Automatyczne kotły na pelety

PROSPEKT (1,3 MB).pdf

Opis

Kotły na pelety D10PX, D15PX, D20PX i D25PX

Kompaktowe automatyczne kotły na pelety

Kotły wodne ATMOS D10PX, D15PX, D20PX i D25PX ą przeznaczone do komfortowego ogrzewania domów rodzinnych, dworków i innych obiektów peletami. Kotły DxxPX są dostarczane jako kompaktowe urządzenia z wbudowanym przenośnikiem, zasobnikiem pelet o pojemności 65 l / 175 l / 215 l oraz z palnikiem na pelety ATMOS A25.
Kompaktowe rozwiązanie techniczne tych kotłów umożliwia ich instalację w małych kotłowniach.


Budowa kotła

Są to kotły skonstruowane do elektronicznie sterowanego spalania pelet z automatycznym zapłonem paliwa. Palnik na pelety jest wbudowany w przedniej części kotła w drzwiczkach komory spalania. Ta komora wyłożonej kształtkami ceramicznymi w celu idealnego wysoce skutecznego dopalenia się płonienia i służy również jako przestrzeń na popiół. W tylnej części kotła znajduje się wymiennik rurowy osadzony zwalniaczami segmentowymi z funkcją oczyszczania wstępnego (roboczego) bez konieczności ich wyjmowania.

Korpus kotła to zespół zespawany z blach stalowych o grubości 3 - 5 mm. Od strony zewnętrznej został termoizolowany filcem mineralnym, włożonym pod blaszane osłony zewnętrznej obudowy kotła.
W górnej części znajduje się zasobnik paliwa, z którego pelety są transportowane do palnika za pomocą przenośnika śrubowego. Dawkowanie paliwa jest sterowane w pełni automatycznie. W przedniej części kotłów znajduje się panel zawierający: wyłącznik główny, wyłącznik palnika na pelety (L2) na wypadek czyszczenia, termostat roboczy (regulacyjny), termostat bezpieczeństwa, termometr i bezpiecznik 6,3 A.
Kotły DxxPX jest wyposażony w wentylator wyciągowy (oprócz D10PX).
Kocioł nie jest wyposażony w pętlę chłodzącą zabezpieczającą kocioł przed przegrzaniem, ponieważ dzięki małej ilości paliwa w palniku nie występuje ryzyko przegrzania kotła w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej.

 

     

Kotły D10PX, D15PX, D20PX i D25P spełniają 5. klasę emisji, klasa efektywności energetycznej A+, wymagania na Ekodesign.

 

Zalety specjalnych kompaktowych kotłów ATMOS o nowej budowie

 • Kompaktowe wymiary przeznaczone do małych kotłowni
 • Wszystko w jednym – kocioł i zbiornik na pelety, przenośnik i palnik
 • Duża ceramiczna komora spalania
 • Wentylator wyciągowy - (oprócz D10PX)
 • Wymiennik rurowy z możliwością czyszczenia eksploatacyjnego
 • Wysoka wydajność ponad 90 %
 • Duży komfort ogrzewania – w pełni automatyczna praca kotła
 • Wygodne usuwanie popiołu – proste czyszczenie jedynie z przodu
 • Niewielkie rozmiary i niska masa
 • Możliwość zainstalowania pneumatycznego transportu pelet w kotła
 • Możliwość zainstalowania czyszczenia pneumatycznego do palnika
 • Spalanie ekologiczne – kotły wg ČSN EN 303-5 5. klasy, EKODESIGN 2015/1189

 

Otwarty zbiornik pelet o pojemności 175 l
OPanel sterowania i wąż przyłączeniowy
od przenośnika

 

Komora spalania z kształtkami ceramicznymi
Otwarta komora spalania z palnikiem
ATMOS A25

 

Wymiennik rurowy ze zwalniaczami
Wentylator wyciągowy (oprócz D10PX) i króciec dymowy

 

 

Palnik

Hořák na pelety ATMOS A25

Palnik na pelety stosowany do kotłów D10PX, D15PX, D20PX i D25PX

Palnik na pelety ATMOS A25

Przepisany opał: wysokiej jakości pelety drzewne (białe) o średnicy od 6 do 8 mm, długości od 5 do 25 mm i wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1.

Wyświetlacz palnika: służy do wyświetlania aktualnego stanu palnika i do nastawiania jego funkcji.

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja AC07X, która steruje pracą podajnika zewnętrznego, dwóch spiral zapłonowych i wentylatorów według potrzeb kotła i systemu grzewczego. Elektronika jest zabezpieczona termostatem zabezpieczającym kotła, termostatem zabezpieczającym na doprowadzeniu pelet do palnika, czujnikiem obrotów wentylatora i fotokomórką do śledzenia płomienia. Praca palnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu regulacji elektronicznej.
Palnik w wykonaniu do kotłów DxxPX posiada dodatkowo moduł rozszerzający AC07X-C - (R5, R6) do sterowania pneumatycznego czyszczenia palnika lub innego wyposażenia.

Zapalanie opału: automatyczne z pomocą dwóch elektrycznych spiral zapłonowych.

Podstawowe funkcje palinka:
Wyjścia rezerwowe R i R2 do sterowania wentylatora wyciągowego kotła i pompy w układzie kotła (podłączono fabrycznie)
Możliwość wykorzystania dwóch wyjść rezerwowych R5 i R6 do różnych zastosowań
Możliwość podłączenia czterech różnych czujników TS, TV, TK i TSV
TK - czujnik temperatury kotła (podłączono fabrycznie)
TSV - czujnik temperatury spalin (podłączono fabrycznie)
TS - czujnik dolnej temperatury na zbiorniku
TV - czujnik górnej temperatury na zbiorniku

 • sterowanie wentylatorem kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego (R) (podłączono fabrycznie) (oprócz D10PX)
 • sterowanie pompą kotła z palnika za pomocą wyjścia rezerwowego (R2) (podłączono fabrycznie)
 • sterowanie palnikiem według dwóch temperatur na zbiorniku wyrównawczym

Dawkowanie paliwa: do kotłów DxxPX jest przeznaczony specjalny przenośnik DRA25 wbudowany bezpośrednio w kotle. Przenośnik jest sterowany z elektronicznej regulacji palnika i dawkuje paliwo ze zbiornika do palnika.

 

Instalacja

Wymaganą metodą ochrony jest podłączenie kotła w zestawieniu z układem Laddomat 22 lub zaworem termoregulacyjnym, który pozwala na utworzenie niezależnego obwodu kotłowego oraz obwodu grzewczego (obwodu pierwotnego i wtórnego) w celu zapewnienia temperatury wody na powrocie do kotła na poziomie minimum 65 °C. Im wyższa temperatura wody na powrocie do kotła, tym mniej kondensacji smoły i kwasów, które uszkadzają korpus kotła. Temperatura wody na wyjściu z kotła musi się stale utrzymywać w przedziale 80 - 90 °C. Kolejny wariant to podłączenie kotła za pomocą trójdrogowego zaworu mieszającego i słownika sterowanego z regulacji (np. ATMOS ACD01, ACD03, ACD04) do utrzymania temperatury minimalnej wody wracającej do kotła (65 - 75 °C).

Kotłów D10PX, D15PX, D20PX i D25PX zalecamy podłączenie zawsze w układzie ze zbiornikiem buforowym o pojemności od 500 do 1000 l. W przypadku połączenia kotła ze zbiornikiem wyrównawczym (akumulacyjnym) kocioł jest najlepiej sterowany według dwóch czujników TS i TV znajdujących się na zbiorniku. W celu sterowania palnikiem za pomocą dwóch temperatur w zbiorniku wyrównawczym (akumulacyjnym) należy zainstalować w zbiorniku dwa czujniki KTF 20 (czujniki TV i TS).

Laddomat 22 i zawór termoregulacyjny
 
Podłączenie kotła DxxPX
ze zbiornikiem wyrównawczym

Możliwy podłączenie kotła DxxPX ze zbiornikiem akumulacyjnym oraz sterowanie
pompy kotła według temperatury kotła (czujnika TK) z palnika A25

Prawidłowe podłączenie kotła DxxPX ze zbiornikiem akumulacyjnym i sterowaniem
palnika za pomocą czujników TS oraz TV oraz sterowanie pompy kotła według
temperatury kotła (czujnika TK) z palnika A25

 

Prawidłowe podłączenie kotła DxxPX ze zbiornikiem akumulacyjnym i regulacją ACD01

 

Eksploatacja i regulacja

Klient otrzymuje kotły z podstawową regulacją mocy kotła, która spełnia wymagania dotyczące wygodnego ogrzewania i bezpieczeństwa. Regulacja zapewnia wymaganą temperaturę wody wyjściowej (80 - 90 °C). Kotły są wyposażone w złącze do podłączenia pompy w układzie kotła i w funkcję do jego sterowania bezpośrednio z regulacji palnika ATMOS A25.

W kotłach DxxPX są fabrycznie zainstalowane czujniki temperatury kotła TK i temperatury spalin TSV. Czujnik TK jest wsunięty w osadniku kotła, czujnik spalin TSV wbudowany w kanał dymowy kotła, oba są wspólnie podłączone bezpośrednio do złącza palnika. Palnik na pelety ATMOS A25 bezpośrednio steruje wentylatorem wyciągowym kotła (wyjściem rezerwowym R) i pompą w układzie kotła (wyjściem rezerwowym R2). Wyjście R2 jest fabrycznie połączone szeregowo z termostatem pompy w układzie kotła TČ70 °C.

W przypadku zalecanego podłączenia kotła ze zbiornikiem wyrównawczym (akumulacyjnym), kocioł jest najlepiej sterowany według dwóch czujników TS i TV umieszczonych na zbiorniku. Załączanie pomp w układzie systemowym nie jest w tym przypadku zależne od temperatury kotła, dlatego rozwiązujemy je na podstawie potencjalnych potrzeb systemu.

 

Panel sterowania z regulacją standardową


Każdy kocioł można wyposażyć u klienta w regulację elektroniczną ATMOS ACD 01 do sterowania całym systemem grzewczym w zależności od temperatury na zewnątrz, temperatury pokojowej i czasu.

 

 

Uzupełnianie paliwa

Kocioł jest wyposażony we wbudowany zasobnik paliwa, który należy uzupełniać raz na 1 - 3 dni.

Jeżeli na wyświetlaczu palnika pojawi się komunikat alarmowy ALARM PELLETS - UZUPEŁNIĆ PELETY, należy uzupełnić pelety do zasobniku paliwa. Otwórz pokrywę zasobnika w górnej części kotła i uzupełnij pelety. Po uzupełnieniu pelet nie trzeba zaczerpnąć pelet do przenośnika! Kocioł jest wyposażony w specjalną funkcję przeciw całkowitemu opróżnieniu przenośnika.

Jeżeli częstotliwość uzupełniania paliwa, jest ze względu na Twoje potrzeby zbyt niska, możesz dokupić przedłużenie zasobniku o wysokości 200 mm (45 l do D10PX - kod: S1343) (65 l do D15PX i D20PX - kod: S1233) (90 l do D25PX - kod: S1315) lub 300 mm (68 l do D10PX - kod: S1344) (95 l do D15PX i D20PX - kod: S1234) (135 l do D25PX - kod: S1316) . W takim przypadku należy do kotła koniecznie dokupić schody, w celu wygodnego uzupełniania paliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
Idealnym rozwiązaniem jest uzupełnienie kotła o transport pneumatyczny ATMOS APS 150 SPX (D10PX) / ATMOS APS 250 SPX (D15PX i D20PX) / ATMOS APS 250 SPX2 (D25PX) do wygodnego automatycznego uzupełniania paliwa z dowolnego zasobniku, np. na cały sezon (silos materiałowy, oddzielne pomieszczenie).

 

Ilustracja standardowego uzupełniania pelet
z worków 15 kg
Kotła z transportem pneumatycznym
pelet ATMOS APS 250 SPX

 

Nástavce zásobníku pro kotle DxxPX
Kotel DxxPX s nástavcem zásobníku 300 mm

 

Prostor kotelny s kotlem DxxPX a zásobníkem
s vícebodovým nasáváním pelet pneumatickou dopravou ATMOS APS 250 SPX

 

Czyszczenie kotła

Czyszczenie palnika a kotła należy przeprowadzać regularnie i dokładnie raz na 1 do 14 dni w zależności od jakości peletów i ustawień mocy.

Kotły są przeznaczone do spalania wysokiej jakości białych pelet z miękkiego drewna bez kory o średnicy 6 - 8 mm, o długości 10 - 25 mm i wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1. Kocioł nie jest przeznaczony do spalania pelet, które spiekają się w komorze spalania palnika. W takim przypadku należy czyścić komorę spalania palnika raz dziennie lub można wyposażyć palnik ATMOS A25 w czyszczenie pneumatyczne komory. Czyszczenie pneumatyczne docenią przede wszystkim ci, którzy spalają pelety gorszej jakości tworzące spieki.

Wygodne usuwanie popiołu – proste czyszczenie jedynie z przodu.. Popiół z całej komory usuniemy za pomocą półkulistej popielniczki (akcesoria kotła). Wsuniemy popielniczkę do kotła na styk, dosuwając popielniczkę do tylnej ściany, zgarniemy popiół do popielniczki i wyciągniemy ją. Nigdy nie pozostawiaj popielniczki w kotle! 

Kotły DxxPX są wyposażone w funkcje czyszczenia eksploatacyjnego wymiennika rurowego. W celu czyszczenia roboczego wymiennika rurowego i zwalniaczy użyjemy uchwytu na pokrywie czyszczącej w tylnej części kotła ukrytej pod osłoną. Wyciągając wielokrotnie i puszczając uchwyt, pyłki zostaną wytrząśnięte ze zwalniaczy a ściany dna sitowego zostaną porysowane.

 

Ilustracją usuwania popiołu za pomocą
popielniczki
Ilustracja czyszczenia roboczego
wymiennika rurowego

 

Dane techniczne

 

Legenda do rysunków kotła

1. Korpus kotła 16. Główny wyłącznik (czerwone) (kod: S0092)
2. Drzwiczki wyczystne (kod: S0459) 17. Termostat regulacyjny (kotłowy) (kod: S0021)
3. Palnik na pelety ATMOS A25 (kod: H0044) 18. Włącznik palnika (czarna) (kod: S0102)
4. Panel sterowania 19. Termostat bezpieczeństwa (kod: S0068)
5. Przenośnik ślimakowy 20. Bezpiecznik T6,3A/1500 - typ H
6. Wypełnienie drzwiczek - Sibral duży z otworem na palnik (kod: S0266) 21. Osłona pokrywki czyszczącej
7. Uszczelka drzwiczek 18 x 18 mm (kod: S0240) 22. Wentylator wyciągowy (oprócz D10PX)
8. Zamknięcie (kod: S1047) 23. Kondensator wentylatora wyciągowego - 1μF
9. Izolacja pod palnik (kod: S0164) 24. Pokrywa czyszczenia kanału tylnego
10. Zbiornik paliwa 65 l (D10PX) / 175 l (D15PX, D20PX) / 215 l (D25PX) 25. Pokrywa zasobniku
11. Wymiennik rurowy 26. Wąż łączący palnika - długość 550 mm (D15PX, D20PX, D25PX) - długość 480 mm (D10PX)
12. Zwalniacz z cięgnem czyszczącym i uchwytem K króciec czopucha
13. Żaroodporna kształtka - dno paleniska + tylne czoło dla D10PX (kod: DC0217) L wylot wody z kotła
14. Żaroodporna kształtka - Osłona M wlot wody do kotła
15. Termometr (kod: S0041) N nvasada do kurka napełniania


Wymiary kotłów

Typ kotła D10PX D15PX D20PX D25PX
A 1221 1411 1411 1411
B1 995 1145 1145 1345
B2 1150 1447 1447 1647
C 594 674 674 674
D 1012 1213 1213 1213
E 128/130 150/152 150/152 150/152
G 140 140 140 140
H 950 1150 1150 1150
CH 166 166 166 166
I 180 180 180 180
J 6/4” 6/4” 6/4” 6/4”

 

Dane techniczne

Typ kotła D10PX D15PX D20PX D25PX
Moc kotła kW 3 - 10 4,5 - 15 4,5 - 20 4,5 - 24
Powierzchnia grzewcza m2 1,5 1,9 1,9 2,2
Pojemność zasypu paliwa dm3 (l) 65 175 175 215
Wymiary otworu zasypowego mm 502x280 542x480 542x480 542x480
Wymagany ciąg komina Pa / mbar 13 / 0,13 15 / 0,15 16 / 0,16 17 / 0,17
Maks. ciśnienie robocze wody kPa 250 250 250 250
Masa kotła kg 287 345 345 418
Średnica króćca spalinowego mm 128/130 150/152 150/152 150/152
Stopień ochrony części elektrycznej IP 20
Moc el. pobierana - podczas rozruchu
                           - podczas pracy
  572/1092
92
572/1092
92
572/1092
92
572/1092
92
Sprawność kotła % 91,6 92,7 91,5 91,8
Klasa kotła   5 5 5 5
Klasa efektywności energetycznej   A+ A+ A+ A+
Temperatura spalin przy mocy znamionowej (pelety) °C 117 118 142 145
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (pelety) kg/s 0,011 0,011 0,015 0,018
Wymagane paliwo (korzystne)   dobrej jakości o średnicy 6 - 8 mm o wartości opałowej 16 - 19 MJ.kg-1
Przeciętne zużycie paliwa - peletów przy mocy znamionowej   2,3 3,6 4,5 5,4
Objętość wody w kotle l 65 76 76 85
Strata hydrauliczna kotła mbar 0,20 0,20 0,20 0,22
Minimalna objętość zbiornika buforowego l 300 500 500 500
Napięcie zasilania V/Hz 230/50
Wymagana temperatura minimalna wody na powrocie w czasie pracy kotła wynosi 65 °C.
Wymagana temperatura robocza kotła wynosi 80 - 90 °C.