Kotły gazujące na drewno

Kocioł gazujące na drewno
- typ DCxxS (X)

KOTŁY ZGAZUJĄCE NA DREWNO

Kotły są skonstruowane w celu spalania drewna wykorzystując zasadę generatorowego zgazowania z wykorzystaniem wentylatora wyciągowego, który wysysa spaliny z kotła, lub wgania powietrze do wnętrza kotła. Korpus kotła wykonany jest z blachy o grubości 3-8 mm. Składa się z komory na paliwo, która w dolej części wyposażona jest w ceramiczną kształtkę z podłużnym otworem zapewniającym przepływ spalin i gazów. Komora dopalania jest również wyposażona w kształtki ceramiczne. W tylnej części kotła znajduje się kanał spalinowy, w górnej części wyposażony w zawór do rozpalania. Górna część kanału spalinowego podłączona jest poprzez wylot do przewodu kominowego.

Zalety kotłów gazujących na drewno ATMOS

 • Możliwość spalania dużych kawałków drewna
 • Duży zasobnik na opał – długi czas spalania
 • Wysoka wydajność od 81 do 92 % w zależności od typu – powietrze pierwotne i wtórne jest wstępnie ogrzewane do wysokiej temperatury
 • Ekologiczne spalanie – kocioł według ČSN EN 303-5 klasy 3, 4, 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Wentylator wyciągowy – bezpyłowe usuwanie popiołu, kotłownia bez dymu
 • Pętla chłodząca przed przegrzaniem – bez ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po spaleniu opału – termostat spalinowy
 • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna usuwa się raz w tygodniu)
  Kocioł gazujące na drewno
  - typ DCxxGS
 • Kocioł bez wymiennika rurowego – łatwiejsze czyszczenie
 • Małe wymiary i niska masa
 • Wysoka jakość

Środowisko

Odwrócone spalanie, wstępnie nagrzane powietrze do spalania i ceramiczna komora spalania umożliwiają praktycznie doskonałe spalanie z minimum szkodliwych emisji. Dzięki temu kotły spełniają limity wymagane dla przyznania znaku Wyrób przyjazny dla środowiska według dyrektywy Ministerstwa Ochrony Środowiska RCz. Kotły należą według ČSN EN 303-5 do klasy 3, 4, 5 (Ekodesign) dlatego jest na nie udzielana dotacja z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska.

INSTALACJA

Kotły ATMOS muszą być podłączone przez LADDOMAT 22, albo zawór termoregulacyjny ESBE, w celu osiągnięcia minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła na poziomie 65 C°. Temperatura robocza kotła musi być utrzymywana na stałym poziomie 80 - 90 °C. Wszystkie kotły są dostarczane z wyposażeniem podstawowym z pętlą chłodzenia uniemożliwiającą przegrzanie. Zalecamy instalację z akumulacją i Laddomatem 21.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY

Wszystkie kotły ATMOS posiadają odpowiednie certyfikaty dla poszczególnych krajów: SZÚ Brno, TÜV München - Niemcy, Litwa, Ukraina, Szwecja SP, Polska, Austria, Słowacja, Węgry, ČSN EN 303 - 5.
Rozwiązania techniczne są chronione patentami.

 

Kotły ATMOS Generator DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS i DC 40GS są nowością w asortymencie kotłów do spalania drewna. Jest to generator do spalania gazu drzewnego.

ATMOS Gaz drzewny
DC 18 S, DC 22 S, DC 25 S, DC 32 S,
DC 40 SX, DC 50 S
ATMOS Dřevoplyn (Gaz drzewny)

ATMOS Generator
DC 20 GS, DC 25 GS, DC 32 GS, DC 40 GS,
DC 50 GSX, DC 70 GSX
ATMOS Generator

 

Widok górnej komory do dokładania
Widok górnej komory do dokładania - Gaz drzewny

Widok górnej komory do dokładania
Widok górnej komory do dokładania - Generator

Widok dolnej komory do dokładania
Widok dolnej komory do dokładania - Gaz drzewny

Widok dolnej komory do dokładania
Widok dolnej komory do dokładania - Generator

 
 

Wentylator odciągu
Wentylator odciągu
minimalizuje dymienie podczas dokładania i pracy kotła

Pętla chłodząca przeciwko przegrzaniu
Pętla chłodząca przeciwko przegrzaniu

 
 
Odtahový ventilátor
DC 100
Chladící smyčka
DC 70 S, DC 75 SE
 

 

płonięcie płomienia
w dolnej komorze spalania w przestrzeni kulistej
płonięcie płomienia

 

Regulacja kotłów

Elektromechaniczna - regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu typ FR 124, który automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (80-90 °C) otwiera lub przymyka zawór, (oprócz DC 50SE) kocioł wyposażony jest w klapę BELIMO ze sprężyną. Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję - zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny umieszczony na panelu sterowniczym, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80 - 85 °C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na regulatorze ciągu FR 124.
Od roku 2002 kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa.Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora - w przypadku braku prądu kocioł nadal działa.

Panel ze standardową regulacją

Panel ze standardową regulacją

Wyposażenie panelu:
Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwiązaniem sterowania pracą kotła (wentylatora) w prosty sposób.
Panel ze standardową regulacją jest podstawową wersją dla wszystkich produkowanych kotłów

Panel z regulacją elektroniczną ATMOS ACD 01

Panel z regulacją elektroniczną ATMOS ACD 01

Wyposażenie panelu:
Wyłącznik główny, termostat zabezpieczający, bezpiecznik 6,3 A i regulacja elektroniczna ACD 01

Regulacja ekwitermiczna posiada funkcje do sterowania pracą kotła (wentylatora), pompy w obwodzie kotłowym, dwóch obwodów grzewczych, ogrzewania CWU i sterowania ogrzewaniem solarnym.
panel z wbudowaną regulacją elektroniczną ACD 01 jest produkowany jako wariant do kotłów DC 25 S, DC 32 S, DC 25 GS.

 

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 01 do sterowania całym systemem grzewczym według temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest w stanie sterować też samym kotłem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

ATMOS Gaz drzewny
ATMOS Gaz drzewny
Wielkość komory do dokładania
Wielkość komory do dokładania
 

Informacje techniczne

 

LEGENDA DO SCHEMATU KOTŁA

1. Korpus kotła 14. 14. Żaroodporna kształtka - w typie GS - zadní čelo kul. prostoru
2. Drzwiczki do napełniania 15 Wieczko do czyszczenia
3. Drzwiczki popielnika 16 Osłona
4. Wentylator wyciągowy (S) 17 Cięgno zaworu do rozpalania
5. Żaroodporna kształtka - dysza 18 Termometr
6. Panel sterowania 19 Osłona paleniska
7. Termostat bezpieczeństwa 20 Wyłącznik
8. Zawór regulacyjny 22 Regulator mocy - Honeywell FR124
9. Żaroodporna kształtka - w typie S - bok paleniska 23 Spirala chłodząca
10. Żaroodporna kształtka - w typie GS- L+P 24 Termostat wentylatora
11. Uszczelnienie - dysze 25 Wypełnienie drzwiczek - Sibral
12. Żaroodporna kształtka - półksiężyc 26 Uszczelnienie drzwiczek - sznur 18x18
13. Zawór do rozpalania 27 Termostat spalin

 

Rozmiary

  DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S DC70S DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX DC70GSX DC75SE DC100 DC105S DC150S
A 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260 1399 1280 1280 1280 1280 1434 1563 1686 1686 1487 1690 1813 1813
B 758 959 959 959 959 959 1160 1160 670 758 959 959 959 1042 1068 1268 1487 1170 1095 1295
C 675* 675* 675* 675* 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 774 970 1010 1010
D 874 874 874 874 950 950 950 1047 950 950 950 950 1099 997 1086 1086 1165 1290 1459 1459
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 180 180 200 200 200
F 65 65 65 65 69 69 69 90 69 69 69 69 69 70 58 58 82 80 129 129
G 208 208 208 208 185 185 185 325 185 185 185 185 185 184 184 184 194 590 721 721
H 933 933 933 933 1008 1008 1008 - 1008 1008 1008 1008 1152 1287 1407 1407 1230 - - -
CH 212 212 212 212 256 256 256 0 256 256 256 256 256 256 256 256 306 0 0 0
I 212 212 212 212 256 256 256 240 256 256 256 256 256 256 256 256 306 330 307 307
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

* szerokość kotła po usuwanie pokrywy bocznej wynosi 555 mm 

Dane techniczne:

Typ ATMOS DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S DC70S DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX DC70GSX DC75SE DC100 DC105S DC150S
Zakres wydajności (kW) 20 22 25/27 30 35 40 49,9 70 15 20 25 32 40 49 70 70 75 99 105 150
Zalecany ciąg komina (Pa) 20 23 23 24 24 24 25 30 16 20 23 25 25 25 30 26 30 35 25 25
Waga kotła (kg) 269 324 326 332 366 368 433 515 302 343 431 436 485 538 571 690 669 820 901 1030
Ilość wody w kotle (l) 45 58 58 58 80 80 89 93 56 64 80 80 90 120 132 170 190 294 265 306
Pojemność zasobnika na paliwo (dm3) 66 100 100 100 140 140 180 180 66 80 120 125 160 210 210 280 345 400 300 400
Maks. długość drewna (mm) 330 530 530 530 530 530 730 730 250 330 530 530 530 530 530 730 1000 730 550 750
Zużycie na sezon grzewczy Ø 20 22 25 30 35 40 50 70 15 19 25 32 40 50 70 70 75 99 105 150
Dozwolone paliwo (zalecane)

Suche drewno o kaloryczności 15 - 18 MJ/kg, średnica 80 - 150 mm, 12 - 20 % wilgotności

Minimalna temperatura wody powracającej 65 °C
Wydajność kotła (%) 90,1 % 89,9 % 89,9 % 89,9 % 88,9 % 88,9 % 85,7 % 86,3 % 91,2 % 90,6 % 88,8 % 89,3 % 88,8 % 90,6 % 85,2 % 90,3 % 83 % 89 % 92 % 90,3 %
Klasa kotła (ČSN EN 303-5) 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5
Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Uwaga typ kotła DC70S,DC100 jest wyposażony tylko w wentylator nadmuchow!