Kotły gazujące na węgiel (drewno)

Kotły gazujące na węgiel (drewno)

Kotoł zgazujące na węgiel brunatny C18S

Są skonstruowane do spalania węgla brunatnego i drewna jako paliwo zastępcze (nagrzewania) na zasadzie generatorowego zgazowania z wykorzystaniem wentylatora wyciągowego (S), który odciąga spaliny z kotła.

Korpus kotła jest spawany z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 6 do 3 mm. Tworzą go dwie umieszczone nad sobą komory – górna służy jako zasobnik opału, dolna jako komora spalania i popielnik, Między nimi jest umieszczony nowy, chroniony patentem ruszt, który umożliwia doskonałe zgazowanie węgla i drewna oddzielnie lub razem i łatwe usuwanie popiołu. W tylnej części korpusu kotła znajduje się pionowy kanał spalinowy posiadający w górnej części klapkę do rozpalania. Górna część kanału spalinowego posiada króciec przewodu dymnego do podłączenia do komina.

Zalety kotłów gazujących na węgiel ATMOS

 • Możliwość dobrze spalania węgla brunatnego
 • Duży zasobniki na opał – dług czas spalania
 • Wysoka sprawność od 83 do 88 % w zależności od typu – powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie nagrzewane do wysokiej temperatury
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Wentylator odciągu – bezpyłowe usuwanie popiołu, kotłownia bez dymu
 • Pętla chłodząca przeciwko przegrzaniu – bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po spaleniu opału – termostat spalinowy
 • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna usuwa się raz w tygodniu a węgla raz dziennie)
 • Łatwiejsze czyszczenie - (kocioł z wymiennika rurowego – C25ST, C32ST, C50S)
 • Mały wymiary i niska masa
 • Wysoka jakość

 

 

 

Nastavení roštovacích segmentů
Ustawienie poszczególnych segmentów rusztu jest pokazane na obrazku, i jest identyczne w przypadku spalania węgla czy drewna.

Kanał doprowadzający powietrze wtórne i równa część rusztu zgazującego muszą być ustawione zawsze ku dołowi.

OCHRONA PATENTEM PRZEMYSŁOWYM!

Widok górnej komory do dokładania
Widok górnej komory do dokładania

Widok dolnej komory do dokładania
Widok dolnej komory do dokładania

 

 

Odtahový ventilátor
Wentylator odciągu
minimalizuje dymienie podczas dokładania i pracy kotła

Chladící smyčka proti přetopení
Pętla chłodząca przeciwko przegrzaniu

 
 

 

Instalacja i regulacija

Instalacija

Wymaganą metodą ochrony jest podłączenie kotła w zestawieniu z układem Laddomat 22 lub zaworem termoregulacyjnym, który pozwala na utworzenie niezależnego obwodu kotłowego oraz obwodu grzewczego (obwodu pierwotnego i wtórnego) w celu zapewnienia temperatury wody na powrocie do kotła na poziomie minimum 65 °C. Im wyższa temperatura wody na powrocie do kotła, tym mniej kondensacji smoły i kwasów, które uszkadzają korpus kotła. Temperatura wody na wyjściu z kotła musi się stale utrzymywać w przedziale 80 - 90 °C. Kolejny wariant to podłączenie kotła za pomocą trójdrogowego zaworu mieszającego i słownika sterowanego z regulacji (np. ATMOS ACD01, ACD03, ACD04) do utrzymania temperatury minimalnej wody wracającej do kotła (65 - 75 °C).

Regulacja kotłów

Elektromechaniczna – regulację mocy zapewnia klapka sterowana regulatorem ciągu, typ FR 124, który automatycznie według nastawionej temperatury wyjściowej wody (80- 90 °C) otwiera lub przymyka klapkę powietrza. Nastawieniu regulatora mocy należy poświęcać sporo uwagi, ponieważ regulator oprócz regulacji mocy zabezpiecza również kocioł przed przegrzaniem. Kocioł posiada też regulacyjny termostat umieszczony na panelu kotła, który steruje wentylatorem według nastawionej temperatury wyjściowej (80- 85 °C). Na termostacie regulacyjnym powinna być nastawiona temperatura o 5 °C niższa, niż na regulatorze ciągu FR 124.

Kotły posiadają dodatkowo termostat spalinowy, który służy do wyłączania wentylatora wyciągowego po spaleniu opału. Kotły pracują z obniżoną mocą na 70% mocy znamionowej również bez wentylatora.

 

Panel ze standardową regulacją

Panel se standartní regulací

Wyposażenie panelu:
Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób.
Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 01 do sterowania całym systemem grzewczym według temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest w stanie sterować też samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

 

Zplynovací kotle na dřevo
Wielkość komory do dokładania

hoření plamene ve spodní spalovací komoře v kulovém prostoru
Płonięcie płomienia
w dolnej komorze spalania w przestrzeni kulistej

 

 

Kotły zgazujące na węgiel

 

Zplynovací kotle na dřevo
ATMOS Kombi kotły na węgielkotel, brykiety z węgla brunatnego
C18S, AC25S

 

Zplynovací kotle na dřevo
ATMOS Kombi kotły na węgielkotel, brykiety z węgla brunatnego
C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, C50S,
AC35S, AC45S
 

 

CxxS

 

CxxST

LEGENDA DO SCHEMATÓW KOTŁÓW - C15S, C18S, C20S, C25ST,  C30S, C32ST, C40S, C50S

1. Korpus kotła 20. Wyłącznik
2. Drzwiczki komory załadowczej 21. Wymiennik rurowy (C25ST, C32ST, C50S)
3. Drzwiczki popielnika 22. Regulator ciągu - Honeywell FR 124
4. Wentylatora wyciągowego (S) 23. Żaroodporna kształtka - przednia kostka
5. Żaroodporna kształtka - tylna kostka 24. Termostat regulacyjny wentylatora
6. Panel sterowania 25. Wypełnienie drzwiczek - Sibral - cienki (32 mm)
7. Termostat bezpieczeństwa 26. Uszczelka drzwiczek - sznurek 18 x 18
8. Zawór regulacyjny 27. Przegroda paleniska - tylna
9. Ruszt (segment) 28. Zwalniacz - wzdłuż przestrzeni balowej (C50S)
10. Żaroodporna kształtka - przestrzeń kulista 30. Termostat spalinowy
11. Rura do rusztu 31. ondensator wentylatora wyciągowego - 1μF
12. Żaroodporna kształtka - półksiężyc (osłona drzwi) 32. Spirala chłodząca przed przegrzaniem
13. Zawór do rozpalania 33. Regulacja powietrza pierwotnego
14. Żaroodporna kształtka - czoło przestrzeni kulistej 34. Regulacja powietrza wtórnego
15. Wieko do czyszczenia K Króciec czopucha
16. Dźwignia rusztu L Wylot wody z kotła
17. Cięgno zaworu do rozpalania M Wlot wody do kotła
18. Termometr N Nasada do kurka napełniania
19. Osłona ramki, przegroda paleniska - przednia P króciec dla czujnika zaworu sterującego spiralą chłodzącą

 

  C15S C18S C20S C25ST C30S C32ST C40S C50S
A 1185 1185 1435 1435 1435 1435 1435 1435
B 658 758 758 758 858 858 958 1117
C 595 675* 675* 675* 675* 675* 675* 675*
D 874 874 1121 1121 1121 1121 1121 1115
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 65 65 65 65 78
G 210 210 210 210 210 210 210 210
H 933 933 1177 1177 1177 1177 1177 1177
CH 212 212 212 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 212 212 212 212
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2"

* szerokość kotła po usuwanie pokrywy bocznej wynosi 555 mm

Dane techniczne   C15S C18S C20S C25ST C30S C32ST C40S C50S
Moc kotła kW 16 20 25 25 32 32 40 48
Wymagany ciąg komina Pa 16 20 23 23 25 25 28 28
Masa kotła kg 273 295 351 379 395 415 434 492
Objętość wody w kotle l 37 45 64 68 70 74 77 95
Pojemność zasypu paliwa dm3 50 65 100 100 125 125 150 150
Moc el. pobierana W 50 50 50 50 50 50 50 50
Napięcie zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Wymagane paliwo (zalecane)   Węgiel  drzewny (brunatny) ORZECH o wartości opałowej 17 - 20 MJ.kg-1
Zastępca paliwa (nagrzewania)   Suche drewno o kaloryczności 15 - 17 MJ.kg-1,
zawartość wody min. 12 % - maks. 20 %, średnica 80 - 150 mm
Maks. długość polan mm 250 330 330 330 430 430 530 530
Minimalna temperatura wody powracającej podczas używania °C 65 65 65 65 65 65 65 65
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 141 169 220 164 225 181 225 230
Sprawność kotła % 90,4 88,9 84,5 88,9 85 88,6 85,4 90,0
Klasa kotła   5 5 4 5 4 5 4 5
Klasa efektywności energetycznej   B C C C C C C B

 

 

Kotły gazyfikujące brykiety węgielne

Są skonstruowane do spalania brykiety węgielne na zasadzie generatorowego zgazowania z wykorzystaniem wentylatora wyciągowego (S), który odciąga spaliny z kotła.

Korpus kotła jest spawany z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 6 do 3 mm. Tworzą go dwie umieszczone nad sobą komory – górna służy jako zasobnik opału, dolna jako komora spalania i popielnik, Między nimi jest umieszczony nowy, chroniony patentem ruszt, który umożliwia doskonałe zgazowanie węgla i drewna oddzielnie lub razem i łatwe usuwanie popiołu. W tylnej części korpusu kotła znajduje się pionowy kanał spalinowy posiadający w górnej części klapkę do rozpalania. Górna część kanału spalinowego posiada króciec przewodu dymnego do podłączenia do komina. Powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie nagrzewane do wysokiej temperatury do osiągnięcia wysokiej sprawności i wysokiej jakości spalania.

Przepisanym opałem jest brykiety węgla drzewnego o wartości opałowej 19 - 23 MJ.kg-1. Dla kotłów AC25S brykiety węgla drzewnego o wartości opałowej 19 - 23 MJ.kg-1 i  węgiel kamienny ORZECH 1 o wartości opałowej 20 - 30 MJ.kg-1. Jako opał zastępczy można użyć suche łupane drewno klocowe o średnicy 80 - 150 mm, długościach 330 – 430 mm (według typu kotła) o wilgotności 12 % až 20 % i wartości opałowej 15 – 17 MJ.kg-1.

Zalety kotłów gazujących ATMOS

 • Duży zasobniki na opał – dług czas spalania
 • Wysoka sprawność – powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie nagrzewane do wysokiej temperatury
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Wentylator odciągu – bezpyłowe usuwanie popiołu, kotłownia bez dymu
 • Pętla chłodząca przeciwko przegrzaniu – bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po spaleniu opału – termostat spalinowy
 • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół
 • Łatwiejsze czyszczenie - (kocioł z wymiennika rurowego – AC35S)
 • Mały wymiary i niska masa
 • Wysoka jakość

 

Regulacja kotłów

Elektromechaniczna – regulację mocy zapewnia klapka sterowana regulatorem ciągu, typ FR 124, który automatycznie według nastawionej temperatury wyjściowej wody (80- 90 °C) otwiera lub przymyka klapkę powietrza. Nastawieniu regulatora mocy należy poświęcać sporo uwagi, ponieważ regulator oprócz regulacji mocy zabezpiecza również kocioł przed przegrzaniem. Kocioł posiada też regulacyjny termostat umieszczony na panelu kotła, który steruje wentylatorem według nastawionej temperatury wyjściowej (80- 85 °C). Na termostacie regulacyjnym powinna być nastawiona temperatura o 5 °C niższa, niż na regulatorze ciągu FR 124.

Kotły posiadają dodatkowo termostat spalinowy, który służy do wyłączania wentylatora wyciągowego po spaleniu opału. Kotły pracują z obniżoną mocą na 70% mocy znamionowej również bez wentylatora.

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 01 do sterowania całym systemem grzewczym w zależności od temperatury na zewnątrz, temperatury wewnątrz i czasu. Układ ten jest w stanie sterować również samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

AC25S

NÁKRES KOTLŮ - AC25S, AC35S, AC45S

Wymiary AC25S AC35S AC45S
A 1185 1435 1435
B 758 758 858
C 675* 675* 675*
D 874 1121 1121
E 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65
G 210 210 210
H 933 1177 1177
CH 212 212 212
I 212 212 212
J 6/4" 6/4" 6/4"

 * szerokość kotła po usuwanie pokrywy bocznej wynosi 555 mm

Dane techniczne   AC25S AC35S AC45S
Moc kotła kW 26 35 45
Wymagany ciąg komina Pa 20 24 25
Masa kotła kg 297 377 397
Objętość wody w kotle l 45 68 70
Pojemność zasypu paliwa dm3 65 100 125
Moc el. pobierana W 50 50 50
Napięcie zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50
Wymagane paliwo (zalecane)  

Brykiety węgla drzewnego o wartości opałowej 19 - 23 MJ.kg-1

Wwęgiel kamienny ORZECH 1 o wartości opałowej 20 - 30 MJ.kg-1

Brykiety węgla drzewnego o wartości opałowej 19 - 23 MJ.kg-1
Zastępca paliwa (nagrzewania)   Suche drewno o kaloryczności 15 - 17 MJ.kg-1, zawartość wody min. 12 % - maks. 20 %, średnica 80 - 150 mm
Maks. długość polan mm 330 330 430
Minimalna temperatura wody powracającej podczas używania °C 65 65 65
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 240 219 254
Sprawność kotła % 86 87,6 85,2
Klasa kotła   5 4 4
Klasa efektywności energetycznej   C C C