 7 i 14 dni (raz w roku )
 • Wygodne i bezpyłowe opróżnianie popiołu z wentylatorem wyciągowym w interwale 14 do 30 dni
 • Automatyczne zapalanie pelet za pomocą spirali żarowej przy palniku już w cenie podstawowej
 • Wysoka sprawność 83 do 91 % w zależności od  typu paliwa i kotła = duża oszczędność kosztów opalania
 • Spalanie ekologiczne - kocioł wg normy ČSN EN 303-5 klasy 3 = dotacja z programu (CZ) Zielone światło oszczędnościom z czeskiego Narodowego funduszu ochrony środowiska SFŽP ( oprócz C18S i AC25S z powodu możliwości spalania węgla )
 • Pętla chłodząca chroniąca przed przegrzaniem kotła = bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po całkowitym wypaleniu paliwa za pomocą termostatu spalinowego
 • Małe wymiary i nowoczesny wygląd

W przypadku opalania drewnem, drewnianymi brykietami lub węglem, zawsze trzeba wyjąć palnik z drzwiczek kotła i zaślepić otwór dostarczonym wieczkiem z izolacją cieplną.

Instalacja

Instalując palnik w górnych drzwiczkach kotła gazującego niezbędne jest użycie podajnika o minimalnej długości 2 metrów tak, aby długość węża między przenośnikiem i palnikiem wynosiła z powodów bezpieczeństwa minimalnie 20 cm. Optymalna długość węża jednak wynosi ok. 40 cm, aby było możliwe łatwe otwarcie drzwiczek z palnikiem na pelety podczas czyszczenia paleniska.

Podłączenie kotła z palnikiem i zasobnikiemPomieszczenie kotłowni

Opis:  1 - Komin | 2 - Czopuch | 3 - Kocioł | 4 - Palnik | 5 -Podajnik | 6 – Zasobnik

Zalecane podłączenie

Zalecanym podłączeniem kotła jest podłączenie z LADDOMAT-em 21 lub zaworem termoregulacyjnym oraz ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 500 lub 1000 litrów dla osiągnięcia niskiego zużycia paliwa i wysokiej żywotności palnika i kotła. Dla dalszej oszczędności paliwa ( aż do 20% ) i prawidłowego funkcjonowania ładowania zbiornika wyrównawczego wskazane jest zastosowanie specjalnie zaprojektowanej regulacji ATMOS ACD01 lub zestawu AS25, przeznaczonego dla specjalnych funkcji palnika ATMOS A25.

Podłączenie kotła z palnikiem A25 i zestawem AS25

Podłączenie kotła z palnikiem A25 i zestawem AS25

 

Podłączenie kotła z palnikiem A25 i elektroniczną regulacją ACD01

Podłączenie kotła z palnikiem A25 i elektroniczną regulacją ACD01

Do czeskiego programu dotacyjnego Zielone światło oszczędnościom zostały zgłoszone kotły ATMOS z palnikiem na peletki ATMOS A25/A45. Dlatego kotły te można zamówić wprost z produkcji w wykonaniu lewostronnym lub prawostronnym, już z dostosowaniem do wbudowania palnika na pelety. W przypadku zamiaru wbudowania palnika do standardowego lub innego kotła ATMOS można zamówić specjalny zestaw do jego adaptacji, umożliwiający zainstalowanie palnika w górnych drzwiczkach. Zestaw złożony jest z kompletnych modyfikowanych drzwiczek, specjalnej instalacji elektrycznej oraz akcesoriów, składających się z 23 pozycji.

Kotły z modelem 2018 są wyposażone w (od numeru seryjnego kotła 327 700): 2x moduł AD03, przełącznik, czujnik temperatury Kocioł KTF 20, termostat pompy 70 ° C, wylot pompy w obiegu kotła.


Zestaw do wbudowania palnika na pelety do drzwiczek górnych 

 • z prawostronnym otwieraniem - palnik A25 - kod: S0532 - wersja z AD02
 • z lewostronnym otwieraniem - palnik A25 - kod: S0533 - wersja z AD02
 • z prawostronnym otwieraniem - palnik A25 - kod: S1222 - model 2018
 • z lewostronnym otwieraniem - palnik A25 - kod: S1223 - model 2018

 

 • z prawostronnym otwieraniem - palnik A45 -  kod: S0624 - wersja z AD02
 • z lewostronnym otwieraniem - palnik A45 - kod: S0625 - wersja z AD02
 • z prawostronnym otwieraniem - palnik A45 -  kod: S1224 - model 2018
 • z lewostronnym otwieraniem - palnik A45 - kod: S1225 - model 2018

Uwaga - zamontowanie palnika na pelety możliwe jest tylko do kotła gazującego wyposażonego w wentylator wyciągowy do mocy 40 kW.