Kotły gazujące na drewno

 

 Kotel na dřevo DC25GD
Kotoł gazyfikujące drewno DC25GD

 

Ekologiczne kotły gazyfikujące drewno

Kotły Ggenerator Dokogen charakteryzują się specjalnym paleniskiem, które jest po obu stronach wyłożone kształtkami ceramicznymi, wyposażone w dolnej części w otwory doprowadzającymi ogrzane powietrze pierwotne, w dyszę gazyfikującą z otworami doprowadzającymi powietrze wtórne i w dolną komorę z ceramiczną przestrzenią kulistą. Tylny kanał spalinowy jest wyposażony w wymiennik rurowy.

Gazyfikacja drewna (odwrócone spalanie) z późniejszym spalaniem gazu drzewnego w ceramicznej komorze spalania gwarantuje optymalne wypalenie się wszystkich substancji palnych. Dostarczanie powietrza i proces spalania są sterowane przez wentylator wyciągowy. Umożliwia to szybkie rozpalenie kotła i dobrej jakości spalanie już od rozpalenia. Temperatura płomienia wynosi 1 000 – 1 250 °C.

Odwrócone spalanie i ceramiczna komora spalania umożliwiają praktycznie doskonałe spalanie przy minimalnej emisji substancji szkodliwych. Kotły spełniają limity dla Produktów Ekologicznych. Według normy ČSN EN 303–5 kotły spełniają wymagania dla 5. klasy. Spełniają surowe wymagania UE – EKODESIGN 2015/1189.

 

    

Kotły DCxxGD spełniają 5. klasę emisji, klasa efektywności energetycznej A+, wymagania na Ekodesign.

 

Zalety kotłów gazyfikujących drewno ATMOS

 • Możliwość spalania dużych kawałków drewna
 • Duży zbiornik paliwa - długi czas spalania
 • Wymiennik rurowy
 • Wysoka wydajność ponad 90 % - powietrze pierwotne i wtórne jest podgrzewane do wysokiej temperatury
 • Spalanie ekologiczne - kocioł wg ČSN EN 303-5 5. klasy, EKODESIGN 2015/1189
 • Wentylator wyciągowy - usuwanie popiołu bez pyłu, kotłownia bez dymu
 • Pętla chłodzenia przeciw przegrzaniu - brak ryzyka uszkodzenia kotła
 • Automatyczne wyłączenie kotła po wypaleniu paliwa – termostat spalinowy
 • Wygodne usuwanie popiołu – duża ceramiczna komora spalania na popiół (w przypadku drewna opróżniamy raz na tydzień)
 • Niewielkie rozmiary i niska masa
 • Wysoka jakość

 

Widok komory zasypowej
Rozmiar otworu załadowczego

 

Widok dolnej komory spalania
Płomień w dolnej komorze spalania

Wymiennik rurowy
Wentylator wyciągowy i króciec dymowy

 

 

Instalacja

Kotły ATMOS powinny być połączone z LADDOMATEM 22 lub z zaworem termoregulacyjnym (trójdrogowym zaworem sterowanym przez siłownik) w celu uzyskania minimalnej temperatury wody wracającej do kotła na poziomie 65°C. Temperatura wyjściowa kotła musi być stale utrzymywana w zakresie 80 - 90 °C.
Wszystkie kotły są dostarczane w wersji podstawowej z pętlą chłodzenia przeciw przegrzaniu.  Zalecamy zainstalować kocioł wraz ze zbiornikami akumulacyjnymi, które obniżą zużycie paliwa i zwiększą komfort ogrzewania.

MODELE KOTŁÓW DCxxGD SĄ PRZEZNACZONE JEDYNIE DO PODŁĄCZENIA WRAZ ZE ZBIORNIKAMI AKUMULACYJNYMI O WYSTARCZAJĄCEH POJEMNOŚCI MINIMALANEJ WYNOSZĄCEJ 55 LITRÓW NA 1 ZAINSTALOWANY kW MOCY KOTŁA.

Laddomat 22 a termoregulační ventil
Laddomat 22 i zawór termoregulacyjny
Pętla chłodzenia kotła

 

Zapojení kotle
Podłączenie kotła z Laddomatem 22 i ze zbiornikami akumulacyjnymi

 

Zapojení kotle s regulací ACD 01
Podłączenie kotła z regulacją ACD 01 i ze zbiornikami akumulacyjnymi

 

Regulacja kotłów

Elektromechaniczna - regulację mocy zapewnia klapka regulacji powietrza sterowana za pomocą regulatora ciągu, typ FR 124, który według ustawionej wyjściowej temperatury wody (80- 90 °C) automatycznie otwiera lub przymyka klapkę powietrza. Należy poświęcić dużą uwagę ustawieniu regulatora mocy, ponieważ regulator oprócz regulacji mocy, pełni również funkcję zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem. Kocioł posiada również termostat regulacyjny umieszczony na panelu kotła, sterujący wentylatorem wyciągowym według ustawionej temperatury wyjściowej (80 - 85 °C). Na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona o 5 °C niższa temperatura niż na regulatorze ciągu FR 124.
Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, służącym do wyłączania wentylatora wyciągowego po spaleniu paliwa.

Kotły pracują z obniżoną mocą na 70% mocy znamionowej również bez wentylatora (w przypadku kotłów DCxxGD nie zalecamy eksploatacji z wyłączonym wentylatorem wyciągowym).

Klapka regulacji powietrza
Regulator ciągu typ FR 124

 

Panel sterowania kotła z regulacją standardową

 

Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 01 do sterowania całym systemem grzewczym w zależności od temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu. Układ ten jest w stanie sterować również kotłem z wentylatorem i z wieloma innymi funkcjami.

 

Kotły DC18GD, DC25GD i DC30GD można zamówić w wersji wyposażonej fabrycznie w regulację ATMOS ACD 01 ze specjalnym panelem.
Kotły są fabrycznie wyposażone we wszystkie niezbędne czujniki. Zestaw czujników ACD 01 do sterowania systemem grzewczym oraz dodatkowy czujnik temperatury spalin do sterowania pracy kotła.

Panel sterowania kotła z regulacją ekwitermiczną ATMOS ACD 01
 

Informacje techniczne

 

 

Legenda do rysunku kotła
1. Korpus kotła 18. Termometr
2. Drzwiczki załadowcze (górze) 19. Kanał doprowadzający powietrze
3. Drzwiczki popielnika - komorze spalania (dolnej) 20. Wyłącznik z kontrolką
4. Wentylator - wyciągowy (S) 22. Regulator ciągu - Honeywell FR 124
5. Żaroodporna kształtka - dysza 23. Pętla chłodzenia przeciw przegrzaniu
6. Panel sterowania 24. Regulacyjny termostat wentylatora (kotła)
7. Termostat bezpieczeństwa 25. Wypełnienie drzwiczek - Sibral
8. Zawór regulacyjny 26. Uszczelniacz drzwiczek - sznur 18x18
9. Żaroodporna kształtka - typu GD - bok paleniska 27. Termostat spalinowy
10. Żaroodporna kształtka - typu GD - w przestrzeni kulistej 30. Kondensator wentylatora - 1μF
11. Uszczelniacz - dysze - 12x12 (14x14) 33. Wymiennik rurowy
12. Żaroodporna kształtka - półksiężyc    
13. Zawór rozpalania K Króciec czopucha
14. Żaroodporna kształtka - typu GD - tylne czoło przestrzeni kulistej L Wylot wody z kotła
15. Pokrywa czyszcząca M Wlot wody do kotła
16. Osłona ramy N Nasada do kurka napełniania
17. Cięgno zaworu rozpalania P Króciec dla czujnika zaworu sterującego spiralą chłodzącą
Rozmiary kotłów
Typ kotła DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
A 1281 1281 1281 1435 1435
B 820 1020 1020 1120 1120
C 680 680 680 680 680
D 945 945 945 1095 1095
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 87 87 87 82 78
G 185 185 185 185 185
H 1008 1008 1008 1152 1152
CH 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256
J 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2"
Dane techniczne
Typ kotła   DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
Moc kotła kW 19 25 29,8 40 49
Zalecany ciąg komina Pa 16 18 20 22 24
Maks. ciśnien. robocze wody kPa 250 250 250 250 250
Masa kotła kg 376 469 466 548 565
Objętość wody w kotle l 73 105 105 112 128
Pojemność szybu paliwowego dm3 80 120 125 160 160
Maks. długość drewna mm 330 530 530 530 530
Średnica króćca spalinowego mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Wydajność % 90,3 90,5 90,8 90,5 92,0
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 145 132 155 175 183
Wymagane paliwo (zalecane)  

Suche drewno o wartości opałowej 15 - 18 MJ/kg, średnicy 80 - 150 mm i wilgotności 12 - 20 %

Minimalna temperatura wody powracającej °C 65
Klasa kotła   5 5 5 5 5
Klasa efektywności energetycznej   A+ A+ A+ A+ A+